Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Ποιον «θησαυρό» κρύβουν οι ελληνικές θάλασσες;galazios xrysos
Γράφει ο Κασσιανός Τζέλης
Τεράστια αποθέματα γλυκού νερού βρίσκονται κάτω απο τις ελληνικές… θάλασσες. Για «γαλάζιο χρυσό» κάνουν λόγο οι επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ που θεωρούν οτι τα αποθέματα μπορούν να εξαλείψουν το ενδεχόμενο της λειψυδρίας για πάρα πολλές δεκαετίες, ίσως και αιώνες άλλα και να λύσουν ακόμα και το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, από την αξιοποίηση τους.
Τα αποθέματα του «γαλάζιου χρυσού» βρίσκονται στις περιοχές που ήταν ξηρά πριν απο δεκάδες χιλιάδες χρόνια, κατά την τελευταία εποχή των παγετώνων. Τότε ο χάρτης της Ελλάδας ήταν διαφορετικός καθώς η στάθμη της θάλασσας ήταν έως και 120 μέτρα κάτω απο την σημερινή ακτογραμμή κι είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλων πεδιάδων που διέρρεαν μεγάλοι ποταμοί. Σε αυτές τις λεκάνες υπάρχουν σήμερα τα αποθέματα του «γαλάζιου χρυσού» και τα οποία μπορούν σχετικώς εύκολα να εξορυχτούν καθώς τα βάθη θεωρούνται μικρά, με κόστος μικρότερο των εξορύξεων πετρελαίου.
Αυτές οι λεκάνες είναι:

ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ;
Μετά τη «σωτηρία* του τόπου οι κύριοι της της τρόικας θα μας φέρουν και το τέλος της πολιτικής διαπλοκής. Πώς θα το κάνουν αυτό; Με την επιβολή νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Που θα λέει ότι όποιος δίνει συνδρομή σε ένα κόμμα θα καταγράφεται…Η αλήθεια είναι ότι και σε αυτό το ζήτημα το εγχώριο καθεστωτικό σύστημα της αρπαγής, της λεηλασίας της λαμογιάς και της Siemens κρύβεται πίσω από την τρόικα. Χρόνια τώρα θέλουν να επιβάλουν το συγκεκριμένο μέτρο. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να το εντάξουν κι αυτό στα «προαπαιτούμενα». Ας δούμε ορισμένες πλευρές του ζητήματος.

ΟΧΙ ΦΙΛΙΠ ΣΕΥΜΟΥΡ ΧΟΦΜΑΝ Ο ΡΟΜΠΙΝ ΟΥΙΛΙΑΜΣ


Όσο υπάρχουν άνθρωποι στην ατζέντα είναι γραμμένη και η αυτοκτονία, μάλιστα από ανθρώπους που δεν πεινάνε, που δεν στερούνται επιτυχίας και φήμης. Η δυστυχία, η απόφαση να δώσουν τέλος, κτυπάει και “ευτυχισμένα” άτομα, κάποια που απέκτησαν ζωή ξεχωριστή και ζηλευτή.

Για την αυτοκτονία του χολυγουντιανού ηθοποιού Robin Williams μια κουβέντα μονάχα. Αυτό που ζήτησε από τον κόσμο η γυναίκα του. Σεβασμός στον νεκρό.

Πως ετιμωρείτο και τιμωρείται η παιδεραστία στον χριστιανισμό και στην αρχαιότηταΕλληνική προϊστορία

Πως ετιμωρείτο η παιδεραστία στην αρχαιότητα

Ο Αισχύνης Κατά Τιμάρχου εις τους στίχους 12-13 αναφέρει :

[12] Νόμοι

[Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν παίδων ἡλικίαν οὖσιν εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ· ἐὰν δέ 
τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ ζημιούσθω. καὶ οἱ γυμνασιάρχαι τοῖς Ἑρμαίοις μὴ εἄτωσαν συγκαθιέναι μηδένα τῶν ἐν ἡλικίᾳ τρόπῳ μηδενί· ἐὰν δὲ ἐπιτρέπῃ καὶ μὴ ἐξείργῃ τοῦ γυμνασίου, ἔνοχος ἔστω ὁ γυμνασιάρχης τῷ τῆς ἐλευθέρων φθορᾶς νόμῳ. οἱ δὲ χορηγοὶ οἱ καθιστάμενοι ὑπὸ τοῦ δήμου ἔστωσαν τὴν ἡλικίαν ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη.]

[13] μετὰ ταῦτα τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νομοθετεῖ περὶ ἀδικημάτων μεγάλων μέν, γιγνομένων δ᾽ οἶμαι ἐν τῇ πόλει· ἐκ γὰρ τοῦ πράττεσθαί τιν᾽ ὧν οὐ προσῆκεν, ἐκ τούτου τοὺς νόμους ἔθεντο οἱ παλαιοί. διαρρήδην γοῦν λέγει ὁ νόμος, ἐάν τινα ἐκμισθώσῃ ἑταιρεῖν πατὴρ ἢ ἀδελφὸς ἢ θεῖος ἢ ἐπίτροπος ἢ ὅλως τῶν κυρίων τις, κατ᾽ αὐτοῦ μὲν τοῦ παιδὸς οὐκ ἐᾷ γραφὴν εἶναι, κατὰ δὲ τοῦ μισθώσαντος καὶ τοῦ μισθωσαμένου, τοῦ μὲν ὅτι ἐξεμίσθωσε, τοῦ δὲ ὅτι, φησίν, ἐμισθώσατο. καὶ ἴσα τὰ ἐπιτίμια ἑκατέρῳ πεποίηκε, καὶ μὴ ἐπάναγκες εἶναι τῷ παιδὶ ἡβήσαντι τρέφειν τὸν πατέρα μηδὲ οἴκησιν παρέχειν, ὃς ἂν ἐκμισθωθῇ ἑταιρεῖν· ἀποθανόντα δὲ θαπτέτω καὶ τἆλλα ποιείτω τὰ νομιζόμενα.

Μετάφραση :

[12] Οι διδάσκαλοι να μην ανοίγουν τα σχολεία πριν ανατείλει ο ήλιος και να τα κλείνουν πριν δύση ο ήλιος. Να μην επιτρέπεται εις τους έχοντας ηλικία ανωτέρα της παιδικής να εισέρχονται εις τα σχολεία, όταν υπάρχουν εντός αυτών παιδιά, εκτός εάν πρόκειται περί υιού, αδελφού ἡ γαμβρού του διδασκάλου. Εάν δε κάποιος παρά την απαγόρευση ταύτη εισέρχεται εις το σχολείο, να τιμωρείται με την ποινή του θανάτου. Επίσης οι επί κεφαλής της παλαίστρας να μην επιτρέπουν εις κανένα ενήλικο να κάθεται μαζί με τα παιδιά κατά τις εορτές του Ερμού, με καμμία δικαιολογία. Εάν δε επιτρέπει τούτο εις αυτούς και δεν τους εκδιώκει εκ της παλαίστρας, ο επί κεφαλής της παλαίστρας θα είναι ένοχος παραβάσεως του νόμου περί διαφθοράς των ελευθέρων παίδων. Οι δε χορηγοί οι οριζόμενοι υπό του λαού, πρέπει να έχουν συμπληρώσει τό τεσσαρακοστόν έτος της ηλικίας των.

Tρόποι για να ζήσεις, όχι απλά να υπάρχεις

«H ορθή λειτουργία του ανθρώπου είναι να ζει, όχι απλά να υπάρχει» – Jack London
Πολύ συχνά βάζεις τη ζωή στον αυτόματο πιλότο, κάνοντας συνέχεια τα ίδια πράγματα και κάθε μέρα είναι σαν την προηγούμενη.
Αυτό είναι εντάξει και εύκολο, μέχρι να περάσει άλλη μια χρονιά χωρίς να κάνεις τίποτα,χωρίς να έχεις ζήσει πραγματικά τίποτα.
Αυτό είναι εντάξει, μέχρι να φτάσεις στα γηρατειά και θα κοιτάξεις πίσω τη ζωή σου και θα μετανιώνεις.
Αυτό είναι εντάξει, μέχρι να δεις τα παιδιά σου να πηγαίνουν πανεπιστήμιο και να συνειδητοποιείς ότι έχασες την παιδική τους ηλικία.
Όχι, δεν είναι εντάξει! Αν θέλεις πραγματικά να ζήσεις τη ζωή σου, να βιώσεις εμπειρίες, να την απολαύσεις στο μέγιστο, αντί να είσαι περαστικός και να ζεις μια ζωή μονό για να υπάρχεις, τότε πρέπει να βρεις τρόπους να ξεφύγει η ζωή σου από την μούχλα και την ρουτίνα.
Αυτό που ακολουθεί είναι μία λίστα από ιδέες, ως επί το πλείστον προφανείς, που μπορεί να τις έχεις σκεφτεί και μόνος σου, αλλά ελπίζω να είναι χρήσιμες υπενθυμίσεις. Όλοι  τις χρειαζόμαστε μερικές φορές. Εάν το βρεις χρήσιμο, να το εκτυπώσεις και ξεκίνα να το χρησιμοποιείς. Σήμερα!

Εικόνες αποκάλυψης από μεταλλεία χρυσού στον Καναδά – Στην Ελλάδα γιατί δεν «παίζει» η είδηση;

Εικόνες αποκάλυψης από μεταλλεία χρυσού στον Καναδά – Στην Ελλάδα γιατί δεν «παίζει» η είδηση;
Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κήρυξε την Τετάρτη 6 Αυγούστου η Περιφέρεια Καριμπού της Βρετανικής Κολομβίας στην περιοχή που επλήγη από την καταστροφική κατάρρευση του φράγματος αποβλήτων στο μεταλλείο χαλκού-χρυσού Mount Polley.
Η διάρρηξη του φράγματος τα ξημερώματα της Δευτέρας 4 Αυγούστου απελευθέρωσε 10 δισεκατομμύρια λίτρα νερού και 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τελμάτων εμπλουτισμού, προκαλώντας ρύπανση σε αρκετά ρέματα, ποτάμια και λίμνες της περιοχής.
Σε ισχύ παραμένει η απόλυτη απαγόρευση χρήσης νερου από τις λίμνες και τα ποτάμια. Η ανησυχία είναι μεγάλη για τις επιπτώσεις της ρύπανσης, όχι μόνο στην υγεία του (λιγοστού) πληθυσμού αλλά και στα υδατικά οικοσυστήματα της περιοχής που είναι σημαντικοί τόποι αναπαραγωγής του σολωμού.

Οι πρώτες εικόνες από την Αρχαιολογική Ανακάλυψη στην Αμφίπολη (ΒΙΝΤΕΟ)


Πολύ κοντά στην αποκάλυψη ενός σπουδαίου αρχαιολογικού ευρήματος βρίσκονται οι αρχαιολόγοι στην Αμφίπολη των Σερρών. Ύστερα από πολυετή ανασκαφή στον Τύμβο Καστά, στην αρχαία Αμφίπολη, η αρχαιολογική σκαπάνη εντόπισε την είσοδο του τύμβου, γεγονός που αποδεικνύει ότι πρόκειται για ταφικό μνημείο.
Μετά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα στην περιοχή παρατηρείται έντονη κινητικότητα. Ο χώρος των ανασκαφών φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις όλο το εικοσιτετράωρο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η προϊσταμένη της ΚΗ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Κατερίνα Περιστέρη, ενημερώνει διαρκώς την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για την πορεία της έρευνας. Για τις εξελίξεις έχει ενημερωθεί και ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Το σύνδρομο της "ελληνικής οικογενειακής πολυκατοικίας": Δυναμική & ψυχοπαθολογία

Ακούω συχνά στην αίθουσα των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών: « είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια…».
Εννοώντας έχουμε μια «πολύ καλή» οικογένεια. Η υπενθύμιση: «Είμαστε πολύ δεμένη οικογένεια» κρύβει την διευκρίνιση-απειλή:
«Κανένας από αυτή την οικογένεια δεν είναι έτοιμος - ώριμος να αποχωριστεί κανέναν». Όσο πιο αδύναμα καθιστούν οι γονείς τα μικρότερα ηλικιακά μέλη της οικογένειας, τόσο πιο «δεμένη» και «καλή», την αντιλαμβάνονται. 
Στην σημερινή Ελλάδα, οι γονείς της «καλής» οικογένειας διατηρούν τρόπους εκπαίδευσης και συμπεριφοράς που ευνουχίζουν την συναισθηματική ωριμότητα των παιδιών. Μέσα στο πλαίσιο της υπερβολικής προστασίας και προσφοράς, αρνούνται να τα αφήσουν να εξελιχθούν και να αναλάβουν τον εαυτό τους.
Η αυτονόμηση αποκλείεται ως δυνατότητα.
Γεμάτη η Ελλάδα από «δεμένες» οικογένειες, από "παιδιά" 20, 30, 40, 50 και άνω χρονών που συμβιώνουν συναισθηματικά και κυριολεκτικά -σε κάποιο διαμέρισμα της ίδιας, ιδιόκτητης πολυκατοικίας, με κάτοχο την οικογένεια καταγωγής τους.
"Παιδιά" που αρνούνται να σχετισθούν αυθεντικά με τους γονείς τους, επιλέγοντας την υποκριτική δοσοληψία υλικών αγαθών, ως προκάλυμμα της σιωπηλής & άρρητης συμφωνίας του αμοιβαίου ψυχικού βολέματος.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΛΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ


67I
Ένας Ισπανός ιεραπόστολος  που υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον ιό Έμπολα πέθανε την Τρίτη σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι αρχές.
Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας είπε ότι μια μέρα νωρίτερα είχαν παραλάβει από τις ΗΠΑ το πειραματικό φάρμακο για τον ιό ώστε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του ιερέα Miguel Pajares, 75 ετών.
Ο Pajares πέθανε την Τρίτη στο Carlos III νοσοκομείο.
Αυτός είναι ένας από τους τρεις ασθενείς με Έμπολα που θεωρείται ότι έχουν λάβει το πειραματικό φάρμακο. Οι άλλοι δύο Αμερικανοί βρίσκονται στην Ατλάντα.

Επεξεργαστείτε online βίντεο, εικόνες, κάντε Photo collage και προσθέστε εφέ σε φωτογραφίες


Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη online υπηρεσία με συγκεντρωμένα τόσα χαρακτηριστικά και ευκολίες που θα μας επιτρέψουν να επεξεργαστούμε τα βίντεο και τις φωτογραφίες μας αλλά να προσθέσουμε εφέ και να φτιάξουμε animation και όλα αυτά μέσα από ένα ενιαίο διαδραστικό γραφικό περιβάλλον.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται είναι 14 όπου για κάθε μία από αυτές περιγράφονται περιληπτικά οι δυνατότητές τους.

Ο θυμός γεννάει τη μοναξιά και η μοναξιά τον θυμόΟ θυμός είναι αξιολόγηση. Για κάποιους λόγους αξιολογείς τους άλλους, μέσα από τα δικά σου μάτια, τα δικά σου κριτήρια, και τη δική σου ζωή. Άρα αφού πιστεύεις ή θεωρείς ότι οι άλλοι θα έπρεπε να λειτουργούν όπως, μειώνεις κατά πολύ αυτό που είσαι εσύ.


Η μοναδικότητα του άλλου τον τοποθετεί στην δική του θέση μέσα από τα δικά του βιώματα, όπως ακριβώς και σε εσένα.
Το να αξιολογείς και να κατατάσσεις πως θα έπρεπε να είναι οι άλλοι θυμώνεις = θυ-μόνος. Ο θυμός προκαλεί την μοναξιά, αφού θεωρείς τους άλλους κάπως.

Ο θυμός επίσης είναι δρόμος ελέγχου. Θέλουμε να γίνουν κάποια πράγματα όπως εμείς πιστεύουμε ότι είναι το σωστό. Έτσι ζητάμε τον απόλυτο έλεγχο σε όσα περισσότερα μπορούμε στην ζωή μας. Οπότε σε κάθε τι απρόβλεπτο, δεν έχουμε ισορροπία.

Η Αιώνια Αλήθεια των ΟυπανισάδΥπάρχει Μόνο Μια Πραγματικότητα που Βρίσκεται Παντού. Βρίσκεται Ήδη Εκεί που μπορεί να επεκταθεί η Αντίληψη.
Δεν μπορεί να συλληφθεί με καμία διαδικασία αντίληψης, σκέψης, ή αίσθησης. Βρίσκεται Ήδη Εκεί που ψάχνουν όλες οι δυνατότητες κατανόησης.
Από Αυτό Πηγάζει η Θεία Ζωή που Δημιουργεί όλες τις Καταστάσεις Ύπαρξης.
.
Παραμένοντας Ακίνητο Υπάρχει και Προηγείται Κάθε Κίνησης της Αντίληψης που προσπαθεί να Το Προσεγγίσει. Βρίσκεται Πέρα από Όλα αλλά η Παρουσία του στηρίζει και διαπερνά το κάθε τι.
Αυτό βρίσκεται μέσα στο παν και ταυτόχρονα το Υπερβαίνει.
.
Αυτό βρίσκεται μέσα σε όλες τις υπάρξεις και όλες οι υπάρξεις είναι Αυτό στην πραγματική ουσία τους. Αυτός που το βιώνει αυτό αποδέχεται τα πάντα.
(Ίσα Ουπανισάδ, 4,5,6)

Τα 10 παιχνίδια της μνήμης, που αποδεικνύουν ότι μας απατά συνεχόμενα!-ΒΙΝΤΕΟ


Είστε σίγουροι για όσα θυμόμαστε ή μήπως νομίζετε ότι έχετε τόσο καλή μνήμη; Κι όμως υπάρχουν 10 σοβαροί και επιστημονικοί λόγοι, για να είστε πιο επιφυλακτικοί την επομένη φορά που θα πείτε με σιγουριά: ¨το θυμάμαι!¨

«Η μνήμη μου δε μ'απατά» , έλεγε ένα παλιό ελληνικό τραγούδι, όμως σε όλους μας, κάνει ¨παιχνίδια¨ κατά καιρούς. Έχετε αισθανθεί να αλλάζετε δωμάτιο στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας και να ξεχνάτε τι ήταν αυτό που θέλατε; Να προσπαθείτε να θυμηθείτε μια λέξη που είστε σίγουροι ότι την ξέρετε αλλά να μη βγαίνει από το στόμα σας;

Επίσης πολλές φορές ¨φτιάχνει¨ το μυαλό μας, ψεύτικες μνήμες και νομίζουμε ότι έχουμε βιώσει ένα γεγονός, παρόλο που αυτό δε συνέβη πότε. Στην εποχή της τεχνολογίας που ζούμε, ο εγκέφαλος μας αποβάλλει μνήμες από πράγματα/αριθμούς/ονόματα που ξέρουμε ότι εύκολα μπορούμε να τα βρούμε …στο Google!

Δείτε το βίντεο και είμαι σίγουρος πως θα έρθετε αντιμέτωποι με προσωπικές εμπειρίες και τη μνήμη σας, η οποία δεν είναι τόσο πιστή πάντα, τουλάχιστον όχι όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε εμείς! Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι εάν έγραψα όλα όσα ήθελα αρχικά ή μήπως ξέχασα κάτι…

Τι πρέπει να αφήσετε πίσω σας, αν θέλετε να ζήσετε ευτυχισμένοι;


Αποδεσμευτείτε από τις παρακάτω αντιλήψεις και θα νιώσετε πιο ανοιχτοί στην ευτυχία, πιο όμορφα με τον εαυτό σας και πολύ πιο κοντά στο στόχο σας.

Για κάποιους η ευτυχία είναι ένας άπιαστος στόχος, που όσο περισσότερο πλησιάζουν, τόσο περισσότερο απομακρύνεται. Λίγοι όμως, αντιλαμβάνονται πως δεν είναι είναι ο στόχος που απομακρύνεται, αλλά όλα τα εμπόδια που εμείς οι ίδιοι βάζουμε ανάμεσα σε εμάς και το στόχο μας.
Εμπόδια που είτε έχουν τη μορφή υλικών αγαθών, είτε τη μορφή κοινωνικής θέσης και επαγγελματικής καταξίωσης, είτε απλά σκέψεις και κόμπλεξ που εν τέλει μας ακινητοποιούν σε σχέση με το καθημερινό κυνήγι της ευτυχίας.
Αποδεσμευτείτε από τις παρακάτω αντιλήψεις και θα νιώσετε πιο ανοιχτοί στην ευτυχία, πιο όμορφα με τον εαυτό σας και πολύ πιο κοντά στο στόχο σας.

Πιο ευτυχισμένοι όσοι αγοράζουν ''εμπειρίες'' και όχι αγαθά

Ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν περισσότερα χρήματα σε υλικά αγαθά, αλλά η συναισθηματική ανταμοιβή είναι χαμηλότερη, έναντι των εξόδων για μια ''άυλη'' εμπειρία.


Πιο ευτυχισμένοι όσοι αγοράζουν ''εμπειρίες'' και όχι αγαθά

Η αγορά εμπειριών καθιστά τους Αμερικανούς πιο ευτυχισμένους σε σχέση με την αγορά υλικών αγαθών, όπως αυτοκίνητα. Ωστόσο, τείνουν να επιλέγουν τα δεύτερα, λόγω της λανθασμένης πεποίθησης ότι παρέχουν μεγαλύτερη αξία, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Ερευνητές ρώτησαν ανθρώπους πριν και μετά τις αγορές τους και ανακάλυψαν ότι οι εμπειρίες –όπως ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο-τους έκαναν περισσότερο ευτυχισμένους και αποτελούσαν καλύτερη χρήση των χρημάτων σε σχέση με τα υλικά αγαθά.

Γιατί δεν πρέπει να χαμογελάτε ψεύτικα;

Νέα έρευνα για το ψεύτικο χαμόγελο υποδεικνύει ότι όσοι χαμογελούν όταν είναι ευτυχισμένοι συχνά αισθάνονται καλύτερα ως αποτέλεσμα, ενώ όσοι χαμογελούν όταν δεν είναι ευτυχισμένοι συχνά αισθάνονται χειρότερα.


Γιατί δεν πρέπει να χαμογελάτε ψεύτικα;

Ερευνητές δήλωσαν ότι με τον καιρό, το ψεύτικο χαμόγελο μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους να συνδέουν το χαμόγελο με το να αισθάνονται δυστυχισμένοι, και ότι οι άνθρωποι θα πρέπει αντ’ αυτού να θυσιάσουν το χαμόγελο μέχρι να υποχωρήσει το αρνητικό συναίσθημα που αισθάνονται.
Ερευνητής σημειώνει ότι το χαμόγελο καθαυτό δεν αυξάνει την ευτυχία ή την ευεξία.

Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ


Άστο για μετά το δεκαπενταύγουστο. Ο αιώνιος Έλληνας. Του ζητάς να σου κάνει μία δουλειά,υδραυλικός είναι, ηλεκτρολόγοςκηπουρόςμερεμετατζής, οτιδήποτε και σου λέει: Εντάξει, θα έρθω μετά της Παναγίας. Μια ζωή έτσι είναι.

Να βρεθούμε, προτείνεις, να το συζητήσουμε το θέμα, να δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνεί, δεν διαφωνεί. Μετά το δεκαπενταύγουστο, όμως!

Η αλήθεια της αναβλητικότητας που αναβάλλουμε να δούμε


«Ας το κάνω αύριο καλύτερα…»: Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αναβλητικότητά μας;

Φανταστείτε το εξής σενάριο: Έχετε αργήσει για ένα πολύ σημαντικό ραντεβού στη δουλειά, παρακοιμηθήκατε επειδή ξεχάσατε να βάλετε το ξυπνητήρι, δεν μπορείτε να βρείτε τα ρούχα που χρειάζεστε επειδή έχετε βδομάδες να βάλετε πλυντήριο και για να γίνει όλο αυτό ακόμα καλύτερο, σας έχουν κόψει και το τηλέφωνο, επειδή δεν πληρώσατε το λογαριασμό στην ώρα του.

Για ποιο λόγο βρίσκεστε σε αυτή τη θέση; Επειδή παραβλέψατε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δουλειές και τις αναβάλατε. Ίσως είχατε κάτι καλύτερο να κάνετε, δεν είχατε όρεξη, βαριόσαστε… Τις αναβάλατε και τώρα αγχώνεστε επειδή δεν προλαβαίνετε… Σας θυμίζει τίποτα;

Τι σημαίνουν τα "selfies" για την προσωπικότητά μας;Με την συνεχή εφαρμογή της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας, ολοένα και νέοι όροι ενσωματώνονται στο λεξιλόγιο μας. Ένας διαδεδομένος όρος που απαντάται πολύ συχνά, είναι ο όρος “selfie”, δηλαδή η «αυτοαπεικόνισή» μας στα κοινωνικά δίκτυα. Η διάδοση του όρου είναι τόσο ευρεία, ώστε να μπορεί να παρατηρήσει κανείς κοντινά, επικίνδυνα, αστεία “selfies” και σε διάφορα μέρη. 

Ο όρος “selfie” ανακοινώθηκε ως η λέξη της χρονιάς 2013 για το Αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης καθώς ήταν αδύνατο να περιηγηθεί κανείς στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς να δει τουλάχιστον μία “selfie” φωτογραφία. Ωστόσο, τι λέει αυτός ο τύπος «αυτοαπεικόνισης» για τον άνθρωπο; Η κλινική ψυχολόγος Δρ Lisa Orban και μέλος του British Psychologists Association, είπε στο #BBCtrending  ότι το “selfie” μπορεί να αποκαλύψει πολύ περισσότερα από ό, τι πιστεύουμε.

Γιατί είναι μύθος ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μαςΜία μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων μοιράζεται μία διαπίστωση: ότι για να λειτουργήσουμε, ως άνθρωποι, χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας. Όσοι ασπάζονται αυτή την ιδέα, μπαίνουν να φαντασιωθούν τι ενδιαφέροντα πράγματα θα μπορούσαν να κάνουν αν αποκτούσαν πρόσβαση στο 100%. Μεταξύ άλλων, να μπορούμε να μετακινήσουμε αντικείμενα με το μυαλό μας, να επιλέξουμε να μην αισθανόμαστε πόνο και να απομνημονεύουμε άφθονες ποσότητες πληροφοριών.

Κατά κάποιο τρόπο, η ιδέα ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας είναι μάλλον ενθαρρυντική. Μας παρακινεί να προσπαθούμε περισσότερο ή να αναζητούμε κάτι μυστηριώδες, μία άθικτη δεξαμενή δημιουργικότητας και δυναμικής. Υπάρχουν ακόμη και προϊόντα που υπόσχονται να ξεκλειδώσουν αυτό το άλλο 90%. 

Κι όμως όλοι έχουμε πρόσβαση στο 100% του εγκεφάλου μας κάθε μέρα. Και δεν χρειάζεται να έχουμε τηλεπαθητικές ή τηλεκινητικές ικανότητες ή να απομνημονεύσουμε μια ολόκληρη τράπουλα για να το δείξουμε. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΥΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕ ΣΚΥΛΟ!


Αν γράψω «Όρμησε επάνω της και την γάμησε…» θα πουν ότι είμαι χυδαίος. Άσεμνος. Πρόστυχος. Από την άλλη, θα αποφύγω κάθε σχόλιο επικριτικό αν γράψω «Όρμησε επάνω της και της έκανε έρωτα…». Ναι μεν θα είμαι κυριλάτος στην περιγραφή μου, όμως εκτός θέματος. Επειδή ο άνδρας δεν έκανε έρωτα στην κυρία, ούτε η κυρία περίμενε να της κάνει έρωτα. Και οι δυο τους ήθελαν να ξεσκιστούν. Να γαμηθούν. Όχι να ερωτευθούν. Όχι να ξεκινήσουν τελετουργικά τη διαδικασία να σμίξουν τα κορμιά τους και να γευθούν την κορύφωση της οργασμικής συνεύρεσης.
Σοκάρει η λέξη «γαμήσι», το ρήμα «γαμάω». Είναι λέξεις ιερές όμως, αναφέρονται σε υψηλής αξίας πράξεις ανθρώπινες, άσε ότι είναι απαραίτητες. Οι άνθρωποι τις έχουν βρωμίσει αυτές τις λέξεις, έχουν ρίξει σ’ αυτές ατέλειωτη ντροπή. Και γι’ αυτό όποιος τις χρησιμοποιεί θεωρείται πορνογράφος, πεζοδρομιακός.
Δίνω απόσπασμα από το μυθιστόρημα Ο Μέγας Ανατολικός του πολυβραβευμένου Ανδρέα Εμπειρίκου, που άρχισε να γράφεται από το 1945 και δημοσιεύθηκε μετά το θάνατό του. Μ’ αυτό το έργο ο ποιητής οραματίζεται «το μοντέλο ενός ολοκληρωτικά απελευθερωμένου κόσμου».
Φοβερά πράγματα γίνονται στο πλοίο «Ο Μέγας Ανατολικός», μάλλον φοβερά πράγματα γράφονται στο βιβλίο των οκτώ τόμων και 2.104 σελίδων! Οι επιβάτες αποβλέπουν στην απόλυτη και συνεχή ηδονή άνευ ορίων και άνευ όρων. Και στην ερωτική κοινοκτημοσύνη, στην ερωτική κοινοπραξία. Τι θα πει είμαι παντρεμένος, παντρεμένη, είμαι σε σχέση μ’ άλλον, μ’ άλλην;
Ήταν επόμενο να ξεσπάσει σάλος με τον Μέγα Ανατολικό. Ο πνευματικός κόσμος διχάστηκε. Άλλοι κατεδίκασαν τον Εμπειρίκο, άλλοι τον υπερασπίστηκαν, μέσα σ’ αυτούς και ο νομπελίστας Οδυσσέας Ελύτης.
Για κάποιους το έργο του Ανδρέα Εμπειρίκου έχει και πολιτική διάσταση διότι στο μέγα παπόρι επάνω συναναστρέφονται σεξουαλικά, καταμεσής του πελάγους, άτομα όλων των κοινωνικών τάξεων. Καιρός να ρίξουμε μια ματιά στις σελίδες του Μέγα Ανατολικού…

ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΞ


Τελικά, για να είσαι καλός χριστιανός, θα την πέσεις στη Βίβλο. Για κάθε πράμα υπάρχει η Αγία Γραφή του. Εκείνα τα κιτάπια που σε κάνουν καλύτερο, π.χ. γιατρό, κατάσκοπο, σεφ, γονιό, αγρότη κ.α. Το Κάμα Σούτρα σε κάνει δεινότερο εραστή.
Ποιο είναι το ιερό βιβλίο που τον μαλάκα τον κάνει καλύτερο μαλάκα; Δεν υπάρχει. Όπως δεν γράφτηκε το φιλοσοφικοεπιστημονικό έργο που, με εγγυήσεις, υπόσχεται στον πεοκρούστη ότι θα πάψει να ‘ναι πεοκρούστης.
Ένα κάρο πράγματα θα βρεις στο Κάμα Σούτρα, που χάρισε στην ανθρωπότητα αυτός που ποτέ του δεν καψουρεύτηκε, ποτέ του δεν έκανε σεξ, άλλωστε ήταν ολοκληρωτικά δοσμένος στην ιερατική ζωή.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΜΑΙ, ΣΚΑΤΟΓΕΡΕ, ΟΧΙ ΛΗΣΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ


Μπουκάρει μέσα στο σπίτι σου με το σιδερικό ο κακός ληστής, που δεν είναι εκλεγμένος, ούτε εκλεκτός, που δεν τον ανέδειξε η κάλπη με τη βούληση του λαού, και σε τρομοκρατεί. «Ταλεφτά σου η, τη ζωή σου», «Δώσε ό,τι έχεις». Κι άμα λάχει, εκτός από τις απειλές θα πέσουν και οι ψιλές. Όμοια με το κράτος και ο παράνομος δεν μένει ικανοποιημένος από τη δική του «φοροεισπρακτική» επιδρομή. Συνήθως αρπάζει λιγώτερα απ’ όσα ήλπιζε.
Μου κόβεις τη σύνταξη πιο κάτω απ’ αυτά που είναι να παίρνω. Νταηλίκι. Σαν τον ληστή που βάζει χέρι στο κομπόδεμά μου. Αυτό είναι, όχι κάτι άλλο.
Δεν μιλάμε για μισθό, για αμοιβή εργασίας, που στο φινάλε, κάποια στιγμή, μπορείς να ξηγηθείς ότι δεν την εκτιμάς στα ίδια φράγκα. Μιλάμε για τη σύνταξή μου, δηλαδή για την περιουσία μου, για τα λεφτά μου, που στα έχω εμπιστευτεί, που είσαι υποχρεωμένος να μου τα επιστρέψεις κάθε μήνα. Ένα ευρώ να μου φας είναι ληστεία. Ο ορισμός της ληστείας.

Θυμήθηκα...

Φωτογραφία: Θυμήθηκα, τότε που νόμιζα πως το πιο σημαντικό ήταν να σε πείσω πως είχα δίκιο, και σήμερα βλέπω το άδικο που τότε είχα.
Θυμήθηκα, τις νύχτες που από πόνο ψυχής έκλαιγα πιστεύοντας ότι τελείωσε ο κόσμος για μένα, και σήμερα συλλογιέμαι τη γαλήνη της καρδιάς μου.
Θυμήθηκα, τις μέρες που αβίαστα μάτωναν τα δάχτυλά μου στον ανταγωνισμό για μια καλύτερη ζωή, και σήμερα απλόχερα δίνω αυτά τα ώριμα χέρια για μια ζωή που θα σωθεί και θα συνεχιστεί.
Θυμήθηκα, τότε που σε σταύρωσα για τα πιστεύω μου, και σήμερα αναλογίζομαι τις τρύπες από τα καρφιά που έχουν μείνει στο δικό μου το κορμί.
Θυμήθηκα, τότε που αισθανόμουν βασιλιάς γεμάτος υπηκόους, και σήμερα κοιτάζω την ερημιά του βασιλείου μου που με περιγελάει για την τότε ανοησία μου.
Θυμήθηκα, που σε έκρινα για το ήθος σου, και σήμερα μυρίζω τη δυσοσμία του δικού μου κορμιού.
Θυμήθηκα, πως όλα αυτά που θυμάμαι, είναι αυτά που σκοτείνιασαν την αυγή σου, επειδή δεν καταλάβαινα πως η ανατολή η δική σου, θα φωτίσει τη μέρα τη δική μου, γιατί ζούσα στο σκοτάδι. 
Και μένω να θυμάμαι, πως όπου σε χτυπάω εκεί και πονάω, όπου σε πληγώνω εκεί και ματώνω, όπου σε αμφισβητώ εκεί και αμφιβάλω, όπου σε φοβάμαι εκεί δεν με αγαπώ, ότι δεν αγαπώ σε εσένα είναι ότι φοβάμαι πάνω μου, από αυτό που σου δίνω από αυτό θα έχω για να λάβω, αυτό που είμαι αυτό και εσύ θα γίνεις.

Θυμήθηκα, τότε που νόμιζα πως το πιο σημαντικό ήταν να σε πείσω πως είχα δίκιο, και σήμερα βλέπω το άδικο που τότε είχα.

Θυμήθηκα, τις νύχτες που από πόνο ψυχής έκλαιγα πιστεύοντας ότι τελείωσε ο κόσμος για μένα, και σήμερα συλλογιέμαι τη γαλήνη της καρδιάς μου.

Θυμήθηκα, τις μέρες που αβίαστα μάτωναν τα δάχτυλά μου στον ανταγωνισμό για μια καλύτερη ζωή, και σήμερα απλόχερα δίνω αυτά τα ώριμα χέρια για μια ζωή που θα σωθεί και θα συνεχιστεί.

Θυμήθηκα, τότε που σε σταύρωσα για τα πιστεύω μου, και σήμερα αναλογίζομαι τις τρύπες από τα καρφιά που έχουν μείνει στο δικό μου το κορμί.

Πες μου...


Πες μου, πως γίνεται και ακόμα περιμένεις το αναπάντεχο, όταν έτσι το έχεις βαφτίσει;
Πες μου πως είναι δυνατόν να λες ότι πιστεύεις στο θαύμα, όταν κάθε φορά που ακούς για θαύματα χασκογελάς;
Πες μου σε παρακαλώ, τι περισσότερο περιμένεις από το Θεό σου να σου δώσει, όταν τον θυμάσαι μόνο παραμονές της ανάγκης σου;
Πες μου λοιπόν, πως ποτέ είναι δυνατόν να φτάσεις αυτό που θες, όταν για συμβουλάτορες έχεις αυτούς που ποτέ δεν έφτασαν εκεί;
Πες μου, θέλω να ακούσω, πως θα αποκτήσεις μια καινούργια εικόνα για τη διαδρομή σου, όταν δεν είσαι πρόθυμος να εγκαταλείψεις αυτή που κουβαλάς, και την υπερασπίζεσαι και με τη ζωή σου;
Πες μου, αν δεν γίνεις νερό, να γεμίζεις το δοχείο που σε περιβάλλει, να ξεχειλίζεις από όλες τις χαραμάδες για να ελίσσεσαι, να μην μπορεί τίποτα να σε συμπιέσει, και να αυξάνεται ο όγκος σου με κάθε τι που πέφτει μέσα σου, αλλά μένεις ακλόνητος βράχος πεποιθήσεων και κριτικής, γιατί η ζωή να σου φερθεί σαν να είσαι νερό;
Πες μου, είσαι ποτέ έτοιμος, ή πάντα οχυρώνεσαι πίσω από “αν”;
Πες μου τώρα, ξέρεις ότι ο χρόνος σου κυλάει και το να περιμένεις την ευκαιρία να περάσει αραγμένος πίσω από το παράθυρο, στο τέλος το μόνο που θα σου φέρει θα είναι μια ωραία παραθυρέ κορνίζα για το προφίλ σου με την οποία απλά θα σε θυμούνται!

Πες μου, πως γίνεται και ακόμα περιμένεις το αναπάντεχο, όταν έτσι το έχεις βαφτίσει;

Πες μου πως είναι δυνατόν να λες ότι πιστεύεις στο θαύμα, όταν κάθε φορά που ακούς για θαύματα χασκογελάς;

Πες μου σε παρακαλώ, τι περισσότερο περιμένεις από το Θεό σου να σου δώσει, όταν τον θυμάσαι μόνο παραμονές της ανάγκης σου;

O συγκινητικός αποχαιρετισμός της κόρης του Ρόμπιν Γουίλιαμς μέσω Twitter

Mε ένα απόσπασμα από τον μικρό Πρίγκηπα του Εξυπερύ 

O συγκινητικός αποχαιρετισμός της κόρης του Ρόμπιν Γουίλιαμς μέσω Twitter

Η ηθοποιός και κόρη του σημαντικού αμερικανού ηθοποιού Ρόμπιν Γουίλιαμς αποχαιρετά τον πατέρα της λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του μέσω Twitter.   

H 23χρονη Zέλντα Γουίλιαμς δανείστηκε ένα απόσπασμα απ΄το 26ο κεφάλαιο του βιβλίου του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ "Ο μικρός πρίγκηπας" και έγραψε: 

Αμφίπολη : Μπροστά σε σημαντική αποκάλυψη φαίνεται ότι βρίσκονται οι ανασκαφές


Μπροστά στην αποκάλυψη ενός σημαντικού αρχαιολογικού τάφου φαίνεται πως βρίσκονται οι ανασκαφές, που διεξάγονται στον μοναδικό μνημειακό περίβολο του Τύμβου Καστά, στην Αρχαία Αμφίπολη. Στην περιοχή, η οποία φυλάσσεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα από μεγάλη αστυνομική δύναμη, καταγράφεται έντονη κινητικότητα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ενημερωθεί για όλες εξελίξεις.

Δύο μαρμάρινες Σφίγγες φυλάνε με κάθε σοβαρότητα τον -όπως όλα δείχνουν- ξεχωριστό αρχαίο μακεδονικό τάφο που εντοπίσθηκε στον λόφο του Καστά στην Αμφίπολη. Η προχθεσινή ανακάλυψη της εισόδου του τάφου σήμανε συναγερμό από τους ανασκαφείς, οι οποίοι κράτησαν την αναπνοή τους όταν βρέθηκαν μπροστά στο υπέρθυρο (το άνω μέρος της θύρας). Εκεί εντόπισαν και τα δύο αγάλματα.

Νεκρός βρέθηκε ο διάσημος ηθοποιός Robin Williams

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοκτονία. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός για το ρόλο του στην ταινία Good Will Hunting, είχε δώσει στο παρελθόν μάχη με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.


Νεκρός, σε ηλικία 63 ετών, βρέθηκε ο διάσημος ηθοποιός Robin Williams, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοκτονία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα