Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

4. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ...ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ


Τα γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα - 20ός αιώνας - και θα συμβούν στο εγγύς μέλλον οδηγούν σε συγκρούσεις και προετοιμάζουν την έλευση της περιόδου των ταραχών. Ο πόλεμος την εποχή αυτή, δεν θα είναι ανοιχτά κηρυγμένος αλλά μία σειρά από γεγονότα που θα οδηγήσουν στον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, για παράδειγμα, είχαν συμβεί πολλά γεγονότα που θεωρήθηκαν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αργότερα συνδέθηκαν μεταξύ τους και έγινε αντιληπτό ότι αποτελούσαν μία σειρά γεγονότων, που οδήγησαν στον Πόλεμο αυτό. Εδώ πρόκειται για μία παρόμοια κατάσταση. Όταν η περίοδος αυτή των ταραχών τελειώσει και θα εξετάζουμε τα γεγονότα εκ των υστέρων, η σύνδεσή τους θα είναι προφανής. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου


Το βασιλικό πουλί πάνω από την πόλη του ηλίου
για εφτά μήνες με νυχτερινό τραγούδι θα προειδοποιεί :
το τείχος στην Ανατολή θα πέσει, κεραυνοί και αστραπές,
σε εφτά μέρες, οι εχθροί στις πύλες έγκαιρα. (V-81)


«Το τείχος στην Ανατολή» είναι αυτό που ονομάζετε Τείχος του Βερολίνου.
Η πρώτη εικόνα που είδα ήταν πως το τείχος είχε γκρεμιστεί.
Θα υπάρξουν αναταραχές -«κεραυνοί και αστραπές» - πριν από την πτώση.
«Οι εφτά μήνες» συμβολίζουν έναν πλήρη κύκλο χρόνου, επτά στάδια στα οποία
 θα ολοκληρωθεί η κατεδάφιση. Είδα«το πουλί» και «τον ήλιο» ως συμβολισμούς
της ειρήνης και του φωτός.«Το βασιλικό πουλί» συμβολίζει ακόμα την επικοινωνία,
καθώς η πτώση του τείχους όπως την είδα, σήμαινε πως ήρθε η ώρα να ενωθεί
η Ανατολή με τη Δύση. 
Σημείωση : Εκείνη την περίοδο (αρχές του 1989), που ο Νοστράδαμος έδωσε 
την υπαγόρευση, φαινόταν αμφίβολο να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά η προφητεία βγήκε 
αληθινή μέσα σε λίγους μήνες.

Η Πολωνία κατακτά την ανεξαρτησία της 


Η πόλη στη χώρα της Ινσουβρίας 
θα πολιορκηθεί για επτά χρόνια,
μα ένας μεγάλος βασιλιάς θα έρθει,
θα την απελευθερώσει, και θα την απαλλάξει από τους εχθρούς της. (VII-15)
Οι Πολωνοί κερδίζουν την ανεξαρτησία τους και γίνονται δημοκρατικοί μετά από 
«επτά χρόνια» που δουλεύουν πάνω σε αυτό το σχέδιο. «Ο μεγάλος βασιλιάς» είναι 
ο αρχηγός της Αλληλεγγύης, Λεχ Βαλέσα, ο οποίος εκλέχτηκε αργότερα πρώτος 
πρόεδρος της χώρας αυτής, και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

Το αρχαίο έργο θα πραγματοποιηθεί
και από τη σκεπή κακή συμφορά θα πέσει στο μεγάλοι άντρα.
΄Οταν πεθάνει θα κατηγορήσουν έναν αθώο για την πράξη
ο ένοχος κρύβεται σε ένα υγρό δάσος. (VΙ-37)

«Το αρχαίο έργο» που «θα πραγματοποιηθεί»είναι η ίδρυση του κράτους του
Ισραήλ, όσο για«την κακή συμφορά που θα πέσει στο μεγάλο άντρα»,
αυτή αναφέρεται στη δολοφονία του Πρωθυπουργού της χώρας Ιτσχάκ Ράμπιν,
στις 4 Νοεμβρίου 1995. «Ο ένοχος» που «κρύβεται»είναι η τρομοκρατική ομάδα
που θα κρύβεται πίσω από τον δράστη, η οποία δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ.

Οι πέντε ξένοι, αφού εισέβαλαν στο ναό, 
το αίμα τους θα βεβηλώσει τη χώρα.
Το μάθημα για τους κατοίκους της Τουλούζης θα είναι πολύ σκληρό,
από κάποιον που θάρθει να καταργήσει τους νόμους τους. (ΙΙΙ-45)


Μουσουλμάνοι φανατικοί θα προσπαθήσουν να βεβηλώσουν έναν ναό στο
Ισραήλ, επειδή είναι χτισμένος πάνω σε δικές τους ιερές τοποθεσίες.
Αυτό θα συμβεί μετά από έναν ισχυρό σεισμό που θα πλήξει τους Αγίους
Τόπους. Κατά τη διάρκεια του σεισμού ο Ναός του Βράχου, που αποτελεί
τον Τζαμί των Μουσουλμάνων θα καταστραφεί και οι Ισραηλινοί θα χτίσουν στη
 θέση του έναν Εβραϊκό ναό. Ο νέος αυτός ναός θα είναι πιστό αντίγραφο του
αρχαίου ναού τού Σολομώντα που προϋπήρχε εκεί και στου οποίου τα
ερείπια χτίστηκε αργότερα το τζαμί.
Οι Ισραηλινοί χτίζουν το ναό τους με τέτοια ταχύτητα, που οι ΄Αραβες δεν
προφταίνουν να αντιδράσουν. Γι΄αυτό και όταν ολοκληρώθηκε το έργο,
Μουσουλμάνοι φανατικοί μεταμφιεσμένοι σε  Γάλλους Εβραίους προσκυνητές,
εξ ού και «το σκληρό μάθημα για τους κατοίκους της Τουλούζης», θα
βεβηλώσουν τον ναό κάνοντας μέσα του μία ιεροτελεστία αυτοκτονίας.
Αυτό θα είναι και το σημάδι για την πρόοδο του Αντίχριστου - «κάποιος 
που θάρθει να καταργήσει τους νόμους τους» - μέσα στον Αραβικό κόσμο.
Αυτή θα είναι η σάλπιγγα του πολέμου που θα ηχήσει και θα οδηγήσει στη μάχη του
Αρμαγεδώνα.


Με οργή και εμφύλιες διαμάχες, 
οι εξόριστοι θα καταστρώσουν ένα μεγάλο σχέδιο εναντίον του βασιλιά. 
Μυστικά, θα τοποθετήσουν εχθρούς σαν απειλή΄ 
και οι δικοί του απόγονοι θα εξεγερθούν εναντίον τους. (I-13)


Το πρόβλημα της τρομοκρατίας : «οι εξόριστοι» είναι οι Παλαιστίνιοι.
Θέλησα να σας προειδοποιήσω έντονα για μερικές από τις πιο αποτρόπαιες
πράξεις που θα συμβούν στον κόσμο σεξαιτίας τρομοκρατικών ενεργειών.


Ο Mabus θα πεθάνει σύντομα και θα υπάρξει 
μεγάλος αφανισμός ανθρώπων και ζώων.
Ξαφνικά θα αποκαλυφθεί η εκδίκηση,
εκατό χέρια, δίψα και πείνα, όταν περάσει ο κομήτης. (II-62).


Ο θάνατος ενός παγκόσμιου, ίσως θρησκευτικού, ηγέτη θα συμπέσει με την έλευση 
ενός μεγάλου κομήτη. Ο κομήτης θα είναι καθαρά ορατός στη χώρα όπου ο ηγέτης 
αυτός θα πεθάνει και η οποία βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Ο θάνατός του σε 
συνδυασμό με «το πέρασμα του κομήτη»θα προκαλέσουν εξέγερση. Ένας απ' τους 
λόγους που η εξέγερση θα προκληθεί τόσο εύκολα είναι και το γεγονός ότι τη 
συγκεκριμένη χρονιά θα υπάρξει τεράστια μείωση στις σοδειές. Πολλοί άνθρωποι 
θα πεινούν. 


Όλα αυτά θα αρχίσουν τη χρονιά που ο κομήτης θα είναι ορατός, αλλά θα
συνεχιστούν για 500 ημέρες, «εκατό χέρια». Χρησιμοποιώ αυτόν τον
συμβολισμό για να υποδείξω τη διάρκεια της εξέγερσης αλλά και για να
υπαινιχθώ ότι θα υπάρξουν εκατό άνθρωποι που θα συμβάλλουν στην εξέγερση
αυτή με τέτοιο τρόπο, ώστε να την αναδείξουν και να την εξαπλώσουν
τόσο, που θα προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Εδώ χρησιμοποίησα την
ιδέα ότι «εκατό χέρια» μπορούν να σημαίνουν 500 ημέρες΄ τα πέντε δάχτυλα
του ενός χεριού, δηλαδή, πολλαπλασιασμένα επί εκατό.
Ακόμα και σήμερα, χρησιμοποιείτε τη λέξη "χέρι" για να αναφερθείτε σ' έναν
 άνθρωπο, για παράδειγμα όταν λέτε "εργατικά χέρια".
Το ανάγραμμα «Mabus» διαβάζεται Sudam (Σαντάμ), όταν διαβαστεί ανάποδα,
στον καθρέφτη.
Ένας τύπος μελλοντικού όπλου θα ισοδυναμεί με το να φέρνεις ένα κομμάτι του
ήλιου κάτω στη γη, τόσο έντονο και ισχυρό. Οποτεδήποτε ενεργοποιείται
κάποιο απ' αυτά τα όπλα, σπέρνει την καταστροφή πολλά χιλιόμετρα γύρω του.

Πόλεμος στη  Μέση Ανατολή πλήττει Γαλλία, Ιταλία


Εξαιτίας της θερμότητας όμοιας με του ήλιου πάνω στη θάλασσα, 
τα ψάρια γύρω από το Νεγρεπόντε θα μισοψηθούν. 
Οι ντόπιοι θα τα τρώνε 
όταν στη Ρόδο και τη Γένοβα υπάρχει έλλειψη τροφής. (ΙΙ-3).

Η συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη αναστάτωση στη Μέση Ανατολή θα καταλήξει
σ' έναν ακόμα πόλεμο στην περιοχή. Ένας από τους ηγέτες θα κατορθώσει να
αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο. Θα παραφρονήσει και θα προβαίνει σε τεράστιες
υπερβολές με την παραμικρή αφορμή. Έτσι, ο λαός εναντίον του οποίου
πολεμά αντεπιτίθεται χρησιμοποιώντας πυρηνικά. Η χώρα βρίσκεται εκεί ακριβώς'
 έχει μία ακτή στη Μεσόγειο. Το«Νεγρεπόντε» είναι ένα σημείο στο ανατολικό
άκρο της Μεσογείου, στην ακτή του οποίου υπάρχουν απότομοι σκουρόχρωμοι
βράχοι. Κι όταν αυτή η χώρα βομβαρδιστεί, μία από τις βόμβες, αντί να πέσει στην
 ξηρά, θα πέσει στη Μεσόγειο.


΄Οταν εκραγεί, θα δηλητηριάσει όλα σχεδόν «τα
ψάρια» της Μεσογείου, και πολλά θα τα σκοτώσει λόγω «της θερμότητας». Εξαιτίας αυτού του πολέμου, οι κανονικοί δρόμοι του εμπορίου θα διακοπούν, έτσι ώστε οι άνθρωποι στην άλλη ακτή της Μεσογείου θα αναζητούν απεγνωσμένα τροφή και «θα τρώνε τα ψάρια»,ακόμα κι αν ξέρουν ότι δεν πρέπει να το κάνουν.

Το πυρηνικό αυτό όπλο που θα ρίξει μία από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, θα προκαλέσει έναν άλλο πόλεμο, πάνω σ' αυτόν τον πόλεμο, κι έτσι θα βρίσκονται διαρκώς σε εμπόλεμη κατάσταση. Άλλες χώρες, κυρίως Ευρωπαϊκές και Δυτικές, θα νιώσουν την ανάγκη να παρέμβουν για να σταματήσουν τον πόλεμο, εξαιτίας των αποθεμάτων πετρελαίου.


Έτσι, όταν οι Ευρωπαϊκές χώρες προσπαθήσουν να παρέμβουν, ο ίδιος παράφρων ηγέτης που έριξε το ατομικό όπλο λίγο νωρίτερα, θα χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο δηλητήριό του εναντίον της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο μέρος του θα πλήξει τη νότια Ευρώπη, δεδομένου ότι είναι το κοντινότερο τμήμα της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα θα είναι η Ευρωπαϊκή ακτή της Μεσογείου, ιδιαίτερα αυτή της Γαλλίας και της Ιταλίας, να καταστεί εντελώς ακατοίκητη, η δε Ιταλία θα πληρώσει το υψηλότερο τίμημα σ' αυτή την ιστορία. 
Το παρακάτω αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου τετράστιχου :


Από το Μονακό μέχρι τη Σικελία  
όλη η ακτή θα παραμείνει ερημωμένη. 
Δεν θα υπάρχουν προάστια, πόλεις ή χωριά, 
που να μην έχουν λεηλατηθεί ή ληστευθεί από τους βαρβάρους. (ΙΙ-4)


«Οι βάρβαροι» είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται υπό τον παράφρονα αυτόν ηγέτη (που δεν είναι ο Αντίχριστος). Ο σκοπός που ο ηγέτης αυτός εξυπηρετεί, καθώς είναι παράφρων και χρησιμοποιεί τα όπλα του επί δικαίων και αδίκων και σύρει όλο τον κόσμο σε πόλεμο, είναι ότι αφυπνίζει τα κυριότερα κράτη, απ' όπου ο τρίτος Αντίχριστος θα κατορθώσει να ανέβει στην εξουσία με ελάχιστη ή καθόλου αντίσταση. Στήνει το σκηνικό για τον τρίτο Αντίχριστο.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα