Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Η ΨΥΧΗ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ
Β' ΜΕΡΟΣ


Στον κτιστό κόσμο υπάρχουν επτά σύμπαντα, το δικό μας σύμπαν είναι το πιο κατωφερή.


ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

Κινείται ό,τι κινείται με την ενέργεια της κίνησης που κινεί το σύμπαν και η φύση του σύμπαντος δίνει κίνηση σε όλα.
Μία μεν κατά τη δύναμη της και άλλη κατά την ενέργεια της.
Και η μία μεν διαπερνά το σύμπαν και το συγκρατεί από μέσα, ενώ η άλλη απλώνεται και το συγκρατεί απ'έξω.
Μαζί και οι δυο βρίσκονται σε όλα.

Η φύση όλων, δημιουργώντας όσα γεννιούνται, παρέχει δημιουργία σε όσα δημιουργούνται σπέρνοντας τα σπέρματα της και έχοντας ύλη που κινείται.

Καθώς κινείται θερμαίνεται και η ύλη γίνεται φωτιά και νερό, 
το ένα σθεναρό και ισχυρό και το άλλο παθητικό.
Η φωτιά εναντιούμενη στο νερό το ξέρανε κι έγινε γη πάνω στο νερό.
Καθώς δε ξεραινόταν γινόταν ατμός από τα τρία: το νερό, τη γη και τη φωτιά και έγινε αέρας.

Αυτά, ενώθηκαν σύμφωνα με τη λογική της Αρμονίας, το θερμό με το ψυχρό και το ξηρό με το υγρό και από τη συνύπαρξη αυτών έγινε πνεύμα και σπέρμα ανάλογο με το πνεύμα που παρέχει το σύμπαν. 
(σημ: το πνεύμα είναι ανάλογο με τα στοιχεία που εμπεριέχονται εσωτερικά σε κάθε σύμπαν  από τα επτά σύμπαντα επτά κύκλους της κτιστής δημιουργίας από πυρ και πνεύμα).

Αυτό το πνεύμα, πέφτοντας στη μήτρα δεν ηρεμεί στο σπέρμα και, μη ηρεμώντας, μεταβάλλει το σπέρμα και μεταβαλλόμενο, αυτό αποκτά αύξηση και μέγεθος.
Με το μέγεθος που αποκτά παίρνει και εικόνα σχήματος και σχηματίζεται.
Με το σχήμα μεταφέρεται το είδος μέσω του οποίου παίρνει την εικόνα. 

Επειδή λοιπόν το πνεύμα, μέσα στη μήτρα, δεν είχε τη ζωτική του κίνηση αλλά τη βλαστική, αυτήν η Αρμονία τη συνταίριαξε να είναι η υποδοχή της διανοητικής ζωής (η οποία είναι αμερής-αδιαίρετη και αμετάβλητη και δεν παύει ποτέ να είναι αμετάβλητη).

Και ότι είναι μέσα στη μήτρα με τους αριθμούς το κυοφορεί, το γεννά και έξω το βγάζει στον αέρα. 
(σημ: στο δικό μας σύμπαν ο θεός αεί γεωμετρεί).

Και η ψυχή που είναι πολύ κοντά, το οικιοποιείται,  όχι λόγω συγγενικής ιδιότητας μαζί του, αλλά λόγω της μοίρας, διότι δεν επιθυμεί ιδιαίτερα να είναι μαζί με το σώμα.
Έτσι, από τη μοίρα δίνεται σ'αυτό που γεννιέται (στο σώμα και στο πνεύμα) η διανοητική κίνηση και η νοερή ουσία της αληθινής ζωής. Διότι εισέρχεται στο πνεύμα η διανοητική ουσία και του δίνει την ζωτική κίνηση.

(σημ: η ψυχή είναι η διανοητική ουσία, και οικιοποιείται το πνεύμα δηλαδή τις μορφές του πνεύματος αισθήσεις συναισθήματα πάθη επιθυμίες αλλά οικιοποιείται και το σώμα που σωματοποιεί τις μορφές του πνεύματος),  

σημ: η Αρμονία που παρεμβαίνει και δημιουργεί το πνεύμα και το σπέρμα από τα Τέσσερα στοιχεία, είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός, η Αρμονία δηλαδή είναι ο πνευματικός Λόγος αποτέλεσμα της Αδιαίρετης ένωσης του δεύτερου Νου δημιουργού με τον Λόγο του, η δε ένωση τους είναι η ζωή από πυρ και πνεύμα.

σημ: Πνευματικός Λόγος είναι η Αδιαίρετος ένωση του Νου με τον Λόγο, είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός.

σημ: Νους και Λόγος είναι ο πνευματικός Λόγος, και πνευματικός Λόγος είναι η διανοητική ουσία, είναι η Αρμονία, η Ζωή, η ζωτική ουσία.

σημ: η διανοητική ουσία είναι Ουσιωδώς όμοια με τον πνευματικό Λόγο, η οποία έχει τη ζωτική κίνηση, και αφού η Αρμονία πρώτα συνταίριαξε το πνεύμα να είναι η υποδοχή της διανοητικής ουσίας, γιατί το πνεύμα είχε μόνον τη βλαστική κίνηση, όταν το πνεύμα υποδέχεται την διανοητική ουσία γίνεται ο φορέας της διανοητικής ουσίας, και παίρνει το πνεύμα την νοερή ζωή την λογική!~ διότι πριν το πνεύμα ήταν δίχως λογική!!

σημ: Η διανοητική ουσία που την υποδέχεται το πνεύμα δεν αποτελείται από μέρη ή δεν διαιρείται σε μέρη, είναι Αδιαίρετος νοητική ουσία, είναι Νους και Λόγος Αδιαίρετοι (Νους της Αρμονίας).
Η διανοητική ουσία δεν μεταβάλλεται ποτέ, διότι είναι αμετάβλητη!!

σημ: Το πνεύμα όμως δηλαδή οι μορφές του πνεύματος μαζί και το σπέρμα μεταβάλλονται συνεχώς!! και από εκεί πηγάζει η διττή διπολική τους φύση!! μέσω της συνεχόμενης αέναης μεταβολής τους! και η διανοητική ουσία επιφέρει την ΑΡΜΟΝΙΑ την ηρεμία στο πνεύμα και στο σπέρμα.

σημ: Το σπέρμα όμως, εκτός που μεταβάλλεται συνεχώς είναι και γεμάτο από φθορά, και για τον λόγο αυτόν υπάρχει στα σώματα ο θάνατος και όχι μόνον η ζωή, διότι είναι θνητά σώματα που πάντα γεννιούνται φθείρονται και πεθαίνουν....και αυτό είναι το κατωφερή υλικό σύμπαν όπου ζούμε σήμερα.

σημ: Υπάρχουν επτά σύμπαντα στο σύνολο του κτιστού κόσμου όπου κάθε σύμπαν έχει την διανοητική ουσία με το ανάλογο πνεύμα και σώμα με την ουσία του κάθε σύμπαντος.


ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
Στοβαίος: 1, 41, 4
Η Ψυχή λοιπόν είναι ουσία ασώματη, (διανοητική ουσία), και όντας μέσα στο σώμα δε χάνει την ουσία της, Διότι συμβαίνει να είναι αεικίνητη στην ουσία της, κινείται μόνη της κατά τη διαδικασία της νόησης χωρίς να κινείται μέσα σε κάτι ούτε προς κάτι ούτε χάρη σε κάτι.
Προέχει στη δύναμη και ότι προέχει δε χρειάζεται αυτά που έπονται.

σημ: αυτά που έπονται (που έρχονται), δηλαδή το πνεύμα και το σώμα, η διανοητική ουσία (ψυχή, ζωτική ουσία Λόγος) τα εξουσιάζει, και μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά αφού η ίδια η ψυχή είναι ο φορέας της ζωής (Λόγος)  και δίνει ζωή και κίνηση και στα άλλα.(η ψυχή δίνει κίνηση στις μορφές του πνεύματος οι οποίες δίνουν με την σειρά τους κίνηση στο σάρκινο σώμα και στις υπόλοιπες θνητές μορφές του σώματος που είναι οι αισθήσεις του σώματος τα συναισθήματα τα πάθη οι επιθυμίες του σώματος).


TI EINAI TO ΣΚΟΤΟΣ

Ο υλικός κόσμος με σάρκινα σώματα μαζί με τις αισθήσεις συναισθήματα πάθη επιθυμίες του σώματος, ονομάζεται αλλιώς και σκότος.

Σκοπός μας να επιφέρουμε την Αρμονία στα άψυχα και στα έμψυχα μη λογικά όντα που δε φέρουν στην ψυχή τους τον Λόγο, και ταυτόχρονα με την εσωτερική μας αναζήτηση μέσω της νόησης της αλήθειας του λόγου της ψυχής, να αναζητάμε την αλήθεια της ζωής που είναι ο αόρατος κόσμος, και όχι των θνητών σωμάτων μας μα ούτε έξω στο υλικό σύμπαν, διότι όλα είναι μέσα στη φθορά, και στην κακία, γι'αυτό και ονομάζεται αυτό το υλικό σύμπαν σκότος.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΑΡΚΙΝΟ ΣΩΜΑ;

Το σώμα; το σώμα μας είναι το απολύτως τίποτα!
Σκέψου αυτό: το σώμα είναι γη και νερό, το πνεύμα (πνοή)είναι ο αέρας και συγκροτεί το σώμα, και η φωτιά είναι η ψυχή που συγκροτεί το πνεύμα και το σώμα.
Σκέψου και αυτό: το πύρινο θεϊκό σώμα είναι μόνον η φωτιά και ούτε αέρας ούτε γη ούτε νερό.
ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ


Τι κάνει ο διάλογος; αναπτύσσει τον Λόγο ή τον λόγο του όχλου!
- Για κάντο μου μετάφραση αυτό παρακαλώ! Δεν γνωρίζω τι είναι ο λόγος του όχλου...?

Ερμής Τρισμέγιστος
Ο στοχαστικός λόγος είναι ταυτόχρονα μια κατάκτηση του ανθρώπου, αλλά και ένα δώρο του Θεού.
Διακρίνεται από τον λόγο του όχλου, ο οποίος γεννάται από κάποιον άλλο λόγο και όχι από τη νόηση, την οποία ο όχλος δεν διαθέτει.

Αυτού του είδους ο λόγος, στερημένος από νόηση, δεν μπορεί να φέρει τη σωτηρία, διότι δεν αποτελεί οδό προς την αιωνιότητα και γεννά με τη σειρά του, ως ανθρώπινη επινόηση, έναν φαύλο κύκλο ανάμεσα στα σώματα αυτού του κόσμου και επομένως φέρνει την καταστροφή.
....
Απλά δεν πρέπει με τίποτα να φοβόμαστε αυτόν τον κόσμο αν έχουμε γνώση του εαυτού μας. Η ουσία της ψυχής πάντα μας οδηγεί στην αλήθεια της ζωής.

morfeas sky

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα