Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 9ο

Απόλλων Μουσηγέτης
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΕΣ
Όταν λέμε ότι έχουμε θέαση εμείς οι γήινοι στο γράμμα Θήτα….Θ=9 σημαίνει ότι έχουμε θέαση στον Ήλιο…. έχουμε θέαση στο Φως: ΘΗΤΑ=318=ΗΛΙΟΣ. Αυτό λοιπόν το ΗΛΙΑΚΟΝ ΦΩΣ συμβολίζεται από τον ΗΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ τον ΜΕΓΙΣΤΟ και πρώτο ιατρό της ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ, σύμφωνα με τον όρκο του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ.
Οι παρακάτω λέξεις μας δίδουν:
ΝΟΗΤΟΣ ΗΛΙΟΣ=1016=>8
ΑΠΟΛΛΩΝ=1061=>8..... όπου ο αριθμός 8 πλαγίως… μας συμβολίζει το ∞ ΑΠΕΙΡΟΝ.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Εάν παραβλέψουμε το νούμερο μηδέν στο (1-0-61) που υπάρχει στη λέξη ΑΠΟΛΛΩΝ=1061 και γίνει 161.... (διότι εκ του μηδενός ΜΗΔΕ-ΕΝ παράγεται).... ορούμε την απόλυτη ταύτιση των αναριθμητισμών. Τα τρία αυτά ψηφία-161-σχηματίζουν τα τρία πρώτα ψηφία του χρυσού αριθμού φ=1,618… δηλαδή… ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ, ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΦΩΣ, ΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΦΩΣ, ΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΝ ΦΩΣ.
ΓΗ και ΥΔΩΡ μας ζήτησαν οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ... τους το αρνηθήκαμε και θυσιαστήκαμε γι’ αυτό.
ΑΡΤΟΝ και ΟΙΝΟΝ τους πρόσφεραν οι Ολύμπιοι Θεοί... και τον ίδιο τον ΗΛΙΟ, δηλα δή τον ΔΙΟΝΥΣΟ ΖΑΓΡΕΑ και τη ΔΗΜΗΤΡΑ. Αλλά τούτοι όμως.... εις τον αγρόν ορούσαν.....!
Όμως εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ.... κοινωνούμε... την ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ=25+1011=1036=> 1… δηλαδή…. το ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΝ.
ΟΙΝΟΣ=400 / ΑΡΤΟΣ=671 // 400+671=1071=>1+7+1=9… ΕΝ-ΝΕ-Α… αριθμός θεάσεως.
Ένας ΟΙΝΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ.... μέσα στην λέξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ=1011 είναι..... (ΟΙΩΝ-ΟΣ),.... ΟΙΩΝ=930=>12=>3= (1+1+1)=ΕΝ+ΝΕ+Α
Ο....ΟΙΩΝΟΣ λοιπόν είναι... ΑΡΙ-ΣΤΟΣ (Α,Ρ,Ι ήτοι 1,100,10).. στην Ελληνική Αλφάβητο.
ΑΔΕΛΦΙΑ.... πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πυθμένας ΕΝΝΕΑ που προβάλλεται στις λέξεις… είναι αυτός που επιβεβαιώνει οριστικά και τελεσίδικα το σωστό αποτέλεσμα. Και εφ’ όσον ο πυθμένας… 9 (ΕΝ-ΝΕ-Α) εμφανίζεται παραστατικότατα ολοκληρωμένος σε κάθε περίπτωση, διαφορά ανόμοιων δεδομένων, εκ πρώτης όψεως, επιβεβαιώνει τον κανόνα της ύπαρξης των πρώτων 9 αριθμών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 8ο

ΕΝΝΕΑ-(ΕΝ+ΝΕ+Α)=( EN-NE ή (ΕΝ)-Α)=1-1-1=111
Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΝΝΕΑ-(ΕΝ+ΝΕ+Α)

ΠΑΙΔΕΙΑ=111

ΕΛΙΞς=111

ΕΝΝΕΑ=111

Το κάθε ένα γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου εμπεριέχει κωδικοποιημένες πληροφορίες τις οποίες μεταφέρει υπό μορφή ήχου, δηλαδή προφοράς του γράμματος, αλλά και συνδεδεμένης με αυτό εικό­νας, δηλαδή…σχήματος του γράμματος. 

Η τελεολογική σχέση…όπου τούτο σημαίνει….ότι ο λόγος ύπαρξης
όλων των πραγμάτων ταυτίζεται με τον σκοπό (τέλος) προς τον οποίο κατευθύνονται και που η σχέση αυτή υπάρχει μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου….δηλαδή η σχέση αιτίας και αιτιατού….είναι εμφανής εις την Ελληνικήν γλώσσα.


ΕΝΝΕΑ=(Εν-ΝΕΑρχή)

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.


Η σύλληψη και η κυοφορία των ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ γίνεται
στο σκοτάδι, στο εσωτερικό του Είναι, καθ’ ομοίωσιν της φυσικής κυοφορίας του
εμβρύου. Χρειάζονται ΕΝΝΕΑ ΦΑΣΕΙΣ….. όσες ακριβώς είναι και οι
μήνες που βρισκόμαστε στην κοιλιά της Μανούλας μας.

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: Σ’ αυτήν την φάση αυτός που κάνει
ΕΝΔΟΣΚΠΗΣΗ…. έχει ΑΓΝΟΙΑ της σύλληψης. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στην
φυσική εγκυμοσύνη, κατά την οποία μετά το 2ο μήνα διαπιστώνεται η σύλληψη του εμβρύου. Το Όν δεν αναγνωρίζει ακόμη την αλλαγή, η οποία επήλθε στην Διάνοιά του.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: Το Όν αντιλαμβάνεται αμυδρά ,
κατόπιν κάποιων ενοχλήσεων (που συμβαίνει στον καθημερινό του βίο) …την ελαφριά διάσταση των ΑΠΟΨΕΩΝ του με τους άλλους, η οποία επήλθε μετά την Πρακτική της Ενδοσκόπησης.

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: Εδώ το Όν βρίσκεται σε φάση
αποριών. Ποια θα είναι η φύση της νέας συλληφθείσης ΙΔΕΑΣ; Θα είναι σε δράση ή θα είναι παθητική η ουσία της; Τι θα προκύψει από την αλλαγή αυτής της στάσης του ένδον βίου, όταν ακριβώς θα αρχίσουν να εμφανίζονται τα ΣΗΜΑΔΙΑ της κυοφορούμενης ΙΔΕΑΣ στο εξωτερικό του περιβάλλον, μεταξύ των οικείων, των γνωστών , των φίλων, στις οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελματικές του σχέσεις;

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 7ο

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ:
Για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι κυρίες.
Οι Μούσες στην Ελληνική Μυθολογία, ήσαν κόρες του Διός και της Μνημοσύνης, δηλαδή…. της Διανοήσεως και της Μνήμης. Ο αριθμός τους, εννέα (9)… είναι το πέρας των αριθμών και το τετράγωνο του αριθμού τρία (3)… αριθμού ο οποίος είναι ο τελειότατος αριθμός και είναι ο αριθμός του κάλλους, της αναλογίας και της συνενώσεως. Οι Μούσες γεννήθηκαν στην Πιερία… δηλαδή στην Ιερή Πύλη… όπου ο Δίας Ζεύς/Νούς … ήλθε σ’ επαφή με την Μνημοσύνη– Μνήμη και παρεδόθησαν στη Νύμφη Ευφήμη…. για να τις αναθρέψει. Η Μνημοσύνη τους έδωσε ως διδάσκαλο… το Θεό Απόλλωνα και για να βρουν τον τόπο παραμονής κατάλληλο για την ουράνια και θεία καταγωγή τους, όπου ήλθαν και διέμειναν στο ωραιότερο όρος της Βοιωτίας, το όρος τον Ελικώνα. Από το όρος αυτό ονομάσθηκαν και Ελικωνιάδες. Οι Μούσες επειδή ήσαν οι προστάτιδες των επιστημών και των ενασχολήσεων, γι’ αυτό και καλλιεργούν και τέρπουν την Ψυχή μας και ανάγουν τον Νου μας σε Ουράνιες Σφαίρες. Ο Απόλλων λοιπόν στεκόταν στη μέση και έπαιζε τη λύρα του. Γύρω γύρω στεκόταν οι Μούσες… όπου τραγουδούσαν και έπαιζαν τα μουσικά τους όργανα. Κατόπιν χόρευαν ολόγυρα από το βωμό και αργότερα κάθονταν πάνω σε δάφνες και τραγουδούσαν. Ότι έψαλλαν, ήσαν ύμνοι στο θεό και πατέρα τους Δία. Επίσης πολλές μέρες περνούσαν και στον Παρνασσό, επειδή και αυτό το βουνό ήταν θεϊκό και βρισκόταν εκεί το μεγάλο μαντείο του Απόλλωνος. Έκαναν αρκετούς περιπάτους και λούζονταν στις πηγές Ιπποκρήνη, την ωραιότερη πηγή στην κορυφή του Ελικώνος, Κασταλία, στον Παρνασσό, Αγανίππη, στη Βοιωτία και Λειβήθρα στη Μακεδονία… γι’ αυτό ονομάζονταν και Λειβηθρίδες.
Ας δούμε λοιπόν μία μία αναλυτικά και τις ΕΝΝΕΑ Μούσες:


Κλειώ
1) Η Κλειώ: Η Κλειώ ετυμολογείται εκ του κλείω, κλείζω, δοξάσω, λαμπρύνω (κλείς) και κλέος=δόξα. Είναι η προστάτιδα της Ιστορίας που οδηγεί στο ανθρώπινο κλέος δηλαδή…. στη δόξα. Είναι η Μούσα της Ιστορίας… που μας παροτρύνει να μάθουμε το παρελθόν μας. Σύμβολά της ήταν η σάλπιγγα, η κλεψύδρα και απεικονιζόταν με περγαμηνές και ένα δάφνινο στεφάνι στο κεφάλι. Η Κλειώ είναι ο κλείς… δηλαδή ο σύρτης που βγάζει τον ήχο ΚΛΑF… που προκαλούσε η τοποθέτηση της αμπάρας… καθώς σύρεται και αποσύρεται από τον ιμάντα. Κ=Κλείω Λ=εντός Λόγων (δηλαδή… σπουδαίες πράξεις) Ε=έπεα… δηλαδή που δύναται ν’ ακούσεις Ι=ιθύνει… δηλαδή εκ της οποίας ιθύνει τόσο στο στενόχωρο χώρο που η φωνή φθάνει στον οίκο (ο) και στον ευρύτερο οικουμενικό χώρο (ο+ο)=Ω. Ω=ίνα δοξασθεί.

Χιόνια και σκόνη Αφρικάνικη ΜΑΖΙ!!!

Το είπαμε και ω του θαύματος, εγένετο!

Να, λοιπόν, που μισή μέρα να το γυρίσει σε ανατολικούς ή δυτικούς ανέμους με ολίγη από Νοτιά, και η σκόνη είναι εδώ, ταυτόχρονα με το χιόνι. Κι επειδή θα ξαναπούν τι τρελά γράφετε και ψευδείς ειδήσεις και ό,τι άλλο τους κατέβει από απειλές και χλευασμούς και ειρωνίες, voila! – δεν το λέω εγώ, το λέει το meteo.gr:

Όταν η βιομηχανία του θεάματος προβάλλει σκηνές του δυστοπικού μέλλοντος της ανθρωπότητας.


17/1/17


«Στην πράξη, υπολογίζουν τις απαραίτητες υλικές ανάγκες του πληθυσμού πάντα κάτω από το πραγματικό τους επίπεδο. [...] Κρατούν όλο τον κόσμο, ακόμα και τις προνομιούχες τάξεις, κοντά στα όρια της φτώχειας, κατόπιν εσκεμμένης πολιτικής.»
1984,  George Orwell


Γράφει η Γιώτα Χουλιάρα


Χθες το βράδυ προβλήθηκε στην Ελληνική τηλεόραση  η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Snowpiercer» του Μπονγκ Γιουν-Χο, η οποία βασίζεται στο μέχρι πρότινος άγνωστο γαλλικό κόμικ «Le Transperceneige» των Ζακ Λομπ και Ζαν Μαρκ Ροσέτ.

Η ιστορία του μας μεταφέρει στο κοντινό μέλλον, το 2031, όπου ένα πείραμα, προορισμένο να αναστρέψει την υπερθέρμανση του πλανήτη, προκαλεί τελικά παγκόσμιο παγετό και αφανίζει σχεδόν κάθε ζωντανό οργανισμό. Η ταινία δεν δίνει λεπτομέρειες για το είδος του πειράματος, αλλά κατά την εισαγωγή του έργου, οι εικόνες παρουσιάζουν αεροπλάνα που ψεκάζουν την ατμόσφαιρα. Έμμεσα, αλλά σαφέστατα, αναφέρεται στη Γεωμηχανική η οποία στο κινηματογραφικό σενάριο έφερε τελικά, αντίθετα από το αναμενόμενο αποτελέσματα. 

Μάλιστα, αρκετοί από τους θεατές της συγκεκριμένης ταινίας στις ΗΠΑ βλέποντάς την, δήλωσαν πως έκαναν συνειρμούς με άρθρο της εφημερίδας Guardian το οποίο δημοσιεύτηκε το 2012. Ο τίτλος του άρθρου ήταν :«Bill Gates Backs Climate Scientists Lobbying for Large-Scale Geoengineering ».

Στην αρχή του άρθρου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων, που υποστηρίζεται από δισεκατομμυριούχους, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Μπιλ Γκειτς, πιέζει τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να στηρίξουν-επιτρέψουν τα πειράματα ελέγχου των κλιματικών αλλαγών, προκειμένου να αποφύγουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν μεθόδους γεωμηχανικής, όπως ο ψεκασμός εκατομμύρια τόνων ανακλαστικών σωματιδίων του διοξειδίου του θείου 30 μίλια πάνω από τη γη.

Στο «Snowpiercer»  όπως και σε άλλες ταινίες που προβάλλονται τα τελευταία χρόνια (για παράδειγμα η τριλογία ταινιών του Hunger Games και του Divergent) η ελίτ δείχνει το γνωστό απάνθρωπο πρόσωπο της, καθώς αποφασίζει να «σώσει» κάποιους από τους πολίτες, αλλά υπό όρους: 
Να είναι, δηλαδή, κάτω από τον πλήρη έλεγχο της ελίτ
Να είναι εξαρτώμενοι από αυτήν και 
Να εξαρτώνται αποκλειστικά από το τραίνο, το οποίο συμβολίζει πλέον τη γη και τη ζωή, αφού ο υπόλοιπος πλανήτης είναι αδύνατον να κατοικηθεί λόγω του ψύχους. 

Οι μοναδικοί επιζώντες διαμένουν στη τεράστια αμαξοστοιχία που ταξιδεύει ατέρμονα πάνω στη παγωμένη Γη, όπου οι μεν φτωχοί είναι στοιβαγμένοι στα πίσω βαγόνια, ενώ οι πλούσιοι ζουν με όλες τις ανέσεις στα μπροστινά. Η ανθρώπινη ζωή έχει χάσει κάθε αξία και ο άνθρωπος θεωρείται ένα γρανάζι στη μηχανή του άψυχου, αιώνιου και παγκόσμιου οικοσυστήματος, όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα από τη μηχανή ενός τραίνου.

Η Νέα Τάξη Πραγμάτων και η Παγκόσμια Διακυβέρνηση μοιάζουν να είναι πανταχού παρούσες κατά τη διάρκεια όλης της ταινίας. Ο κυβερνήτης-αρχηγός και αρχιτέκτονας του τραίνου, όπως αποκαλείται στη ταινία, είναι ο κ. Wilford. Το W,μάλιστα, είναι το σύμβολο του τραίνου,το οποίο εμφανίζεται διαρκώς και θα μπορούσε να σημαίνει και World, ενώ η λέξη Τάξη αναφέρεται αρκετές φορές.

Η Αστρολογία ως κλειδι – γ’ 3 μέρος

Ας ξαναδούμε το τελευταίο σημαντικο ερώτημα που αφήσαμε αναπάντητο, κι ας δοκιμάσουμε να δώσουμε απάντηση. Τί είχαμε πει; Για την αντιμετάθεση των Ξ και Χ. Ανεξήγητη εκ πρώτης όψεως, αλλ’ ας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
Τί διαπιστώνουμε; Πως το Ξ (Ουρανος) είναι το γράμμα που «κυριαρχει» στον Υδροχόο… ο οποίος βρίσκεται ακριβως απέναντι απο τον Λέοντα… που κυριαρχείται απο το Όμικρον (Ήλιο). Ωραία! Ας φτιάξουμε ένα διαγραμματάκι:
Ορίζει έναν -ας πούμε- «άξονα», αν και κατα τα υπόλοιπα δεν μας λέει και πολλα… Όμως, μια στιγμη! Στο επάνω άκρο του «άξονα» βρίσκεται ο Ήλιος, το σημαντικότερο άστρο του ηλιακου μας συστήματος… γύρω απο το οποίο περιστρέφονται όλα τ’ άλλα – και η μάζα του οποίου είναι μεγαλύτερη απο τη μάζα όλων των άλλων αυτων άστρων μαζι!
Έγραψα τη λέξη «περιστρέφονται», σωστα; Σωστα! Μήπως, λοιπον, το διάγραμμα μας δείχνει μια περιστροφικη αλλαγη; Ναι, αλλα τί να βάλουε επάνω στο διάγραμμα, να δούμε πώς αλλάζει;
Μία σκέψη είναι πως ο Ήλιος αποκαλείται και «το μάτι του Θεου», άρα αυτο που αλλάζει… Λες να είναι οι θρησκείες; Τί άλλο τόσο σημαντικο και υψηλο μπορει να υπαγορεύεται με αρχη τον Ήλιο; Μια δοκιμη θα μας πείσει!
Είναι γνωστο πως την αρχαία εποχη λατρευόταν ως μέγιστος θεος ο Δίας. Ας τον τοποθετήσουμε στο διάγραμμα, στη «φυσικη» του θέση (κύριος του Τοξότη) – μαζι με τα όρια των «μεγάλων εποχων», για να καταλαβαινόμαστε καλύτερα.

Πάρκινσον: Μεγάλες ελπίδες από ουσία που έχουν οι… καρχαρίες!

Πάρκινσον

Η σκουαλαμίνη, μια φυσική ουσία που ανακαλύφθηκε στη δεκαετία του ’90 σε ένα είδος καρχαρία, άρχισε να δοκιμάζεται για τη νόσο Πάρκινσον και άφησε πολλές υποσχέσεις, καθώς μπορεί να μπλοκάρει το σχηματισμό των τοξινών στον εγκέφαλο.

Η εν λόγω ουσία, η οποία έχει μέχρι στιγμής δοκιμασθεί ευρέως κατά του καρκίνου και των λοιμώξεων, «φρενάρει» μια μοριακή διαδικασία που δημιουργεί τοξικά προϊόντα στον εγκέφαλο των ασθενών με Πάρκινσον. Η σκουαλαμίνη (squalamine) είναι ένα στεροειδές και οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα ασφαλέστερο συνθετικό ανάλογό της.
Αν και τα ευρήματα είναι ακόμη προκαταρκτικά, οι ερευνητές από διάφορες χώρες (Βρετανία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία), με επικεφαλής τον καθηγητή Κρίστοφερ Ντόμπσον του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), δήλωσαν αισιόδοξοι ότι η συγκεκριμένη ουσία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας νέας θεραπείας για τη νευροεκφυλιστική πάθηση.

Ο γάμος της Αλίκης και του Δημήτρη

Την μέρα όμως του γάμου, όλα ήταν τέλεια και όπως ήταν αναμενόμενο, φίλοι και θαυμαστές κατέκλυσαν την εκκλησία και τον προαύλιο χώρο. Όλοι ήθελαν να τους δουν και να τους αγγίξουν, δημιουργώντας ένα πρωτοφανή πανικό και ενθουσιασμό. Το μυθικό ζευγάρι της εγχώριας showbiz αποφάσισε να παντρευτεί και έγινε πανικός.

Την μέρα όμως του γάμου, όλα ήταν τέλεια και όπως ήταν αναμενόμενο, φίλοι και θαυμαστές κατέκλυσαν την εκκλησία και τον προαύλιο χώρο.Όλοι ήθελαν να τους δουν και να τους αγγίξουν, δημιουργώντας ένα πρωτοφανή πανικό και ενθουσιασμό. Το μυθικό ζευγάρι της εγχώριαςshowbiz αποφάσισε να παντρευτεί και έγινε πανικός.
Ήταν λέει, ένας δυνατός έρωτας που επισφραγίστηκε με έναν λαμπερό γάμο που απασχόλησε πολύ τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά κράτησε λίγο. Αλίκη Βουγιουκλάκη –Δημήτρης Παπαμιχαήλ μισό αιώνα πριν.
ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, ΓΑΜΟΣ, ΔΕΛΦΟΙ,
Ήταν 18 Ιανουαρίου του 1965 όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο λόφο των Δελφών στις 4 το απόγευμα. Τα δημοσιεύματα της εποχής αναφέρουν ότι η προετοιμασία της νύφης κράτησε 3 ώρες επιλέγοντας ένα μακρύ, λευκό νυφικό με ουρά, από soie sauvage μοντέλο του Givenchy, ραμμένο στην Ελλάδα. Το πέπλο της, το συγκρατούσε ένα μπουκέτο μιγκέ. Δεκάδες φωτογράφοι είχαν στηθεί από νωρίς για να καταγράψουν τις γαμήλιες στιγμές των νεόνυμφων που έφτασαν στην εκκλησία με διαφορά ενός τετάρτου ο ένας από τον άλλον. Στους καλεσμένους και στον κόσμο που συνέρεε, μοιράστηκαν 100 ασημένιες μπομπονιέρες, άλλες 100 ιμιτασιόν και 1.000 τούλινες. Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων Λάμπρος Κωνσταντάρας, Αλέκος Σακελλάριος, Αλέκα Κατσέλη, Χρήστος Τσαγανέας κ.α.

«ΚΥΜΑ» 10.000 ΧΛΜ. ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Ένα γιγάντιο «κύμα» που παρατηρήθηκε στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, είναι πιθανότατα το μεγαλύτερο του είδους του που έχει ποτέ γίνει αντιληπτό στο ηλιακό σύστημά μας. Το κύμα φωτογραφήθηκε από τις υπέρυθρες και υπεριώδεις κάμερες του ιαπωνικού διαστημικού σκάφους «Ακατσούκι» της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Εξερεύνησης του Διαστήματος (JAXA), το οποίο τέθηκε σε τροχιά γύρω από τον γειτονικό πλανήτη το Δεκέμβριο του 2015.
venusΤο περίεργο φωτεινό κύμα σε σχήμα τεράστιου τόξου είχε έκταση τουλάχιστον 10.000 χλμ, απλωνόμενο από τον βόρειο έως τον νότιο πόλο της Αφροδίτης.
Το κύμα περέμεινε ακίνητο επί περίπου τέσσερις μέρες στο ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας του πλανήτη, πάνω από τα πυκνά νέφη, σε ύψος 65 χλμ. από την επιφάνεια.
Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον Μακότο Ταγκούτσι του Πανεπιστημίου του Τόκιο, που έκαναν τη δημοσίευση στο περιοδικό γεωεπιστημών Nature Geoscience, σύμφωνα με το BBC και τον Guardian, δεν είναι σίγουροι πώς και γιατί σχηματίσθηκε το κύμα, το οποίο ήταν πιο ζεστό από τη γύρω ατμόσφαιρα, εωσότου κάποια στιγμή εξαφανίσθηκε.

Νίκολιτς: «Αν χρειαστεί θα πάω στον πόλεμο με τους γιους μου»Πρόεδρος Σερβίας: Η Αλβανία έχει αξιώσεις για Κόσοβο, Σκόπια, Μαυροβούνιο και Ελλάδα


Ιανουάριος 17, 2017. 20:52

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Τόμισλαβ Νίκολιτς, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί από την προεδρία, εάν η Σερβία παραμείνει σιωπηλή σε περίπτωση δολοφονιών Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο.Τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων στις δηλώσεις του μετά τη σύνοδο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Σερβίας, τις αποκάλεσε  ως ‘απάτη’.«Η ΕΕ θα έπρεπε να αντιδράσει όταν σχεδόν ναρκοθετήθηκε η σιδηροδρομική γραμμή για να μην επιτραπεί η διέλευση του σερβικού τρένου (στη Μιτρόβιτσα). Λοιπόν, εάν ο Γιόχαννες Χαν ότι βλέπει το μέλλον ότι το μέλλον της Σερβίας είναι με ένα ανεξάρτητο Κοσσυφοπέδιο, τότε δεν υπάρχει τίποτε να συζητήσουμε. Όλα είναι μια απάτη και ότι κάνει η ΕΕ είναι μια απάτη», δήλωσε ο Νίκολιτς.«Εμείς δεν χτυπήσαμε με τα όπλα, αλλά θα στραφούμε σε αυτό το επίπεδο εάν απειληθεί ο σερβικός λαός στο Κόσοβο και τα Μετόχια»

Η Αστρολογία ως κλειδι – γ’ 2 μέρος

Αποτέλεσμα εικόνας για Ήφαιστος
Κατα κύματα θα σας έρχονται οι εκπλήξεις!… Σας το υπόσχομαι! 🙂
Απο την προηγούμενη συνέχεια, παραλείψαμε να σχολιάσουμε δυο-τρία πράγματα. Και πρώτο, το όνομα του Πάνα.
Η καταραμένη μου βιασύνη έφαγε την ακριβη πληροφορία, πως η κυρα-Λίντα προτείνει το όνομα «Πάν-Ώρος». Όχι σκέτο το «Πάν».
Αυτο είναι καταφανες λάθος, διότι ο Ώρος (το ακριβες αντίστοιχο του δικου μας Απόλλωνα) δεν είναι ο Πάν, ούτε μπορει να ταυτιστει μ’ αυτον.
Το δεύτερο θέμα που έφαγα για πρωινο (λόγω βιασύνης), είναι τα «δώρα» του Ηφαίστου!
Με τί ασχολείται ο Ήφαιστος; Με τη μεταλλουργία, με τις κατασκευες… άρα, είναι ένας εφευρέτης! Και τις εφευρέσεις του τις χαρίζειδεν τις κλειδώνει στο ντουλάπι περιμένοντας πότε θα έχουν ζήτηση στην πιάτσα, ώστε ν’ ανέβει η τιμη τους! Τί θέλω να πως μ’ αυτο; Έ, λοιπον, πιστεύω πως όταν επανανακαλυφθει ο Ήφαιστος, θα καταργηθει η βρώμικη εφεύρεση του «κοπυράϊτ», η οποία στην εποχη μας έχει γίνει μάστιγα!
Ό,τι και να πας σήμερα στα γραφεία ευρεσιτεχνιων, αυτοι πρόθυμα σε χρίουν «εφευρέτη»! Εδω δώσανε πατέντες …για τα γονίδια του ανθρώπου, λες και οι φαρμακευτικες εταιρείες κατασκεύασαν ποτε ανθρώπινα γονίδια στα εργαστήριά τους! Λες και σ’ αυτες οφείλουν τη γένηησή τους τα δισεκατομμύρια μωρα του πλανήτη!… Αυτοι, μάτια μου, είναι ικανοι να σε κάνουν «εφευρέτη» για …την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμο! Αρκει να τους τ’ ακουμπήσεις!
Τί σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Τίποτ’ άλλο, παρα σιδερένιες αλυσίδες για τη σκέψη! Χειρότερες απ’ αυτες που έδεσαν τον Προμηθέα! Διότι… σκεφθείτε το ακόλουθο σενάριο: Έρχεται ένας πονηρος, ζητάει «κοπυράϊτ» για πχ …την ανθρώπινη ομιλία!!!, του το δίνουν τα καραγκιοζάκια των αφεντικων του πλανήτη, και μετα… ή του χρυσοπληρώνεις «δικαιώματα», ή δεν ξαναμιλας ποτε σου!!!!!
Απίθανο;
Εγω λέω «όχι»! Κατα ‘κει πάμε ολοταχως…
Πιστεύω, λοιπον, ακράδαντα πως ο Ήφαιστος ερχόμενος θα σπάσει αυτες τις αλυσίδες!
Σκεφθείτε, όμως, και το ανάποδο: (Ήδη, με τόσα κείμενά μου που έχετε διαβάσει, θα έπρεπε να έχετε αποκτήσει κάποιους καινούργιους τρόπους του σκέπτεσθαι! 🙂 )
Μήπως το μακρινο 1919 «κάποιοι» ήξεραν (απο κάποια προφορικη παράδοση…) αυτα που έκρυψαν στα φανερα οι αρχαίοι ημων, και γι’ αυτο έσπευσαν να πουν «δεν υπάρχει Ήφαιστος»; Έ;
Τώρα, θα μου πεις: «- Και τί έγινε, που δεν φωτογράφησε τον Ήφαιστο καποιο τηλεσκόπιο; Αφου το(ν) ξέρεις εσυ!»
Θα σας απαντήσω πως ναι μεν, έτσι είναι τα πράγματα, πλην όμως υπάρχουν άγνωστοι ακόμη μηχανισμοι στον άνθρωπο, που δίνουν άλλη ισχυ σε μια πληροφορία, όταν αυτη δημοσιοποιηθει.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα