Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Το Κάπνισμα Προστατεύει από τον Καρκίνο των Πνευμόνων

1 (3)


Ο λόγος που οι άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα είναι γιατί τους έπεισαν πως αν δεν φάνε θα πεθάνουν.
Δεν πεθαίνουν από την έλλειψη φαγητού αλλά από την πίστη τους ό,τι η έλλειψη θα τους σκοτώσει.
Ο μόνος λόγος που πεθαίνουν οι άνθρωποι, είναι γιατί πιστεύουν –έτσι τους έπεισαν-
πως πρέπει να πεθάνουν … και πεθαίνουν.

Το τελικό ν. Πότε μπαίνει το τελικό ν;....Πότε βάζουμε κόμμα; Πού βάζουμε κόμμα;

                                             

Ορίστε  ο νέος κανόνας γραμματικής:
«Το τελικό ν της αιτιατικής ενικού του θηλυκού γένους του οριστικού άρθρου (τη[ν]/στη[ν]) και της προσωπικής αντωνυμίας (αυτή[ν], τη[ν]), καθώς και το τελικό ν των αρνητικών επιρρημάτων δε(ν) και μη(ν) διατηρείται στον γραπτό λόγο, μόνο όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή από ένα από τα παρακάτω: κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, τσ, τζ, ξ, ψ, π.χ. Μίλησε με την κόρη του, αλλά Παρακολουθούσε με προσοχή τη ροή του νερού. Αν και ήρθε αργά, τη δέχτηκαν με χαρά, αλλά: Όταν μιλούσε η Θάλεια δεν την άκουγε κανένας. 

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ-ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ (μέρος δεύτερο)


Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ-ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ (1ο μέρος)ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
                                           
Ο Πυθαγόρας δίδασκε τους αριθμούς κατά βάση και πολλά άλλα επιστημονικής ή εσωτερικής φύσης θέματα και όχι μόνον διότι ήτο και μύστης. Οι αριθμοί, η γεωμετρία και η μουσική τον οδηγούσαν εις την κατανόηση των κοσμικών φαινομένων. Δεν είναι τυχαίον ασφαλώς και το όνομα του:

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ=80+400+9+1+3+70+100+1+200=864à8+6+4=18à1+8=9 (ΕΝΝΕΑ)….μας φωνάζει και μας δείχνει ο Πυθαγόρας.

Παγκόσμιες Αστρολογικές Προβλέψεις Για Το Διάστημα 13 Μαρτίου 2013 Έως 10 Απριλίου 2013 Και Οι Επαληθεύσεις Τους!!Οι αστρολογικές προβλέψεις που ακολουθούν συντάχθηκαν από τον Ιωάννη Μπαρδόπουλο είναι ενδεχόμενο να συμβούν στις περιοχές του πλανήτη που ακολουθούν παρακάτω όπως και στις Βόρειες ή στις Νότιες αποκλίσεις που αναφέρονται κ’ έχουν γενική ισχύ για την παρούσα περίοδο προβλέψεων που αναφέρεται σαν τίτλο του παρόντος κειμένου.
Κατά αστρολογική συνήθεια αφορούν ένα κύκλο Νέας Σελήνης και για όλες τις προβλέψεις μέχρι το τέλος τους στις παρακάτω περιοχές του πλανήτη.
Επίσης είναι θεμιτό από εμένα για την πλήρη διαβεβαίωση σας για τις προβλέψεις αυτές να τις εκτυπώσετε και να τις κρατήσετε σε δικό σας αρχείο για προσωπική σας και μόνο χρήση· και όχι για επαγγελματική ώστε να τις  αντιπαραβάλλεται μετά την εκδήλωση των γεγονότων που αναφέρονται.

ΤΩΡΑ!!!
Προπορευτείτε.Πριν  τα γεγονότα σας προλάβουν.


Η κοροιδία και το ψέμμα σας έχουν κυκλώσει.

Είστε στη μέση.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα