Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Διανύουμε τὸ δέκατο ἕβδομο ἔτος τοῦ πλανητικοῦ πολέμου


Ἀναγνώστη, ἐσὺ ποὺ μὲ παρακολουθεῖς τώρα καὶ δεκάδες χρόνια, ἐσὺ ποὺ δὲν εἰσβάλεις στὴν παρέα μας αἰφνιδίως γιὰ νὰ ἐρωτᾷς τὰ αὐτονόητα, μὴν ἔχοντας ἀκολουθήσει τὸν μέχρι τώρα μίτο τῆς Ἀριάδνης τῆς γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως μίας ζωῆς, ὡς νεογέννητο κουτάβι, ἐσύ, τῆς παρέας, ξέρεις ὅτι τίποτα τὸ καινούργιο δὲν ἔφερε ὁ νέος χρόνος 2016, διότι γνωρίζεις ὅτι:

1 - Ὁ πλανητικὸς πόλεμος, ποὺ δὲν εἶναι οὔτε ψυχρός, ὅταν μέχρι τὸ 1989, δὲν ἐκινεῖτο φύλλο, οὔτε τρίτος παγκόσμιος, ποὺ δὲν θὰ ὑπάρξῃ ποτέ, διότι ὁ πρῶτος καὶ ὁ δεύτερος ἦσαν οὐσιαστικὰ εὐρωπαϊκοὶ πόλεμοι μὲ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο νὰ κινεῖται ὡς ἀποικίες τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ πρωτόγνωρος πλανητικὸς πόλεμος ποὺ δὲν διεκόπη οὔτε στιγμή, ἀλλὰ ποὺ ξετυλίσσεται σὰν χαλὶ ἀπὸ τὶς 24 Μαρτίου 1999, ἡμέρα ποὺ ἤρχισε νὰ ξηλώνεται τὸ πουλόβερ τοῦ πλανήτου στὴν Γιουγκοσλαυΐα, γιὰ νὰ καταλήξῃ μὲ μία τετράγωνη λογικὴ στὴν τελευταία πράξη ὑπερτάτης πυρηνικῆς ἀναμετρήσεως ΗΠΑ-Κίνας, γύρω στὸ 2030, αὐτὸς ὁ πλανητικὸς λοιπὸν πόλεμος εὑρίσκεται  στὴν μέση τοῦ ποταμοῦ Ῥουβίκωνα καὶ δὲν γυρίζει μὲ τίποτα ὀπίσω.

2 - Ἡ μηχανὴ τοῦ πλανητικοῦ πολέμου προχωρεῖ ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα μὲ δύο σταθερές:  α) Τὴν ἐξάπλωση τοῦ χάους σὲ ὅλην τῆν ἔκταση τῆς γῆς ὡς μαῦρο πυκνὸ σύννεφο. β) Τὴν κατάτμηση σὲ ἀμέτρητες πολιτικὲς ψηφῖδες-κράτη ὅλων τῶν κρατῶν ποὺ ὑπῆρχαν πρὸ τοῦ 1999 πρὸς  χάριν τῶν ὑπερδυνάμεων.

3 - Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὁ κάθε χρόνος ποὺ περνᾷ, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2030, φέρνει ἁπλῶς τὰ ἀπαραίτητα γεγονότα ποὺ ἐντείνουν τὸ χάος καὶ τὴν κατάτμηση. Ἐμεῖς, ὡς θεατές, παρακολουθοῦμε ἀνήμποροι ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ κόσμου τὸ φοβερὸ θέαμα αὐτοῦ τοῦ «πολέμου τῶν ἄστρων». Πολλοὶ ἀκόμα κοιμοῦνται μέσα στὸ δωμάτιο, καὶ ἕνας ἕνας, χρόνο μὲ χρόνο, ξυπνᾷ, πηγαίνει στὸ παράθυρο μισοκοιμησμένος, μὲ τὸ εὐρὼ στὸ στόμα, ποὺ δὲν παρέδωσε ἀκόμα ὡς ὀβολὸ στὸν Χάρο, καὶ βλέποντας τὴν φοβερὴ σκηνὴ τρομάζει καὶ ἀναρωτιέται ἀγουροξυπνημένος, «ποῦ πᾶμε»; Ἐγὼ δέ, εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ἐπαναλάβω γιὰ πολλοστὴ φορὰ στὸν κάθε ἕνα ποὺ μόλις ξυπνᾷ, τὸ ποὺ πᾶμε. Τὸ ὑπνωτικὸ ποὺ οἱ ἀρχὲς παρέχουν στὸν πολίτη εἶναι ἡ οἰκονομικὴ καθημερινότητα: Ὅλοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸ χρέος, τὰ δάνεια, τὶς συντάξεις καὶ γύρω τους τὰ τείχη τοῦ κόσμου καταρρέουν. Ὅλοι τους ἐπαναλαμβάνουν τὰ τετριμμένα, δηλαδὴ ὅτι τὰ περασμένα δὲν ξανάρχονται. Ὅτι πᾶμε μπροστά, δὲν πᾶμε πίσω. Ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνῃ αὐτὸ ποὺ λές κλπ.

4 -Ἀπὸ τὸ παράθυρο, στὶς ἀρχὲς αὐτοῦ τοῦ χρόνου βλέπουμε τρία γεγονότα: α) Οἱ μετανάστες στὴν Γερμανία ἐπιτίθενται, σεξουαλικὰ πεινασμένοι, στὶς Γερμανῖδες. β) Ὁ Σαουδάραβας σιΐτης σείχης Νίμρ ἀλ-Νὶμρ προκαλεῖ μὲ τὴν ἐκτέλεσή του πολεμικὴ ἀτμόσφαιρα μεταξὺ Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ Ἰράν. γ) Ἡ Βόρειος Κορέα, σύμμαχος τῆς Κίνας, δοκιμάζει πυρηνικὴ βόμβα. Ὁ κόσμος ζητᾷ ἀγουροξυπνημένος καὶ πάλι ἐξηγήσεις.

Ἕνα παράδειγμα. Ἤδη, μετὰ τὸ 1989, οἱ γνωρίζοντες ἐπανελάμβαναν ὅτι τὸ μεταναστευτικὸ κῦμα στὴν Εὐρώπη ποὺ θὰ διωγκώνετο συνεχῶς, θὰ κατέστρεφε τὴν ΕΕ καὶ θὰ ἔφερνε παντοῦ στὴν Εὐρώπη φασιστικὰ καθεστῶτα. Φῶς φανάρι, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ναρκωμένους λαοὺς τῆς Εὐρώπης ποὺ δὲν βλέπουν. Καὶ σὲ κάθε νέο ἐπεισόδιο τοῦ σήριαλ, οἱ δημοσιογράφοι  ζητοῦν ἐξηγήσεις, καὶ πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ἄλλο παράδειγμα: Γιὰ νὰ περικυκλωθῇ ἡ Κίνα ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ, στὸν Εἰρηνικό Ώκεανό, πρέπει νὰ πέσῃ τὸ βορειοκορεατικὸ φρούριο ποὺ φράζει τὸν δρόμο τῆς Κίνας στοὺς Ἀμερικανούς. Ἀλλὰ ἡ Βόρειος Κορέα ἀμύνεται μέχρι ποὺ νὰ  πέσῃ καὶ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ περικύκλωση τῆς Κίνας ἀπὸ Ἀνατολὰς, ἐνῷ ἀπὸ Δυσμὰς θὰ περικυκλωθῇ ἐφ’ὅσον διαρκέσῃ ἡ συμμαχία τῆς Ἀμερικῆς μὲ τὴν Ῥωσία.

Τὸ μόνο ποὺ παραμένει ἐρωτηματικὸ εἶναι ποῖος ἀπὸ τὴν Κίνα ἤ τὴν Ἀμερικὴ γύρω στὸ 2030 θὰ κερδίσῃ τὸν πλανητικὸ πόλεμο. Ὅλα τὰ ἄλλα, τὰ ἐνδιάμεσα, μεταξὺ 1999 καὶ 2030, εἶναι γνωστά, χωρὶς νὰ χρειάζεται ἡ ἐπέμβαση οὔτε τῶν προφητῶν, οὔτε τῶν ἁγίων, οὔτε τοῦ Νοστράδαμου, οὔτε τοῦ Παϊσίου οὔτε τοῦ μαρμαρωμένου βασιλιᾶ, οὔτε τῆς κόκκινης μηλιᾶς, ἄν καὶ δὲν παραγνωρίζω τὴν ἀξία τῶν προφητειῶν καὶ τῶν θρύλων.

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, ἐμεῖς ποὺ γνωρίζουμε, τί κάνουμε; Θὰ περιμένουμε παθητικὰ τὸν θάνατο; Θὰ συνεχίσουμε νὰ ἀπαντᾶμε πάλι καὶ πάλι τὰ ἴδια στοὺς ναρκωμένους καὶ τοὺ ἀγουροξυπνημένους ποὺ ψελλίζουν, μὰ τί λέτε κύριέ μου, τρελλαθήκατε; Αὐτὰ δὲν γίνονται. Ἤ, ὅσοι ζωντανοί τοῦ Ἴωνος Δραγούμη θὰ συσπειρωθοῦμε γιὰ νὰ ἐξέλθῃ ἡ παρέα ἀπὸ τὸ δωμάτιο, προσπαθῶντας γιὰ κάποια λύση; Καὶ ἐδῶ παρεμβαίνει τὸ ἀπὸ δεκαετίες σχέδιο μου γιὰ τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ ποὺ ἔχω ἐκθέσει στὰ δεκάδες βιβλία μου, τὰ χιλιάδες ἄρθρα μου καὶ τὶς πολλὲς ὁμιλίες μου. Τὸ μέλλον θὰ δείξῃ.

Δημήτρης  Κιτσίκης                                6 Ἰανουαρίου 2016

endiameseperioche

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα