Σε εκδήλωση που πραγματοποίησε η Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) παρουσιάστηκαν νεότερα δεδομένα που έχουν προκύψει από Επιδημιολογικές και Φαρμακο-οικονομικές Μελέτες Διαβήτη Τύπου ΙΙ, που έχουν διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τέτοια έκταση. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της μελέτης μέτρησης ποιότητας ζωής σε ασθενείς με διαβήτη και υπογλυκαιμίες “HYPO”, τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο Αμερικανικό Ενδοκρινολογικό Συνέδριο, σε συνδυασμό με αυτά της μελέτης κόστους του σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ στην Ελλάδα “HERCULES”, υπογραμμίζουν ότι εκτός από το προφανές άμεσο φαρμακευτικό κόστος του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ, υπάρχει και το ιδιαίτερα σημαντικό κόστος, που προέρχεται από τις μακροχρόνιες επιπλοκές, τις ανεπιθύμητες ενέργειες των αγωγών, κ.α., και το οποίο αυξάνει σημαντικά το συνολικό κόστος.