Σκεφτείτε, λοιπόν, εάν κάποιος κοιτούσε διαρκώς τον τοίχο ή το εμπόδιο που ήθελε να αποφύγει. Θα έπεφτε πάνω του!
Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή. Εκεί που επικεντρώνουμε την προσοχή μας, εκεί πάμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνονται στις αδυναμίες τους, στις ελλείψεις τους, στις αποτυχίες τους και γι’αυτό αισθάνονται αδύναμοι και λίγοι. Τελευταία, μάλιστα, ακούμε ολοένα και συχνότερα ότι κάποιος πάσχει από κατάθλιψη, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή συγκεντρώνει όλη την προσοχή του στο πρόβλημα και όχι στις λύσεις και, τελικά, αισθάνεται εγκλωβισμένος και ακινητοποιημένος.