Πόλη του Μεξικού - Παλαιοντολόγοι  στο Μεξικό ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει 50 σπονδύλους που πιστεύεται ότι είναι μία πλήρες ουρά δεινοσαύρου στο βόρειο έρημο της πολιτείας Coahuila .
Το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, λέει ότι η ουρά είναι περίπου 15 πόδια (5 μέτρα) μήκος και μοιάζει με εκείνη ενός hadrosaur ή ενός ορνιθόρυγχου .