Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ τ. MILLENNIUM BANK: ΑΠΑΤΗ ΚΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ: Είμαστε σε Εμφύλιο με Δοσίλογους, Μαυραγορίτες και Κουκολοφόρους

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, Δημ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ τ. MILLENNIUM BANL (δείτε ονόματα δικηγόρων στο τέλος της καταγγελίας)

Προς: Εισαγγελέα Αθηνών, Προιστάμενον Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αθηνών, ΔΣΑ, ΣΔΟΕ

Από την 19-06-2013 η Τράπεζα Πειραιώς αγόρασε το «καλό» τμήμα της Millennium Bank, όπως με βεβαιώνει το αρ.πρωτ. 1572/27-06-2013 έγγραφό της η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά κι όλα τα (οικονομικά) ΜΜΕ. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα Πειραιώς αγόρασε την MillenniummΒank «καθαρή», δηλ. μόνο με τα ενήμερα και εμπράγματα δάνεια (δάνεια με υποθήκες, προσημειώσεις επί ακινήτων κλπ) που αυτή είχε χορηγήσει, ενώ διέγραψε τα ληξιπρόθεσμα, μη-εξυπηρετούμενα και μη-εμπραγμάτως ασφαλισμένα μικρο-δάνεια, όπως τα δάνεια αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παγκόσμια πρακτική αγοράς-πώλησης τραπεζών, την οικονομική επιστήμη και την λογική. Την ίδια τακτική εφήρμωσε άλλωστε η Τράπεζα Πειραιώς και στην αγορά της ΑΤΕ και τώρα εφαρμόζεται επίσης και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 

Παρόλα αυτά όμως, η τέως νομική υπηρεσία της τ. Millennium Bank, διεκδικεί τα τελευταία αυτά δάνεια από τους οφειλέτες, με προφανή σκοπό να τα ιδιοποιηθεί αυτή παράνομα!!.
Ακούστε την ιστορία: Την 03-07-2013 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών έγινε μια σχετική δίκη, στην οποία η νομική υπηρεσία της τ. Millennium ζήτησε με ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία ασκήθηκαν την 19-07-2013 (δηλ. την επομένη της πώλησης της Millennium Bank στην Πειραιώς!) κατά ενός οφειλέτη,  επειδή ο τελευταίος εδώ κι ένα χρόνο και λόγω αντικειμενικής του οικονομικής αδυναμίας, αδυνατεί να πληρώνει τις δόσεις του δανείου που είχε λάβει από την τράπεζα για την αγορά του αυτοκινήτου αυτού με την από 21-04-2008 σύμβαση πώλησης αυτοκινήτου, από την εταιρεία αυτοκινήτων «Ρώρρης ΕΠΕ» και χορήγησης δανείου με την παραπάνω τράπεζα ύψους 18.795 ευρώ (εδώ κάνει εντύπωση και το γεγονός ότι το αυτοκίνητο θα μπορούσε να αφαιρεθεί από τον «οφειλέτη» με έκδοση διαταγής πληρωμής κι όχι με την εργοβόρο διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων!).
Ο οφειλέτης είχε μάρτυρα εμένα (είμαστε οικογενειακοί φίλοι πάνω από 30 χρόνια) και παρουσιάστηκε στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο. Στην ένορκη κατάθεσή μου, κατέθεσα τα παραπάνω, ότι δηλ. η Millennium Bank πουλήθηκε κι ότι τα μη-εμπράγματα δάνειά της διαγράφηκαν. Συνεπώς-συνέχισα- δεν υπάρχει πλέον χρέος από μέρους του «οφειλέτη», δεν υπάρχει «δανειστής» (δηλ. η Millennium) κι ότι τα χρήματα που διεκδικεί η νομική υπηρεσία είναι χρήματα παράνομα, και θα πάνε στις τσέπες των δικηγόρων, πράξη που συνιστά απάτη δικαστηρίου κι εκβιασμό κατά του «οφειλέτη». Ταυτόχρονα ο «οφειλέτης» κατέθεσε και ένσταση έλλειψης πληρεξουσιότητας της παρασταθείσας δικηγόρου της τράπεζας (ότι δηλ. η δικηγόρος δεν είχε πληρεξουσιότητα να παραστεί στην δίκη αυτή ως πληρεξούσιος τηςMillenium, διότι η τελευταία δεν υπάρχει πλέον). Η Πρόεδρος του δικαστηρίου έδωσε περιθώριο δύο ημερών για την προσκόμιση της πληρεξουσιότητας, διότι η δικηγόρος πράγματι δεν την είχε!! Η παρασταθείσα δικηγόρος της «τράπεζας» έπαθε σόκ με αυτά τα τρομερά που έλεγα κι εναντίον της κι αντί να αντιδράσει εκρηκτικά –όπως αναμενόταν (κι αφού ξεχύλιζε από αλλαζονία και ειρωνία εναντίον μας όταν άκουσε ότι θα παραστούμε χωρίς δικηγόρο!), απλά ΣΙΩΠΗΣΕ παντελώς, χωρίς καν να βρεί το κουράγιο να αμφισβητήσει της αλήθεια όσων κατέθετα κι εναντίον της, έστω και για δικονομικούς λόγους!, ούτε τόλμησε να μου κάνει οποιαδήποτε ερώτηση παρά την παρώτρυνση της Προέδρου του δικαστηρίου.. Αυτό σημαίνει νομικά, ότι ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ την αλήθεια όσων έλεγα κι εναντίον της. Το σημαντικότερο όμως είναι το εξής: Μετά την παρέλευση των δύο ημερών που εδόθη από το δικαστήριο για την κατάθεση των προτάσεων των δύο πλευρών, η "πληρεξουσία" δικηγόρος δεν κατέθεσε ούτε προτάσεις, ούτε αντίγραφα από τα βιβλία της (ανύπαρκτης) τράπεζας από τα οποία να τεκμηριώνεται η απαίτησή της (όπως προβλέπεται στην σύμβαση δανείου κι όπως ζήτησε με ένστασή του ο "οφειλέτης") και –το σημαντικότερο-η "πληρεξούσια" δικηγόρος  ΔΕΝ προσκόμισε την πληρεξουσιότητα της Millennium Bank προς αυτή, επιβεβαιώνοντας κι ΟΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ πλήρως και για δεύτερη φορά, τις καταγγελίες μου εναντίον της για φοβερά αξιόποινα εγκλήματα. Ήδη έχω κάνει τις σχετικές καταγγελίες μου σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Και το όνομα της δικηγόρου:
Δέσποινα Τσάγκου, Μέλος Εταιρείας Δικηγόρων «Ε. Συμβουλάκης», Κ.Λουκάρεως 1, Αθήνα, ΑΜ 80052/05, Δ.Σ.Α. ΑΜ 17157, τηλ.210-6450450, ΑΦΜ 998848634 ΔΟΥ Ι` Αθηνών.
Μετά τα παραπάνω
ΖΗΤΩ
Από τις αρμόδιες αρχές, να διαπιστώσουν εάν τα παραπάνω γεγονότα συνιστούν εγκλήματα εκ μέρους των υπαιτίων ενεργητικά και εκ παραλείψεως και εάν τα έλλογα συμπεράσματα που καταθέτω συνιστούν επίσης διαπραχθέντα εγκλήματα και να προβούν στις κατά νόμον ενέργειές των και για την παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων και για την πρόληψη συνέχισης των εγκλημάτων αυτών εναντίον των βασανισθέντων και υπό κατοχή ευρισκομένων ελλήνων πολιτών.
Ζητώ ιδιαίτερα από τις δικαστικές αρχές να ζητούν οι ίδιες ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ πληρεξουσιότητες των δικηγόρων από την Millennium Bank, σε ανάλογες δίκες, διότι οι συντριπτικά περισσότεροι δικηγόροι (δεν λέω όλοι) και σε βάρος των νομίμων συμφερόντων των πελατών των και σε βάρος της ιδέας της δικαιοσύνης που δήθεν υπηρετούν, όχι μόνο δεν καταθέτουν ενστάσεις πληρεξουσιότητας μεταξύ των, αλλά και συγκαλύπτουν ανάλογες περιπτώσεις, ιδιαίτερα των τραπεζών, τω οποίων είναι τα ευκολότερα και αντικείμενα δωροδοκιών.
Στοιχεία: 1) Η Σύμβαση δανείου, 2) η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, 3) ανεπικύρωτο αντίγραφο των προτάσεών μας στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και 4) επιφαφυλασσόμαστε να καταθέσουμε μόλις καθαρογραφούν τα πρακτικά της δίκης και επικυρωμένο αντίγραφο των προτάσεών μας που καταθέσαμε στο δικαστήριο

Διαβάστε και τις παρακάτω ΣΟΒΑΡΕΣ αποκαλύψεις που έχουμε κάνει και για άλλες τράπεζες για απάτη κι εκβιασμούς κατά «οφειλετών»…πατείστε τους…μην μένετε θύματα…γίνετε τιμωροί…

http://zoidosia.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html (για Εθνική, Αlpha, Πειραιώς, Eurobank)

Εγώ με την Δίδα Zizel
Που θα με βρείτε:
“Bουλή των Ελεύθερων Ελλήνων στο facebook
www.zoidosia.blogspot.com (το blog μου)

Δημ.Αντωνίου, ιατρός, Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα, ΤΚ 34100
τηλ.22210-62743
                                           

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα