Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ?

Η δύναμη να επηρεάζει κάποιος τις σκέψεις των άλλων και την πορεία των γεγονότων είναι μια βιμπούτι (γιογκική δύναμη) που αναφέρεται στις Γιόγκα Σούτρα του Πατάντζαλι, στην παράγραφο ΙΙΙ:24, την οποία εξηγεί ότι είναι αποτέλεσμα της «οικουμενικής συμπόνιας».
Όλες οι Γραφές κηρύσσουν ότι ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο κατά την παντοδύναμη εικόνα Του. Ο έλεγχος πάνω στο σύμπαν μοιάζει υπερφυσικός, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η δύναμη είναι έμφυτη και φυσική σε οποιονδήποτε επιτυγχάνει τη «σωστή ενθύμηση» της θεϊκής του προέλευσης. Άνθρωποι που έφτασαν στη συνειδητοποίηση του Πνεύματος, όπως ο Σρι Γιουκτέσβαρ, είναι απαλλαγμένοι από το εγώ και από τις προσωπικές επιθυμίες που πηγάζουν απ’ αυτό. Οι πράξεις των αληθινών Δασκάλων βρίσκονται με φυσικότητα σε συμφωνία με τη φυσική δικαιοσύνη. Χρησιμοποιώντας τα λόγια του Emerson, όλοι οι μεγάλοι γίνονται «όχι μόνο ενάρετοι, αλλά η ίδια η Αρετή. Τότε η δημιουργία φτάνει στον σκοπό της και ο Θεός ικανοποιείται».
Κάθε άνθρωπος που έχει φτάσει στη συνειδητοποίηση του Πνεύματος μπορεί να κάνει θαύματα γιατί, όπως ο Χριστός, καταλαβαίνει τους λεπτοφυείς νόμους της δημιουργίας. Δεν επιλέγουν όμως όλοι οι Δάσκαλοι να χρησιμοποιούν ασυνήθιστες δυνάμεις. Κάθε άγιος αντανακλά τον Θεό με τον δικό του τρόπο. Η έκφραση της ατομικότητας είναι βασική σ’ έναν κόσμο όπου ούτε δύο κόκκοι άμμου δεν είναι ακριβώς ίδιοι. - Παραμαχάνσα Γιογκανάντα
Γιατί όχι κι εσείς? Πώς? Με διαλογισμό Κρίγια Γιόγκα – δείτε Μαθήματα στη σελίδα
Πολλοί απληροφόρητοι άνθρωποι, όταν μιλούν για τη γιόγκα, εννοούν τη Χάθα Γιόγκα (σωματικές ασκήσεις, ίσως συνδυασμένες με αναπνευστικές) ή θεωρούν τη γιόγκα «μαγεία», σκοτεινές μυστηριώδεις τελετουργίες για την απόκτηση θεαματικών δυνάμεων. Όταν όμως οι λόγιοι μιλούν για τη γιόγκα εννοούν το σύστημα που περιγράφεται στις Γιόγκα Σούτρα (επίσης γνωστό ως «Αφορισμοί του Πατάντζαλι»): τη Ράτζα («βασιλική») Γιόγκα. Η πραγματεία περιέχει φιλοσοφικές συλλήψεις τέτοιου μεγαλείου, που έχει εμπνεύσει σχολιασμούς των μεγαλύτερων στοχαστών της Ινδίας.

Όπως και τα άλλα πέντε ορθόδοξα (στηριζόμενα στις Βέδες) φιλοσοφικά συστήματα, οι Γιόγκα Σούτρα θεωρούν τη «μαγεία» της ηθικής αγνότητας (τις «δέκα εντολές» της γιάμα και της νιγιάμα) απολύτως απαραίτητη προκαταρκτική προϋπόθεση για βαθιά και υγιή φιλοσοφική έρευνα. Αυτή η προσωπική προϋπόθεση, για την οποία οι άνθρωποι στη Δύση δεν επιμένουν, έχει κάνει τα έξι ινδουιστικά συστήματα βιώσιμα για αιώνες. Η συμπαντική τάξη (ρίτα) που στηρίζει το σύμπαν δεν είναι διαφορετική από την ηθική τάξη που κυβερνά το πεπρωμένο του ανθρώπου. Αυτός που είναι απρόθυμος να τηρήσει τις οικουμενικές ηθικές επιταγές δεν είναι σοβαρά αποφασισμένος να αναζητήσει την αλήθεια.
Ο αρχαίος ρίσι Πατάντζαλι (που μάλλον έζησε τον δεύτερο αιώνα προ Χριστού) ορίζει τη γιόγκα ως «εξουδετέρωση των εναλλασσόμενων κυμάτων στη συνειδητότητα» («σταμάτημα, εξουδετέρωση των μεταβολών του περιεχομένου του νου, των κυμάτων της σκέψης και του συναισθήματος που χωρίς σταματημό εγείρονται και υποχωρούν στη συνειδητότητα του ανθρώπου). Το σύντομο και αριστουργηματικό έργο του, οι Γιόγκα Σούτρα (Yoga Sutras), διαμορφώνει ένα από τα έξι συστήματα της ινδουιστικής φιλοσοφίας. Σε αντιδιαστολή με τις δυτικές φιλοσοφίες, όλα τα ινδουιστικά φιλοσοφικά συστήματα (έξι στον αριθμό), δεν περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικές διδασκαλίες, αλλά και πρακτικές. Αφού εξάντλησαν κάθε έρευνα για κάθε οντολογική ερώτηση που μπορεί να συλληφθεί, τα ινδουιστικά συστήματα καθορίζουν έξι συγκεκριμένες μεθόδους εκπαίδευσης που στοχεύουν στη μόνιμη απομάκρυνση του πόνου και στην επίτευξη της αιώνιας μακαριότητας.
Οι Ουπανισάντ, που γράφτηκαν αργότερα, θεωρούν ότι από τα έξι συστήματα, οι Γιόγκα Σούτρα περιέχουν τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για την επίτευξη της άμεσης αντίληψης της αλήθειας. Μέσω των πρακτικών τεχνικών της γιόγκα ο άνθρωπος αφήνει πίσω του για πάντα τις άγονες σφαίρες της θεωρίας και γνωρίζει με εμπειρία την αληθινή Ουσία.
Το σύστημα Γιόγκα του Πατάντζαλι είναι γνωστό ως το Οκτάπτυχο Μονοπάτι (δεν πρέπει να συγχέεται με το «Ευγενές Οκτάπτυχο Μονοπάτι» του Βουδισμού). Τα πρώτα βήματα είναι (1) η γιάμα (ηθική συμπεριφορά, καταφατικοί κανόνες, που επιτάσσουν) και (2) η νιγιάμα (τήρηση θρησκευτικών κανόνων, αποφατικοί κανόνες, που απαγορεύουν).
Η γιάμα εκπληρώνεται με 1) τη μη πρόκληση ζημιάς στους άλλους, 2) την ειλικρίνεια, 3) τη μη κλοπή, 4) την εγκράτεια και 5) τη μη ζηλοφθονία. Η νιγιάμα απαιτεί 1) να είναι κάποιος καθαρός στο σώμα και στον νου, 2) να είναι ικανοποιημένος κάτω από οποιαδήποτε περίσταση, 3) να πειθαρχεί τον εαυτό του, 4) να μελετά τον εαυτό του (περισυλλογή) και 5) να είναι αφοσιωμένος στον Θεό και τον γκουρού.
Τα επόμενα βήματα είναι (3) η άσανα (σωστή σωματική στάση). Η σπονδυλική στήλη πρέπει να κρατιέται ίσια και το σώμα στέρεα σε μια άνετη στάση για διαλογισμό. (4) Η πραναγιάμα (έλεγχος της πράνα, των λεπτοφυών ζωικών ρευμάτων). Και (5) η πρατυαχάρα (απόσυρση των αισθήσεων από εξωτερικά αντικείμενα).
Τα τελευταία βήματα είναι μορφές της γνήσιας γιόγκα: (6) Η νταράνα (αυτοσυγκέντρωση), κρατώντας τον νου σε μία σκέψη. (7) Η ντυάνα (διαλογισμός) και (8) το σαμάντι (υπερσυνείδητη εμπειρία). Αυτό το Οκτάπτυχο Μονοπάτι της Γιόγκα οδηγεί στον τελικό στόχο της Καϊβάλυα (το Απόλυτο ή «Απολυτότητα», την απελευθέρωση, την ένωση με τον Θεό), στην οποία ο γιόγκι συνειδητοποιεί την Αλήθεια υπερβαίνοντας κάθε διανοητική κατανόηση. – Παραμαχάνσα Γιογκανάντα
Τι λέει ο διάσημος Πατάντζαλι για τις υποτιθέμενες «υπερφυσικές» δυνάμεις (και γράφεται και επιβεβαιώνεται από τον Παραμαχάνσα Γιογκανάντα στην Αυτοβιογραφία Ενός Γιόγκι):
Το τμήμα ΙΙΙ των Γιόγκα Σούτρα αναφέρει διάφορες γιογκικές θαυματουργές δυνάμεις (βιμπούτι και σιντί). Η αληθινή γνώση είναι πάντα δύναμη. Το μονοπάτι της γιόγκα διαιρείται σε τέσσερα στάδια, καθένα με την έκφραση της δικής του βιμπούτι. Αποκτώντας μια συγκεκριμένη δύναμη, ο γιόγκι ξέρει ότι έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμασίες ενός από τα τέσσερα στάδια. Η εμφάνιση των χαρακτηριστικών δυνάμεων καταδεικνύουν την επιστημονική δομή του συστήματος της γιόγκα, στην οποία οι απατηλές φαντασιώσεις σχετικά με την πρόοδο κάποιου εξαφανίζονται. Απαιτείται απόδειξη!
Ο Πατάντζαλι προειδοποιεί τον πιστό ότι ο μοναδικός στόχος θα πρέπει να είναι η ενότητα με το Πνεύμα και όχι η απόκτηση των βιμπούτι – που είναι απλώς τυχαία λουλούδια κατά μήκος του ιερού μονοπατιού. Είθε να αναζητείται ο Αιώνιος Δότης, όχι τα εκπληκτικά δώρα Του! Ο Θεός δεν αποκαλύπτεται στον αναζητητή που ικανοποιείται με οποιοδήποτε κατώτερο επίτευγμα. Ο γιόγκι που μοχθεί, επομένως, προσέχει να μην κάνει χρήση των εκπληκτικών του δυνάμεων γιατί μπορεί να εγείρουν μέσα του μια παραπλανητική υπερηφάνεια και να τον αποσπάσουν από την προσπάθεια να εισέλθει στο τελευταίο στάδιο της απελευθέρωσης.
Όταν ο γιόγκι φτάσει στον Άπειρο Στόχο του, ασκεί τις βιμπούτι ή απέχει από την άσκησή τους κατά τη θέλησή του. Όλες οι πράξεις του, θαυματουργές ή όχι, εκτελούνται τότε χωρίς να παράγει κάρμα. Οι σιδερένιες εγγραφές στον κατάλογο του κάρμα γίνονται μόνο όταν έλκονται από τον μαγνήτη του προσωπικού εγώ, όταν αυτό υπάρχει ακόμα.


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα