Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

ΚΩΔΙΚΟΣ 5 (συνέχεια....)


ΚΩΔΙΚΑΣ 4 (συνέχεια....)
.) ΓΑΙΑ / ΟΙΚΟΣ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
 Αληθώς διατί εις την παιδικήν μας ηλικία πάντοτε ζωγραφίζαμεν μία μικρήν οικία....ένα μικρόν σπιτάκι Αληθώς, διατί όλα τα παιδιά.....φτιάχνουν πάντοτε τούτο το σχήμα…;
ΑΠΟΛΛΩΝ=ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ.
ΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΕΠΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΤΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. (3+4), (2+5), (1+6).  
Από την στιγμή που ερχόμεθα εις τούτον τον πλανήτη ...κυριαρχεί μέσα μας....ο σεπτός ιερός αριθμός 7. Τα επτά ενεργειακά μας κέντρα.....αντιστοιχούν στις ΕΠΤΑ (7) ΠΛΕΙΑΔΕΣ....δηλα δή ΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ.....στις ΕΠΤΑ ΠΥΛΕΣ....όπου κάθε Πλειάδα...μας υποδηλώνει και μία διαφορετική ιδιότητα.....που συγχρόνως διακοσμούν την Ανθρώπινη Ψυχή.

Ως Περιστέρες.....οι Πλειάδες....ενεργοποιούν τα ΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΑ.....όπου συνδέεται ως πρίζα....αλλά συγχρόνως παρουσιάζεται και μία μεταμόρφωσις....δηλα δή η Άνοδος Ψυχής....όπου με την Επιφοίτηση Πνεύματος Αθηνάς...κάθοδος Νου....μετατρέπει τις Ουράνιες Πλειάδες.....σε ολόλευκες Περιστέρες ....που τριγυρίζουν την εδώ ζωή μας.
Η ΚΕΛΑΙΝΩ..... έρχεται και εισβάλλει εις τον κόκκυγα....και φέρνει την στήριξη μας με τη ΓΗ.
Η ΜΕΡΟΠΗ....αγγίζει τα ευαίσθητα γεννητικά μας όργανα.....σημαίνοντας την Μέρα και την Όψη.
Η ΗΛΕΚΤΡΑ....φωλιάζει στο Ηλιακό μας πλέγμα....δηλώνοντας και δίνοντας ηλεκτρομαγνητισμό...καθώς το ηλιακό πλέγμα σε συνεργασία με το ήπαρ αποτελεί την εστία του Αστρικού Σώματος και το δέκτη λήψης ιόντων....τα οποία δια του ύδατος/αίματος.....μεταφέρει εις τον εγκέφαλο.
Η ΑΛΚΥΟΝΗ....σφραγίζει την καρδιακή μας χώρα....σημείον εξισορρόπησης όλων των ενεργειακών κέντρων....εκφράζοντας το Συναίσθημα...δηλα δή το Επιθυμητικόν....όπου ο παρορμητισμός δηλώνει την Ύβρι του Κύηκα και της Αλκυόνης που αποκάλεσαν ο ένας τον άλλον .....με τα ονόματα του Διός και της Ήρας...δείχνοντας την αλαζονεία τους.....και τον παρορμητισμό τους εις τον έρωτα.....που αψηφά ακόμη και τους Ηθικούς Κανόνες και Θεϊκούς Νόμους .
Η ΜΑΙΑ.....αγκαλιάζει τον λαιμό μας .....εκφέροντας τον Λόγο...δηλώνοντας την μαίευση του Ουράνιου Θεϊκού Λόγου...με τη σύλληψη του Νου....μέσω του εγκεφάλου και συνάμα μέσω των φωνητικών χορδών...μετατρέπεται εις ομιλία.....τραγούδι....κι επειδή η ΜΑΙΑ είναι η μητέρα του Ερμή....ήτοι ο Ερμής Λόγος(Ερμητικός Λόγος).....όπου συγκοινωνεί μεταξύ των Ανθρώπων και των Ολύμπιων (θεών)...ως Αγγελιοφόρος.
Η ΤΑΥΓΕΤΗ.....εστιάζεται εις το Τρίτο Μάτι....ανάμεσα στους δύο οφθαλομούς μας....όπου σχηματίζει ένα Τρίγωνον.....υποδηλώνοντας το σχήμα α) ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.....εικόνα θείων Ψυχών και δη των Θεϊκών Οντοτήτων.
Το ΤΡΙΓΩΝΟΝ ή ΠΥΡΑΜΙΣ.......που σχηματίζεται ανάμεσα εις τους οφθαλμούς μας δηλώνει και το πρώτο σημείον αφίξεως της εποικήσεως των Ελλήνων εις την Γαία....εις το όρος ΤΑΥΓΕΤΟΣ ή ΤΑΥΓΕΤΗ....όπου μας δηλώνει την ΑΝΟΔΟ/ΑΝ-ΕΛΙΞΙς.....που αποτελεί το ΠΕΡΑΣΜΑ (οπή-όψη....ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια του Εγκεφάλου μας....Αριστερό-Συνειδητό-Δεξί-Ασυνείδητο.
Η ΑΣΤΕΡΟΠΗ....επικάθεται εις την κορυφή (υφή της Κόρης) της κεφαλής και μας δηλώνει την ΟΠΗ εις τα ΑΣΤΕΡΙΑ...μιας και αποτελεί την ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ και ΕΞΟΔΟΥ του ΑΣΤΡΙΚΟΥ μας ΣΩΜΑΤΟΣ και το ΠΕΡΑΣΜΑ-ΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ της ΨΥΧΗΣ....προς το ΑΣΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Όταν η Ψυχή μας...ολοκληρώσει ΑΔΕΛΦΙΑ...το τέλος της....(Σκοπός και Τέρμα).....όπου ΣΚΟΠΟΣ.....σημαίνει ότι χρειάζεται προσπάθεια ( ΚΟΠΟΣ+Σ)....ίνα οδεύσει εις τους πλέον 12+1 Άθλους του Ζωδιακού Κύκλου και σε άλλα ΕΠΙΠΕΔΑ. Βασική προϋπόθεσις της ΨΥΧΗΣ....ώστε να φτάσΕΙ....εις το ΤΕΡΜΑ....ίνα έχει βίον ΕΝ ΑΡΕΤΗ....και να αποχτήσει ο Ανθρώπινος Νους....το (ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ-ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ).

Η ΑΡΕΤΗ συμβολίζεται γεωμετρικώς εις το παρακάτω σχήμα και είναι κάθετος της ΕΥ-ΘΕΙΑΣ γραμμής.

Η ΑΡΕΤΗ.....ώς διττή (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ) και (ΗΘΙΚΗ)...διαπερνάει μέσω της Θεάς ΑΘΗΝΑΣ (Ήθη Νόη) και (Θέο Νόη)....καθώς γίνεται ο διαμελισμός του ΖΑΓΡΕΩΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...σε 14 κομμάτια (σύμφωνα με τις ημέρες της Πανσελήνου....όπου περιγράφεται η αναδόμηση Διούνυσου και με αποδόμηση της Πανσελήνου...ως τη νέα ΣΕλΗΝΗ.....εις 14 ημέρες...τον οποίον έφαγαν οι Τιτάνες...δηλαδή οι φθοροποιές δυνάμεις της Φύσεως και που κατακεραύνωνε ο ΔΙΑΣ-ΖΕΥΣ....ο Συμπαντικός Νούς...με ενδοκοσμική έκφανση τον ΑΙΘΕΡΑ-ΑΙΘΕΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ....από τις στάχτες των οποίων γεννήθηκε και δημιουργήθηκε το Ανθρώπινο Γένος....όπου οι στάχτες αυτές έχουν σχέση με τον Άνθρακα-Ζωής-Αναπνοής.
Ούτως η (θεά) ΑΘΗΝΑ μετέφερε την ΚΑΡΔΙΑ (κάρα Διός) του Ζαγρέα εις τον ΔΙΑ....ο οποίος τον έγραψε στο δεξιό του μηρό....»εκ των δεξιών του Πατρός...», όπου τράφηκε και τον αναγέννησε εις ΔΙΟΝΥΣΟ...ήτοι ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΖΑΓΡΕΑ.....πάσχοντα και ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΑ....δηλαδή εις την αναδόμηση του Ανθρώπου...σε ΗΛΙΑΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ....όπου ανακαλύπτει την Ηλιακή του Φύση...και τα 4 στοιχεία της Γαίας: ΓΗ-ΥΔΩΡ-ΑΗΡ-ΠΥΡ.....ίνα ανακαλύψει και μετουσιώσει τον ΑΙΘΗΡ. Ο ΑΙΘΗΡ.....με αναγραμματισμό...μετασχηματίζεται εις ΘΗΡΙΑ....αν ο υλικός τρόπος της γήινής μας ζωής...δεν αισθανθεί την ουράνια ΦΛΟΓΑ του ΦΩΤΟΣ....που μέσω της Λύρας του Ορφέως και Απόλλωνος...θα ακούσει το ουράνιο σάλπισμα.
Ούτως οι 7 (ΕΠΤΑ) ΠΛΕΙΑΔΕΣ ή Μ45 αστρονομικώς ή άλλως Πούλια....μας υποδηλώνουν ότι οι ΠΛΕΙΑΔΕΣ=ΠΛΕΙΑΣ+ΑΔΗΣ.....είναι ο φορέας τούτος όπου θα μας οδηγήσει εις τον ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΘΟΛΟ....που χωρίζεται σε 12 νοητά τμήματα...όπου το καθένα εμπεριέχει έναν μεγάλο αριθμό γαλαξιών και αστερισμών...εντός του νοητού άξονα των μοιρών. Σε κάθε μοίρα της μετάβασης του Ηλιακού μας Συστήματος....έχουμε διαφορά εις την Ποιότητα, Ποσότητα, Συχνότητα των ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ, ΗΧΟΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ, ΝΕΤΡΙΝΙΑΚΩΝ, ΦΩΤΟΝΙΑΚΩΝ....Αστρικών Ακτινοβολιών....οι οποίες επηρεάζουν και τις κινήσεις της Γαίας γύρω από τον άξονα της....τις εκπομπές του Ηλίου μας....την σύνθεση της ιονόσφαιρας....αλλά και την βιολογική εξέλιξη των ειδών εις τον Πλανήτη μας.
Η Μινωϊκή Λαβύρινθος αριστερά και δεξιά η μεγάλη Άρκτος (κάθετος) και του αστερισμού Βοώτη με τον Πολικό Αστέρα όπου ανήκει εις τον Αστερισμόν της Μικρής Άρκτου....όπου διαφαίνεται η ΙΕΡΟΤΗΤΑ του αριθμού ΕΠΤΑ.
 Ο αριθμός ΕΠΤΑ (7) εμπεριέχει τας ιδιότητας της συμπαντικής υγιείας και εκφράζεται με την αειθαλή σοφίαν (Αθηνάν) εντός πανδαισίας χρωμάτων και ήχων (τόξου, φωτός και λύρας Απόλλωνα) εις την απόλυτον αγνότητα και καθαρότητα (Άρτεμις).
Η πρώτη διάσπασις του αριθμού επτά (7) εις τρία (3) + τέσσερα (4) δηλοί, ότι ο αριθμός τρία (3) είναι ο αριθμός του νοητού πεδίου, ενώ ο αριθμός τέσσερα (4) είναι ο αριθμός των τεσσάρων στοιχείων του αισθητού. Τα στοιχεία ταύτα είναι της θεάς ΓΑΙΑΣ: ΓΗ/ΥΔΩΡ/ΑΗΡ/ΠΥΡ.
Ο άνθρωπος ( ΑΝΘΡΩΠΟΣ = 1310  _~ 500 Φ   εις  το τετράγωνον = ΦΥΣΙΣ)…ως υιός της γήινης μητέρας, είναι φορέας των τεσσάρων στοιχείων της που τον θρέφουν, αλλά και τον καθάρουν.
       ΓΗ (ΧΘΩΝ)=ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ( Ταύρος)
       ΥΔΩΡ (ΘΑΛΑΣΣΑ)=ΥΓΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (Άνθρωπος)
       ΑΗΡ (ΟΥΡΑΝΟΣ)=ΑΕΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (Αετός)
       ΠΥΡ (ΑΙΘΕΡΑΣ)=ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (Λέων).
Ο Ορφικός Ύμνος προς τον Πάνα, μας λέγει:
« ΟΥΡΑΝΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΧΘΩΝ  ΚΑΙ ΠΥΡ «ΠΑΝΑ ΚΑΛΩ ΚΡΑΤΕΡΟΝ ΝΟΜΟΝ, ΚΟΣΜΟΙΟ ΤΟΙ ΣΥΜΠΑΝ, ΟΥΡΑΝΟΝ, ΗΔΕ ΘΑΛΑΣΣΑΝ, ΙΔΕ ΧΘΟΝΑ ΠΑΜΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΠΥΡ ΑΘΑΝΑΤΟΝ  ΄ ΤΑΔΕ ΓΑΡ ΜΕΛΗ ΕΣΤΙ ΤΑ ΠΑΝΟΣ».
Η λέξις ΕΛΙΞ=105=>6……και η λέξις ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ=1626=>15=>6 (ΕΞ)…..μας δείχνει ότι εις τον πρώτο τέλειον  αριθμό  ΕΞ (6) σταματά η πρόοδος δια το θνητό γένος. « Έκτη δ’ εν γενεή καταπαύσατε οιμόν αοιδής»….δηλα δή (...Εις ετη έκτην την γενεάν παύσατε το άσμα σας»….(Πλούταρχος…Περί του ΕΙ του εν Δελφοίς).

                              
Η Ιερά Τετρακτύς… εμφανίζεται αναδυομένη από τα βάθη του Είναι του κάθε συνειδητοποιημένου όντος δια της αρμονικής ροής των ΤΕΣΣΑΡΩΝ στοιχείων και το ωθεί εις τον ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΣΤΟΧΟΝ της ανελίξεως του μέσω του ΠΟΤΑΜΟΥ των ενσαρκώσεων δια την κατάκτησιν του ΨΥΧΟΓΟΝΙΚΟΥ ΚΥΒΟΥ.
ΣΥΝ-ΟΔΟΙΠΟΡΕ    ΕΛΛΗΝ=123……ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΤΕΤΡΑΚΤΥΝ.
ΜΕΤΡΗΣΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ (9+1) ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ (18) ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ (27).
(Το 3 και το 6 έχουν βασική σημασία. Η πλευρά του εξαγώνου εις τα μαγικά τετράγωνα έχει αριθμό 111 και το τελικό άθροισμα είναι 666, 111*6=666, ενώ του τριγώνου η πλευρά είναι 15 και το τελικό άθροισμα 45...15*3=45. Όμως αν αφαιρέσουμε το 45 από το 666 προκύπτει ο αριθμός 621, που είναι 3*207, υπενθυμίζω ότι 207 είναι το Αίν Σοφ. Η Θεότητα του Χρόνου, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.)
Η ανοδική μας πορεία 3 - 6 -  9…..μας οδηγεί….εις τον αριθμό 10=Ι …..εις την Ι-ΕΡΑΝ ΤΕΤΡΑΚΤΥΝ.
ΟΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ.
(ΑΠΟΛΛΩΝ = Ο ΦΥΛΑΞ = ΙΑΣΩΝ = Ο ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ = 1061)…..Ο ΦΥΛΑΞ ΥΠΕΡΤΑΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ.
ΑΠΟΛΛΩΝ)/(ΑΡΤΕΜΙΣ)= Α(=1)+Π(=80)+Ο(=70)+Λ(=30)+Λ(=30)+Ω(=800)+Ν(=50) :Α(=1)+Ρ(=100)+Τ(=300)+Ε(=5)+Μ(=40)+Ι(=10)+Σ(=200)=1061:656=1,617. Τα δύο ιερά παιδιά της Λητούς, η χρυσή αναλογία Ηλίου - Σελήνης.
Ο ΚΩΔΙΞ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ=Η ΠΡΟΣΣΕΓΓΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ=3642
Ο ΜΕΓΑΣ ΣΑΜΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ=ΙΕΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ=Ο ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ=Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ=1380

                             
Η....ΛΕΞΙΣ/ΕΛΞΙΣ/ΕΛΙΞς à ΓΑ...σημαίνει Γη και είναι η μικροτέρα λέξις εις το αλφαριθμητικόν αλφάβητονΓΑ=3+1=4, .....όπου 4 είναι και τα στοιχεία της Γαίας: (ΓΗ+ΥΔΩΡ+ΑΗΡ+ΠΥΡ). Αναλυτικά :
1) Η ΓΗ στο (υλικό στάδιο) είναι στερεό. Η ΑΙΣΘΗΣΗ (σχέση της ψυχής με τον υλικό κόσμο), είναι η Ψυχολογική Λειτουργία.
2) Το ΥΔΩΡ στο (υλικό στάδιο) είναι υγρό. Το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (σχέση της ψυχής με το συναισθηματικό κόσμο), είναι η Ψυχολογική Λειτουργία.
3) Ο ΑΗΡ στο (υλικό στάδιο) είναι αέρας. Η ΣΚΕΨΗ (σχέση της ψυχής με το διανοητικό κόσμο), είναι η Ψυχολογική Λειτουργία.
4) Το ΠΥΡ στο (υλικό στάδιο) είναι πλάσμα. Η ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ (σχέση της ψυχής με τον Κόσμο των Θείων Ιδεών).
Το πέμπτον (5ον) στοιχείο που χρειάζεται ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι ο....ΑΙΘΗΡ.
Τι είναι ο Άνθρωπος; Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ΙΕΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ=Ο ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ =1380, και εκφράζεται με τον αριθμό 5=Ε.....όπου ΘΕΟΣ=284=> 5,…. εξ ου και ΕΛΛΗΝ=123….όπου τείνουμε προς το τέλειον…., ίνα γίνουμε ΤΕΛΕΙΟΙ,....δηλαδή ΕΞ=6,....όπου ΕΞ είναι η ΨΥΧΗ=1716=>6....όμως και ΕΛΙΞ=105=>6.
Ο αριθμός 6 είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός.
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ=2670=>6 / Ο ΨΥΧΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ=2670=>6.
Ιδού : Ο ΔΙΑΣ=285=>6.
Με τη βοήθεια (ΘΕΙΑ ΒΟΗ) ….ΤΟΥ ΔΙΟΣ….θα γίνουμε 9=ΠΝΕΥΜΑ=576, δηλα δή ανώτερες ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, δηλα δή...ΘΕΟΙ.  ΖΕΥΣ=612=>9=Θ.
[ Ο αριθμός ΕΝ-ΝΕ-Α=111=ΕΛΙΞς.]
 Ο αριθμός ΕΝΝΕΑ ΑΔΕΛΦΙΑ....ομιλεί περί του κύκλου των επανεσαρκώσεων. Η ψυχή ( γωνία 90ο ) ερχόμενη προς ενσάρκωση, έχει την εικόνα του Ζωογονικού Τριγώνου 3 εις το ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ + 4 εις το ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ = 5 εις το ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ ή 9+16=25....(Πυθαγόρειον Θεώρημα.....α2 = β2 + γ2.)
Ούτως ο καθείς ένσαρκος βιώνει εις τον χρόνον την πορείαν που ο ίδιος δια των πράξεων του χαράσσει, δρέππει τους ανάλογους θετικούς ή αρνητικούς καρπούς που αποτελούν την αφετηρίαν της μελλοντικής του εξελίξεως κι αυτός είναι ο ηθικός νόμος της δικαιοσύνης που καθορίζει την ποιότητα των μελλοντικών ενσαρκώσεων.
Εις το ΙΕΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ έχουμε:
ΣΩΜΑ=1041=>6  // ΨΥΧΗ=1708=16=> // ΠΝΕΥΜΑ =576= // ΟΝ=120=>3.
Όμως δια την χρονικήν διάρκεια της κάθε ενσαρκώσεως χρησιμοποιείται το ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ....όπου εκφράζει την Αναγκαιότητα της ηθικής τάξεως με το Αδράχτι της Ανάγκης, της μητρός των 3 ΜΟΙΡΩΝ....και σχηματικώς αποδίδεται ως ορθογώνιον σχήμα 90ο μοιρών. Η Ψυχή.....η κάθε έλλογος Ψυχή (γωνία 90ο) ερχομένη προς ΕΝΣΑΡΚΩΣΙΝ.....έχει θεωρητικώς την εικόνα του Ζωογονικού Τριγώνου...ήτοι: 3 εις το τετράγωνον + 4 εις το τετράγωνον= 5 εις το τετράγωνον ή 9+16=25

(ΑΤΡΟΠΟΣ=829=>1…Πρόνοια-μέλλον  / ΛΑΧΕΣΙΣ =1046=>2…Ειμαρμένη-παρελθόν / ΚΛΩΘΩ =1659=>3….Θέλησις ή Βούλησις-παρόν).
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΜΙΔΟΣ=2046=>3 / ΚΟΡΕΣ ΑΝΑΓΚΗΣ=678=>3.
Η ορθή γωνία της Ελευθερίας της Βουλήσεως είναι το δώρο της Προνοίας εις τον άνθρωπον, προκειμένου να επιλέξει ελευθέρως την πορείαν του εις την ζωήν. Τα όντα που συνειδητοποιούν τον προορισμόν των δια του ελέγχου της συν+ειδήσεως πορεύονται προς την Πρόνοιαν ( 3 εις το ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ = 9 ) και την εντελέχειαν των. Ο αριθμός εν-ΝΕΑ σημειοδοτεί την νέαν μας Αρχή.
Η ενσυνείδητος εφαρμογή του ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ θεωρήματος...δια της ασκήσεως της ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ....ΑΔΕΛΦΙΑ...είναι το μεγαλύτερον ηθικόν δίδαγμα....που μας εκληροδότησε ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.....εις τις επερχόμενες γενεές....διότι καθιστά τον ΑΝΘΡΩΠΟΝ από ταλαίπωρον....επιβάτη του Πλανήτη Γη....εις κάτοικον του Σύμπαντος....φίλον της ΣΟΦΙΑΣ.....έχοντας ενσυνειδήτως και εμπράκτως κατανοήσει τους «ειδητικούς» αριθμούς: 3,4,5.

Ο μυούμενος γνωρίζει μετά βεβαιότητος.....ότι το ΘΕΜΕΛΙΟΝ, η βάσις....είναι ο αριθμός 4 και μόνον αυτόν τον αριθμό ορίζει με την θέλησίν του ή άλλως με την ελευθέραν βούλησίν του. Ούτως οραματιζόμενος τον ΕΑΥΤΟΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ κάτοικον του Σύμπαντος....αντιλαμβάνεται...ότι το ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ....είναι η ΕΙΚΩΝ των ΘΕΙΩΝ ΨΥΧΩΝ.
[ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ]=[ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΝΟΗΣΙΣ]=6897
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ=Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ=Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΠΑΝ=1571
Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΚΩΔΙΞ=Η ΜΥΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ=3152
Πλάτων, Τιμαίος 42 Β).....«Και ο μεν εύ τον προσήκοντα χρόνον βιούς, πάλιν εις την του ξυννόμου πορευθείς οίκησιν άστρου, βίον ευδαίμονα και συνήθη έξοι.»......δηλα δή......«Όποιος....ΑΔΕΛΦΙΑ....ζήσει καλά τον χρόνον του που του όρισεν η ΜΟΙΡΑ, επανερχόμενος μετά τον θάνατόν του, εις την κατοικίαν του άστρου, από το οποίον προήλθεν, θα ζήσει του λοιπού ζωήν ευτυχισμένην και ομοίαν προς την ζωήν του άστρου του
Η Αρχαία Γνώσις ΑΔΕΛΦΙΑ επιστρέφουσα επιφέρει κλυδωνισμούς εις το σημερινόν κατεστημένον της παρακμής αξιών και προτύπων της Γαίας.
Οι 7 ωφέλιμες ιδιότητες της:ΣΟΦΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΧΑΡΗΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ-ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ και με βάση τις τροχιές των πλανητών έχουμε την πλανητική κλίμακα με σύμβολα τα φωνήεντα ( που φωνάζουν….) ΣΕΛΗΝΗ(α) - ΕΡΜΗΣ(ε) - ΑΦΡΟΔΙΤΗ(η) - ΗΛΙΟΣ(ι) - ΑΡΗΣ(ο) - ΖΕΥΣ(υ) - ΚΡΟΝΟΣ(ω).
Σύμβολα με μυστική γνώση εξ ου και το ΕΙ που αναφέρεται εις τους ΔΕΛΦΟΥΣ, που αντιστοιχεί εις τους πλανήτας: (ΕΡΜΗΣ ….που αντιστοιχεί εις το γράμμα Ε / και ΗΛΙΟΣ….που αντιστοιχεί εις το γράμμα Ι), όπου ο λόγος της ΚΗ των αριθμογραμμάτων....όπου μας δίνει την γνώση:
ΛΟΓΟΣ+ΚΗ+ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΑΤΑ=1271 / Η ΓΝΩΣΙΣ=1271.
Δια τούτο ΑΔΕΛΦΙΑ....η Ελληνική Γλώσσα είναι μουσική ΚΛΙΜΑΞ και παράγει σωστήν ΟΜΙΛΙΑ, η οποία μειώνει την ψυχολογική ένταση των ανθρώπων που την χρησιμοποιούν. (ΜΟΥΣΙΚΗ=ΜΙ+ΟΥΣ+ΚΗ)
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ=864=>18=>9….ΕΝ-ΝΕ-Α
ΙΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ=ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ=2373
«Ω Αγία Τετρκτύς, Συ που περιέχεις τη ρίζα της Θείας Φύσης και που αναφύεις εκ της αγνής Μονάδος, δημιουργέ της παγκόσμια Δεκάδος κλειδός προς αιώνιαν φύσιν....ευλόγησον ημάς.»
Η λέξη secret…..προέρχεται από τη λέξη ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΙΡΕΣ...ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΚΛΩΘΩ: Η Κλωθώ δη λαδή γνέθει κατασκευάζουσα το ένδυμα του σώματος, έτσι και ο άνθρωπος γνέθει δια των πράξεων του τα συμβαίνοντα και τα μέλλοντα να συμβούν εις την ζωή του (ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος της μοίρας του), την Λάχεσι  δηλα δή ο άνθρωπος πρέπει να «λαγχάνη», να λαμβάνη ως μερίδιο το ορισθέν σ’ αυτόν υπό των θεών ή εν ισοτιμία δια του Κλήρου των Θνητών Ανθρώπων, την Άτροπον (δηλα δή τους αμετάτρεπτους φυσικούς νόμους όπου ο Άνθρωπος μπορεί να καταπολεμή, αλλά δεν είναι ποτέ βέβαιον ότι θα καταφέρη να τους αποτρέπη, όπου αυτά τα άτροπα ανήκουν εις την ανθρώπινη μοίρα.
Ο ΖΕΥΣ ο βαθύνοος εδέχθη ως αναπότρεπτες καταστάσεις, διότι οφείλονται σ’ αυτήν την φύσι του ανθρώπου και στις εξ ίσου φυσικές δυνάμεις του, απέδωσε μεγάλες τιμές, όσες αποδίδη ο άνθρωπος προς την άγνωστη αιτία της δημιουργίας. Αυτές είναι που δίδουν εις τους θνητούς ανθρώπους τ’ αγαθά και τα κακά.
Ο «μητιέτα» ΖΕΥΣ, ο μέγας οικουμενικός ηγέτης και δημιουργός του προκατακλυσμιαίου πανανθρώπινου πολιτισμού. Οι «γάμοι» του με την ΘΕΜΙΔΑ, την ΜΗΤΙΝ, την ΕΥΡΥΝΟΜΗΝ και την ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ  δηλα δή τους ΘΕΣΜΟΥΣ, την ΛΟΓΙΚΗ, της καθολικής ισχύος ΔΙΚΑΙΟΝ και την δημιουργική ερμηνεία του παρελθόντος, τον επέτρεψαν να δημιουργήση τας προυποθέσεις δια την διαρκή γαλήνη και ευδαιμονία του Κόσμου, που μόνο η μεγάλη καταστροφή εξαφάνισε......κάτω από την λάσπη του Κατακλυσμού.
Σήμερον που η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ μαστίζεται από την παράνοια των εξουσιαστών (ψεκασμοί-εμβόλια-κώδικας διατροφής αλεμινταριους, οικονομικά μέτρα κλπ ) , ο ΖΕΥΣ , ο μέγιστος φωτεινός ΝΟΥΣ όπου ανέδειξε ποτέ το ανθρώπινο είδος, εξακολουθεί να αποτελή το υπέρτατον ΠΡΟΤΥΠΟ του ΗΓΕΤΗ…..όσο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους…!
 Αυτοί οι κάποιοι… διαπιστώνουμε συνεχώς ...ως  ΧΟΙΡΟΙ…να  Κ-Υ-ΛΙΟΝΤΑΙ ....εις την ΙΛΥΝ.....!
δυστυχώς....τις φωτογραφίες που είχα επιλέξει...δεν καταφερά να τις ανεβάσω.....) 

(Ε.Ι.) ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ......


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα