Αναγκάζοντας τον αποκλεισμό των πολιτών της, η κυβέρνηση αφαίρεσε τη δυνατότητα των ιδιωτών να εκτιμήσουν αυτό το κόστος για τον εαυτό τους.

Όσοι υποστηρίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι απαραίτητα για την αποφυγή του περιττού θανάτου δεν μπορούν να δουν ότι αυτά τα ίδια μέτρα αναμφίβολα θα κοστίσουν πάρα πολλές ζωές και τα προς το ζην τους στο μέλλον. 

Πολύ συχνά φαίνεται ότι μόνο μια πλευρά της εξίσωσης λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Ο ΟΗΕ δημοσίευσε πρόσφατα μια  έκθεση δηλώνοντας ότι λόγω της οικονομικής ύφεσης που προκαλείται από τα μέτρα, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά θα μπορούσαν να πεθάνουν μόλις φέτος. Εκτιμούν επίσης ότι 42-66 εκατομμύρια παιδιά θα μπορούσαν να πέσουν σε ακραία φτώχεια τα επόμενα χρόνια. Αν και αυτά τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις, θέτει το καίριο ερώτημα για τις αρχές. Πόσο;