Η ζωή που δεν έζησα.. είναι τα όνειρα και οι επιθυμίες μου τα οποία δεν υλοποίησα...

Η ζωή που δεν έζησα ... είναι οι στιγμές που αμφισβήτησα τον ίδιο μου τον εαυτό... που δεν πίστεψα ούτε μια στιγμή στις ικανότητές μου και παρασύρθηκα από την γνώμη των άλλων...

Η ζωή που δεν έζησα κυριεύτηκε απο το φόβο του άγνωστου και του αβέβαιου ...

Η ζωή που δεν έζησα είναι στιγμές που ικανοποιούσα τις προσδοκίες των άλλων και τις επιθυμίες τους, βάζοντας τον εαυτό μου στο περιθώριο.... στιγμές που βολεύτηκα από τα πρέπει των άλλων για να μην αναλάβω καμία ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας μου...