Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Ἰνδο-πρωτο-γλῶσσα κι ἄλλα ἀνέκδοτα!!! (Ἤ, ἀνακαλύψαμε ἐπὶ τέλους τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ ἰνδοευρωπαίοι!!!)

Τώρα ἐτοῦτος πάλι τί εἶναι; Ξασπρισμένος ἤ κάτι ἄλλο;  Καί τί;
Τώρα ἐτοῦτος πάλι τί εἶναι; Ξασπρισμένος ἤ κάτι ἄλλο; Καί τί;
Ἔχουν ἐν τελῶς ξεφύγῃ ἐκεῖ στὸν ὀργανισμὸ τοῦ ΔΟΛου…
Ἀλλὰ κι αὐτοί τί νά σοῦ κάνουν; Ἔμαθαν νὰ ἀναπαράγουν κάθε ἀνοησία ποὺ θὰ τοὺς ὑπαγορεύσουν ἀκρίτως, καὶ φυσικὰ μόνον βασιζόμενοι στὶς φῆμες. Διότι φῆμες διαδίδουν… Ὅπως πάντα δῆλα δή… Μὲ τὴν ἀλήθεια εἶναι μαλωμένοι… Πολλῷ δὲ μᾶλλον μὲ τὴν ἔρευνα, τὴν ἐπιστήμη καὶ τὰ ἀληθῆ συμπεράσματα.
Νὰ ἐξηγηθῶ.
Τὰ περὶ ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων τὰ μαθαίνω πάντα ἀπὸ τὸν ὀργανισμὸ τοῦ ΔΟΛου. Γράφουν γιὰ τὰ πάντα καὶ γιὰ τοὺς πάντες. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν …ὁμοφυλοφιλία στὶς κατσαρίδες. Αὐτὸ ὅμως ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι ὁ τρόπος ποὺ τὸ γράφουν.
Διαβάζουμε, γιὰ παράδειγμα, τὰ περὶ ἐπιτευγμάτων στὶς ἔρευνες γύρω ἀπὸ μικρόβια, ἰούς, ῥετροϊούς. Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ΣΑΦΩΣ καὶ γνωρίζουν τοὺς λόγους ποὺ γίνονται αὐτὲς οἱ ἔρευνες. Αὐτοὶ ὅμως, ἀν τὶ νὰ μᾶς προειδοποιήσουν, γιὰ τὰ ὅσα πρόκειται νὰ ἀντιμετωπίσουμε, πρὸ κειμένου νὰ λάβουμε κάποια μέτρα προστασίας, λειτουργοῦν ἁπλῶς ὡς παπαγάλοι, ἤ σκέτα κασετόφωνα.
Τοὺς εἶπαν, γιὰ παράδειγμα, πὼς ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ θὰ ἐρημοποιήσῃ τὸν πλανήτη. Κι αὐτοί τί κάνουν. Γρὰφουν μόνον γιὰ τὶς ἐρημοποιήσεις. Ἀκόμη κι ὅταν, λόγῳ διεθνῶν ἀνακοινώσεων, ὑποχρεώνονται νὰ κάνουν ἀναφορὲς στὰ περὶ πραγματικῶν κινδύνων, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ψύξι τοῦ πλανήτου, ἀντιπαραθέτουν τὶς ἀπόψεις τοῦ δείνα, ποὺ ἀκυρώνει οὐσιαστικῶς τὴν ὅποιαν ΔΙΚΗ τους ἀναφορά.

Τὸ ἴδιο σὲ ὅλα τὰ θέματα. Καθόμαστε νὰ διαβάσουμε μίαν εἴδησι καὶ πασχίζουμε νὰ λύσουμε γρίφους γιὰ αὐτὰ ποὺ μᾶς κρύβουν. Διότι τὰ γνωρίζουν καὶ μᾶς τὰ κρύβουν. Αὐτὸ νὰ τὸ θεωροῦμε ὡς δεδομένον. Εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀρθρογραφῇ κάποιος σὲ ἐπιστημονικὲς στῆλες καὶ νὰ εἶναι ἀδαὴς στὰ ἐπιστημονικὰ θέματα.Καὶ ἄκρες ἔχει καὶ πληροφορίες καὶ γνώσεις.
Ἄς περάσουμε ὅμως στὸ θέμα τῶν …ἀνεκδότων.
Ἡ γνωστὴ καὶ μὴ ἐξαιρετέα θεωρία τῶν ἰνδοευρωπαίων, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ἔχει καταῤῤεύσῃ, ἀπὸ μόνη της, γιὰ πάρα πάρα πολλοὺς ἐπιστημονικοὺς λόγους, εἶναι τὸ σημερινό τους θέμα. Γράφουν λοιπὸν πὼς ὁ καθηγητὴς Ἄντριου Μπέρν ἀπαγγέλει στὰ ἰνδοευρωπαϊκά.
Πρέπει νὰ τὸν ἀκούσετε  ὅμως μὲ προσοχή… Προσωπικῶς δὲν κατάφερα νὰ καταλάβω πολλὰ γιὰ τὴν γλῶσσα του… Τηλεφωνήθηκα ὅμως μὲ κάποιον φίλο, πρώην ναυτικό, ποὺ μιλᾶ καὶ τὰ λιμανιώτικα καὶ τὰ πασαλιμανιώτικα, σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ πλανήτου, καὶ μοῦ ἀπεκάλυψε πὼς εἶναι ἀγγλικά. Ἀγγλικὰ τοῦ λιμανιοῦ βέβαια, μὲ τὴν ἀνάλογο προφορά… Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Εἶτε μιλᾶ μαϊμοῦ εἶτε ὁ καθηγητὴς τὸ ἴδιο καὶ τὸ αὑτὸ εἶναι. (Καὶ τώρα ἀρχίζουν νὰ μοῦ λύνονται πολλὲς ἀπορίες ἀναφορικῶς μὲ τὴν προέλευσι τῶν Βρεταννῶν…Ἤ ὀρθότερα, μὲ τὴν προέλευσι τῶν Ἄγγλων…!!!)
Πάει καλά… Καθηγητὴς εἶναι κι ὅ,τι θέλει κάνει κι ὅ,τι θέλει λέει. Τί δουλειά ἔχουμε ἐμεῖς νά τόν κρίνουμε; Ἔ;;
Ἔλα ὅμως ποὺ ἐκεῖνα τὰ ἀγγλικά του μὲ …ἐκνευρίζουν!!! Τί θέλει νά μᾶς πῇ; Μήπως πώς ἡ μητέρα τῶν γλωσσῶν εἶναι ἡ ἀγγλική;;; Κι ἐμεῖς καθόμαστε ἔτσι καί διαβάζουμε καί δέν ἀντιδροῦμε; Τί στό καλό;
Ἀλήθεια, θά μποροῦσε μήπως κάποιος εἰδικός νά μᾶς ἀπαντήσῃ σέ μερικά, πολὺ ἁπλᾶ, ἐρωτήματα;
Βρῆκαν τὴν γλῶσσα. Ἐν τάξει. Βρῆκαν τὴν πρώτη γλῶσσα ποὺ μίλησε ὁ ἄνθρωπος στὸν πλανήτη.
Πόσων ἐτῶν εἶναι ὅμως αὐτή ἡ γλῶσσα; Δέκα χιλιάδων; Δεκαπέντε χιλιάδων; Τριάντα πέντε χιλιάδων;
Δυστυχῶς χάσαμε!!! Ἡ γλῶσσα αὐτὴ εἶναι μόλις τεσσάρων ἤ πέντε, ἄν τὲ τὸ πολὺ ἕξι χιλιάδων ἐτῶν. (Τὸ «ἕξι χιλιάδες» χαριστικῶς ἀπὸ ἐμέναν!!! Εἶμαι γενναιόδωρη σήμερα!!!)
Ἰδοῦ καὶ τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ:
Ἰνδο-πρωτο-γλῶσσα κι ἄλλα ἀνέκδοτα!!!2Εἶναι λοιπὸν ὁλίγων χιλιάδων ἐτῶν. Δῆλα δή, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέει ἡ θεωρία, μὲ τὰ ὅποια παρακλάδια της, πρὶν νὰ μιλήσουν οἱ ἄνθρωποι τὴν ἰνδοευρωπαϊκὴ γλῶσσα μιλοῦσαν μὲ τὴν …νοηματική.
Θά μποροῦσαν μήπως νά μᾶς ἐξηγήσουν κάποια πράγματα;
Κατὰ τὶς δικές τους πάντα θεωρήσεις ὁ ἄνθρωπος προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἀφρική. Ἀπὸ ἐκεῖ, πρὸ δύο ἤ τὸ πολὺ δυόμισυ ἐκατομμυρίων ἐτῶν, ἐμφανίστηκε καὶ ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα, ἄρχισε νὰ ταξειδεύῃ καὶ νὰ μοιράζῃ τὸν …σπόρο του σὲ κάθε σπηλιά, κουφάλα, φωλιά. Διότι ἔνεκα τοῦ ὅ,τι ἦταν καὶ μαϊμουδένιος τότε, μόνον σὲ φυσικὲς κοιλότητες μποροῦσε νὰ ξαποστάσῃ… Εἶχε κι ἕνα ταξείδι νὰ κάνῃ βλέπετε.
Ἔφυγε λοιπὸν ἀπὸ τὴν Ἀφρική, κατὰ τὴν κρατοῦσα θεωρία, καὶ ἄρχισε νὰ ἐξαπλώνεται.
Δὲν πῆγε οὔτε στὴν Ἀραβία, οὔτε στὴν Ἰνδία, οὔτε στὴν Εὐρώπη, οὔτε στὴν Ἀμερική. Πρώτη του μέριμνα ἦταν νὰ φθάσῃ στὸν Καύκασο. Ζαλώθηκε λοιπὸν τὶς προβιές του καὶ ξεκίνησε, πάντα μὲ νοήματα καὶ κραυγές, σὰν κι αὐτήν:
γιὰ νὰ φθάσῃ στὸν ἱερό του προορισμὸ ποὺ ἦταν ἡ ….Ἰνδοευρωπία!!!
Αὐτά δέν ἰσχυρίζονται οἱ διάφοροι καθηγητές; Γράφω κάτι λάθος; Ἤ μήπως μᾶς ἀποπροσανατολίζουν;
Ἄς τὴν παρακάμψουμε ὅμως αὐτὴν τὴν πιθανότητα. Δὲν ἔχει νόημα νὰ καταπιαστοῦμε μὲ τὴν κάθε πετριὰ ποὺ ἔχει ὁ καθεὶς στὴν κεφάλα του…

Ἄς πιάσουμε τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου βῆμα τὸ βῆμα, μήπως καὶ βγοῦμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀνάλυσι λίγο πιὸ …σοφοί!!!
Ἄς ἐξετάσουμε καὶ μερικὰ ἁπλᾶ ἐρωτήματα, ποὺ ἐπίσης εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ἀπαντηθοῦν.
Πῶς ὅμως κατάφερνε νά ἐπικοινωνῇ καί νά συμφωνήσῃ γιά τέτοιου εἴδους ταξείδια μέ τούς γύρω του ἔως τότε; ; Τυχαίως ἤ εἶχε τόν τρόπο του; Καί ποιός ἦταν αὐτός ὁ τρόπος;
Κυνηγοῦσε τήν καμήλα, γιά νά τήν φάῃ, κι ἀπό πίσω του ἔτρεχαν  οἱ ἄλλοι γιά νά φᾶν ἤ αὐτόν ἤ τήν καμήλα; Δῆλα δή τυχαίως εὑρέθῃ στήν …Ἰνδοευρωπία, ἐπεί δή ἔτρεχε γιά νά σωθῇ;  Μήπως τόν ἀκολούθησαν  ἀπό περιέργεια; Μήπως ἔτρεχαν ὅλοι μαζύ διότι εἶχαν ζωώδη συμπεριφορά κοπαδιοῦ;
Τί ἀκριβῶς συνέβῃ; 
Πῶς ἔτρεχαν τελικῶς; Ὡς φίλοι ἤ ὡς ἐχθροί; 
Κι ἐάν δέν ἦταν κυνηγητό καί ἦταν κοινή ἀπόφασις ἡ μετακίνησις;  
Πῶς θά τά μάθουμε αὐτά;
Πάντως μὲ κάποιον μαγικὸ τρόπο, ἴσως μὲ τὴν παρέμβασι μίας ντουζίνας θεῶν, ἄλλης μίας ντουζίνας διαβόλων καὶ μίας ντουζίνας τριβόλων, ἐπικοινωνοῦσε μὲ τοὺς γύρω του. Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν γρύλιζε… Ἦταν συνθηματικὰ τὰ γρυλίσματα.
Γρυλίζωντας; Κάπως ἔτσι δῆλα δή;

(Μὴν ἀνησυχεῖτε… Σωστὰ τὰ γράφω… Ἀσπρόμαυρος ἦταν ἀκόμη τότε!!!)
Στὸ μεταξὺ λοιπόν, μὲ τόσο μεγάλο ταξείδι ἄρχισε νὰ ξασπρίζῃ… Κάθε χιλιόμετρο κι ἕναν τόνο πιὸ λευκὸς γινόταν. Ἔως νὰ φθάσῃ στὴν …Ἰνδοευρωπία, εἶχε γίνῃ σὰν τὸ χιόνι!!! Χιονένιος!!!! 
Ἀφῆστε ποὺ ἀκόμη τότε δὲν εἶχαν ἀνακαλύψῃ τοὺς χάρτες καὶ τὴν μία χανόταν σὲ μία στέπα, τὴν ἄλλην σὲ μία ἕρημο, τὴν παράλλη σὲ ἕνα δάσος… Μὲ τὶς θάλασσες, τὰ ποτάμια καὶ τὶς λίμνες δὲν ξέρω πῶς τὰ κατάφερε… Πάντως σίγουρα τὰ κατάφερε διότι ἔφθασε. Καὶ φυσικὰ δὲν ἔφθασε μόνος του. Σόγια νὰ δεῖτε ἐκεῖ καὶ τσιράκια καὶ ψυχοπαίδια… Διότι ὅλο καὶ κάποια παιδάκια στὸν δρόμο ὀρφάνεψαν. Δὲν εἶχε βλέπετε ἀκόμη καταφέρῃ νὰ δαμάσῃ ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως. Οὔτε ΙΚΑ εἶχε γιὰ νὰ μοιράσῃ συντάξεις. Οὔτε φυσικὰ ΕΣΥ. Κατάκοπος ἔφθασε ἐκεῖ ποὺ ἔφθασε, δίχως νὰ ξέρῃ τὸ ποῦ ἔφθασε.
(Ἐὰν κάπου κάνω λάθος ἄς μὲ διορθώσουν παρακαλῶ οἱ «εἰδικοί»!!! Μοῦ ἀρέσει νὰ διορθώνομαι!!!)
Ἔφθασε λοιπὸν στὴν …Ἰνδοευρωπία καὶ στρώθηκε γιὰ τὰ καλά, ἀπολύτως ξασπρισμένος ὅμως, καὶ μὴ βγάζοντας ἀπὸ τὸ στόμα του παρὰ μόνον κραυγές. Σὰν τὸν Ταρζὰν εἴπαμε!!!
Ἔκατσε λοιπὸν ἐκεῖ νὰ ξαποστάσῃ. Ὅταν ξεκουράστηκε ἀρκετὰ σκέφθηκε πὼς τόσον λαὸ κουβαλοῦσε μαζύ του καὶ κουβέντα δὲν ἄλλαξαν σὲ τόσους δρόμους καὶ μονοπάτια. Δέν ἔπρεπε νά γνωριστοῦν καλλίτερα; Νά κάνουν καί λιγάκι δημόσιες σχέσεις; Μερικά συμπεθεριά; Νά ἀνταλλάξουν καί μερικές …βίζιτες ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον; Ἀλλά πῶς νά πιάσῃ κουβέντα μέ τόν γείτονα πού ἦταν …μαϊμοῦ; Ἔ τότε ἦταν ποὺ ὁ ἄνθρωπος σκέφθηκε πὼς ἔπρεπε νὰ φτιάξῃ γλῶσσα…
Τὸ ἔπιασε λοιπὸν τὸ μυαλό του, τὸ ἔστιψε ἀπὸ ἐδῶ, τὸ παίδεψε ἀπὸ ἐκεῖ, τὸ ζούμπηξε παρὰ πέρα καὶ νά… Νὰ ἐμπρός του, σὰν θεία ἐπιφοίτησις ἡ δοξασμένη μητέρα τῶν γλωσσῶν!!! Ἡ ἰνδοευρωπαϊκή. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀκόμη ἦταν ἰνδο-πρωτο-γλῶσσα. Ἦταν δῆλα δὴ κάτι ἀνάμεσα σὲ αὐτό:

καὶ σὲ αὐτό:
Ἀλλὰ ἔκανε ὑπερεντατικὰ μαθήματα καὶ μόλις μέσα σὲ λίγα χρόνια κατάφερε καὶ ἔφτιαξε τὴν ἰνδο-πρωτο-γλῶσσα του κι ἐπὶ τέλους κατάφερνε νὰ ἐπικοινωνῇ μὲ τοὺς γύρω του δίχως τὴν βοήθεια τῶν ἀγαπημένων του μαϊμούδων!!!
Θαῦμα… Θαῦμα!!!
Ἰνδο-πρωτο-γλῶσσα κι ἄλλα ἀνέκδοτα!!!3

Ἰνδο-πρωτο-γλῶσσα κι ἄλλα ἀνέκδοτα!!!4
(ἀπὸ τὴν ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, στὸ αὐτὸ λῆμμα μὲ τὸ προηγούμενον.)

Αὐτὰ λοιπὸν συνέβησαν μὲ τὸν ἄνθρωπο τῆς Ἀφρικῆς. Πάτησε τὸ πόδι του κάπου ἐκεῖ γύρω ἀπὸ τὸν Καύκασο, ἔφτιαξε μίαν γλῶσσα καὶ μετά, ἐπεὶ δὴ ἦταν πάρα πολὺ ἐξελιγμένη, τὴν πῆραν κι ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ κι ἔζησαν αὐτοὶ καλλίτερα, ἀλλὰ ὁ  ἄνθρωπος τῆς Ἀφρικῆς ἐπέστρεψε στὴν Ἀφρική, δίχως τὴν γλῶσσας του, διότι τοῦ τὴν εἶχαν ἁρπάξῃ οἱ ἀχάριστοι, κι ἔζησε χειρότερα ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ξαναμαύρισε. Ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ μαύρισε ἀπὸ τὸ …κακό του!!!
Ἡ Εὐρώπη λοιπόν, ποὺ ἔως τότε ἦταν ἔρημη καὶ ἀνύπαρκτη, ἀπέκτησε καὶ κατοίκους καὶ γλῶσσα. 
Αὐτὴν τὴν γλῶσσα τὴν ταξείδεψαν, τῆς ἄλλαξαν τὰ φῶτα καὶ τὸν ἀδόξαστο καὶ κατάφεραν σήμερα, σὲ μόλις δύο χιλιετίες μέσα, νὰ μιλᾷ ὁ Ἄγγλος ὅπως οἱ πρόγονοί του κι ὅλοι οἱ ἄλλοι μὲ παραφθορές.
(Τά λέω ἀκόμη σωστά; Ἐὰν κάπου κάνω λάθος νὰ μὲ διορθώνετε!!! Μοῦ ἀρέσει νὰ διορθώνομαι!!!)
Ἐδῶ ὅμως; Στόν Αἰγαιακό χῶρο τί ἀκριβῶς συνέβαινε; 
Ὤ, τίποτα τὸ σπουδαῖο!!! Τὰ συνήθη!!! Ἔτρωγαν, ἔπιναν, χόρευαν, τραγούδαγαν, ἔκαναν παιδιά, ἔκαναν ἀποικίες, ἔκαναν ὑπερατλαντικὰ ταξείδια… 
Εἴπαμε… Τὰ συνήθη!!! 
Ἐκατομμύρια χρόνια πρὶν τὸ ξεκίνησαν αὐτό, μὲ τὸ νὰ κάνουν τὰ συνήθη. Καὶ τὸ ἐξακολουθοῦν ἔως σήμερα… Ἄλλως τὲ τότε δὲν ὑπῆρχε διαδίκτυο, τηλέφωνο ἤ τηλεόρασις γιὰ νὰ ἐνημερώνονται, ἀναφορικῶς μὲ τὶς κινήσεις τῶν πιθηκανθρωποειδῶν.
Κι ἐπεὶ δὴ ἀνέφερα τὴν λέξι ἐκατομμύρια, γιὰ τὰ χρόνια, ἰδοῦ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές:
Ἀπολίθωμα μὲ ποδοκνήμη ἀνθρωπίδα, ἡλικίας 10-12 ἐκατομμυρίων ἐτῶν, ἀπὸ τὰ Τρίγλια τῆς Χαλκιδικῆς.
Ἀπολίθωμα μὲ ποδοκνήμη ἀνθρωπίδα, ἡλικίας 10-12 ἐκατομμυρίων ἐτῶν, ἀπὸ τὰ Τρίγλια τῆς Χαλκιδικῆς.
Μία ποδοκνήμη λοιπόν!!! Πρόχειρο τὸ παράδειγμα…. Ἐδῶ λοιπόν, πρὸ 10-12 ἐκατομμυρίων ἐτῶν, δὲν εἴχαμε μαϊμοῦδες. Ἴσως νὰ μαϊμούδιζαν κάπως οἱ παπποῦδες μας, ἀλλὰ μαϊμοῦδες δὲν ἦσαν!!! Ὄρθιοι ἦσαν!!!
Τί ἄλλο ἔκαναν οἱ παλαβοί οἱ παπποῦδες μας; Ἔ; 
Ἐπίσης τίποτα διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ συνήθη… Τὴν ὥρα ποὺ ὁ μαϊμουδάνθρωπος ξάσπριζε ἀπὸ τὴν ἀγωνία καὶ ἀπὸ τοὺς κόπους, γιὰ νὰ ἀνεβῇ βουνά, νὰ διαβῇ ποταμοὺς καὶ νὰ ξεπεράσῃ χαράδρες, στὴν Μινωϊκὴ Κρήτη, πρὸ τοὐλάχιστον 120.000 ἐτῶν εἶχαν ποντοπόρα ναυσιπλοΐα καὶ ἔφθαναν πέρα ἀπὸ τὴν …Ἀφρική!!!

Τοὐλάχιστον 120.000 ἐτῶν ἱστορία μᾶς χρωστοῦν.

Κι ὅπου ἀλλοῦ ἔφταναν!!! Κι ἔφταναν οἱ κουζουλοί!!! Ἔφταναν καὶ τὸ διαπιστώνουμε σήμερα, ἀπὸ τὰ σημάδια ποὺ ἄφησαν πίσω τους. Ζωντὰνα τὰ ἴχνη τους καὶ ὁπολιτισμός τους. Σημάδια; Λάθος!!! Μνημεῖα κανονικά!!! Ἀπὸ θέατρα ἔως πυραμίδες καὶ κάθε λογῆς ἐπιῤῥοὲς σὲ γλῶσσες, συνήθειες, ἤθη, ἔθιμα.
Ἀλλὰ ἄς τὸ παρακάμψουμε κι αὐτό…
Σήμερα ἀκολουθοῦμε τὸν μαϊμουδάνθρωπο καὶ τὰ ἐπιτεύγματά του!!!
Εἴπαμε… Ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἀφρική, πέρασε στὴν Ἀσία, ἀνέβηκε τὸν Καύκασο κι ὅλα τὰ βουνὰ καὶ τὰ ὅρη καὶ τὶς ἄγριες κορφοῦλες κι ἔφθασε στὴν …Ἰνδοευρωπία. Ἀλήθεια βρέ;  Ποῦ στά κομμάτια εἶναι αὐτή ἡ Ἰνδοευρωπία; Σάν πολύ ἐξαπλωμένη δέν μᾶς τήν παρουσιάζετε τώρα τελευταῖα;
Διότι πρὸ μερικῶν ἐτῶν ἀλλοῦ μᾶς λέγατε πὼς τὴν ἐντοπίζατε. Κάπου σὲ στέπες, σὲ Καυκάσους, σὲ μαῦρες κι ἄραχνες θάλασσες λέγατε…  Τώρα μᾶς τὴν παρουσιάζετε πιὸ …Ποντιακή!!! Ἄλλαξε ὁ τόπος; Μετεκινήθῃ; Τόν ἔχετε δῆλα δή ὁριστικῶς καθορίσῃ; 
Σήμερα /λοιπὸν  ἡ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ μοῦ ἔδωσε ἀπαντήσεις… Κακῶς σᾶς ξαναρωτῶ. 
Μόνον νά… Ἐπεὶ δὴ ἐξακολουθῶ νὰ παραμένω ἀπολύτως δύσπιστη, μήπως νά μέ βοηθούσατε λίγο μέ τά εὑρήματά σας;  Διότι γιὰ νὰ παρουσιάζῃς τέτοιου εἴδους χάρτες, κάπου, σὲ κάποια εὑρήματα, σὲ κάποιες ἀποδείξεις θὰ πρέπῃ νὰ βασίζεσαι. Ἐσεῖς πού διασπείρετε αὐτές τίς εἰκόνες ἔχετε ἀπό αὐτές; Ἀποδείξεις ντέ!!! ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!!!!!
Τί ἔχετε βρῇ πού νά ἐπιβεβαιώνῃ αὐτόν τόν χάρτη πού μᾶς παρουσιάζετε; Κάποιο γραπτό μνημεῖο;
Ἀλλὰ ξέχασα… Τὴν γραφὴ τὴν βρῆκαν πολὺ ἀργότερα κάτι σπορὲς τοῦ μαϊμουδανθρώπου στὶς ἐρήμους τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
Ἁπλῶς αὐτὴ ἐδῶ ἡ ἐπιγραφή:
7.300 ἐτῶν ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὸ Δισπηλιὸ τῆς Καστοριᾶς. Γράμματα εἶναι... Ὄχι κουτσουλιές!!!
7.300 ἐτῶν ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὸ Δισπηλιὸ τῆς Καστοριᾶς. Γράμματα εἶναι… Ὄχι κουτσουλιές!!!
μάλλον εἶναι ἀνύπαρκτος!!!
Φαντάζομαι πὼς κι αὐτό:
ἀρχαιότερος χάρτης, σὲ πέτρα, Δισπηλιὸ Καστοριᾶς. Τῆς αὐτῆς περιόδου μὲ τὴν γραφή, παραπάνω καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια ἀνασκαφή.
ἀρχαιότερος χάρτης, σὲ πέτρα, Δισπηλιὸ Καστοριᾶς. Τῆς αὐτῆς περιόδου μὲ τὴν γραφή, παραπάνω καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια ἀνασκαφή.
γιὰ ἐσᾶς εἶναι ἀνύπαρκτον ἐπίσης!!!
Κι ἐτοῦτο βέβαια εἶναι ἀνύπαρκτον:
σπήλαιον Γιούρα Βορείων Σποράδων, 5000-4500 παχ (6500-7000 ἐτῶν) Διακρίνονται τὰ γράμματα Α, Υ, Δ
σπήλαιον Γιούρα Βορείων Σποράδων, 5000-4500 παχ (6500-7000 ἐτῶν)
Διακρίνονται τὰ γράμματα Α, Υ, Δ
Εἶχαν λοιπόν καί γραφή οἱ κουζουλοί; Πρό πόσων ἐτῶν εἴπαμε; 6.500-7.000 ἐτῶν; 
Κι ὁ μαϊμουδάνθρωπος ἀκόμη δέν εἶχε καταφέρῃ νά φθάσῃ στήν …Ἰνδοευρωπία; Τς τς τς… Καθυστέρησε πολύ!!! Ἔχασε κι ἐδῶ τὴν πρωτιά.
Ὅμως στὸ Δισπηλιὸ γλεντοῦσαν ἤδη δύο χιλιάδες χρόνια τοὐλάχιστον, πρὶν νὰ ξεκινήσῃ ὁ μαϊμουδάνθρωπος ἀπὸ τὴν …Ἰνδοευρωπία, γιὰ νὰ τὸν ἐπιμορφώσῃ!!!!
Δισπηλιό. Φλογέρα ἡλικίας 7260 ἐτῶν (5260 παχ) Τὸ ἀρχαιότερον μουσικὸ ὄργανον τῆς Εὐρώπης!!!
Δισπηλιό. Φλογέρα ἡλικίας 7260 ἐτῶν (5260 παχ)
Τὸ ἀρχαιότερον μουσικὸ ὄργανον τῆς Εὐρώπης!!!
Ἀληθεια, οἱ Μινωΐτες, καθώς ἐπίσης καὶ οἱ λοιποί Ἕλληνες, κάτοικοι τοῦ Αἰγαιακοῦ χώρου, μιλοῦσαν ἤ μόνον ἔγραφαν; 
Αὐτὸ δὲν τὸ σκεφθήκαμε!!! 
Οὔφφφ… 
Πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ πρέπει νὰ τὸ πιάσουμε!!! Τὸ σενάριο μπάάάζει!!!!!!!!!!!
Λοιπόν, εἶχαν γραφή, ναυσιπλοΐα, ἀποικίες, ἀλλὰ περίμεναν τὸν μαϊμουδάνθρωπο νὰ τοὺς φέρῃ γλῶσσα.  Σωστά; Μουγγοὶ ἦσαν ἔως τότε. Κάπου κάπου ἔκαναν τὰ νούμερα τοῦ Ταρζᾶν, κυρίως ἐπάνω στοὺς χοροὺς καὶ στὶς νίκες, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα ἦσαν ΟΛΟΙ τους μουγγοί!!! 
Δῆλα δή;
Δῆλα δή, εἴπαμε!!!! Τὸ σενάριόν τους ΜΠΑΑΑΑΑΖΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙ ἀπὸ κάθε πλευρά!!!! Καὶ γιὰ τὴν ἀκρίβεια…
Ἔως νὰ ἔλθῃ  ὁ μαϊμουδάνθρωπος ἐδῶ οὐσιαστικῶς ἐξακολουθοῦσαν νὰ κάνουν τὰ συνήθη…
Ἐξακολουθοῦσαν νὰ ἔχουν μουσική, χορούς, ταξείδια, ἑορτές, γραφή, ζωγραφική, ἀγγειοπλαστική, γλυπτική… ΓΛΩΣΣΑ!!!! 
Ναί, γλῶσσα!!! 
Διότι μουσικὴ δὲν φτιάχνεις ἐὰν δὲν ἔχῃς γλῶσσα!
Διότι ναυσιπλοΐα, καὶ δὴ διεθνή,  δὲν ἔχεις ἐὰν δὲν ἔχῃς γλῶσσα!!! Δὲν μιμεῖσαι τὶς κραυγὲς τοῦ Ταρζᾶν γιὰ νὰ πῇς στὸν μοῦτσο σου νὰ κατεβάσῃ τὸ πανί!!! Τοῦ κατεβάζεις καντήλια, ἁγίες, …αγίες γιὰ νὰ τσακιστῇ νὰ τὸ κατεβάσῃ!!!
Διότι τέχνες δὲν κάνεις ἐὰν δὲν ἔχῃς γλῶσσα!!! Οὔτε ἐπιστῆμες!!! Οὔτε πολιτισμό!!! Γκέ γκέ γκαγκάδες;
Τελικῶς πράγματι…
Τὸ σενάριό τους μπάζει ἀπὸ παντοῦ…
Ἀλλά μήπως κάνω λάθος; 
Μήπως τελικῶς ἔχουν σέ κάτι δίκαιον;
Γιὰ νὰ ξανακούσουμε μίαν στιγμούλα τὶς φωνοῦλες τους:
καὶ σὲ αὐτό:
Τί ἀνακαλύπτουμε τώρα πιά;
Μήπως πράγματι βρήκαμε τούς ἀπ’ εὐθείας ἀπογόνους τοῦ ταλαιπώρου μαϊμουδανθρωποειδοῦς;, πού γύριζε στά ὅρη καί στά ἄγρια βουνά, πρό κειμένου νά βρῇ …κοτέτσι καί νά κλωσσήσῃ τούς ἀπογόνους του;
Μήπως εἶναι οἱ Ἄγγλοι, καθώς καί ὅλοι οἱ λοιποί Εὐρωπαῖοι οἱ πραγματικοί καί μοναδικοί ἀπόγονοι τοῦ Ταρζᾶν καί τῶν ὁμοίων του; 
Μήπως ξαναβρίσκει ὁ γύφτος τήν γενιά του κι ἀναγαλιάζει ἡ καρδιά του;
Ξανακοῦσατε παρακαλῶ πολὺ προσεκτικὰ τὶς ἠχογραφήσεις καὶ μετὰ νὰ ἀποφασίσετε!!!
Ὅλα τὰ συμπεράσματα νὰ τὰ μαζέψουμε, νὰ τὰ καθαρογράψουμε καὶ νὰ τὰ στείλουμε στὸ National Geographic καὶ στὸν καθηγητὴ ἰνδοευρωπαῖο. Εἶμαι βεβαία πὼς θὰ χαροῦν ἰδιαιτέρως ὅλοι τους!!! Ἰδίως ὅταν θὰ συνειδητοποιήσουν τὸ πόσο ἠλίθιος ἦταν ὁ πρόγονός τους, ποὺ ἀν τὶ νὰ πάῃ μὲ τὰ πλοῖα τῶν Μινωϊτῶν στὴν Εὐρώπη, μέσα σὲ χρονικὸ διάστημα τὸ πολὺ ἑνὸς μηνός, αὐτὸς ἀνεβοκατέβαινε βουνὰ γιὰ τοὐλάχιστον τέσσερις χιλιάδες χρόνια. 
Καί μετά θέλουν νά κυβερνήσουν τόν πλανήτη; 
Ποιοί; Οἱ ἀπ΄ εὐθείας ἀπόγονοι τῶν μαϊμουδανθρώπων;
Φιλονόη

Σημείωσις α’

Νὰ θυμηθοῦμε νὰ ἐπισυνάψουμε κι αὐτὰ μέσα στὸ δεματάκι ποὺ θὰ τοὺς ἑτοιμάσουμε.

Εἶναι ἡ σανσκριτική ἀπόγονος τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης;

Ἡ καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων.

Τοὐλάχιστον 120.000 ἐτῶν ἱστορία μᾶς χρωστοῦν.

Κι ἐδῶ τὸ ἄρθρον τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΔΟΛου.

Πώς μιλούσαν οι μακρινοί πρόγονοί μας

Ηχογράφηση απαγγελίας στην πρωτο-ινδοευρωπαϊκή, μητέρα όλων των σύγχρονων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών – και των ελληνικών
Ακούστε τον καθηγητή Αντριου Μπερντ να απαγγέλλει τον μύθο «Το πρόβατο και τα άλογα» στην πρωτο-ινδοευρωπαϊκή
Πώς ακριβώς ακούγονταν τα πρωτο-ινδοευρωπαϊκά, η «πρωτογλώσσα» από την οποία κατάγονται όλες οι σύγχρονες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες; Οι σχετικές γνώσεις μας είναι παραπάνω από ελλιπείς, ωστόσο ένας γλωσσολόγος έκανε μια απόπειρα να δώσει την απάντηση απαγγέλλοντας δυο κείμενα με τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει ότι θα πρέπει να μιλούσαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Κανείς δεν μπορεί να κρίνει αν η προφορά του είναι πράγματι η σωστή, αφού τα πρωτο-ινδοευρωπαϊκά έχουν πάψει να μιλιούνται εδώ και χιλιετίες, όμως το εγχείρημά του έχει προσελκύσει έντονα το ενδιαφέρον τόσο των επιστημόνων όσο και του κοινού, το οποίο έχει αναγάγει την απαγγελία του σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ημερών στο Διαδίκτυο.
Η μητέρα όλων των γλωσσών
Ηδη από τον 19ο αιώνα οι γλωσσολόγοι συμφωνούν στο ότι όλες οι σύγχρονες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες – συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών – κατάγονται από μια κοινή μητρική γλώσσα, η οποία έχει ονομαστεί πρωτο-ινδοευρωπαϊκή. Αν και θεωρείται ότι η ΠΙΕ, όπως την αποκαλούν εν συντομία οι ειδικοί, μιλήθηκε ως μοναδική γλώσσα στην Ευρώπη και στην Ασία σε κάποιο διάστημα ανάμεσα στο 4500 και το 2500 π.Χ., δεν υπάρχουν γραπτά κείμενά της. Χάρη όμως σε επισταμένες έρευνες που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα θεωρείται η πρωτογλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα οι γλωσσολόγοι.
Βασιζόμενος σε όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί ως τώρα από τις παλαιότερες  αλλά και από τις τελευταίες μελέτες ο Αντριου Μπερντ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι και ειδικός στη φωνητική της πρωτο-ινδοευρωπαϊκής, «ξαναζωντανεύει» τη νεκρή πρωτογλώσσα απαγγέλλοντας δυο κείμενα για λογαριασμό του περιοδικού «Archaeology». Το πρώτο είναι γνωστό ως «Το πρόβατο και τα άλογα» και είχε συνταχθεί στα πρωτο-ινδοευρωπαϊκά από τον γερμανό γλωσσολόγο Αουγκούστ Σλάιχερ το 1868. Το δεύτερο είναι «Ο βασιλιάς και ο θεός», ένας μύθος από τη Ριγκβέδα, μεταφερμένος από τα σανσκριτικά στα πρωτο-ινδοευρωπαϊκά από τους γλωσσολόγους Ερικ Χαμπ καιΣουμπχάντρα Κουμάρ Σεν.
Ο Βασιλιάς και ο Θεός
Παρ’ ότι η ΠΙΕ είναι η πρωτογλώσσα που οι ειδικοί γνωρίζουν καλύτερα σήμερα, τα κενά των επιστημόνων γύρω από αυτήν είναι τεράστια. Ακόμη και η προέλευσή της αμφισβητείται. Η επικρατέστερη θεωρία – υπέρ της οποίας τίθεται και ο δρ Μπερντ – τη θέλει να έχει γεννηθεί στις στέπες της Κασπίας Θάλασσας πριν από 6.500 χρόνια (γύρω στο 4,500 π.Χ.), άλλοι όμως επιστήμονες υποστηρίζουν ότι «ξεπήδησε» αρκετά νωρίτερα στα χωράφια της Ανατολίας. Με τόσες διαφωνίες και σκοτεινά σημεία φυσικά δεν είναι δυνατόν να θεωρήσει κανείς ότι η εκφώνηση των πρωτο-ινδοευρωπαϊκών από τον δρα Μπερντ είναι πράγματι σωστή. Ο ίδιος, σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό μπλογκ Huffington Post, δηλώνει ότι αποτελεί μια «πολύ βάσιμη κατά προσέγγιση απόδοση». Όταν τον ρώτησαν πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια απολύτως «σίγουρη» ηχογραφημένη απόδοση απάντησε γελώντας: «Με μια μηχανή του χρόνου, ίσως;»
ἀπορίες
  1. Καί γιατί νά φύγῃ ἀπό τήν Ἀφρική; Τί τοῦ ἔλειπε; Χῶρος; Τόπος; Τροφή; Μὰ ἀκόμη, ἔως ἐκείνην τὴν στιγμή, δὲν εἶχαν μεταλλαχθῇ σὲ γουρούνια οἱ ἀπόγονοί του, ποὺ τὸν ἐκκαθαρίζουν σήμερα, διότι ἁπλῶς δὲν εἶχαν γεννηθῇ.
  2. Τί στό καλό; Ἔβαλε τά χέρια του κι ἔβγαλε τά μάτια του; Δέν εἶχε ὅλα τά καλά τοῦ θεοῦ ἤ τῶν θεῶν του ἐκεῖ πού διαβιοῦσε; Μπελάδες γύρευε; Ἤ μήπως μία τόσο μεγάλη Ἤπειρος δέν τόν χωροῦσε;
  3. Σήμερα γιατί δέν ξασπρίζουν οἱ ἀφρικανοί;

Σημείωσις β’

Μὲ τόση διαφήμισι ποὺ τοὺς κάνω, πρέπει νὰ ἀρχίσουν νὰ μὲ πληρώνουν μὲ τὸν μήνα!!!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα