Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Μία ή 20 κεραίες στην γειτονιά μου;

μια η 20 κεραιες στη γειτονια μου


Ούτε μία, ούτε είκοσι... Καλύτερα 50!
Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή τα πράγματα: Η Ασύρματη Επικοινωνία [δηλαδή  Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα (WLANs), Επίγειες Ασύρματες Συνδέσεις Σωμάτων Ασφαλείας (TETRA), Δορυφόροι, GPS, Internet, Radars, Μετεωρολογικά, Αμυντικά & Αεροπορικά Συστήματα Πλοήγησης  και ιδίως η Κινητή Τηλεφωνία (ή ΚΤ)], βασίζεται σε ένα εκτεταμένο Δίκτυο Σταθερών Κεραιών (ή Σταθμών Βάσης όπως λέγεται), αναμεταδίδοντας πληροφορίες με σήματα ραδιοσυχνότητος (RF). Οι κεραίες είναι ορατές, γνωστής γεωμετρίας, το δε Ηλεκτρικό Πεδίο (ΗΠ) το οποίο δημιουργούν και στο οποίο εκτίθεται ο άνθρωπος, είναι εύκολα μετρήσιμο (σε Volts ανά μέτρο ή V/m).
Πόσο ισχυρές είναι οι πηγές ηλεκτρομαγνητικής (Η/Μ) ακτινοβολίας;
Σταθμοί Βάσης TV / Ραδιόφωνο (2.000 – 40.000 Watts ή και εκατομμύρια Watts αρκετές φορές), Σταθμοί ΚΤ σε αγροτικές περιοχές (περίπου 40 Watts), Σταθμοί Κινητής Τηλεφωνίας σε αστικές περιοχές (περίπου 10 Watts), Κινητό Τηλέφωνο (περίπου 0,25 Watt), Baby Alarm Monitor (έως 1 Watt), WiFi access points (0,10 Watt), Pico cells - εσωτερικές κεραίες (0,10 Watt), Ασύρματο σταθερό τηλέφωνο DECT (0,10 Watt), Bluetooth (0,001 Watt). Παρατηρήσατε κάτι; Η ΚΤ εκπέμπει σε Watts, ενώ ραδιόφωνο  και τηλεόραση σε χιλιάδες (kW) ή εκατομμύρια (MW) φορές μεγαλύτερη ισχύ!
Ο λόγος είναι απλός. Η επικοινωνία στις περιπτώσεις του ραδιοφώνου και της TV είναι μονόδρομη [μόνο κεραία εκπομπής προς δέκτη], ενώ στην ΚΤ είναι αμφίδρομη [σταθμός βάσης προς κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα]. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στις περιπτώσεις των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών είναι δυνατόν, εκπέμποντας με μεγάλη ισχύ από μία μόνο θέση όπως η κορυφή ενός βουνού (απ’ όπου η διάδοση του σήματος είναι πολύ καλύτερη), να καλυφθεί αποτελεσματικά μια μεγάλη γεωγραφική έκταση, με σήμα. Αντίθετα, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας απαιτούν για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, εκπομπή από πολλές θέσεις, αλλά με μικρή ισχύ εκπομπής σε κάθε μία από αυτές.
Εάν “ξαποστείλουμε” τον σταθμό βάσης (την κεραία) της ΚΤ στον Υμηττό θα πρέπει να εφοδιαστούμε με κινητά τηλέφωνα εκατονταπλάσιας έως χιλιαπλάσιας ισχύος για να στέλνουμε σήμα στον σταθμό βάσης και να επικοινωνούμε με τον συνομιλητή μας. Επιπροσθέτως, μια και μόνη κεραία ΚΤ στο βουνό δε θα μπορούσε να καλύψει ποιοτικά και ποσοτικά τον πληθυσμό. Ποιοτικά καθώς το σήμα θα είχε μεγάλες απώλειες και παρεμβολές (δε θα υπήρχε η δυνατότητα χρήσης δεδομένων – Internet-  παρά μόνο φωνής και αυτής με διακοπές), αλλά και ποσοτικά καθώς δε θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν χιλιάδες χρηστών ταυτόχρονα, πόσο μάλλον σε συνθήκες ανάγκης όπως σεισμού, πυρκαγιάς ή ακόμα και γιορτών όπου παρατηρείται αύξηση ταυτόχρονης χρήσης ΚΤ.
Άρα “ξαποστέλλοντας τις κεραίες ΚΤ στα βουνά και στα λαγκάδια, μακριά από τα σπίτια μας, τις πολλαπλασιάζουμε, αυξάνουμε σημαντικά την ισχύ τους, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αγοράσουμε νέα κινητά πολύ μεγαλύτερης ισχύος. Κινητά με πολύ μεγαλύτερο SAR (Specific Absorption Rate – Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης) και συνεπώς μεγαλύτερης επιβάρυνσης για τον βιολογικό ιστό.
Αντίθετα, όσο πιo κοντά μας “φέρνουμε” τη κεραία, τόσο πιο σιγά αυτή "μας μιλάει", τόσο “πιο ψιθυριστά” της απαντάμε, τόσο περισσότερο κατεβαίνει η ισχύς και τα Watts, τόσο λιγότερο μας ακτινοβολεί, κεραία και κινητό τηλέφωνο....
Σε ποιές πηγές ακτινοβολίας εκτιθέμεθα; Πειραματικά δεδομένα.
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Γλυκά νερά Αττικής, στις 2 Απριλίου 2016, σε ώρα αιχμής, 10 πμ. Χρησιμοποιήθηκε το ιδιαίτερα αξιόπιστο μετρητικό σύστημα / αναλυτής φάσματος NARDA SRM-3006, τελευταίας γενιάς, παρόμοιο με αυτό το οποίο χρησιμοποιεί η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας – ΕΕΑΕ). Από την περιοχή όπου πραγματοποιήσαμε τις μετρήσεις, οιπλησιέστεροι Ραδιοτηλεοπτικοί Αναμεταδότες ήταν εγκατεστημένοι στην κορυφή του Υμηττού σε απόσταση 9 χιλιομέτρων, η δε πλησιέστερη Κεραία Κινητής Τηλεφωνίας στα 720 μέτρα. Ανιχνεύθηκαν όλες οι κυρίαρχες πηγές έκθεσης του ανθρωπίνου οργανισμού (αναφέρθηκαν στην αρχή του κειμένου) και μεταξύ αυτών, όλες οι συχνότητες της ΚΤ (σε MHz: 800, 900, 1800, 1900, 2100, 2600, σήματα 2G, 2G-3G, 3G, 4G) των εταιρειών VODAFONECOSMOTE και WIND. Λόγω της διαφορετικής επίδρασης στον ανθρώπινο οργανισμό της ακτινοβολίας, ανάλογα με την ένταση και την συχνότητά της, οι τιμές % δίδονται σε ενεργό ένταση (και όχι απλή ένταση) ώστε να είναι συγκρίσιμες.
ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ RF
Υπηρεσία
Ενεργός Ένταση:
Κατανομή %
Εύρος τιμών έντασης ανά πηγή ακτινοβολίας (σε V/m)
Ραδιόφωνο FM, Κεραίες Αναλογικής & Ψηφιακής Τηλεόρασης VHF / UHF
25,35%
0,065 – 0,125
Μετεωρολογικά, Αμυντικά & Αεροπορικά Συστήματα Πλοήγησης (ILS)
18,21%
0,125
Δορυφόροι Τηλεπικοινωνίας (GPSSatellites,NavIMT, κ.α.)
18,07%
0,005 - 0,071
Radars / Μετεωρολογικά Radars
14,46%
0,115
Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας (ΚΤ)
11,57%
0,009 - 0,040
Κινητά Τηλέφωνα
8,57%
0,009 – 0,028
WiFi / Συστήματα Αναγνώρισης
3,76%
0,060
 Σύνολο
100,00%
---
Συνολική έκθεση οργανισμού από όλες τις πηγές ακτινοβολίας: περίπου 0,300 V/m

Παρατηρήσεις επί των μετρήσεων
·     Η έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού (στο τυχαίο αυτό δείγμα) από το σύνολο των κεραιών της ΚΤ (έξι συχνότητες, τρεις εταιρείες), αφορά μόνο στο 11,57% της συνολικής ακτινικής επιβάρυνσης, παρά το ότι οι κεραίες ΚΤ ευρίσκονται εντός οικισμών, πλησιέστερα δηλαδή στον άνθρωπο. Αυτό εξηγείται διότι έχουν χαμηλή ισχύ.
·     Η έκθεση από τις κεραίες TV και ραδιοφώνου VHF (έστω και εάν ευρίσκονται χιλιόμετρα μακριά) αποτελεί το 25,35% (διπλάσια της έκθεσης από κινητά τηλέφωνα έστω και εάν οι πρώτες ευρίσκονται συγκριτικά με τις δεύτερες πολύ πλησιέστερα στον χρήστη και κεραίες ΚΤ).
·    Οι εντάσεις (και αντίστοιχα οι επιδράσεις στον πληθυσμό) των κινητών τηλεφώνων και κεραιών ΚΤ είναι πολύ χαμηλότερες από τις εντάσεις των κεραιών TV και ραδιοφώνου,.
·    “Αθέατες” για τα ΜΜΕ πηγές έκθεσης (Μετεωρολογικά & Αμυντικά Συστήματα Πλοήγησης, GPSSatellites, κ.α.), συνεισφέρουν κατά 18.21% + 18.07% = 36,28%!
·      Η έκθεση σε RF πεδία χώρων προσβάσιμων από τον πληθυσμό (συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των νοσοκομείων) από τους σταθμούς βάσης, όπως επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις μας, κυμαίνεται από 0,002 % έως 2 % των επιπέδων έκθεσης τα οποία ορίζουν οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές (Guidelines), εξαρτώμενη από μια πληθώρα παραγόντων, όπως η εγγύτητα στην κεραία και ο περιβάλλων χώρος.
·     Η ισχύς των RF πεδίων είναι πολύ μεγάλη κοντά στην πηγή τους και εξασθενεί ταχύτατα με την απόσταση.
·    Σημειώνεται ότι η έκθεση του χρήστη από την συσκευή του κινητού τηλεφώνου (κατά την συνομιλία) είναι υψηλότερη από την (συνεχή) έκθεση σε κεραία εγκατεστημένη έστω και σε οίκημα πλησίον της κατοικίας ή της εργασίας του χρήστη. Όσο δε, η κεραία ΚΤ είναι μακριά και το σήμα χαμηλό (λίγες μπάρες στο κινητό μας), τόσο η επιβάρυνση του στο σώμα μας από το κινητό τηλέφωνο είναι μεγαλύτερη καθώς και η κατανάλωση της μπαταρίας. Αιτία είναι ότι το κινητό προκειμένου να αποκαταστήσει κλήση με απομακρυσμένη κεραία αυξάνει την ισχύ του σχεδόν στο μέγιστο (για αυτό το λόγο πέφτει η μπαταρία γρήγορα όταν δεν έχουμε “καλό” σήμα).
Όλα τα ως άνω σχόλια όμως, δεν θα πρέπει να επισκιάζουν το γεγονός ότι η συνολική ακτινική επιβάρυνση (0,300 V/m) για το εκτιθέμενο άτομο είναι αμελητέα και φυσικά πολύ κάτω από οποιοδήποτε όριο ασφαλείας. Να σημειωθεί ότι το αυστηρότερο όριο της ΚΤ στην Ελλάδα αφορά στα 800 MHz και είναι 30,1 V/m. Το αντίστοιχο της ΕΕ είναι 38,8 V/m
Μείωση ή αύξηση του αριθμού των κεραιών;
ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΉ ΠΑΡΑ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΚΕΡΑΙΑ !!!
(Την θέση αυτή στηρίζει η επιστημονική κοινότητα καθώς και οι διεθνείς οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας – Π.Ο.Υ., αλλά και οι ανεξάρτητες ελληνικές Αρχές ΕΕΤΤ και EEAE).

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα