Σε δυο «κομμάτια» θα μπορούσε να χωριστεί η Αφρική εξαιτίας ενός τεράστιου ρήγματος.

Η τάφρος εμφανίστηκε ξαφνικά στη Κένυα και συνεχίζει να μεγαλώνει εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Το ρήγμα έχει βάθος τουλάχιστον 15 μέτρα και πλάτος τουλάχιστον 20 και δημιουργήθηκε στην κοιλάδα Ναρόκ.


Η αιτία για το γεγονός ότι η γη κυριολεκτικά κόπηκε στα δύο, φαίνεται να βρίσκεται στις μεταβολές του φλοιού της γης.