Η υπέρταση μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη για τις γυναίκες απ’ όσο για τους άνδρες.
Διότι, σύμφωνα με μία νέα μελέτη, επιφέρει στις γυναίκες περισσότερες αγγειακές βλάβες.
Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι οι γιατροί μπορεί να πρέπει να υποβάλλουν πιο νωρίς σε θεραπεία τις γυναίκες με υπέρταση.