Παρά την τρίμηνη διορία που δόθηκε την Παρασκευή στην Ελλάδα, τα έγγραφα που επικαλείται το AP υποδεικνύουν ότι τα αρμόδια όργανα της Ένωσης προετοιμάζονται ήδη να κάνουν για πρώτη φορά χρήση των όρων «έκτακτης ανάγκης», περιστέλλοντας τα ταξίδια άνευ διαβατηρίου προς μία ή και περισσότερες χώρες.
Η πηγή που επικοινώνησε με το πρακτορείο ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της, καθότι τα επίμαχα έγγραφα είναι «άκρως απόρρητα». Για την ώρα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση.
Σήμερα πάντως, άρχισε θεωρητικά η αντίστροφη μέτρηση των τριών μηνών ώστε η χώρα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγει την προσωρινή αποβολή της από την Σένγκεν, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επικυρώνει τις σχετικές συστάσεις προς την Ελλάδα ώστε να διασφαλιστούν τα ευρωπαϊκά σύνορα.