Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Η σχέση του Κρισναμούρτι με τον Βουδισμό

alt 

Με πολλούς τρόπους το μήνυμα του Κρισναμούρτι είναι παρόμοιο με εκείνο που διδάσκει ο Βουδισμός . Αμφότεροι θεωρούν την  ευκολία και την δεκτικότητα με την οποία ο ανθρώπινος νους  υποκύπτει στους προγραμματισμούς,   ως την αιτία όλων των ανθρώπινων προβλημάτων μας . 
Και οι δύο διδασκαλίες , ως εκ τούτου , συνιστούν  την συνειδητοποίηση όλων των ψυχικών διεργασιών μας , των  σκέψεων , των συναισθημάτων, των  αναμνήσεων , των  πεποιθήσεων , των  ελπίδων και  των  φόβων και προκειμένου να κατακτηθεί αυτή  η κατάσταση της φώτισης που ο Κρισναμούρτι ονομάζει διορατικότητα- οξύνοια  (insight ) ή «πλήρη και άνευ όρων ελευθερία» .
Στην επιφάνεια φαίνεται να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ Κρισναμούρτι και  Βουδισμού,  σε ορισμένα σημεία . Για τον Κρισναμούρτι η διαδικασία της φώτισης  γίνεται ακαριαία , όπως σε μια ξαφνική αφύπνιση . Για τους περισσότερους Βουδιστές η φώτιση πραγματοποιείται μόνο μετά από χρόνια επίπονης πρακτικής του διαλογισμού και αμέτρητα τελετουργικά .

 Ο χρόνος μετριέται από τον άνθρωπο συνήθως μέσω μιας διαδικασίας αύξησης ή μείωσης.  Έχουμε την αίσθηση ότι ο χρόνος περνάει , γιατί μεγαλώνουμε ή γερνάμε , περνάμε από τη μέρα στη νύχτα και από τη μια εποχή στην άλλη. Χωρίς αυτή την αντίληψη αλλαγής δεν θα υπήρχε  καμία αίσθηση για το  πέρασμα του χρόνου .
Όταν μιλάμε για εσωτερική εργασία και διαλογισμό σε βάθος χρόνων, για να επιτύχουμε τη φώτιση, είναι το ίδιο με το να λέμε  : " Θα δημιουργήσω το πέρασμα του χρόνου με την υποβολή  μου σε   μια διαδικασία « αύξησης » από το χαμηλότερο στο υψηλότερο πνευματικό επίπεδο ".  Με την προσέγγιση αυτή θα έχουμε αποφύγει  να κάνουμε το ασυνεχές άλμα στην φώτιση , και αντ 'αυτού θα έχουμε δημιουργήσει τη δική μας καθυστέρηση στην επίτευξη του φώτισης.  Το ανθρώπινο εγώ εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία . Στην πραγματικότητα , θα μπορούσε κανείς να πει ότι το ανθρώπινο εγώ είναι αυτή η διαδικασία , δηλαδή η αντίληψη ( αύξηση / μείωση) = ψυχολογικός χρόνος = εγώ .
Είναι αυτονόητο ότι κάθε βουδιστική αρχή, η οποία προτρέπει τους άλλους να εργάζονται πραγματικά σκληρά για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιτύχουν  τη φώτιση προτείνουν   μια εγωική μέθοδο.  Ωστόσο , μερικές φορές ακούμε τέτοιες συμβουλές που προέρχονται από Βουδιστές . 
Η άποψη του Κρισναμούρτι για τη φώτιση δεν είναι αυτή της αργής, σταδιακής αύξησης σε βάθος  πολλών χρόνων σκληρής δουλειάς , επειδή αυτό το είδος της σχετιζόμενης με το εγώ διαδικασίας  δημιουργεί τη δική του καθυστέρηση και έτσι εξασφαλίζει ότι το τέλος δεν επιτυγχάνεται ποτέ .... 
Κατά την άποψη Κρισναμούρτι  η φώτιση έρχεται από μόνη της, όπου και όταν επιλέγει , και υπάρχουν πολύ λίγα που μπορούμε να κάνουμε γι 'αυτό . Έρχεται σε μας σε ευοίωνες στιγμές , σαν μια μεγάλη ασυνέχεια στη ζωή μας , και αυτό μας θυμίζει μερικές βουδιστές περιγραφές απότομης αφύπνισης, που προκλήθηκαν από ένα απρόσμενο χαστούκι στο πρόσωπο ή ένα χτύπημα στο σώμα .  
 Η εμπλοκή του εγώ στη φώτιση ( ή τον διαλογισμό γι΄αυτό τον σκοπό) , δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια παρεμβολή που αναιρεί τη διαδικασία . Οι απόψεις του Κρισναμούρτι μπορούν να μας προσφέρουν   μεγαλύτερη διορατική κατανόηση για τη   « Σούτρα της Καρδιάς της  Υπερβατικής  Γνώσης»  από τις  περισσότερες  εξηγήσεις που διατίθενται στον βουδιστικό κόσμο .  Στη Sutra , ο Avalokitesvara   δηλώνει ότι δεν υπάρχει γέννηση και θάνατος, ... καμία μείωση και αύξηση  ... Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία που περιγράφει ο Κ. στα έργα του. 
Η φώτιση είναι μια άχρονη, κατάσταση που σημαίνει ότι το κύριο  χαρακτηριστικό της  είναι η απουσία χρόνου δηλαδή η απουσία του εγώ που δημιουργεί το χρόνο. Μόλις δημιουργηθεί η πεποίθηση  από το εγώ , ότι απαιτείται  χρόνος για την επίτευξη της φώτισης , η αναζήτηση απομακρύνεται  σε μια ανέλπιδη εφαπτομένη που καταλήγει σε αποτυχία . Το εγώ πρέπει να παραδώσει τη δικαιοδοσία του στο θέμα της αφύπνισης και να επιτρέψει σε κάτι που είναι άπειρο και άγνωστο να ακολουθήσει την πορεία του.
Ορισμένες βουδιστές ομάδες  διεξάγουν  συναντήσεις προσευχής . Η προσευχή είναι μια προφανής άσκηση του εγώ , ένας σκόπιμος  τρόπος για την βελτίωση μιας ικανότητας μέσα σε μια χρονική περίοδο. Υπάρχουν μερικοί που πιστεύουν ότι με περισσότερη προσευχή θα έχουν και περισσότερο κέρδος. Είναι μια άλλη προσπάθεια για την επίτευξη κάποιου στόχου ,  παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα να επιτευχθεί!

Κανένα Μονοπάτι ,καμία πρόοδος, κανένας στόχος 
" ... οι bodhisatvas δεν επιτυγχάνουν τίποτα "

Για Κρισναμούρτι δεν υπάρχει « μονοπάτι» , δεν προβλέπονται διαδικασίες , καμία οργάνωση , και καθόλου κανόνες που καθορίζονται από άλλους για να ακολουθήσει κάποιος το δρόμο προς τη φώτιση .
 Ως μέρος της διαδρομής , οι Βουδιστές πρέπει να τηρούν μια σειρά πολύ τυπικών κανόνων , η οποία εκπορεύεται από τους τρεις βασικούς άξονες : τον Βούδα , το Ντάρμα , και τη Sangha . 
Κάθε ένας από τους άξονες αυτούς έχει υποσύνολα κανόνων που συνδέονται με αυτόν : Οι πέντε Skandhas , Οι Οκτώ Σίντις , κλπ. Κάποιοι επιμένουν να υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση όλων αυτών των άρθρων της πίστης είναι απαραίτητη για την φώτιση .

Πολλά βουδιστικά κείμενα υποδεικνύουν με ακρίβεια τα προοδευτικά βήματα που πρέπει να κάνει κανείς κατά μήκος της διαδρομής . Για τον Κρισναμούρτι το να βάζεις ένα ψυχολογικό στόχο και να εργάζεσαι για την πρόοδο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση οδηγεί σε μεγαλύτερη σύγχυση και ταλαιπωρία . 
Οποιεσδήποτε προσπάθειες ψυχολογικής αυτο - βελτίωσης ισοδυναμούν με τον άσκοπο πολλαπλασιασμό παρόμοιων επιδιώξεων που είχαν αποτύχει στο παρελθόν. .

Ένα τυπικό μοτίβο της ανθρώπινης συμπεριφοράς ,στο οποίο φαίνεται να πέφτουμε πάντα, ίσως λόγω του προγραμματισμού, είναι το στερεότυπο της «επί ανταμοιβή εργασίας» . 
Κάποιος ανακαλύπτει μια θρησκεία και βλέπει κάτι το επιθυμητό σ' αυτή, που γίνεται ένας στόχος του.
 Το επόμενο βήμα είναι να επινοήσει ένα σχέδιο για να αποκτήσει το αποτέλεσμα, και, τέλος , υποβάλει τον εαυτό του σε σκληρή δουλειά για να πραγματοποιήσει αυτό το σχέδιο..

Ο Κρισναμούρτι μας λέει ότι η «εργασία για μια ανταμοιβή " έχει δοκιμαστεί αμέτρητες φορές από τον homo sapiens , αλλά ποτέ δεν μας οδήγησε σε κάτι νέο ή διαφορετικό στον τομέα της πνευματικής φώτισης .
 Τι θα τα κάνουμε όλα αυτά; Οι Βουδιστές ηγέτες σε όλο τον κόσμο μας λένε ότι υπάρχουν βουδιστικοί στόχοι και ένα μονοπάτι σκληρής δουλειάς για την επίτευξη των στόχων αυτών . 

Εδώ πάλι ο Κρισναμούρτι φαίνεται να είναι σε μεγαλύτερη συμφωνία με τον ίδιο τον πυρήνα των βουδιστικών διδασκαλιών περισσότερο από τους ίδιους τους Βουδιστές! 
Η Σούτρα της Καρδιάς της Υπερβατικής Γνώσης ακούγεται περισσότερο σαν Κρισναμούρτι, παρά σαν κάποιος βουδιστής δάσκαλος : «Δεν υπάρχει δρόμος , δεν υπάρχει σοφία , δεν υπάρχει επίτευγμα, και μη επίτευγμα ... " 
Εδώ ο Κρισναμούρτι μας λέει τα ίδια με τις επιταγές της σπουδαίας αυτής βουδιστικής Sutra . Δεν μας λέει να ακολουθήσουμε μια πορεία , αλλά αντίθετα ότι δεν υπάρχει μονοπάτι . Το εκφράζει με τον ίδιο ωμό και απλό τρόπο όπως και η Σούτρα. 
Δεν υπάρχει εμφανής συμπάθεια ή καλλωπισμός προς όφελος εκείνων που αδυνατούν να κατανοήσουν ή για εκείνους που έχουν πιστεύουν στους στόχους, στους οποίους συνεχίζουν να προσκολλώνται . 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα