Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

ΚΩΔΙΞ ΕΝΝΕΑ


                              

Ο  ΚΩΔΙΞ....ΕΝΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ  (ΕΝ-ΝΕ-Α=1+1+1=111)
(Γεύσεις.....και αρώματα....από τον πάνσοφο Ελληνικό Λόγο.)
1.)    ΕΚΣΤΑΣΙΣ = ( Η ΕΚΤΟΣ+ΣΤΑΣΕΩΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ….)
ΑΔΕΛΦΙΑ...Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΣ (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων), ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ. ΟΥΤΩΣ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΑΥΤΟΥ....ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ».

Η ΖΕΥΞΙΣ των δύο ειδήσεων των Νοητικών ΕΞΩ (Απολλωνίων) και συναισθηματικών ΕΣΩ (Διονυσιακών) , δημιούργησε την διεργασία της ΣΥΝ+ΕΙΔΗΣΕΩΣ, δηλα δή ο Άνθρωπος μέσω της ύπατης θεότητας (ΖΕΥΣ), απέκτησε συνείδηση:
ΖΕΥΞΙΣ=682=>7   (ΣΕΠΤΑ-ΙΕΡΑ)    //   ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ=1087=>7   (ΣΕΠΤΑ ΙΕΡΑ)
ΕΣΩ=1005=>6   //    ΕΞΩ=865=>1
Η ΖΕΥΞΙΣ των ΕΞΩ-ΕΣΩ [Είδησης] είναι αυτή που έδειξε μια μεγάλη αλήθεια, την γέννηση του Λόγου.
ΕΙΔΗΣΙΣ=437=>5 // ΛΟΓΟΣ=373=>4....ούτως ο Λόγος μέσω του Διός ....απέκτησε ολοκληρωμένη συνείδηση.
Η διαφορά μεταξύ ΕΙΔΗΣΕΩΣ και ΛΟΓΟΥ είναι 437-373 και απαιτεί την        ΖΕΥΞΙΝ των ΣΕΠΤΩΝ-ΙΕΡΩΝ (7) =1 για να γίνει η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ (7) ΣΕΠΤΑ. 437-373=64=ΑΛΗΘΕΙΑ. ΑΛΗΘΕΙΑ=64=>1....μία είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ( ΘΕΙΑ  ΑΛΗ)....οι εκφάνσεις της...πολλές.
Ο Ελληνικός ΛΟΓΟΣ είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ.....Αδέλφια...και είναι πλήρως συνειδητοποιημένος.
Η ΖΕΥ-ξις των Ειδήσεων (ΕΞΩ-ΕΣΩ)...μας έδωσε το στίγμα της, ίνα αρχίσει πλέον ελεύθερα ο ανθρώπινος ΔΙΑ-λογισμός. Ούτως γεννήθηκε ο ΔΑΙΜΩΝ του λόγου από την εμπεριστατωμένη και εξ ονύχων έρευνας :(ΔΑΙΜΩΝ-ΕΙΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.... ΔΑΙΜΩΝ ΛΟΓΟΥ=905+573=>2.
Το σύμβολο του ΛΟΓΟΥ είναι ο ΕΡΜΗΣ ο Τρισμέγιστος. ΕΡΜΗΣ=353=>2. 
ΛΟΓΟΣ=373, ΕΡΜΗΣ=353, η διαφορά τους είναι 373-353=20, δηλαδή 2=> ο πυθμένας αυτός καθαυτός. 
Ούτως ο ΕΡΜΗΣ–ΛΟΓΟΣ πληροφοριοδότης της καλής αγγελίας, μεταφέρει την γνώση της φύσης και των μυστικών της στην ανθρωπότητα.....ίνα αρχίσει ο ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ και να σχηματιστεί η απαστράπτουσα λέξηΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ και να καταλήξει στο απαρέμφατο.....ΔΙΑΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ.
Εις το ανάγνωσμα της λέξεως Διαλογισμός συνήθως....μας παραπέμπει σε ανατολίτικες θρησκείες...όμως είναι καθαρώς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ .
Ο ΔΙΑΣ ΕΣΤΙΝ=ΕΛΕΥΣΙΣ=ΩΝ=850 
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ= (ΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑ). Ο Ζεύς είναι ο Νούς του Συμπαντικού Υπάρχειν δια των Συλλογισμών. Ο Λογισμός του Διός......είναι ο ελληνικός τρόπος του δια+λογίζεσθαι, ο οποίος αναπτύσσεται με βάσιν την αρχήν της Δικαιοσύνης. Μετά τον Δία+Λογισμόν ακολουθούν....οι Σύν+Λογισμοί....κάτι το οποίον συνήθως το αγνοείτε.  Μετά την διάσπασιν του εαυτού και τον κατακερματισμόν του «εγώ» με στόχον τον κριτικόν έλεγχον και σκοπόν την αναγνώρισιν των αδυναμιών και δυνατοτήτων του.....ακολουθεί η ζεύξις (ζευ-) του Διός, η επαναφέρουσα την ενότητα εις την ψυχήν.....δια του υιού του Διός,....Απόλλωνος.
ΑΔΕΛΦΙΑ.....σκοπός του Δια+λογισμού είναι η αυτοθεραπεία με προτύπους αρχάς τον Απόλλωνα. Αυτοθεραπευμένον  το Όν με ιδεατά πρότυπα τον Δία, Απόλλωνα, Χείρωνα, έχει την ευτυχίαν να διαπιστώση ότι και τα άλλα όντα του περιβάλλοντος του.....ωφελούνται εκ της αλλαγής αυτής.
Οι ιδιότητες των (θεών) ίνα έχουν φυσική διείσδυση εις την Ψυχή μας....οφείλουν να μεταβληθούν σε ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΟΡΘΑ από τον ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΟ των ΘΕΙΩΝ ΟΝΤΩΝ. Τούτη η μεταφορά ΑΔΕΛΦΙΑ.....γίνεται με την ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ. Η Ενδοσκόπησις είναι η καθολική θέαση της κάθε εξεταζόμενης ΕΝΝΟΙΑΣ, η οποία φυσικά έπεται του ΣΥΝ+ΔΙΑ+ΛΟΓΙΣΜΟΥ.  Ο Νούς είναι μία καθαρή ΟΥΣΙΑ, η οποία έχει την δυνατότητα να δημιουργεί αυθεντικούς ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, μετά τις ΓΝΩΣΕΙΣ των ΑΙΤΙΩΝ, οι οποίες φέρουν στην ΔΙΑ-ΓΝΩΣΗ.....τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Τα αίτια είναι συνήθως κρυφά....και ο μόνος τρόπος να αποκαλυφθούν τα κεκρυμμένα αίτια της Φύσεως....είναι η ΣΚΟΠΕΥΣΙΣ της ΣΚΕΨΕΩΣ μας.....η οποία θα δημιουργήσει τον αποκεκαθαρμένο ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ. Μέσω της Διανοίας(ΝΟΥΣ ΔΙΟΣ) διαμορφώνουμε από το περιβάλλον μας ΑΠΟΨΗ, εκ των προτέρων γενικών δοξασιών....που εντέχνως μας περιβάλλουν.....επί παντός επιστητού...διαφορές μεταξύ των κοινών αποδεκτών και της αυθεντικής ενδοσκοπικής εξέτασης των εννοιών.
 Άτομα με υπερευαίσθητον ψυχισμόν, αναζητούν, δια της εκλάμψεως, την οδόν προς τα ΘΕΙΑ ΠΕΔΙΑ, τα οποία δεν γνωρίζουν. Λησμονούν όμως την προτεραιότητα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ και ΓΝΩΣΕΩΣ του εαυτού, βασικής προϋποθέσεως ψυχοσωματικής και ψυχονοητικής  υγιείας. ΑΔΕΛΦΙΑ....άνευ υγιούς ψυχοσωματικού και ψυχονοητικού φορέως, η πρόσβασις εις τα υπερβατικά πεδία είναι σχεδόν....ΑΔΥΝΑΤΟΣ.
Εκείνο που χρήζει προσοχής είναι......ειδικά τα άτομα εκείνα τα οποία ασχολούνται σήμερον με τον υπερβατικόν διαλογισμόν, δεν γνωρίζουν ότι η καθημερινή των προσπάθεια αυτοπειθαρχίας και αυτοσυγκεντρώσεως, πολύ πιθανόν να μη τα οδηγήση εις την οδόν της αυτοσυνειδησίας δια της αυτοτελειώσεως. Αυτοπειθαρχία και αυτοσυγκέντρωσις δεν φέρουν, ως επιστέγασμα των προσπαθειών, εις την ποθητήν  ένωσιν μετά του θείου Όντος. Το πιθανώτερον είναι να επιστρέφουν την ψυχήν εις εκείνην την ενοποιημένην θαλπωρήν της μήτρας, όταν ακόμη αύτη διατέλει εις κατάστασιν ιχθύος, αβαρής, εντός του ύδατος, αντιλαμβανομένη μόνον ενστικτωδώς τας ευχαρίστους ή μυστηριώδεις και ακαθορίστους δονήσεις.

                            

Η ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ προσέγγισις είναι δυνατόν να πραγματοποιήση, δια του «γνώθι σαυτόν», την αυτοίασιν, βασικήν προυπόθεσιν θείας επαφής.
Το παράγγελμα του Φοίβου Απόλλωνος, της απολύτου καθαρότητος της ψυχής....οδηγεί την ΨΥΧΗ....εις τα Ολύμπια Θεία Πεδία.

                                                        ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα