Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Φώτιση και Θέωση και πνευματική αναζήτηση- το "βασίλειο του Θεού βρίσκεται εντός μας"

Ερώτηση 22η -Project Camelot:

Δεν είναι αυτή η κατανόηση κατά κάποιο τρόπο η ίδια με αυτή της φώτισης, μιας και αυτή παραδοσιακά παρουσιάζεται ως άμεση αναγνώριση και πραγμάτωση της θεϊκότητας μας, που στην ανατολική φιλοσοφία αποτελεί διαδεδομένο κόνσεπτ?... ως επίγνωση ας πούμε, πως είμαστε, ήμασταν και πάντοτε θα είμαστε θεός ή Πρωταρχική Πηγή?


James:
Ο Ανού ενσωμάτωσε στα ανθρώπινα όντα την επιθυμία να αναζητούν τη φώτιση και παράλληλα δημιούργησε τη σύνθεση θεός-πνεύμα-ψυχή, ώστε να ικανοποιεί μερικώς αυτή την επιθυμία. Λέω «μερικώς», διότι για τους περισσότερους ανθρώπους η αναζήτηση ξεκινά σε ένα μονοπάτι, αλλά μεταπηδά στη συνέχεια σε κάποια άλλα. 

Στη διάρκεια μιας ζωής ο μέσος άνθρωπος έχει αναζητήσει μέσα από δεκάδες θρησκευτικούς, επιστημονικούς, occult και πνευματικούς δρόμους και όμως η αναζήτηση συνεχίζεται. Αυτό οφείλεται στο πρόγραμμα που είναι ενσωματωμένο στον άνθρωπο, το οποίο ενισχύεται από το σύστημα ανθρώπινης νόησης, που ερεθίζει για την αναζήτηση του Θεού, του Πνεύματος, της ψυχής έξω από το άτομο, ακόμη και εάν κάποια από τις διδασκαλίες εξηγεί πως το «βασίλειο του θεού βρίσκεται εντός μας».

Εάν ήσουν ο δημιουργός της ανθρωπότητας και ήθελες να κρύψεις το ένα και μοναδικό [στοιχείο], το οποίο απαντά σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με τον εαυτό, ώστε κάθε αναζήτηση για την αλήθεια να καθίσταται περιττή, που θα έκρυβες αυτό το καταπληκτικό μυστικό? Εάν ήσουν σοφός, θα το έκρυβες μπροστά στα μάτια όλων και παράλληλα θα φύτευες στο δημιούργημα σου μία επιθυμία που ποτέ δεν θα ικανοποιείται και θα αναζητά την αλήθεια σε βιβλία, σεμινάρια, πνευματικούς σοφούς, αγίους, προφήτες, πνευματικές τεχνικές, σαμάνους, μάγισσες, παλιά κείμενα, εκκλησίες, συναγωγές, τζαμιά, ασράμ, ιστοσελίδες και εκατοντάδες άλλες τοποθεσίες. Και αυτό είναι που έκανε ο Ανού.Το ανατολικό κόνσεπτ της άμεσης πραγμάτωσης ή αυτο-πραγμάτωσης ή θέωσης είναι τμήμα της γέφυρας που ανέφερα στην 20η απάντηση μου. Όμως, εκτός κάποιες λίγες εξαιρέσεις, είναι ακόμη συνδεδεμένο με την αναγνώριση της σύνθεσης θεός-πνεύμα-ψυχή μέσω του μυαλού. Υπάρχουν μερικοί που έχουν καταφέρει φευγαλέα να βιώσουν τη συνειδησιακή κατάσταση της Κυρίαρχης Ολότητας, όμως αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Κατά κάποιο τρόπο το μικρό αυτό ποσοστό οφείλεται στην εμπορευματοποίηση της πνευματικής ιεραρχίας των ανατολικών δρόμων και την τάση χωριστικότητας που οφείλεται στις κατατάξεις δασκάλου-μαθητή.

Αυτοί που έχουν πρόσβαση στην κατάσταση της Κυρίαρχης Ολότητας, μπορούν να επιφέρουν αυτή την πρόσβαση με τη θέληση τους. Εκτός από τα Σύστημα Ανθρώπινης Νόησης (HMS) και τα εξαρτώμενα από αυτό συστήματα καταπίεσης, έχουν πρόσβαση και στα υπερδιαστατικά βασίλεια και γνωρίζουν πως μέσω αυτής της πρόσβασης να τροφοδοτούν προς την κατάσταση της Κυρίαρχης Ολότητας, ενώ από την άλλη να «λιμοκτονεί» το σύστημα καταπίεσης. Αυτό αφορά ένα απίστευτα μικρό αριθμό ανθρώπων.

Εάν διαβάσεις την «Κοσμική συνείδηση» (Cosmic Consciousness) του Richard Maurice Bucke, θα δεις πως εκεί διηγείται αναλυτικά για μερικούς από τους μεγαλύτερους πνευματικούς ερευνητές ολόκληρης της ιστορίας και περιγράφει με λεπτομέρειες, πως «διαποτίστηκαν» από ένα μυστηριώδες, μη-φυσικό Φως και μία καθαρή αίσθηση της ενότητας (το να είσαι Ένα με όλα) με ολόκληρη τη ζωή. Σχεδόν σε κάθε περίπτωση η εμπειρία της κοσμικής συνείδησης ήταν μία ξαφνική, ανεξήγητη και βαθιά εμπειρία ενότητας με το σύμπαν ολόκληρο, ένα αίσθημα που διαρκούσε πολλές ημέρες και που επηρέαζε θετικά το υπόλοιπο της ζωής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς που βίωσαν αυτή την κοσμική συνείδηση, είχαν την αίσθηση πως μέσα από τα γραπτά, την τέχνη και την εργασία της ζωής τους, είχαν μετατραπεί σε ένα «κανάλι» για αυτή την ενέργεια.

Όμως αυτές οι εμπειρίες δεν είναι επαναλλήψιμες. Αυτός που τις βιώνει δεν είναι σε θέση να πλεύσει με τη θέληση του στην ουράνια σφαίρα, ούτε έχει ξεκάθαρη συνείδηση τι είναι πραγματικό και τι ψευδαίσθηση. Αυτό δεν αποτελεί λάθος αυτών των πρωτοπόρων της ανθρωπότητας, απλά σε αυτό το σημείο θέλω να ξεκαθαρίσω, πως πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος εμπειρίας και κατά την άποψη μου, είναι εμπειρία εντός του συστήματος ανθρώπινης νόησης.

Η Πρωταρχική Πηγή δεν είναι θεός, όχι έτσι όπως οι ανθρώπινες οντότητες καταλαβαίνουν το θεό. Ο θεός σαν οντότητα ανεξάρτητη από εμένα κι εσένα δεν υπάρχει –μολονότι υπήρχαν κάποιοι (π.χ. ο Ανού), που θεωρούσαν τον εαυτό τους θεό και εμφανίζονταν σαν θεοί. Η Πρωταρχική Πηγή είναι η συγκέντρωση των Κυρίαρχων Ολοτήτων ολόκληρου του πολυ-σύμπαντος και αυτό που την συνδέει είναι η πηγαία ευφυΐα (source intelligence).


Ολόκληρη η σύνθεση θεός-πνεύμα-ψυχή, όπως τη σχεδίασε ο Ανού, παρουσιάζει την πραγματικότητα ως εξής:

  • Θεός = Πρωταρχική Πηγή
  • Πνεύμα = Πηγαία ευφυΐα /ευφυία προέλευσης (source intelligence)
  • Ψυχή = κυρίαρχη ολότητα (sovereign integrall)

Όμως αυτά τα κόνσεπτ δεν αλληλοκαλύπτονται. Όταν κάποιοι λένε: «Έχω αυτο-πραγματωθεί και κατα συνέπεια είμαι φωτισμένος», έχουν φωτιστεί από τη σύνθεση θεός-πνεύμα-ψυχή?... ή βιώνουν τη συνειδησιακή κατάσταση της κυρίαρχης ολότητας έξω από τα όρια του συστήματος ανθρώπινης νόησης? Εάν ισχύει η δεύτερη περίπτωση, δεν θα τους συναντήσεις σε εκπαιδευτικά ταξίδια, να δίνουν σεμινάρια, να δημιουργούν σχολές ή ασραμ, να δίνουν διαλέξεις, να δημιουργούν πνευματικές οδούς, να θεραπεύουν με αντάλλαγμα τα χρήματα, αποκομίζοντας κέρδη από την εμπειρία τους ή ισχυριζόμενους πως διαθέτουν ιδιαίτερες δυνάμεις που λείπουν σε κάποιους άλλους.

O Ανού ήθελε να σιγουρέψει το γεγονός, πως οι πνευματικοί και θρησκευτικοί αναζητητές θα παρέμεναν πιασμένοι στους ουρανούς της δικής του δημιουργίας. Γι’ αυτό το λόγο η κωδικοποίηση του να αναζητά κανείς έξω από τον εαυτό του είναι τόσο ισχυρή και γι΄αυτό υπάρχει αυτή η αίσθηση της διαίρεσης ανάμεσα σε σώμα και ψυχή και ανάμεσα σε ψυχή και θεό. Γι΄αυτό κρατιόμαστε τόσο απελπισμένα στις ελλείπείς και αδύναμες εκδοχές της Πρωταρχικής Πηγής, της πηγαίας ευφυίας και της Κυρίαρχης ολότητας, όπως τις βρίσκουμε στη σύνθεση Θεός-πνεύμα-ψυχή. Γι΄αυτό μιλούν οι γεμάτες ελπίδα σκέψεις και προσευχές μας, σε μία μάσκα της Πρωταρχικής Πηγής που δεν είναι ένα και δεν είναι ισότιμη με εμάς.

Το σύστημα της ανθρώπινης νόησης μας, το HMS, κινητοποιείται από θυμό, απληστία, απογοήτευση, ευερεθιστότητα, ενοχές, φόβο και άλλα αρνητικά, όπως λέγονται, συναισθήματα, τα οποία προέρχονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από την απουσία κατανόησης, πως όλοι είμαστε Ένα και ισότιμοι και πως αυτή η αλήθεια αποτελεί θεμέλιο της ζωής. Αυτοί που τόλμησαν να μπουν στα καθαρά νερά της Κυρίαρχης Ολότητα, έχουν μία ευθύνη να μοιραστούν τη διαδικασία του πως μπορούν να αποκαθηλωθούν οι μάσκες και οι ψευδαισθήσεις καθώς ζούμε στον κόσμο, αλλά μη όντας από τον κόσμο και αυτό σημαίνει, πως δεν παίρνουν μέρος στις ψευδαισθήσεις του συστήματος ανθρώπινης νόησης.

Αυτή η διαδικασία είναι τόσο απλή όσο η πρακτική των κβαντικών διαλειμμάτων, των έξι αρετών της καρδιάς και του να παραμείνει κανείς σε αυτή μέχρι την τελευταία του ανάσα.
  • Κανείς δεν θα πληρώσει για αυτή τη διαδικασία. 
  • Δεν υπάρχει κανένας δάσκαλος ή μάστερ. 
  • Δεν υπάρχει καμία σχολή ή βεβαίωση αποφοίτησης. 
  • Δεν υπάρχει βιβλίο να διαβάσει κανείς, ούτε διάλεξη να ακούσει. 
  • Είναι απλό και εύκολο. 
  • Εάν νιώθεις κάποια αντήχηση σε αυτή την πρόταση-θεώρηση, μπορείς να δοκιμάσεις και να δεις αν έχει για σένα μια αίσθηση φυσικότητας.
  • Κανείς δεν πρόκειται να σε κρίνει μετά εάν αποφασίσεις να μην συνεχίσεις με τη διαδικασία αυτή μέχρι την τελευταία σου ανάσα... εκτός από εσένα τον ίδιο.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα