Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Παγκόσμιες Αστρολογικές Προβλέψεις Για Το Διάστημα 13 Μαρτίου 2013 Έως 10 Απριλίου 2013 Και Οι Επαληθεύσεις Τους!!Οι αστρολογικές προβλέψεις που ακολουθούν συντάχθηκαν από τον Ιωάννη Μπαρδόπουλο είναι ενδεχόμενο να συμβούν στις περιοχές του πλανήτη που ακολουθούν παρακάτω όπως και στις Βόρειες ή στις Νότιες αποκλίσεις που αναφέρονται κ’ έχουν γενική ισχύ για την παρούσα περίοδο προβλέψεων που αναφέρεται σαν τίτλο του παρόντος κειμένου.
Κατά αστρολογική συνήθεια αφορούν ένα κύκλο Νέας Σελήνης και για όλες τις προβλέψεις μέχρι το τέλος τους στις παρακάτω περιοχές του πλανήτη.
Επίσης είναι θεμιτό από εμένα για την πλήρη διαβεβαίωση σας για τις προβλέψεις αυτές να τις εκτυπώσετε και να τις κρατήσετε σε δικό σας αρχείο για προσωπική σας και μόνο χρήση· και όχι για επαγγελματική ώστε να τις  αντιπαραβάλλεται μετά την εκδήλωση των γεγονότων που αναφέρονται.
Για 29 μέρες έχουμε σημαντικές αστρολογικές συσχετίσεις και κατά αστρολογική συνήθεια θέτουμε σαν αρχή την νέα σελήνη στις 11 Μαρτίου 2013, τότε έχουμε τις πλανητικές συσχετίσεις και την πορεία τους που θα φέρουν τα γεγονότα· αυτές οι επιρροές είναι η:  πολύ σπάνια συσσώρευση έξη πλανητών στο ζώδιο των Ιχθύων και είναι οι πλανήτες: Σελήνη, Ερμή Αφροδίτη, Άρη Ήλιο Ποσειδώνα, όλοι αυτοί οι πλανήτες δημιουργούν μια εκτεταμένη όψη συνόδου μαζί με τον Χείρωνα σε όλο το ζωδιακό μήκος των 30 μοιρών. Ταυτόχρονα οι υπόλοιποι πλανήτες, Πλούτωνας στον Αιγόκερω, Κρόνος στον Σκορπιό, Δίας στους δίδυμους, και ο ουρανός στον Κριό συνδέονται όλοι με θετικές αλλά και μια δυσμενή ζωδιακή συσχέτιση, του Ουρανού αλλά και του Δια. Αυτές οι συσχετίσεις και οι επιρροές τους είναι που δίνουν τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω. Και ειδικά για αυτήν την περίοδο μέχρι την επόμενη νέα σελήνη όπου κατά συνήθεια όλοι οι αστρολόγοι πραγματοποιούμε προβλέψεις πρόκειται να φέρει μια μεγάλη αύξηση του ορίου στα γεγονότα που ακολουθούν καθώς και στις περιοχές.
Η αυξημένη χρονική διάρκεια που θα διαπιστώσετε σε αυτόν και μόνο τον κύκλο προβλέψεων, είναι από τις 13~15 Μαρτίου, 18~22 Μαρτίου, 23~31 Μαρτίου, 3~6 Απριλίου όπου στην πραγματικότητα βγαίνει όλη η δυναμική των πλανητικών συσχετισμών που έχουμε πει και απλώνει τον χρόνο των πιθανών γεγονότων. Έτσι δίνεται πρώτα το σύνολο και μετά χωρίζεται σε υποπεριόδους όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Το ξαναλέω οι χρονικές περίοδοι και οι υποπερίοδοι είναι μόνο για τον παρόντα κύκλο προβλέψεων. 
Οι περιοχές είναι οι: Σε North Latitude 65, 63, 60, 58, 56, 52, 50, 48, 45, 44, 39, 38, 32, 30, 28, 27, 26, 23, 14, 13, 6, 4, 2, 1, ΣεSouth Latitude 1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 24, 26, 27, 30, 33, 39, 48, 52. Orb +- 3 Degree, ή σε  Ονοματίζοντας: [ πόλεις και κράτη ]. Canada,calcify, Vancouver, Montréal, usa, Washington dc, PortlandSacramento, Fulton mo, 

Columbia, Shreveport la, Monroe la, spiringsco, Columbus ga, Tampa fl, Abilene tx, Mexico

 Mazatlan,  Guatemala, el Salvador, Guyana Georgetown, Venezuela, Colombia 

MedellinBogotá,, eguador, brazil Manaus Fortaleza Recife Santos Porto alegre,Bolivia la paz, Chile Santiago, Argentina mentoza Corrientes sanMiguel de Tucuman Rosario san Lorenzo rio cuarto san Luis cased,Portugal Lisbon, Belgium Brussels, France Paris Lyon st malo santEtienne Lille, Holland  den hag, Arnhem, Spain denia Gibraltar Gilon,Germany Bonn Stuttgart Bielefeld Chemnitz, Oslo, Goteborg, Umea,Kronoby, haparanda, Russia saint Petersburg Pskov, Italy Milano, Czech Repuplic lieberec, Lithuania mazeikiai, Latvia Bauska,Belorussia Mazur, David Corodok, Plothica, Romania, Greece PrevezaLamia Skyros, Egypt Cairo Alexandria, Libya Tripoli Misratah,Senegal Dakar, Liberia, Nigeria Lagos, Somalia Mogadishu, CentralAfrican Republic Bangui, Equatorial Guinea, Yemen North South,Zaire Kinshasa, South Africa Durban Johannesburg, MozambiqueMaputo, Oman Fins Izki Nazwa, Katar ( Al Maharrag), Israel, Jordan,Saudi Arabia Buragdah, Iran, Sri Lanka Colombo, INDIA Agra KanpurAhmadabad Gadarwara Madras Bangalore Jullendar, Nepal Bhojpuri,China Beijing Shantou, Japan Tokyo, North Korea, Thailand BankongSumatra Palembang Java Jakarta Ciparay Surabaya Jember Bali,Island Sulawesi Likupang Palopo Kolovo Banumbell, Papuan GuineaKikopi, Australia Brisbane New Castle Alice Springs , New ZealandAuckland Wellington Wanganui Whangarei, UK Brignton IpswishSouthampton.

Αυτές οι περιοχές έχουν ισχύ μέχρι το τέλος του αστρολογικού κύκλου που έχει αναφερθεί παραπάνω.
η Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  14 είναι

Για τις 13 Μαρτίου 2013  με αρχή ορίου από τις 07:00 G.M.T ή U.Tκαι λήξη ορίου στις 15 Μαρτίου 2013 και ώρα 07:00 G.M.T ή U.Tκαθώς έχουμε τις γεωμετρικές αστρολογικές συσχετίσεις των: Ήλιου Πλούτωνα και αναμένεται: Πρωτογενείς φυσικές ωστικές δυνάμεις (σεισμός) και φυσικές καταστροφές με μαζικότητα ατόμων. Στρατιωτική δραστηριότητα με θύματα, πιθανόν σε φυλασσόμενα κρυφά μέρη (καταφύγια ;), Ατυχήματα με θύματα από ασφυξία ή πνιγμό πιθανή χρήση ή διαφυγή φυσικού αεριού με εκρήξεις και θύματα, πιθανότητα δολιοφθοράς με την χρήση τροφής ή νερού, ενδεχόμενα κατόπιν στρατιωτικής εντολής. Το ανώτερο συμβάν ενδέχεται να συμβεί στις πιθανές περιοχές μόνο για την παρούσα περίοδο: σε North, 68, 66, 61, 60, 58, 56, 53, 48-46, 42, 39, 32, 30, 13, 10, 4, 7, 2, 28-27, 39, 35, 50, 24, 14. Σε South, 00, 2, 6, 7, 10 12, 20, 25, 27, 32, 39, 41-42, 45, 52, Orb +- 3 Degree, ή σε LosAngeles, Denver, Kansas city MO, Memphis TN, Jackson MS,Charlotte NC, Albuquerque NM, Oklahoma city, New Orleans LA coastline, Baltimore MD, Mexico Durango, Hermosillo, Venezuela Caracas,Ecuador, Peru Lima, Chile Santiago, Brazil Salvador Campo Granderio de Janeiro Belo Horizonte, Argentina Bahia Blanca, Greece centralCrete, cuprous, Stockholm, Riga, Minsk, Kiev, Helsinki, PolandKatowice, Austria Vienna, Germany Munich, Switzerland GenevaLugarno, France Paris Lyon, Bulgaria Sofia, Italy Como BergamoRome, Iraq Baghdad, Israel Golan, Portugal Lisbon, Libya Tripoli, Turkey Izmir, Niger Niamey, Saudi Arabia, Nigeria Lbadan, Pakistan, India Delhi Hyderabad porbandar Bangalore Dharmsala Mossourie, Sri Lanka, Nepal, Vietnam Saigon, Java island, Japan Osaka TokyoKawasaki, South Korea Taegu, China Honk Kong Hanqznou,Uzbekistan, Australia Brisbane, Tasmania, New Caledonia, EguptCairo.


η Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  15 είναι

Για τις 16 Μαρτίου 2013  με αρχή ορίου από τις 16:30 G.M.T ή U.Tκαι λήξη ορίου στις 17 Μαρτίου 2013 και ώρα 19:30 G.M.T ή U.Tκαθώς έχουμε τις γεωμετρικές αστρολογικές συσχετίσεις των: Άρη Ποσειδώνα, και αναμένεται: Ενδεχόμενη ισχυρή σεισμική δραστηριότητα, καταστάσεις εκτός έλεγχου σε τυχών εκδικητικές τάσεις, πιθανή διαφυγή δηλητηριωδών αέριων με μαζικότητα θυμάτων, πιθανές στρατιωτικές δραστηριότητες με επιτυχία πολεμικών σχεδίων ενδεχόμενες καταστροφές υπόγειων εγκαταστάσεων. Το ανώτερο συμβάν ενδέχεται να συμβεί στις πιθανές περιοχές μόνο για την παρούσα περίοδο: Σε North, 78, 61, 56, 52-50, 48-46, 40, 38-35, 34-33-32, 30, 22, 5, 64-63, 19-18, 12, 2, 10, Σε South, 16, 22, 31, 35, 38, 45, 52, 2, 5-6, 24, 11-10, 40. Orb +- 3 Degree, ή σε Billing MT, Seattle WA, SaltLake City UT, Tallahassee FL, Jacksonville FL, new OrleansLA, Virginia Beach VA, New York NY, Mexico Mexico City,Cuba Havana, Peru Lima, Bolivia La Paz, Argentina, BahiaBlanca Parana San Lorenzo Cordoba Santa Fe Rosario, BrazilSao Paolo Santos, Chile Santiago, Iceland Reykjavik, UKBirmingham, Irish Dublin, Amsterdam, Berlin, WarsawKatowice, Riga, Prague, Vienna, Munich, Geneva, Lisbon,Allergies, Tunis, Libya Tripoli Benghazi, Egypt Cairo, Valetta,Jeddah, Greece (Cephalonia north, Pilos, Atalanti, AegeanSea (Central Aegean near Skyros -  Multiline – Samos island)Euboea Kimi, Thessaloniki, India Bombay BangaloreAhmadabad, Nepal, North Korea, Australia Cairns NewCastle Kyancutta Port Pirie port Lincoln, Senegal Dakar,Cape town Japan Tokyo, Vietnam Hanoi.


η Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  16 είναι


Για τις 18 Μαρτίου 2013 με αρχή ορίου από τις 22:30 G.M.T ή U.T και λήξη ορίου στις 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 11:00 G.M.T ή U.T καθώς έχουμε τις γεωμετρικές αστρολογικές συσχετίσεις των: Έρμη και Άρη, αναμένεται:ατυχία σε άτομα εξουσίας, πιθανές δολιοφθορές με εκρήξεις, φωτιά και θύματα, ατυχήματα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ναυάγια και πνιγμοί, πιθανόν θαλάσσια,  χάσιμο ορατότητας και συνθήκες λάθους εκτίμησης με αποφάσεις που φέρνουν καταστροφή, ενδεχόμενη έντονη σεισμική δραστηριότητα, ηλεκτρικές διαρροές ή σπινθήρες έχουμε χάσιμο ορατότητας και λάθος αποφάσεις που φέρνουν καταστροφή. Το ανώτερο συμβάν ενδέχεται να συμβεί στις πιθανές περιοχές μόνο για την παρούσα περίοδο: Σε North, 47, 33, 70, 61, 53, 47, 22-19, 00Ν, 45, 41, 31, 25, 17-16, 34, 12-11, 6, 3, 28, 66, 52, 47, 33, 23, 20. ΣεSouth, 48, 38-32, 03, 32, 38, 48, 19, 23, 16, 27, 12, 15, 23,Orb +- 3 Degree, ή σε Seattle WA, Atlanta CA, Phoenix AZ,Los Angeles CA, Miami FL, Chicago IL, New York, AtlantaCA, Little Rock AR, Mexico Guadalajara Mexico City, CubaHavana Guantanamo, Ecuador Quito, Paraguay, Colombia,Brazil Fortaleza Rio De Janeiro, Sao Paolo Brasilia SantosBelo Horizonte, Chile Santiago, Bolivia La Paz, Peru Lima,Argentina Buenos Aires Falkland’s, London, BirminghamVienna, Munich, Minsk, Casablanca, Geneva, Amsterdam,Cape Town,  Masqat, GREECE, Japan Osaka Kawasaki, IranTeheran, Iraq Baghdad, Lebanon Beirut, Syria Damascus,Senegal Dakar, Afghanistan Kabul, Pakistan IslamabadKarachi Rawlpindi, Egypt Alexandria, Gaza Strip, MaliBamako, Mauritania Nouakchott, India AhmadabadGadarwara, China Heze Xian Shantou, Sumatra, Thailand,Malaysia, Australia Sydney Brisbane Newcastle Townville,Tasmania, New Zealand Auckland.

                                                                ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 


http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-21845177

http://edition.cnn.com/2013/03/19/us/nevada-military-explosion/index.html?hpt=hp_t3

http://www.defencenet.gr/defence/item/φονική-έκρηξη-σε-αποθήκη-πυρομαχικών-στις-ηπα

http://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne,_California 

Hawthorne, CA (US): 33n55118w21, California


__

http://en.wikipedia.org/wiki/Lubin
http://en.wikipedia.org/wiki/Silesia
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21854873
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=198590&catid=7

η Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  17 είναι 

Για τις 20 Μαρτίου 2013  με αρχή ορίου από τις 18:00 G.M.T ή U.T και λήξη ορίου στις 22 Μαρτίου 2013 και ώρα 20:00 G.M.T ή U.T καθώς έχουμε τις γεωμετρικές αστρολογικές συσχετίσεις των: Άρη Ουρανού, αναμένεται: Ενδεχόμενη Έντονη Σεισμική Δραστηριότητα, σε μέσα μαζικής μεταφοράς ατυχήματα με μαζικούς θανάτους ή ναυάγια, Ενδεχόμενα αεροπορικό ατύχημα από μηχανική απώλεια, από τροφική δηλητηρίαση μαζικοί θάνατοι πιθανή δολιοφθορά, έντονο το φαινόμενο της εξάπλωσης της φωτιάς ενδεχόμενος εμπρησμός. Το ανώτερο συμβάν ενδέχεται να συμβεί στις πιθανές περιοχές μόνο για την παρούσα περίοδο: Σε North, 68, 66, 59, 56, 53, 36, 33-28, 25-22, 16, 6, 2, 12, 48, 50-49, 38, 43-41, Σε South, 29-32, 21, 24, 27-29, 36, 48, 53, 04, 51, 12-16. Orb +- 3 Degree, ή σε Libya Tripoli, Sumatra, Cuba Havana, LosAngeles CA, Las VegasNV, Phoenix AZ, New Orleans LA, Shreveport LA,Jackson MS, Colombus GA, Tampa Orlando FL, St Louis MO, CharlestonWV, Des Meins IA, Dallas Forth Worth TX, Mexico Tampico TijuanaMonglova M orelia Saltillo Hermosillo, Guatemala, Colombia Medelin,Ecuador, Chile Santiago, Peru Lima, Bolivia Lapaz, Brazil FortalezaSalvador Goiania Porto Alegre Rio De Janeiro, Oslo, Saint Petersburg,Helsingi, Vienna, Brusells, Dublin, Lisbon, Marseile, Cazablanca, Berlin, Edinburg, Paris, Rome Sicily, Turkey Istanbul, Egupt Cairo, Baghdad,Liberia Upper Volta, Nigeria Lagos, Zaire Kinshasa, Botswana Gaborone,Somalia Mogadishu, Leshto Maseru, South Africa New Castle Cape Town,Syria Damascus, Lebanon Beirut, Afghanistan Kabul, Pakistan KarachiIslamabad Rawalpindi, Saudi Arabia, Abuzahy Suhar Dubayy Adam AdDawhah Thadig Al qadimah Medina, Yemen North – South Hishalabu,South Yemen Aden, North Yemen At Tubah, India Bangalore MangaloreMadras Bombay Ahamadabad Naqpur, Bangladesh, Burma, Vietnam,China Honk Kong Xianmen Ghangsha Shanghai, South Korea, North KoreaCh’ongjin, Japan Kawasaki Island Hokaido Hakodate, Australia Sydney,New Zealand.    
                                              

                                                  ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Nigeria: Rescue effort for capsized Gabon-bound boat

Berlin, GER: 52n2913e21, Germany

Double helicopter crash in Berlin

Pilot killed when police helicopters crash in Germany

10 dead, mosques burned as Buddhists, Muslims clash in Myanmar

Pakistan Karachi Islamabad


η Αστρολογική  πρόβλεψη  Νο:  18 είναι

Για τις 23 Μαρτίου 2013  με αρχή ορίου από τις 03:00 G.M.T ή U.T και λήξη ορίου στις 25 Μαρτίου 2013 και ώρα 02:00 G.M.T ή U.T καθώς έχουμε τις γεωμετρικές αστρολογικές συσχετίσεις των: Δια Κρόνου, Ήλιου Ποσειδώνα, αναμένεται: Φυσική καταστροφή με πιθανή έντονη σεισμική δραστηριότητα μαζικότητα θυμάτων, πιθανές στρατιωτικές ενέργειες ή δραστηριότητες με θύματα με διαταγές από άτομα εξουσίας, Πυρεία νίκη που οδηγεί σε Ήττα. Το ανώτερο συμβάν ενδέχεται να συμβεί στις πιθανές περιοχές μόνο για την παρούσα περίοδο: Σε North, 68-67, 64, 58-57, 51, 48, 38, 34, 29, 27-25, 22-21, 16, 11, 73, 62, 49, 46, 41-40, 31-30, Σε South, 11, 16, 20-22, 25-26, 31-33, 50, 37-39 Orb +- 3 Degree, ή σε Nicaragua, Chile Santiago, Peru Lima, Saudi Arabia, Mecca Jiddah, Kuwait, Japan Okinawa Osaka Hiroshima Nagasaki Sendai, South Korea Pusan, North Korea, Australia Sydney Cairns Townsville Melbourne Perth, New Zealand, New Caledonia – Hebrides, Fuji Island, Usa Baltimore MD, Scranton Pa, Los Angeles San Francisco CA, Houston TX, Miami Fl, New York, Mexico Saltino Matamoros Leon Merinda Cancoun, Cuba, Colombia Cali, Bolivia La paz, Brazilia Curibita Porto Alegre Santos Paraguay Asuncion, Venezuela Caracas, Argentina Bahia Blanca Buenos Aires, Greece Mt Athos Patrai Athens Ionian Sea Samos Rhodes, Turkey Sea of Marmara Instanbul Ismir, Austria Linz Vienna, Albania, Munich, Lisbon, London, Riga, Minsk, Prague, Bargelona, Bengazi, Egypt Cairo Alexandria - Israel Jerusalem Akamba gulf – Jordan, Lebanon Beirut, Azerbaijan, Morocco Casablanca Rabat, Nigeria Kano, Sudan Nyala, Sierra Leone Freetown, Zimbabwe Bulawago, Namibia Windhogk, Lesotho, South Africa Cape town, Port Elisabeth Kiysna Kameel Oos Londen, China Honk Kong, Pakistan Karachi, Tibet – Burma, Java Island Surabaya, Afganistan Kabul, Dubay – Doha, India Varanasi Surat Raipur Naypur Quilon, Hawai,

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21914274

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=199259&catid=4

http://world.time.com/2013/03/23/greece-2-hurt-11-escape-in-prison-shooting/

http://edition.cnn.com/2013/03/22/world/asia/bangladesh-tornado/index.html?hpt=hp_t4
http://edition.cnn.com/2013/03/22/world/asia/bangladesh-tornado/index.html?hpt=ias_c2

http://edition.cnn.com/2013/03/23/world/asia/thailand-refugees-fire/index.html?hpt=ias_c2


οι επόμενες ενσωματώνονται πολύ σύντομα ... 

ΠΗΓΗ

                                            ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα