Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ΚΡΥΦΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.Εκτός από τις φανερές, υπάρχουν και οι κρυφές κάμερες. Η θετική πλευρά τους αφορά αποκαλύψεις περιπτώσεων διαφθοράς, διακρίσεων, ασυδοσίας και αυθαιρεσίας. Η αμφιλεγόμενη νομιμοποίηση της καταγρα­φής οπτικού υλικού (μέσω κρυφών καμερών) και της δημοσιοποίησής του μέσω της τηλεόρασης, στηρίζεται στο επιχείρημα ότι αποκαλύ­πτει παραβατική συμπερι­φορά που αφορά δημόσιο συμφέρον. Τα όρια όμως εί­ναι δυσδιάκριτα.
 
 Το Συμβούλιο της Επικρα­τείας (ΣτΕ) αποφαίνεται ότι "σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα(άρθρο 370 Α) η χρήση, ειδικά, πληροφοριών ή μαγνητοφωνημένων ή μα­γνητοσκοπημένων ταινιών που αποκτήθηκαν αθέμιτα δεν είναι άδικη, αν η χρήση έγινε από τρίτο που δεν συμ­μετείχε στην αθέμιτη παρα­γωγή της μαγνητοφωνημέ­νης ή μαγνητοσκοπημένης ταινίας, ενώπιον οποιασ­δήποτε δικαστικής ή άλ­λης ανακριτικής αρχής για τη διαφύλαξη δικαιολογημέ­νου συμφέροντος που δεν μπορούσε να προστατευ­θεί διαφορετικά και ιδίως σε ποινικό δικαστήριο για την υπεράσπιση του κατηγορου­μένου και γενικά αν η χρήση έγινε για την εκπλήρωση κα­θήκοντος του κατηγορουμέ­νου ή για τη διαφύλαξη έν­νομου ή άλλου δικαιολογη­μένου ουσιώδους δημό­σιου συμφέροντος.... στην περίπτωση αυτή καθίσταται επιτρεπτή η χρήση αυτών ως αποδεικτικών μέσων". 
 
Επίσης η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί με παράνομο τρόπο (κρυφή κάμερα) επιτρέπεται "μόνον χάριν της προστασίας συ­νταγματικά υπέρτερων έννο­μων αγαθών (όπως είναι η ανθρώπινη ζωή) του προσώ­που που προσκομίζει αποδει­κτικό μέσο που αποκτήθηκε κατά παράβαση των διατά­ξεων".
 
Tι είναι αθέμιτο και τιμωρεί­ται με φυλάκιση;
 
Άρθρο 370 παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα: Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποι­ονδήποτε άλλο τρόπο παρεμ­βαίνει σε τηλεφωνική σύν­δεση ή συσκευή με σκοπό να πληροφορηθεί ή να μαγνη­τοφωνήσει το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων. 
 
Παράγραφος 2: Όποιος αθέμιτα παρακο­λουθεί με ειδικά τεχνητά μέσα ή μαγνητοφωνεί προ­φορική συνομιλία μεταξύ τρί­των που δεν διεξάγεται δη­μόσια ή μαγνητοσκοπεί μη δημόσιες πράξεις τρίτων...και όποιος μαγνητοφωνεί ιδιω­τική συνομιλία μεταξύ αυτού και τρίτου χωρίς τη συναί­νεση του τελευταίου. 
 
Παρά­γραφος 3: Όποιος κάνει χρήση των πληροφοριών ή των μαγνητοταινιών ή των μαγνητοσκοπήσεων που αποκτήθηκαν με τους τρό­πους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.
 
Ο τηλεοπτικός "δημοσιογρά­φος" σε πολλές περιπτώσεις αποφαίνεται ως άτυπος δικα­στής πριν την κανονική δίκη, "καταδικάζοντας" τον κατα­γραφόμενο, σε ένα σκηνικό ρωμαϊκής αρένας. Υπάρχουν και οι κατάλληλοι δημόσιοι κατήγοροι, που συμπληρώ­νουν το σκηνικό και αποθεώ­νουν τον "δημοσιογράφο". Το κοινό επιθυμεί αίμα και ο "δημοσιογράφος" του το προσφέρει. 
 
Αλίμονο στον άτυχο πρωταγωνιστή, γιατί εδώ δεν ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την δι­καστική απόφαση. Φυσικά με την δημοσιοποίηση των video αυτών χωρίς την συγκατά­θεση των καταγραφομένων, παραβιάζεται η αρχή της προστασίας προσωπικών δε­δομένων και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν επιβληθεί υπέρογκα χρηματικά και όχι μόνο πρόστιμα, χωρίς όμως να διαφανεί συμμόρφωση από τους παρανομούντες.
 
 Άλλωστε το οπτικό υλικό συ­μπληρώνεται συχνά και με άσχετο γαργαλιστικό περιε­χόμενο, ώστε να κορεστεί η οφθαλμολαγνική και αδη­φάγα επιθυμία του κοινού και να ανεβεί η τηλεθέαση.
 
To επόμενο βήμα στις κρυφές κάμερες της τηλεόρασης αποτέλεσαν οι στρατιές των εργαζόμενων-χαφιέδων που για ένα μεροκάματο δέχτη­καν να εργαστούν για εκπο­μπή "αποκαλύψεων" άλλου "δημοσιογράφου", σε επιχει­ρήσεις και καταστήματα, προκειμένου να βγάλουν αποδείξεις για παρανομίες και παρατυπίες. 
 
Εδώ έχουμε το εξωφρενικό να θεωρείται ο παρακολουθούμενος a priori ύποπτος και εν δυνάμει ένοχος για τέλεση αδικημά­των! To πόσο αντιδεοντολο­γικές και παράτυπες είναι οι πρακτικές που περιγραφτη­καν προηγουμένως, αποδει­κνύεται από τις επανειλημμέ­νες διαγραφές από την ΕΣΗΕΑ των εν λόγω "δημοσι­ογράφων". Παρ'όλα αυτά οι συγκεκριμένοι συνε­χίζουν απτόητοι στο δημαγω­γικό και λαϊκίστικο έργο τους.
 
 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

1 σχόλιο:

  1. Το φαινόμενο με τις κάμερες πρέπει να περιοριστεί. Δεν μπορεί και ο τελευταίος πολίτης να καταγράφει τον καθένα. Αυτό πρέπει να τιμωρείται με αυστηρές ποινές. Δεν μπορούν τα καταστήματα να εγκαθηστούν κάμερες και να καταγράφουν, να αποθηκεύουν κοκ επι 24ώρου τους πελάτες και τους υπαλλήλους. Άλλο προστασία, άλλο έλεγχος. Απο ληστείες φυσικά δεν προστατεύονται ένεκα οτι κανένας ληστής δεν πάει ακάλυπτος. Υπάρχει νομοθεσία και γνομωδότηση της ΑΔΑΕ. Όταν αυτά καταπατούνται, να πηγαίνει μέσα ο άλλος να βάλει μυαλό

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα