Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Οι Νόμοι της Μαγείας!


                                              

Οι Νόμοι της Μαγείας δεν είναι νομοθετιμένοι, αλλά, όπως και αυτοί της φυσικής ή της μουσικής 
αρμονίας, είναι πρακτικές παρατηρήσεις που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια των χιλιάδων 
χρόνων, με αξιοσημείωτη ομοιότητα σε όλους σχεδόν τους γνωστούς ανθρώπινους πολιτισμούς.
Ο νόμος της Γνώσης
Ουσία:H κατανόηση φέρνει τον έλεγχο.
Λέξεις-κλειδιά: «Η γνώση είναι δύναμη."
Ο νόμος της Αυτογνωσίας
Ουσία: Το πιο σημαντικό είδος μαγικής γνώσης είναι αυτή του εαυτού μας.Η εξοικείωση με τα 
δικά μας πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες μας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας.
Λέξεις-κλειδιά: "γνώρισε τον εαυτό σου."
Ο Νόμος της Αιτίας και του Αποτελέσματος.
Ουσία: Ιδιες εργασίες που γίνονται κάτω απο τις ίδιες συνθήκες με ίδιο τελετουργικό αποφέρουν 
τα ίδια αποτελέσματα.
Λέξεις-κλειδιά: "Ο έλεγχος κάθε μεταβλητής ισοδυναμεί με τον έλεγχο κάθε αλλαγής.
Ο νόμος της συγχρονικότητας.
Ουσία: Δύο ή περισσότερα γεγονότα που συμβαίνουν την ίδια στιγμή είναι πιθανό να είναι 
συνδεδεμένα με περισσότερους τρόπους και όχι μόνο χρονικά. Πολύ λίγα γεγονότα συμβαίνουν 
μεμονομένα.
Λέξεις-κλειδιά: " Η Σύμπτωση είναι σπάνια απλή."
Ο νόμος της Συλλογικότητας.
Ουσία: Αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα σχήματα ή πρότυπα που έχουν κοινά στοιχεία στην 
προσπάθεια μας να επηρρεάσουμε το ένα επηρρεάζουμε και τα άλλα.Τα κοινά στοιχεία 
αλληλεπηδρούν μεταξύ τους πάντα.
Λέξεις-κλειδιά: "Κοινά στοιχεία ελέγχου"
Ο νόμος της ομοιότητας.
Ουσία: Οι επιδράσεις είναι ικανές να έχουν μια εξωτερική, σωματική ή διανοητική "εμφάνιση" 

παρόμοια με τις αιτίες τους.
Έχοντας μια ακριβή εικόνα / ήχο / μυρωδιά ενός αντικειμένου διευκολύνει τον έλεγχό του.
Λέξεις-κλειδιά: "Αυτά που μοιάζουνε , είναι ίδια."
Ο νόμος της μεταδοτικότητας.
Ουσία: Αντικείμενα ή όντα σε φυσική ή ψυχική επαφή μεταξύ τους, θα συνεχίσουν να 
αλληλεπιδρούν και μετά τον διαχωρισμό τους.
Λέξεις-κλειδιά: "Η Μαγεία είναι μεταδοτική."
Ο νόμος της έλξης του Θετικού.
Ουσία: Για να δημιουργήσετε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, θα πρέπει να έλξετε- 
δημιουργήσετε-απελευθερώσετε ενέργεια παρόμοιου είδους.
Λέξεις-κλειδιά: «Αυτό το οποίο αποστέλλεται, επιστρέφει."
Ο νόμος της έλξης του Αρνητικού.
Ουσία: Οι Ενέργειες και οι δράσεις μας προσελκύουν συχνά τα "αντίθετα " τους.
Λέξεις-κλειδιά: " Τα ετερώνυμα έλκονται."
Ο νόμος των ονομάτων.
Ουσία: Γνωρίζοντας το πλήρες και αληθινό όνομα ενός αντικειμένου ή ενός ατόμου ή μιας 
διαδικασίας έχουμε τον πλήρη έλεγχό του.Αυτό λειτουργεί, επειδή ένα όνομα είναι ο ορισμός 
καθώς και ένας σύνδεσμος μετάδοσης. Ίσως το πιο σημαντικό, λειτουργεί γιατί γνωρίζοντας το 
πλήρες και «αληθινό» όνομα σημαίνει ότι έχετε επιτύχει μια πλήρη κατανόηση της φύσης του.
Λέξεις-κλειδιά: «Τι υπάρχει σε ένα όνομα; -Τα πάντα "!
Ο νόμος της Δύναμης των Λέξεων.
Ουσία: Υπάρχουν κάποιες λέξεις που είναι σε θέση να μεταβάλουν την εσωτερική και εξωτερική 
πραγματικότητα όταν ειπωθούν, και η δύναμή τους βρίσκεται στους ήχους των λέξεων όσο και 
στη σημασία τους.
Λέξεις-κλειδιά: "Μια μόνο λέξη είναι επαρκής για τον Σοφό."
Ο νόμος της Προσωποποίησης.
Ουσία: Κάθε φαινόμενο μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ζωντανός οργανισμός και έχει 
προσωπικότητα, δηλαδή "είναι" μια οντότητα .
Ο νόμος αυτός στηρίζεται σε θεμελιώδης ανθρώπινες διαδικασίες της σκέψης και στην Μαγεία 
βοηθάει πολύ ειδικά με τις αφηρημένες έννοιες.
Λέξεις-κλειδιά: "Οτιδήποτε μπορεί να είναι ένα άτομο."
Ο νόμος της Επίκλησης.
Ουσία: Είναι δυνατό να διαπιστωθεί εσωτερική επικοινωνία με οντότητες είτε από μέσα ή έξω 
από τον εαυτό μας.
Λέξεις-κλειδιά: « Ολα τα όντα υπάρχουν μέσα ...μας."
Ο νόμος της αναγνώρισης.
Ουσία: Η αναγνώριση είναι δυνατή μέσω της μέγιστης σύνδεσης μεταξύ των στοιχείων του 
εαυτού μας .
Λέξεις-κλειδιά: «Μπορείτε να γίνετε ένα άλλο όταν αναγνωρίζετε ποιο είναι αυτό.."
Ο νόμος των Άπειρων Δεδομένων.
Ουσία: Ο αριθμός των φαινομένων είναι άπειρος. Ποτέ δεν θα εξαντληθούν αυτά που έχουμε να 
μάθουμε.
Λέξεις-κλειδιά: «Υπάρχει πάντα κάτι καινούριο."
Ο νόμος των πεπερασμένων Αισθήσεων.
Ουσία: Κάθε μηχανισμός αίσθησης είναι περιορισμένος τόσο σε εύρος όσο και σε είδος .Δεν 
γίνονται τα πάντα αντιληπτά απο τις αισθήσεις μας.
Λέξεις-κλειδιά: "Κανείς δεν μπορεί να δει τα πάντα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν."
Ο νόμος του Προσωπικου μας Συμπαντος.
Κάθε ανθρωπος ίσως να δημιουργεί ένα μοναδικό σύμπαν που δεν μπορεί ποτέ να είναι 100% 
να ίδιο με εκείνο των υπολοίπων.
Λέξεις-κλειδιά: "Ζείστε στο σύμπαν σας και θα ζήσω και εγώ στο δικό μου."
Ο νόμος του πραγματισμού.
Ουσία: Αν ένα μοτίβο πίστης ή συμπεριφοράς επιτρέπει σε ένα ον να επιβιώσει και να επιτύχει 
τους στόχους που θα επιλέξει, η συμπεριφορά του αυτή, είναι η «αλήθεια» του και η 
«πραγματικότητα» του .
Λέξεις-κλειδιά: ". Αν δουλέψει, είναι αλήθινό"

Ο νόμος του Αληθινού Ψεύδους.
Ουσία: Είναι δυνατό για μια ιδέα ή πράξη να παραβιάζει τα πρότυπα της αλήθειας ενός 
δεδομένου συμβάντος και όμως να εξακολουθεί να είναι «αληθινή», υπό την προϋπόθεση ότι 
«δουλεύει» σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
Λέξεις-κλειδιά: ". Ακόμα και ένα παράδοξο μπορεί να είναι αληθινό"
Ο νόμος της Σύνθεσης.
Ουσία: Η σύνθεση δύο ή περισσότερων αντιθετων προτύπων και δεδομένων θα παράγει ένα 
νέο πρότυπο που θα είναι «πιο αληθινό» από τα προηγούμενα δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει για 
περισσότερες πραγματικότητες (ή " για τα επίπεδα της πραγματικότητας" ).Αυτό το νέο πρότυπο 
δεν θα είναι απαραίτητα ένας συμβιβασμός, αλλά μπορεί να είναι κάτι νέο.
Λέξεις-κλειδιά: «Η Σύνθεση ενώνει και δημιουργεί».
Ο νόμος της πολικότητας.
Ουσία: Κάθε μοτίβο των δεδομένων μπορεί να χωριστεί σε (τουλάχιστον) δύο σχήματα με 

"αντίθετα" χαρακτηριστικά, και το καθένα θα περιέχει την ουσία των άλλων μέσα στον εαυτό.
Λέξεις-κλειδιά: "Τα πάντα περιέχουν το αντίθετό τους."
Ο νόμος της δυναμικής ισορροπίας.
Ουσία: Για να επιβιώσουμε, πόσο μάλλον για γίνουμε ισχυροί, πρέπει να έχουμε κάθε 
χαρακτηριστικό του κόσμου μας σε μια κατάσταση δυναμικής ισορροπίας .
Λέξεις-κλειδιά: "Ο χορός με τη μουσική."
Ο νόμος της Ενότητας.
Ουσία: Κάθε φαινόμενο στην ύπαρξη συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με κάθε άλλο, με το παρελθόν, 

το παρόν ή το μέλλον. Θεωρούνται διαχωρισμένα μεταξύ τους τα φαινόμενα μόνο επειδή 
βασίζονται σε ελλιπείς αισθήσεις ή και σκέψεις.
Λέξεις-κλειδιά: "Όλα είναι ένα."
Αρκετοί από αυτούς τους νόμους είναι προφανώς ένα μέρος του μεταφυσικού υπόβαθρου της 
μαγείας και όχι μέρος της τεχνικής της. Μερικοί από τους νόμους φαίνεται να είναι υποσύνολα ή 
διασταυρώσεις των άλλων νόμων, όπως προκύπτει από το διάγραμμα με σαφήνεια.
ΠΗΓΗ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα