Αν όχι την αποτυχία, το αβέβαιο αποτέλεσμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην ελληνική αγορά εργασίας σε σχέση πάντα με τον επιθυμητό στόχο, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, περιγράφει η έκθεση για την παγκόσμια οικονομία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δίνοντας ένα επιπλέον επιχείρημα στην ελληνική κυβέρνηση που θέτει τις αλλαγές στα εργασιακά ως «κόκκινη γραμμή».

Τη στιγμή που στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα, οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ αλλά και των υπόλοιπων θεσμών ζητούν επιπλέον παρεμβάσεις στην εγχώρια αγορά εργασίας, επιμένοντας ακόμη και στο θέμα των ομαδικών απολύσεων, το ΔΝΤ με την έκθεσή του ενισχύει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, που προωθεί τη μερική ανατροπή των μέχρι σήμερα προωθούμενων αλλαγών.