Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ...Κάθε ασθένεια είναι το αποτέλεσμα αναστολής της ζωής της Ψυχής , και τούτο αληθεύει για όλες τις μορφές σε όλα τα βασίλεια

lifehub-esotera-therapeutiki-1
Η  Εσωτέρα θεραπευτική  δεν είναι μια αόριστη μυστικιστική διαδικασία, ή επιθυμητή σκέψη και απλή καλή πρόθεση. Έδειξε ότι προϋποθέτει την πλήρη εκμάθηση πρώτα απ’ όλα της επιστήμης της επαφής της ψυχής. Την συνεχή άσκηση της ευθυγραμμίσεως και την κατανόηση της Επιστήμης των Κέντρων.
Όταν εκγυμνασμένοι θεραπευταί, με πνευματική αντίληψη, με πλήρη και πραγματική γνώση του αιθερικού σώματος, με κατανόηση των ενεργειών που το αποτελούν ή των ενεργειών που το σώμα αυτό δημιουργεί ή μπορεί να μεταβιβάζει, με γνώση επίσης της λεπτής συστάσεως του ανθρώπου και των μεθόδων διευθύνσεως ενεργειών από ένα σημείον και θέση σε άλλο, μπορέσουν να εργασθούν με πλήρη ιατρική γνώση ή με πλήρη συνεργασία με τον ορθόδοξο ιατρό ή χειρούργο, τότε θα επέλθουν τεράστιες μεταβολές.
Και η ανθρωπότης θα φτάσει σε μεγάλη φώτιση.
Γι’ αυτό πρέπει να προετοιμασθούμε – όχι κυρίως για την θεραπεία του φυσικού σώματος, αλλά με αντικείμενο σκοπό τη διερεύνηση της συνειδήσεως της φυλής, που η νέα αυτή και εσωτερική μελέτη θα πραγματοποιήσει.
Η Εσωτέρα θεραπευτική πραγματεύεται 10 Νόμους και 6 Κανόνες.
Οι Νόμοι επιβάλλονται πάνω στον  θεραπευτή και παρέχουν τις αναλλοίωτες συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες πρέπει να εργασθεί. Δεν πρέπει και ούτε μπορεί να τους αποφύγει.  Όσον αφορά τους κανόνες τους επιβάλλει στον εαυτό του, και οι κανόνες αυτοί αντιπροσωπεύουν τους όρους τους οποίους οφείλει να ακολουθήσει, εάν επιζητεί να επιτύχει.


ΝΟΜΟΣ Ι

Κάθε ασθένεια είναι το αποτέλεσμα αναστολής της ζωής της Ψυχής ,  και τούτο αληθεύει για όλες τις μορφές σε όλα τα βασίλεια .Η τέχνη του θεραπευτή συνίσταται στην απελευθέρωση της Ψυχής , έτσι ώστε η Ζωή της να μπορεί να ρέει μέσον του αθροίσματος των οργανισμών , που συνιστούν κάθε ιδιαίτερη μορφή.
1.Κάθε ασθένεια προκαλείται από έλλειψη αρμονίας – μιας δυσαρμονίας που βρίσκεται να υπάρχει μεταξύ της όψεως της μορφής και της Ζωής. Εκείνο που ενώνει  μορφή και Ζωή , ή μάλλον εκείνο που είναι το αποτέλεσμα αυτής της σκόπιμης ενώσεως , το ονομάζουμε Ψυχή.
Η ασθένεια εμφανίζεται όπου υπάρχει έλλειψη ευθυγραμμίσεως μεταξύ της Ψυχής και της μορφής, της Ζωής και της εκφράσεώς της,  και των υποκειμενικών αντικειμενικών πραγματικοτήτων . Κατά συνέπειαν, πνεύμα και ύλη δεν αλληλοσχετίζονται  ελεύθερα.
2.Η έλλειψη αυτή αρμονίας , που προκαλεί ότι ονομάζουμε ασθένεια , υπάρχει και στα τέσσερα βασίλεια της φύσεως , και δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες  που προκαλούν πόνο, συμφόρηση, φθορά και θάνατο.
3.Όλες αυτές οι καταστάσεις  ωστόσο, μπορεί να θεωρηθούν σαν εξαγνιστικές στα αποτελέσματα τους και πρέπει έτσι να θεωρούνται από την ανθρωπότητα, αν η ανθρωπότης θέλει να κρατήσει μια ορθή στάση απέναντι στις ασθένειες.
4.Οι μέθοδοι θεραπείας και οι τεχνικές ανακουφίσεως είναι ιδιάζουσες στην ανθρωπότητα και είναι το αποτέλεσμα της νοητικής δραστηριότητας του ανθρώπου.
Το λάθος του σ’ αυτή την εποχή συνίσταται:
Α. Στην αδυναμία του να εκτιμήσει την αληθινή ωφελιμότητα του πόνου.
Β. Στη δυσφορία του για την οδύνη.
Γ. την παρανόηση του νόμου της μη αντιστάσεως.
Δ. Στην υπερεκτίμηση του της φύσεως της μορφής.
Ε. Στην στάση του έναντι του θανάτου και στην αντίληψη του ότι η εξαφάνιση της ζωής από τη μορφή έξω από την οπτική του αίσθηση και η επακόλουθη αποσύνθεση της μορφής αυτής, υποδεικνύει καταστροφή.
5. Όταν η ανθρώπινη σκέψη αντιστρέψει τις συνήθεις ιδέες όσον αφορά την ασθένεια και αποδεχθεί την ασθένεια σαν γεγονός στη φύση, ο άνθρωπος θα αρχίσει να εργάζεται με τον νόμο της ελευθερώσεως, με ορθή σκέψη, που οδηγεί στη μη-αντίσταση.
6. Η ασθένεια δεν είναι συνεπώς, το αποτέλεσμα εσφαλμένης ανθρώπινης σκέψεως. Υπήρχε μέσα στις πολλές μορφές ζωής, πολύ πριν εμφανισθεί πάνω στη γη η ανθρώπινη οικογένεια.
7. Από μια άποψη η ασθένεια είναι μια διαδικασία απελευθερώσεως και ο εχθρός εκείνου  που είναι στατικό και αποκρυσταλλωμένο.
8. Ο νόμος του αιτίου και του αποτελέσματος που ονομάζεται Κάρμα στην Ανατολή, θεωρείτε στην πραγματικότητα σαν το αποτέλεσμα (στη ζωή της μορφής του πλανήτου μας) αιτιών που είναι βαθιά εδραιωμένα και κρυμμένα στην διάνοια του θεού.

 Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΉΣΕΙ, ΝΑ ΕΝΤΟΠΊΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΎΝΕΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΡΊΣΜΑΤΑ ΏΣΤΕ Η ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΉΣ ΝΑ ΡΈΕΙ ΕΛΕΎΘΕΡΑ.

Ο Θεραπευτής εργάζεται από το επίπεδο της Ψυχής χρησιμοποιώντας συγχρόνως την ενέργεια της δικής του Ψυχής και της Ψυχής του πάσχοντος, και εργάζεται δε ομαδικά.
Το σύστημα που ακολουθούμε είναι βασικά μια νοητική διαδικασία, ο Θεραπευτής χρησιμοποιεί τον ΑΝΩΤΕΡΟ ΝΟΥ και όχι τον ΚΑΤΩΤΕΡΟ (ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ) ΝΟΥ ή το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ για Θεραπεία.
Ο Θεραπευτής «υποτάσσεται» στην ΘΕΛΗΣΗ Της ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ (ΑΝΩΤ.ΘΕΛΗΣΗ) και δεν «προσπαθεί» να Θεραπεύσει.
Συνεπώς ο θεραπευτής έχει καθήκον να γίνει καθήκον να γίνει αποδοτικός και ανάλογα με την ποιοτική του κατάσταση θα είναι και το αποτέλεσμα πάνω στους πάσχοντας. Όταν ο θεραπευτής εργάζεται μαγνητικά και ακτινοβολεί την δύναμη της ψυχής του στον πάσχοντα, τότε ο πάσχων είναι ικανός ευκολότερα να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα που μπορεί να είναι πλήρης θεραπεία ή μπορεί να είναι η αποκατάσταση μιας νοητικής καταστάσεως που θα επιτρέψει στον πάσχοντα να ζήσει με τον εαυτό του και την ασθένειά του, ανεμπόδιστα από καρμικούς περιορισμούς του σώματος, ή να μπορεί να ενισχύσει τον πάσχοντα (με χαρά & ευκολία) να επιτύχει την ορθή απελευθέρωση από το σώμα & μέσον της πύλης του θανάτου να αποκτήσει πλήρη υγεία.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ;
1. Κάθε ασθένεια είναι δυσαρμονία και έλλειψη ευθυγραμμίσεως και ελέγχου.
Α. Η ασθένεια συνίσταται και στα τέσσερα βασίλεια της φύσεως.
Β. Η ασθένεια έχει εξαγνιστικό αποτέλεσμα.
Γ. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι θεραπείας είναι ιδιαίτερες για την ανθρωπότητα και είναι νοητικής προελεύσεως.
2. Η ασθένεια είναι ένα γεγονός στη φύση.
Α. Ο ανταγωνισμός προς την ασθένεια απλώς την ενεργοποιεί
Β. Η ασθένεια δεν είναι το αποτέλεσμα εσφαλμένης ανθρώπινης σκέψεως.
3. Η ασθένεια είναι μια διαδικασία απολυτρώσεως και ο εχθρός εκείνου που είναι στατικό.
4. Ο νόμος του αιτίου και του αποτελέσματος διέπει την ασθένεια όπως διέπει και κάθε άλλη εκδήλωση.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥΣ
1. Με την εφαρμογή των μεθόδων των πολλών σχολών ιατρικής και χειρουργικής και συγγενών ομίλων.
2. Με την χρήση της ψυχολογίας
3. Με την δραστηριότητα της ψυχής.
Τα μεγαλύτερα αίτια της ασθένειας είναι τριών ειδών.
Είναι ψυχολογικής φύσεως, κληρονομούνται δια της ομαδικής επαφής και είναι καρμικά.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα