Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟ "ΠΙΣΤΕΥΩ"

Διαβάστε την ομολογία της πίστης το "Πιστεύω"  σε συνδιασμό με τα σχόλια μου για να δείτε τι μας είπε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, τι μας είπε ο Χριστός, και πως διαστρέβλωσαν τα πάντα τα ιερατεία.Το Σύμβολο της Πίστεως (ΠΙΣΤΕΥΩ) και η ερμηνεία του
Το Σύμβολο της Πίστεως είναι σύντομη ομολογία της πίστεώς μας μέσα στην οποία παρουσιάζονται περιληπτικά, με σαφήνεια και αυθεντικά τα βασικά δόγματα του χριστιανισμού.

Το «Πιστεύω» το λέμε κυρίως στο Μυστήριο του Βαπτίσματος αλλά και στις άλλες ακολουθίες. Με αυτό αναγνωρίζονται οι βαπτισμένοι από τους αβάπτιστους.

Στην αρχή υπήρχαν πολλά Σύμβολα: των Αποστόλων, του Αγίου Αθανασίου κ.λ.π. Αυτό που έχουμε σήμερα λέγεται Σύμβολο της Νίκαιας και της Κωνσταντινούπολης γιατί θεσπίστηκε στις Α΄ και Β΄ Οικουμενικές Συνόδους και είναι το μοναδικό που χρησιμοποιούν όλες οι χριστιανικές ορθόδοξες ομολογίες.
 Αναφέρεται περιληπτικά σε αυτά που πρέπει να πιστεύει κάθε ορθόδοξος χριστιανός.

Αποτελείται από 12 άρθρα (στίχους). Τα 7 πρώτα έγιναν στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. Τα υπόλοιπα 5 στη Β΄. Στα 9 πρώτα άρθρα κυριαρχεί το ρήμα ‘πιστεύω’, στο 10 το ρήμα ‘ομολογώ’, στα 11 κ 12 το ‘προσδοκώ’.

Το 1ο άρθρο αναφέρεται στον Πατέρα

Τα άρθρα από 2ο μέχρι το 7ο στον Υιό.

Το 8ο στο Άγιο Πνεύμα

Το 9ο στην Εκκλησία.

Το 10ο στο Βάπτισμα.

Το 11ο στην Ανάσταση των νεκρών.

Το 12ο στην Δευτέρα Παρουσία.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ


Το 1ο άρθρο αναφέρεται στον Πατέρα

1. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Πιστεύω, ως ορθόδοξος Χριστιανός, σε έναν Θεό, Πατέρα, Κυρίαρχο του παντός, που δημιούργησε από το μηδέν και με απόλυτη ελευθερία και αγάπη τον ουρανό και τη γη. 

Σχόλια δικά μου:

Σε ποιον Πατέρα αναφέρεται λοιπόν; στον Τριαδικό Θεό; για να δούμε.Δημιούργησε, δηλαδή, τόσο τον ορατό και υλικό, όσο και τον αόρατο και πνευματικό κόσμο της Ύλης.
Ποιος τον δημιούργησε αυτόν τον κόσμο των ορατών και αοράτων όμως;


Ο Τριαδικός Θεός Ζωή και Φως Υπάρχων, μαζί με τον Αδιαίρετο Φωτεινό του Λόγο-Υιό, 
δημιούργησε τον δεύτερο Νου δημιουργό με Άγιο Λόγο, (Πυρ και Άγιο Πνεύμα), δηλαδή του έδωσε το Άγιο Πνεύμα με σκοπό να δημιουργήσει με αγαθό σκοπό πάνω στο δοχείο της Ύλης (σκότος).

Ο οποίος δεύτερος Νους δημιουργός μεταβάλλεται σε αισθητό θεό του πυρός και πνεύματος της Ύλης μέσα στους επτά ουρανούς του κτιστού κόσμου της Ύλης, μέσα από τα Επτά δημιουργήματα του, τους Επτά Διοικητές, Επτά Νους Διοικητές, και ενεργεί μέσω αυτών και εξουσιάζοντας τους, πάνω στο δοχείο του σκότους την Ύλη, και γεννιέται ο αισθητός κόσμος των αοράτων, (πνευμάτων ) και η ζωή της ορατής Ύλης, των αισθητών σωμάτων.
Των ορατών  και αοράτων των Επτά ουρανών του κτιστού κόσμου.. 
Ο κόσμος των  ορατών, είναι τα Τέσσερα κατωφερή βαρύτερα στοιχεία της Ύλης, η γη, νερό, αέρας, φωτιά, δηλαδή ότι περιβάλλει έναν πλανήτη, η ατμόσφαιρα φωτιά-ενέργεια μέσω της καύσης, αέρας-που μεταβάλλεται σε πνεύμα της φύσης, και τα ακόμη βαρύτερα στοιχεία γη, νερό- που μεταβάλλονται σε σώμα της σάρκας.


Τα αστρικά πνευματικά σώματα της Ύλης (των Αοράτων)  είναι του πυρός και πνεύματος, η ενέργεια του πυρός που ενυπάρχει μέσα στο ηλιακό σύστημα και μέσα στον γαλαξία, και κάθε γαλαξία.
Και το πνεύμα που ενυπάρχει παντού μέσα στον γαλαξία (ελαφρύς αέρας), δηλαδή είναι Ο ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και μεταβάλλεται σε κάθε πλανήτη σε ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ της φωτιάς.


Και έτσι δημιουργήθηκε ο αισθητός κόσμος της Ύλης (το δοχείο της Ύλης είναι το σκότος) των ορατών και αοράτων.
Και έξω από τους γαλαξίες ενυπάρχει ο Αιθέρας το καθαρό άϋλο Πυρ και Πνεύμα.
Και όταν εισέρχεται μέσα στην Ύλη μεταβάλλεται σε πνεύμα του πυρός, και σε πνεύμα της φύσης των πλανητών.Άρα ο δημιουργός των ορατών και αοράτων είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός που μεταβάλλεται σε αισθητό θεό της Ύλης, του πυρός και πνεύματος, και μέσα στους πλανήτες σε πνεύμα της φύσης.
Και όχι ο Τριαδικός Θεός Ζωή και Φως.

morfeas sky

Τα άρθρα από 2ο μέχρι το 7ο αναφέρονται στον Υιό.

2.
 Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων˙ Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. 

Πιστεύω και σ’ έναν Κύριο, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα
και Γεννήθηκε απ’ Αυτόν προαιωνίως. Είναι φως, όπως και ο Πατέρας Του. Είναι αληθινός Θεός, επειδή γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό. Ο Υιός δεν είναι δημιούργημα ή κτίσμα του Θεού, όπως πίστευαν διάφοροι αιρετικοί, αλλά έχει την ίδια Θεία ουσία με τον Πατέρα (είναι «ομοούσιος») και τα πάντα δημιουργήθηκαν διά του Υιού

σχόλια δικά μου:
Μα τι μας λέτε τώρα! ότι ο Χριστός δημιούργησε αυτόν τον κόσμο των ορατών και αοράτων; 
Ο ίδιος ο Χριστός απαρνήθηκε αυτόν τον κόσμο!~
Μας είπε ότι αυτός ο κόσμος των ορατών και αοράτων (της Ύλης) δεν είναι ο δικός του κόσμος.

Ο Χριστός ξεκαθαρίζει αδιαμφισβήτητα το ποιος είναι ο άρχοντας και δημιουργός του κόσμου της ύλης στον οποίο ζούμε προσωρινά :

Κατα Ιωάννην 12,31: "Τώρα κρίνεται ο κόσμος. Τώρα ο άρχων του κόσμου τούτου θα ριφθεί έξω."

Κατα Ιωάννην 16,11: "Ο άρχων του κόσμου τούτου έχει ήδη κριθεί."

Προς Κορινθίους B Επιστολή (4,4) : Ο θεός του αιώνος τούτου έχει τυφλώσει τας διανοίας των απίστων, ώστε να μη λάμψη εις αυτούς το φως του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού

Κατα Ιωάννην 14,30 : (Πριν συλλάβουν τον Ιησού) "Έρχεται ο άρχοντας του κόσμου αυτού και πάνω μου δεν έχει καμία εξουσία."

Προς Εφεσίους 6,12: Η πάλη η δική μας δεν είναι προς αίμα και σάρκα,(δηλ. δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους), αλλά προς τας αρχάς και εξουσίας, προς τους κυρίαρχους του σκότους αιώνος τούτου, ενάντια στα πνευματικά αυτά πονηρά όντα που βρίσκονται ανάμεσα στην γη και στον ουρανό.

(σ.σ : Η λέξη "ουρανός" και "αιώνας" στα αρχαία κείμενα είχε την έννοια ενός ολόκληρου πολυεπίπεδου σύμπαντος. Καθώς όμως κάηκαν από τους σκοταδιστές οι μεγάλες βιβλιοθήκες που περιείχαν τη γνώση, μας έμειναν οι έννοιες τις οποίες συνεχίσαμε να χρησιμοποιούμε χωρίς επίγνωση της πραγματικής σημασία τους.)

Η πεποίθηση που υπάρχει μέχρι και σήμερα, ότι τον κόσμο αυτό τον έχει φτιάξει ο καλός αγαθός Θεός, εισήχθη στη ελληνοκεντρική χριστιανική πίστη τον 4ο αιώνα.
Ύστερα, αυτό που κατασκεύασαν επιβλήθηκε δια της βίας. Δια πυρός και σιδήρου. Έκαψαν και τις πηγές. Και δεν το ξέρουμε ως Έλληνες γιατί δεν μας διδάχθηκε, λόγω του οτι υπήρξαμε διαχρονικά ένα θρησκευτικό κράτος.

Ακόμη και σήμερα η εκκλησία μας, λόγω της αποδοχής των εβραϊκών κειμένων ως ιερά, δέχεται την Δημιουργία ως Δημιουργία του Τριαδικού Θεού. Αυτό είναι πολύ μεγάλο σφάλμα αφού ο Χριστός ήρθε και υπέφερε και σταυρώθηκε για να μπορούμε να φύγουμε από την σκοτεινή αυτή κόλαση του ονομαζόμενου από κάποιους γνωστούς και μη εξαιρετέους "Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος" και να γυρίσουμε κοντά Του στον φωτεινό κόσμο του Πατρός Του και Πατέρα μας.


3. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος άγιου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. 

Σχόλια δικά μου:

Οι άνθρωποι με σάρκα δεν είναι ούτε καν κατ'εικόνα, διότι η σάρκα, αλλά και το πνεύμα της σάρκας, η λογική του ανθρώπου με σάρκα, είναι θνητό δημιούργημα του δεύτερου Νου δημιουργού και όχι του Χριστού! Διότι ο Χριστός είναι Ζωή και Φως.
Δηλαδή εισήλθε μέσα στην κτιστή δημιουργία των οκτώ ουρανών ο Φωτεινός Λόγος Υιός με την δύναμη των τέλειων ενεργειών των δυνάμεων και από Φως έγινε Νους και Άγιος Λόγος, (Πυρ και πνεύμα) και μέσα στον κτιστό κόσμο των Επτά Ουρανών έγινε ψυχή που φέρει την Μονάδα του πνεύματος στην ψυχή, την Ιερή Δεκάδα, τον Άγιο Λόγο, και ενσαρκωμένος το πνεύμα της φύσης των πλανητών έγινε κι αυτός άνθρωπος με σάρκα, αλλά που κατείχε στην ψυχή του την Μονάδα του πνεύματος που φέρει μόνον την Ιερή Δεκάδα και όχι την Ανίερη δωδεκάδα του πνεύματος της σάρκας, και η Ιερή Δεκάδα είναι Ουσιωδώς όμοια με το Άπλετο Φως, ενώ η Ανίερη Δωδεκάδα είναι το σκότος του πνεύματος της σάρκας.

Τα ίδια ακριβώς μας είπε ο Ερμής Τρισμέγιστος!~
Απλά με μια παράλλαξη λέγοντας μας ότι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός είναι ο Υιός του Πατέρα όλων, και όχι ο Χριστός.
Αλλά κι ο Χριστός μας είπε ότι είναι ο Υιός του Ανθρώπου!

Ο Ιησούς αναφέρεται ως ο «Υιός του Ανθρώπου» 88 φορές στην Καινή Διαθήκη.

morfeas sky

Συνεχίζεται!

4. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Σταυρώθηκε, έπαθε και τάφηκε για μας, όταν ρωμαίος επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος.
5. Και αναστάντα τη τρίτη ήμερα κατά τας Γραφάς. 

6. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. 

7. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς· ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Θα έρθει και πάλι στον κόσμο με δόξα, σε χρόνο που τον γνωρίζει μόνο ο Θεός, για να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Και η Βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος.

8. Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. 


9. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. Πιστεύω και στην Εκκλησία. Είναι μία, επειδή μία είναι η κεφαλή της, ο Χριστός και μία η πίστη εκείνων που μετέχουν στη ζωή της. Είναι αγία, χωρισμένη από κάθε αμαρτία. Είναι καθολική, επειδή κατέχει όλη την αλήθεια και θέλει να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους. Είναι αποστολική, επειδή διατηρεί ανόθευτη τη διδασκαλία των Αποστόλων και επειδή οι επίσκοποι που την ποιμαίνουν είναι διάδοχοι εκείνων.

10. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ομολογώ ένα βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Μ’ αυτό αρχίζουμε την καινούρια ζωή μέσα στην Εκκλησία. Με αυτό συγχωρείται το προπατορικό αμάρτημα.


11. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Πιστεύω και περιμένω την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών. Θα αναστηθεί κάθε σώμα για να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή του. Η ανάσταση όλων θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.

12. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Προσδοκώ ότι, μετά την ανάσταση και την τελική κρίση όλων των ανθρώπων από τον Χριστό, θα αξιωθώ να απολαύσω την αιώνια ζωή, μαζί με όλους τους αγίους. Αμήν.


morfeas sky


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα