Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Μυαλὰ κιμάς…

Μυαλὰ κιμάς...Πληροφορία. 
Ἄφθονη πληροφορία. Ἀνεξέλεγκτη πληροφορία. Ἀφιλτράριστη πληροφορία. 
Πληροφορία ποὺ δὲν κρίνεται, δὲν ἐπεξεργάζεται, δὲν «ἀρχειοθετεῖται».
Εἴμαστε θύματα τῆς πληροφορίας.
Ἀπὸ ἐδῶ μαθαίνουμε τὸ ἄλφα κι ἀπὸ ἐκεῖ τὸ ἀντίθετό του.
Ἀπὸ ἐδῶ μᾶς παρουσιάζουν κάτι ὡς ἀλήθεια, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην μᾶς τὴν καταῤῥίπτουν.
Ἀπὸ ἐδῶ τὰ ἴδια μας τὰ μάτια μᾶς ἀποδεικνύουν κάτι, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην μᾶς …ἀκυρώνουν τὶς ἀποκαλύψεις οἱ …πεποιθήσεις μας.
Εἴμαστε ἀνίκανοι νὰ χρησιμοποιήσουμε ἐμεῖς τὴν πληροφορία ὅπως ἐμεῖς χρειαζόμεθα.
Συχνὰ στεκόμεθα σὲ αὐτήν, τὴν κάνουμε σημαία, ἐὰν ἐξυπηρετῇ τὸ πεποιθησιακό μας σύστημα καὶ τὴν παπαγαλίζουμε.
Ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ τὴν θεωροῦμε …προπαγάνδα καὶ τὴν πετᾶμε στὰ σκουπίδια, ἀνίκανοι πάντα νὰ διακρίνουμε μέσα της ψήγματα ἀληθείας.
Ἀπασχολούμεθα διαρκῶς μὲ τὴν συλλογὴ πληροφοριῶν ποὺ ὅμως, ὅταν θὰ τὶς χρειασθοῦμε, ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς ἀνασύρουμε ἀπὸ τὴν μνήμη μας καὶ νὰ τὶς μετατρέψουμε σὲ γνώσεις. 
Κι ἔτσι καταντοῦν, χρήσιμες κι ἄχρηστες πληροφορίες, νὰ γεμίζουν τὶς σκέψεις μας μὲ σκουπίδια. .

Ἀδυνατοῦμε νὰ ἐλέγξουμε αὐτὲς τὶς πληφορίες, νὰ τὶς διασταυρώσουμε, νὰ μελετήσουμε καὶ νὰ ἀποφασίσουμε μόνοι μας ἐὰν ἰσχύουν ἢ ὄχι.
Ἀδυνατοῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸν μηχανισμὸ ποὺ τὶς δημιουργεῖ καὶ τὶς διακινεῖ καὶ τὸ ποιὲς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι σημαντικές.
Ἀδυνατοῦμε νὰ λειτουργήσουμε ὡς σκεπτόμενα ὄντα καὶ ὀδηγούμεθα μόνοι μας στὸ νὰ καταντήσουμε μαζάνθρωποι.
Πληροφορία ἄχρηστη, ἀνίκανη νὰ μᾶς βοηθήσῃ καὶ νὰ μᾶς προβληματίσῃ.
Πληροφορία ποὺ χρησιμεύει μόνον γιὰ νὰ ἀπασχολούμεθα καὶ νὰ μὴν μένουμε ἀνενημέρωτοι.
Πληροφοριακὰ σκουπίδια ποὺ μᾶς σκιάζουν τὴν ἀντίληψιν καὶ μᾶς περιορίζουν τοὺς ὁρίζοντες.
Μιλᾶς μὲ ἀνθρώπους ποὺ γνωρίζουν ἀπίστευτα πράγματα, σὲ ὄγκο δεδομένων, ἀλλὰ ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ τὰ ταξινομήσουν καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν πρὸς ὄφελός τους καὶ πρὸς ὄφελος τοῦ συνόλου. Γνωρίζουν ἔως καὶ τὰ γενεαλογικὰ δένδρα προσώπων, φυλῶν, ὀργανισμῶν, ἀλλὰ ἀδυνατοῦν νὰ τὰ ἐπεξεργασθοῦν πρὸς τὸ γενικότερον καλό.
Παπαγαλίζουν ἱστορικὲς σελίδες, ἀναμασοῦν εἰδησεογραφικὰ δελτία, ἐπαναλαμβάνουν ἄχρηστες λεπτομέρειες μά, τελικῶς, ἁπλῶς συμπεριφέρονται ὡς φερέφωνα προπαγανδιστικά.
Κι ὅταν στέκεσαι καὶ τοὺς ῥωτᾶς, γιὰ παράδειγμα, τὸ ποιὸς εἶναι πράγματι ὁ ἐχθρός τους, σὲ κυττοῦν σὰν ἠλίθιοι.
Ἀνθρωποειδῆ ποὺ κινοῦνται παντοῦ καὶ νομίζουν πὼς ἔχουν δικαίωμα καὶ ἄποψιν, ἀλλὰ τελικῶς ἔχουν καταντήσει κι αὐτοί, σὰν τὶς τόσες συγκεντρωμένες πληροφορίες τους, κανονικὰ σκουπίδια.
Ἂς σταματήσουμε μερικὲς στιγμὲς λοιπὸν γιὰ νὰ ἀναλογισθοῦμε τὸ ποῦ πᾶμε.
Ἂς προβληματισθοῦμε ἐπὶ τέλους γιὰ τὸ πόσα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ χρειαζόμεθα τὰ ἔχουμε.
Ἂς ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὸ ποῦ θὰ θέλαμε νὰ φθάσουμε.
Ἂς ξανασχεδιάσουμε ἐπὶ τέλους τὶς ζωές μας ἀπὸ τὴν ἀρχή…
Ἂς ἀναθεωρήσουμε, ἐὰν ἀπαιτεῖται, ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ θεωρούσαμε ὡς …θέσφατα.
Ἂς ἀλλάξουμε τὶς ὀπτικὲς καὶ τὶς ἀκουστικές μας προσλαμβάνουσες, τοποθετώντας φίλτρα καὶ ἀφιερώνοντας χρόνο γιὰ τὴν ἀναγκαία ἐπεξεργασία τους. 
Ἐὰν συνεχίσουμε ἔτσι, ὡς κοινωνίες, σὲ λίγο τὰ μυαλά μας θὰ εἶναι κιμάς. 
Ὄχι διότι δὲν ἀντέχουμε τὶς τόσες πληροφορίες, ἀλλὰ διότι θὰ τελειώσῃ ἠ ζωή μας, δίχως κἂν νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν οὐσία τῆς οὐσίας της, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως, θὰ ξυπνήσουμε πιὸ σκλάβοι ἀπὸ κάθε ἄλλην φορὰ στὴν ἱστορία μας.
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα