Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΠΑΝ (1) - Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣΣΎΝΔΕΣΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΠΑΝ
( Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ) Νο 1

Η Γη έχει ΕΓΚΕΦΑΛΟ. Ο Άνθρωπος έχει ΕΓΚΕΦΑΛΟ. Το Σύνπαν έχει ΕΓΚΕΦΑΛΟ. Οι αισθητηριακές-ενεργειακές ροές μας βλέπουν, μας ακούν, μας αγγίζουν, μας οσμίζονται…διατηρώντας γύρω και μέσα μας τη Γνώση του ΕΑΥΤΟΥ μας. Η ίδια η Γαία εκτός της βιολογικής ιδιότητος της…σκέφτεται, ονειρεύεται, θυμάται…και οι αναμνήσεις της είναι οι βροχές που μας προσεγγίζουν ως μνήμες..δηλαδή ως αναμνήσεις της δικιάς μας ζωής. Εμείς σ’ αυτό εδώ το πεδίο…είμαστε τα μάτια και τα αυτιά της Γαίας.

Η συνολική μας ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ προκύπτει από την αλληλεπίδραση του Ανθρώπινου Νου στη Γαία και είναι εμπλουτισμένη και επηρεασμένη από το σύνολο του πληθυσμού όλων των Ανθρώπινων Όντων που κατοικούν τον πλανήτη Γαία. Γύρω από τη μαγνητόσφαιρα της Γαίας…το σκοτεινό μαγνητικό πλάσμα παράγει τα νήματα εκείνα που οι συνάψεις σχηματίζουν διάφορους κόμβους…με ενσωματωμένες δίνες…που είναι ανάλογες με άξονες-δενδρίτες και αποτελούν εκείνους τους φορείς των κυττάρων σ’ έναν ανθρώπινο εγκέφαλο. 

Αυτά τα νήματα στον εγκέφαλο της Γαίας είναι οι γραμμές Λέι (Lay) και οι δίνες που δημιουργούνται είναι στις ιερές τοποθεσίες…..που επέλεξαν οι πρόγονοί μας…κατά την πρώτη τους εποίκηση  στον πλανήτη μας ….γι’ αυτό και είναι ζωντανές ενεργειακές Πύλες. Στο σύνολο των ανθρώπων έχουμε τον Κοσμικό εγκέφαλο…όπως αντίστοιχα  και η Γαία….όπου αυτόματα στον εγκέφαλός της…παρέχεται η κατάλληλη εκείνη υποδομή…για την γρήγορη κωδικοποίηση των αναμνήσεων…όπου εμείς τα έχουμε ονομάσει «Ακασικά» Αρχεία…όπου μπορούμε επίσης να έχουμε πρόσβαση σε αυτά…..βλέποντας το ιστορικό γίγνεσθαι ως μια αντανάκλαση της πνευματικής δραστηριότητας της Συνείδησης όλων των γενεών. 


Εμείς λοιπόν σε κάθε μας νέα ενσάρκωση αφού πάρουμε και ντυθούμε το σώμα μας ως όχημα…κατοικούμε σ’ αυτόν το μεγάλο εγκέφαλο της Γαίας με τις κωδικοποιημένες μνήμες, οι οποίες και έχουν αποτυπωθεί και εντυπωθεί σ’ αυτήν την Νοόσφαιρα. Η διαδικασία κωδικοποίησης και εισόδου στον εγκέφαλο της Γαίας λαμβάνει χώρα όταν εμείς βρισκόμαστε στη διάρκεια του ύπνου, μέσω του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου μας, ώστε το βιοπλασματικό μας σώμα αποσυνδέεται και επικοινωνεί ελεύθερα με τα σκοτεινά νευρωνικά δίκτυα που είναι ενσωματωμένες οι ίνες κι αυτό παγιώνει μακροπρόθεσμα τις μνήμες μας. 

Ο συντονισμός γίνεται με παρόμοια κυκλώματα που τα παίρνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και συμβάλλει στην ενίσχυση της μνήμης. Αυτό έχει να κάμει και με τα γράμματα Ν και Σ τα οποία στην Αρχαιοελληνική μας Γλώσσα όπου συντονίζουν τον εγκέφαλό μας και ιδιαίτερα τα γράμματα Ν και Σ…ρυθμίζουν και συντονίζουν την υπόφυση μας σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. 

Οι λέξεις….ΝΟΥΣ, ΠΟΥΣ, ΡΟΥΣ…της μυθολογίας μας αντίστοιχα νοηματοδοτούν….ότι ο Νούς έχει το αρκτικτόν σύμφωνον με το γράμμα Ν….δηλαδή το αρκτικόν της Νοήσεως, το οποίον αναπαριστά τον Κεραυνόν του Διός και είναι το σύμβολον του ηλεκτρισμού. Ο Πούς αντίστοιχα έχει το αρκτικόν σύμφωνον με το γράμμα Π…..δηλαδή της Πύλης που εικονίζει μία Π+ύλη...δηλαδή το πέρασμα της Ψυχής μας από τη μία διάσταση Ύλης….σε μία άλλη διάσταση Ύλης….πάντοτε όμως διαφορετικής πυκνότητας, βάρους, κινητικότητας και διαπερατότητας. 

Με λίγα λόγια….ΑΔΕΛΦΙΑ…ο Πους και ο Νούς είναι τα δύο άκρα στο ανθρώπινο σώμα...! Οπότε το ενδιάμεσο είναι ο ρυθμός δηλαδή….μία μουσική ιδιότητα που μεταδίδεται μέσω του αέρος, διότι χωρίς ρυθμό και μελωδία-αρμονία….δεν έχουμε το πλέγμα της στήριξης και διαλύονται όλα….προτού καν αναπτυχθούν. 

Έτσι η πρώτη κινητοποίηση της Ψυχής επέρχεται όταν συνδέεται το Ορατόν μετά του Αοράτου πεδίου κι αυτό γίνεται δια ροής του ήχου και συλλαμβάνεται δια του ωτός (ΟΥΣ). Ο Ρ+ΟΥΣ του ρυθμού κινητοποιεί τον Θυμόν...όπου εδώ ο θυμός παίρνει την έννοια του συναισθήματος, όσον και της Λογικής. Έτσι το συναίσθημα ενεργοποιείται υπό του ρυθμού και εκφράζεται δια του μύθου...όπου μύθος σημαίνει Λόγος και έχει πρώτο συστατικόν τον ρουν...δηλαδή την ροήν του λόγου, η οποία είναι μύθος.

 Γι' αυτό και η λέξις ρυθμός ΑΔΕΛΦΙΑ…..έχει μία κυκλικήν φοράν....που επαναλαμβάνεται εις το διηνεκές:ΡΥΘΜΟΣ=ΟΥΣ+ΡΟΥΣ+ΘΥΜΟΣ+ΜΥΘΟΣ+ΘΥΜΟΣ+ΡΟΥΣ+ΟΥΣ=ΡΥΘΜΟΣ.

Οι περισσότερες μνήμες του ανθρώπινου είδους είναι κωδικοποιημένες γύρω από το φλοιό της Γαίας και είναι εκείνο το λογισμικό που μας βοηθά στο να μεγιστοποιήσουμε και ποσοτικά τον προσδιορισμό της απόδοσης επένδυσης μας στη Συλλογική Μνήμη. Οι αυτοβιογραφικές μας μνήμες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην μορφογέννηση και την εξέλιξη των ειδών, που είναι κωδικοποιημένες, όπου οι συσχετικές μνήμες παράγουν σκέψεις που αφορούν ακριβώς το ίδιο θέμα, με κοινά ενδιαφέροντα, ώστε οι βάσεις δεδομένων του καθενός μας να γίνονται κοινές πεποιθήσεις και πιστεύω ανάμεσα στους διαφορετικούς ανθρώπους που ενώ δεν έχουν καμία επαφή μεταξύ τους, εντούτοις έχουν κοινά σημεία αναφοράς. 

Οι δις εκατομμύρια νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου επικοινωνούν με ποικίλους τρόπους….όπου έχουν σχεδιαστεί για την μετάδοση και την λήψη των πληροφοριών. Οι νευρώνες φυσικά διατηρούν συσσωρεύσεις από θετικά ιόντα…δηλαδή φορτισμένα σωματίδια στις μεμβράνες των κυττάρων τους….προκαλώντας έτσι διάφορες τάσεις όπου αλλάζουν τις χημικές δραστηριότητες σαν ένας κύκλος ηλεκτρικής εκπόλωσης και υπερπόλωσης και στη συνέχεια επαναπόλωσης, όπου επιτρέπει στους νευρώνες μια πυροδότηση-ανάφλεξη δυναμικών δράσεων με γρήγορες εκρήξεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση κατά μήκος του άξονα,  όπου τα νευρογλοϊκά κύτταρα τα οποία συνδέονται με τους νευρώνες….να αλληλεπιδρούν σαν να ήταν υγροί κρύσταλλοι….με τα ατμοσφαιρικά ηλεκτρικά πεδία….να επιτρέπουν στα κύτταρα να ανιχνεύουν αμυδρά ηλεκτρικά ρεύματα και να παίρνουν τις πληροφορίες εκείνες…πιο γρήγορα. 

Σήμερα τα αόρατα νήματα της σκοτεινής ύλης….που ανιχνεύονται πλέον από τους επιστήμονες κι αυτό έγινε….διότι η υψηλότερη πυκνότητα της συνηθισμένης ύλης έχει την τάση να συσσωρεύεται αμυδρά και να συμπυκνώνεται μέσω της βαρυτικής έλξης, ώστε η συνηθισμένη Ύλη να δημιουργεί μια κοινή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Φυσικά οι ορατοί Γαλαξίες εμφανίζονται ως κόμβοι, με ενσωματωμένες δίνες, όπου τα νήματα διασταυρώνονται σε σχήμα αγκυλωτού σταυρού……όπου και ομοιάζουν με ιστό αράχνης…δηλαδή σαν μία νευρική δομή ίδια με τον εγκέφαλό μας. Με λίγα λόγια….ότι πάνω και κάτω….!!!

Η γνώσις ...ΑΔΕΛΦΙΑ...είναι η ανάμνηση...προερχόμενη εκ της Μνημοσύνης. Έτσι εάν η καταγραφή της Γνώσεως δεν καταστεί δυνατή για κάποιο λόγο….τότε δεν υπάρχει και αναγνώριση. Η διαχρονική αλήθεια του ΟΥΡΑΝΟΥ έγκειται εις την περιοδικότητα της επαναλήψεως των ΚΥΚΛΩΝ των ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. Έτσι το ελάχιστο ΚΥΤΤΑΡΟΝ του ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΥ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ είναι και το ΗΛΙΑΚΟΝ μας σύστημα. ΤΟ ΗΛΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ.....ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ....όπου ο ΗΛΙΟΣ βρίσκεται στο ΚΕΝΤΡΟΝ….περιστοιχιζόμενος διαδοχικά από τους πλανήτες:
ΕΡΜΗΝ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ, ΓΗΝ, ΑΡΗΝ, ΔΙΑ, ΚΡΟΝΟΝ, ΟΥΡΑΝΟΝ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΩΝΑ.


Η ΣΕΛΗΝΗ....ως (τεχνητός) δορυφόρος περιφέρεται γύρω από την Γαία. Η φορά κινήσεως των πλανητών είναι ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ προς την φοράν των δεικτών του ωρολογίου,....εκτός από την ΑΦΡΟΔΙΤΗ.....ήτοι ΔΙΑΤΡΟΦΗ....ήτοι ΤΡΟΦΗ του ΔΙΟΣ. Οι τροχιές των πλανητών είναι ελλειπτικές και όχι κυκλικές.

Ο Νους ...λοιπόν πλησίασε το μακροκοσμικόν πρότυπον και το απετύπωσεν εις το ΚΡΑΝΙΟΝ μας.

Το ΗΛΙΑΚΟΝ μας σύστημα ....εικονίζει τα πραγματικά ΟΥΡΑΝΙΑ δρώμενα.

Ο ΗΛΙΟΣ και οι πλανήτες κατ’ αναλογίαν προς τον μικροκοσμικόν ....αντιστοιχούν εις την Μακροκοσμικήν οικογένειαν.

Ο ΗΛΙΟΣ-ΠΑΤΗΡ στο κέντρον του Πλανητικού μας Συστήματος αλληλογορεί ΑΔΕΛΦΙΑ…τον ΠΑΤΕΡΑ του Όντος....από τον οποίον εξαρτάται δια την κοινωνικήν του καταξίωσιν και τον φωτισμόν του...δηλαδή την μόρφωσιν του.

Η ΣΕΛΗΝΗ-ΜΗΤΗΡ ....αλληγορεί την ΜΗΤΕΡΑ....που του παρέχει την καθημερινήν φροντίδα και συνεχή επίδρασιν.

Η ΓΗ-ΤΕΚΝΟΝ .....εις την οποίαν αντιστοιχεί το ίδιο το Όν ....φωτίζεται από τον ΗΛΙΟΝ-ΠΑΤΕΡΑ ....κατά την διάρκειαν της ημέρας, ενώ ακολουθείται εις την πορείαν του από την ΜΗΤΕΡΑ-ΣΕΛΗΝΗ...άλλοτε φανερά (την νύκτα)......και άλλοτε αφανής (ημέρα-νύκτα). Τα δύο αυτά ουράνια σώματα κυριαρχούν δια του φωτισμού των εις την ζωήν του, που είναι η ζωή της Γαίας.
Έτσι ΦΩΤΙΣΜΟΣ.....σημαίνει διάνοιξη αμφότερων των κέντρων…δηλαδή: Του Νοητικού (ΉΛΙΟΣ)....και του Ψυχικού (ΣΕΛΗΝΗ).

Το ουράνιον μακροκοσμικόν πρότυπον είναι εκείνο....το οποίον θα έπρεπε να ενστερνίζεται η μικροκοσμική μας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ....προκειμένου τα μέλη της να βρίσκονται εναρμονισμένα μεταξύ των. Η τυχόν διάσπαση του προτύπου της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ...

-αν το έν ή και τα δύο μέλη, πατήρ (ΗΛΙΟΣ) / μήτηρ (ΣΕΛΗΝΗ)....αποχωρισθούν ή απομακρυνθούν από το τέκον (ΓΗ)- επιφέρει την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ...με όλα τα γνωστά οδυνηρά επακόλουθα των ημερών μας.....!

Η διάλυση της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ....συνεπάγεται ΑΔΕΛΦΙΑ...και την διάλυση της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.....όπως η τυχόν διάταξη των κινήσεων ΗΛΙΟΥ/ΣΕΛΗΝΗΣ....θα επέφερε την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ της Γαίας....με άγνωστες συνέπειες ...για τον πλανητικό μας σύστημα.
Η μήτηρ ΣΕΛΗΝΗ...της πλανητικής μας οικογένειας....δια του κύκλου της ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τα τρία ουράνια σώματα: ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ, ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΑΙΑ.

Η ευθυγράμμιση στον Ουράνιον στερέωμα...οφείλεται στην μητέρα ΣΕΛΗΝΗΝ…και είναι αλληγορική ΕΙΚΟΝΑ της προσεγγίσης των όντων….είτε αυτά είναι ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΙΚΑ….είτε αυτά είναι ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΙΚΑ.

Ο αριθμός 14 είναι η ΚΛΕΙΣ…δηλαδή …το ΚΛΕΙΔΙ…!

Συμβαίνει δύο φορές τον μήνα και η σημασία του αριθμού 14 είναι η Κλείς...φέρουσα σ’ επαφήν την οικογένειαν...διότι την πρώτην του αριθμού 14ην ημέραν του μηνός.....τα τρία ουράνια σώματα ευρίσκονται εις ΕΥΘΕΙΑΝ γραμμήν. (ΕΥ-ΘΕΙΑ). Ο αριθμός 14 είναι κωδικοποιημένος .....χάριν της αποσυμβολιστικής του δυνατότητος….όπου το διπλάσιον αυτού ...είναι ο αριθμός 28 συμβολικώς .....και αναφέρεται στον κύκλον της ΣΕΛΗΝΗΣ. Στην πραγματικότητα...όπως ξέρετε...η ΣΕΛΗΝΗ συμπληρώνει μία περιφορά γύρω από την Γαία εντός 27 ημερών, 7 ωρών, 3 λεπτών και 11,5 δευτερολέπτων. Η χρονική αυτή περίοδος της ΣΕΛΗΝΗΣ ....καλείται αστρικός μην, διότι έχει σχέση με τους αστέρες.

Η διάρκεια του συνοδικού μηνός είναι 29 ημέρες, 12 ώρες, 44 λεπτά και 2,9 δευτερόλεπτα και σχετίζεται με την περιφορά της γύρω από τον Ήλιο, οπότε συμπληρούται ως πλήρης κύκλος των φάσεων της ΣΕΛΗΝΗΣ.

Τα τρία ευθυγραμμισμένα σώματα την 14ην ημέρα του μηνός ...έχουν Ψυχονοητικήν επαφήν, διότι η ΣΕΛΗΝΗ αλληγορείται ως ΨΥΧΗ, ο ΗΛΙΟΣ ως ΝΟΥΣ και η ΓΗ ως ΣΩΜΑ…του ΟΝΤΟΣ.

Με την διπλήν αυτή σημασία, της οικογένειας και του όντος ...ο αριθμός 14 αποκαλύπτεται στον ΘΟΛΟΝ της ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ...!!!....ήτοι 14 Κορινθιακοί κίονες εντός του Σηκού,.... (ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ=ΔΡΑ ΕΠΙ της ΑΥΡΑΣ), ...συνδέοντας την ΣΕΛΗΝΗΝ με την ΓΗΝ και με τον ΗΛΙΟΝ…με αρρήκτους δεσμούς.

Ο αριθμός 14…ΑΔΕΛΦΙΑ…εκπροσωπεί τους οικογενειακούς δεσμούς, τους οποίους η ΣΕΛΗΝΗ-ΜΗΤΗΡ....συγκρατεί και συντονίζει δια του κύκλου της....διότι είναι η εκπρόσωπος του ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΦΥΛΟΥ....και ο κύκλος της των 28 ημερών….που έχει τον ίδιον αριθμόν ημερονυκτίων…με τον κύκλον γονιμότητας του γυναικείου φύλου.

 Ο αριθμός των 14 ημερών της Πανσελήνου / Μητρός επισημαίνει την δυνατότητα λήψεως της μεγίστης ακτινοβολίας από τον Ήλιον Πατέρα...όσον αφορά εις τον Μακρόκοσμον. Όσον αφορά εις τον μικροκοσμικόν επίπεδον, η 14η ημέρα του γυναικείου κύκλου ...σημειοδοτεί την ωορρηξίαν και την δυνατότητα γονιμοποιήσεως του ωαρίου ....υπό του σπερματοζωαρίου.

Ούτως.....Μακρόκοσμος και Μικρόκοσμος συναντιόνται και συνταυτίζονται εις τον αριθμόν 14…ωρίμανσις  ....η οποία σημαίνει δυνατότητα γονιμοποιήσεως στα δύο πεδία:

Το ΑΙΣΘΗΤΟΝ δια την δημιουργίαν φυσικών τέκνων.....και το ΝΟΗΤΟΝ δια την δημιουργίαν Πνευματικών.

 Εάν η Σελήνη ήταν λίγο μικρότερη ή βρισκόταν ολίγον πιο μακριά μας.... δεν θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ποτέ μία ολική Ηλιακή έκλειψη…..!Αλήθεια.....όμως….πόσος χρόνος χρειάζεται στον  Ήλιο μας .......για να κάμει μία πλήρη περιφορά γύρω από το κέντρο του Γαλαξία μας; Και....πόσες φορές έχει πραγματοποιηθεί αυτό μέχρι σήμερα και πόσες φορές θα γίνει στην διάρκεια της ζωής του Ήλιου;

Γνωρίζουμε ασφαλώς.... ότι κινούμεθα περίπου κυκλικά γύρω από το κέντρο του Γαλαξία μας και ότι η ακτίνα  από το κέντρο είναι περίπου: 8 kpsec(κιλοπαρσέκ) ή περίπου 26.000 έτη φωτός.(Ενι-αυτός του Πλάτωνος). Αυτό.... ΑΔΕΛΦΙΑ σημαίνει…..ότι σε μια πλήρη περιφορά του ο Ήλιος έχει διανύσει απόσταση:  s=2πR=1,55×1018 χιλιόμετρα.

υ=2πR/T

 Έτσι....υπολογίζουμε ότι ο Ήλιος μας....χρειάζεται περίπου 226 εκατομμύρια έτη  για να πράξει μία πλήρη περιφορά γύρω από το κέντρον του Γαλαξία μας ή ....ότι ένα γαλαξιακό έτος έχει διάρκεια .....226 εκατομμύρια χρόνια. Έτσι ...ο Ήλιος και η Γαία μαζί του, στα  τελευταία 4,6 δις εκατομμύρια έτη ...έχει πραγματοποιήσει..... περίπου20 κύκλους στον  Γαλαξία μας. Εάν λοιπόν ο Ήλιος ζήσει....περίπου 10 δισεκατομμύρια χρόνια, .....τότε θα έχει μια συνολική γαλαξιακή ηλικία...... περίπου 42 γαλαξιακών ετών.


Οι κινήσεις της Γαίας έχουν να κάνουν με την Ηλιακή Γεωμετρία που συνδέεται με τις δύο κύριες κινήσεις της Γαίας όπως: την ημερήσια περιστροφή της γύρω από τον άξονα Β-Ν από τα δυτικά προς τα ανατολικά, η οποία διαρκεί 24 ώρες και την ετήσια κίνηση γύρω από τον Ήλιο, που γίνεται με μέση ωριαία ταχύτητα 106.000km/h και διαρκεί 365 ημέρες, 5 ώρες, 48΄ και 46΄΄ . Το διάστημα αυτό λέγεται έτος. 

Η Γαία κινείται γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτική τροχιά (με τον Ήλιο στη θέση της μιας εστίας ) και με μεταβλητή ταχύτητα ( ανάλογα με την απόστασή της από τον Ήλιο ). Θεωρούμε φυσικά την τροχιά της ως κυκλική φορά και με σταθερή ταχύτητα, τον δε Ήλιο στο κέντρο της. Λόγω της μεγάλης ακτίνας της ελλειπτικής τροχιάς ( περίπου 150.000.000 km), οι ηλιακές ακτίνες που φθάνουν στη Γαία και είναι σχεδόν παράλληλες ( που στην πραγματικότητα σχηματίζουν γωνία μικρότερη από 0,5°).

Πλησιέστερα στον Ήλιο η Γαία βρίσκεται στις 2 Ιανουαρίου και μακρύτερα στις 3 Ιουλίου. Ηαπόκλιση του άξονα της Γαίας  Β-Ν να αποκλίνει από την κάθετο στο επίπεδο της ελλειπτικής τροχιάς κατά σταθερή γωνία στις 23,45° περίπου. Έτσι, η γωνία μεταξύ του άξονα Β-Ν και των ηλιακών ακτίνων (απόκλιση) να μεταβάλλεται στη διάρκεια του έτους από 90 + 23,45 = 113,45° έως 90 – 23,45 = 66,55°.

Τα Ηλιοστάσια και οι Ισημερίες αντίστοιχα  και ορισμένες στιγμές του έτους με την απόκλιση της Γαίας να έχει τις ειδικές τιμές: στις 21/12 έχει τη μέγιστη τιμή ( Χειμερινό Ηλιοστάσιο)….ενώ στις 21/6 έχει την ελάχιστη τιμή ( Θερινό Ηλιοστάσιο). Στις 21/3 και 23/9 είναι 90°( Εαρινή και Φθινοπωρινή Ισημερία). 

Η δε αυξομείωση της απόκλισης της μεταβάλλει την κατανομή της ηλιακής πρόσπτωσης στην επιφάνεια της Γης, με αποτέλεσμα την εναλλαγή των εποχών που εμφανίζονται στο βόρειο και νότιο ημισφαίριο κατά αντίστροφο τρόπο και τη διακύμανση των χρονικών διαστημάτων ημέρας και νύχτας εντός του έτους. Οι ακτίνες του Ήλιου ακολουθούν την παρακάτω πορεία φθάνοντας 23,5 μοίρες βόρεια ( στις 22 Ιουνίου στο θερινό ηλιοστάσιο ) και 23,5  μοίρες νότια  στις 22 Δεκεμβρίου στο χειμερινό ηλιοστάσιο. 

Τα σημεία της Γαίας με γεωγραφικό πλάτος 23,5 μοίρες βόρεια ορίζουν έναν κύκλο που λέγεται τροπικός του Καρκίνου, αφού αυτή την ημερομηνία όταν δύει ο Ήλιος βλέπουμε στη δύση τον αστερισμό του Καρκίνου. Τα σημεία της Γαίας με γεωγραφικό πλάτος 23,5 νότια βρίσκονται στον τροπικό του Αιγόκερου για αντίστοιχο λόγο.

Στο πρώτο σημείο ο Ουράνιος Ισημερινός τέμνει την εκλειπτική, εκεί όπου ο Ήλιος βρίσκεται στις 20-21 Μαρτίου. Το σημείο αυτό ονομάζεται Εαρινό ισημερινό σημείο και από την ημέρα αυτή αρχίζει η Άνοιξη. Εκ διαμέτρου αντίθετα η τομή γίνεται όταν ο Ήλιος βρίσκεται στις 22-23 Σεπτεμβρίου. Το σημείο αυτό ονομάζεται Φθινοπωρινό ισημερινό σημείο και από την ημέρα αυτή που αρχίζει το Φθινόπωρο.

 Και στις δύο αυτές ημέρες, η νύχτα είναι ίση με την ημέρα, δηλαδή επί 12 ώρες ο Ήλιος βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα και επί 12 ώρες βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα, έχουμε δηλαδή ίση μέρα: ισημερία

Από το Εαρινό ισημερινό σημείο και μετά, ο Ήλιος φαίνεται να σκαρφαλώνει όλο και πιο πάνω στο βόρειο ημισφαίριο. Στις 22 Ιουνίου, ο Ήλιος φτάνει στο βορειότερο σημείο της εκλειπτικής, από το οποίο θα αρχίσει πλέον να κατέρχεται προς τον ισημερινό. Το σημείο αυτό, στις 22 Ιουνίου, ονομάζεται Θερινό τροπικό σημείο ή απλά θερινή τροπή, επειδή ο Ήλιος τρέπεται και πάλι προς τον ισημερινό, και από την ημέρα αυτή αρχίζει το Καλοκαίρι.

 Επειδή μάλιστα για μερικές ημέρες πριν και μετά τη θερινή τροπή ο ήλιος φαίνεται να αργοστέκεται πάνω στην εκλειπτική σαν να είναι έτοιμος να σταματήσει, το θερινό τροπικό σημείο ονομάζεται επίσης και θερινό ηλιοστάσιο. Μετά τη θερινή τροπή, ο Ήλιος συνεχίζει να κατεβαίνει προς τον Νότο και στις 23 Σεπτεμβρίου φτάνει στο φθινοπωρινό ισημερινό σημείο. 

Αλλά η κάθοδος του Ήλιου συνεχίζεται, μέχρις ότου, στις 22 Δεκεμβρίου, φτάσει στο νοτιότερο σημείο της τροχιάς του που ονομάζεται Χειμερινό τροπικό σημείο ή απλά χειμερινή τροπή. Από την ημέρα αυτή αρχίζει ο Χειμώνας. Αλλά από κει κι έπειτα ο Ήλιος σταματάει να κατέρχεται και ξαναρχίζει και πάλι να σκαρφαλώνει, κάθε μέρα όλο και πιο ψηλά.

Έτσι ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι η περιφορά της Γαίας γύρω από τον Ήλιο και η κλίση των είναι στις 23,5 μοιρών του άξονά της και είναι η αιτία της κυκλικής εναλλαγής των εποχών και όχι η απόστασή της από τον Ήλιο. 

Ξέρουμε πλέον, ότι καθημερινά ο Ήλιος θα ανατείλει στην Ανατολή και θα δύσει στη Δύση και ξέρουμε επίσης ότι η διάρκεια της ημέρας είναι μικρότερη το Χειμώνα και μεγαλύτερη το Καλοκαίρι, ενώ το αντίθετο συμβαίνει για την διάρκεια της νύχτας. Υπάρχουν όμως, δύο ημέρες στη διάρκεια ενός έτους που η Ημέρα έχει την ίδια διάρκεια με την Νύχτα. 

Αυτές είπαμε είναι οι δύο ημέρες που ονομάζονται Ισημερίες ( ίση μέρα-ίση νύχτα ) και σηματοδοτούν η μία την πρώτη ημέρα της Άνοιξης και η άλλη την πρώτη ημέρα του Φθινοπώρου. Ας δούμε όμως, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί αυτό το αποκαλούμε «Ισημερία». 

Κάθε μέρα λοιπόν η Γαία βρίσκεται σε διαφορετική θέση πάνω στην τροχιά της από αυτήν που βρισκόταν την προηγουμένη και από κάθε νέα θέση εμείς πάνω στη Γαία αντικρίζουμε τον Ήλιο από διαφορετική γωνία. Έτσι κάθε φορά που η Γαία συμπληρώνει μία πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο, μας φαίνεται ότι ο Ήλιος ήταν αυτός που συμπλήρωσε έναν κύκλο γύρω από τη Γαία, πάνω στην εκλειπτική. 

Η εκλειπτική δηλαδή…..δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απεικόνιση ή η προέκταση πάνω στην Ουράνια σφαίρα, της γήινης τροχιάς γύρω από τον Ήλιο. Η εκλειπτική είναι το επίπεδο το οποίον ορίζουν οι τροχιές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο-όλοι κινούνται επάνω σ’ ένα και μόνον επίπεδο-και το φανταζόμαστε σ’ ε΄να δίσκο με κέντρον τον Ήλιο.

 Όμως…πώς γίνεται τον χειμώνα η Γαία μας να βρίσκεται 5 εκατομμύρια χλμ. πλησιέστερα στον Ήλιο;

Αυτό συμβαίνει ΑΔΕΛΦΙΑ…διότι οι εναλλαγές των εποχών δεν επηρεάζονται από την απόσταση της Γαίας  Ήλιου, αλλά από την κλίση του άξονα της Γης. Έτσι κάθε μέρα η Γαία βρίσκεται σε διαφορετική θέση κι έτσι εμείς πάνω της βλέπουμε τον Ήλιο να διαγράφει μία τροχιά ανάμεσα στα άστρα που ονομάζεται «εκλειπτική». 

Αν παρατηρήσουμε την εκλειπτική και τη συγκρίνουμε με τον ουράνιο ισημερινό (την προέκταση δηλαδή του ισημερινού της Γαίας στον ουράνιο θόλο), θα δούμε τότε ότι οι δύο αυτοί κύκλοι τέμνονται, σχηματίζοντας γωνία ίση με 23 μοίρες, 26 πρώτα λεπτά και 22 δεύτερα λεπτά, λόγω της κλίσης που έχει ο άξονας της Γαίας σε σχέση με το επίπεδο που σχηματίζει η εκλειπτική. 

Αν παρατηρήσουμε την εκλειπτική και τη συγκρίνουμε με τον ουράνιο ισημερινό (την προέκταση δηλαδή του ισημερινού της Γαίας και την αποτύπωσή του πάνω στον ουράνιο θόλο)….θα δούμε ότι οι δύο αυτοί κύκλοι δε συμπίπτουν, αλλά αντίθετα τέμνονται, σχηματίζοντας γωνία ίση με 23 μοίρες και περίπου 27 πρώτα λεπτά, λόγω της κλίσης που έχει ο άξονας της Γαίας σε σχέση με το επίπεδο που σχηματίζει η εκλειπτική. Η γωνία αυτή ονομάζεται «λόξωση της εκλειπτικής» και τα δύο αυτά σημεία στα οποία τέμνονται οι δύο κύκλοι….ονομάζονται «ισημερινά σημεία».

O Καρκίνος λοιπόν είναι ο αστερισμός εκείνος ο οποίος μας οριοθετεί τις 23° 26′ 22″ βόρεια του Ισημερινού τον βόρειο τροπικό στον οποίο δίνει και το όνομά του: Τροπικός του Καρκίνου-ένας δηλαδή από τους πέντε μείζονες κύκλους γεωγραφικού πλάτους. Είναι το βορειότερο πλάτος στο οποίον ο Ήλιος μπορεί να μεσουρανεί το μεσημέρι. Αυτό συμβαίνει κατά το θερινόν ηλιοστάσιο, όταν το βόρειο ημισφαίριο κλίνει προς τον Ήλιο στο μέγιστο βαθμό. Στην ουσία ο τροπικός του Καρκίνου είναι εκείνος που αντικατοπτρίζει τη γωνία κλίσης του άξονα της Γαίας, η οποία ποικίλει σε μια περίοδο 41.000 ετών από το μέγιστο των 23° 30′ στο ελάχιστο των 22° 06′ μοιρών.

 Δηλαδή…..η αργή μετατόπιση του Τροπικού του Καρκίνου νότια, αντανακλά τη μετατόπιση της κλίσης του άξονα της Γαίας (λοξότητα) - όπου το όνομα του τροπικού προέκυψε….διότι όταν δόθηκε η ονομασία, ο Ήλιος βρισκόταν ακριβώς στον αστερισμό του Καρκίνου κατά το θερινόν ηλιοστάσιο, εντούτοις όμως λόγω της μετάπτωσης του άξονα της Γαίας,  ο Ήλιος στην σύγχρονη εποχή βρίσκεται μετατοπισμένος – ως προς το πλάτος – στον αστερισμό του Ταύρου (την 17-η Νοεμβρίου όπου μεσουρανούν ταυτόχρονα το όμμα του Ταύρου μαζί με τις Πλειάδες), ενώ κατά το θερινό Ηλιοστάσιο/Ηλιοτρόπιο η κλίση του άξονα της Γαίας είναι στις 23,27 μοίρες από τον Ισημερινό. Το ίδιο ισχύει και για τον τροπικό του Αιγόκερω, λόγω της μετάπτωσης του άξονα της Γαίας, ο Ήλιος στην σύγχρονη εποχή βρίσκεται
μετατοπισμένος - ως προς το πλάτος - στον αστερισμό του Σκορπιού κατά το χειμερινό Ηλιοστάσιο/Ηλιοτρόπιο.


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα