Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

" Για τι ετοιμάζεστε;"


Ο Δρόμος της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας[1] είναι μία πολύ μεγαλειώδης ετοιμασία. Είναι μεγαλειώδης γιατί ανταποκρίνεται σε μία μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στον κόσμο. Έχετε έρθει στην Γη σε μία εποχή τεράστιας αλλαγής και πρόκλησης. Δεν είναι μία εύκολη εποχή, αλλά εάν η προσφορά είναι ο σκοπός και η πρόθεση σας, είναι η κατάλληλη στιγμή για να είστε στον κόσμο.
Έχετε έρθει σε μία χρονικά καθοριστική περίοδο αλλαγών. Δεν είναι η αρχή μίας νέας εποχής. Είναι η αρχή μίας μεγάλης μετάβασης, μίας μετάβασης από την κουλτούρα της φυλής, σε μία παγκόσμια κοινότητα και στην ανάπτυξη σχέσεων με την Ευρύτερη Κοινότητα, της ο­ποίας ένα μικρό μέρος αποτελεί ο κόσμος σας.
Δεν έχετε έρθει εδώ για να ζήσετε μία συνηθι­σμένη ζωή, κάτω από ήρεμες και παθητικές συνθήκες. Δεν έχετε έρθει εδώ για να συνταξιοδοτη­θείτε να αναπαυθείτε ή να ζήσετε μία ζωή ήσυχου διαλογισμού. Έχετε έρθει για να υπηρετήσε­τε ένα κόσμο, του οποίου οι ανάγκες είναι τεράστιες και πιεστικές και του οποίου, ήρθε η ώρα για να γνωρίσει ευρύτερα την ζωή, πέρα από τα σύνορα του.
Ίσως θεωρείτε ότι είστε άτυχοι, γιατί είστε εδώ μία τέτοια περίοδο. Όμως, εάν σκεφθείτε καθαρά όλα όσα σας έχουμε πει μέχρι τώρα, θα δείτε όντως ότι η ζωή, σας δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να ανακτήσετε τη Γνώση μέσα σας και να ανακτήσετε την αληθινή σας δύ­ναμη και ικανότητα. Αυτό δεν το κάνετε απαραίτητα γιατί το θέλετε, αλλά γιατί χρειάζεται. Τα πολύ μεγάλα πράγματα, δεν επιτυγχάνονται ποτέ επειδή οι άνθρωποι τα θέλουν. Τα πολύ με­γάλα πράγματα επιτυγχάνονται, γιατί οι άνθρωποι τα χρειάζονται. Το «θέλω» και το «χρειά­ζομαι» είναι πολύ διαφορετικά. Δεν υπάρχει αρκετή δύναμη, αφοσίωση, αποφασιστικότητα και επιμονή όταν θέλει κάποιος κάτ
Θα πρέπει να υπάρχει μία ανάγκη μέσα σας - κάτι που πρέπει να κάνετε, κάτι που πρέπει να έχετε, κάτι που πρέπει να επιτύχετε. Είναι αυτό, το μεγα­λύτερο κίνητρο, που σας δίνει αληθινή δύναμη και ικανότητα και σας κρατά στην πορεία, ανε­ξαρτήτως των συνθηκών ή των καταστάσεων που μπορεί να συναντήσετε.
Έχετε έρθει σε μία μεγαλειώδη εποχή. Έχετε έρθει για να δώσετε σημαντικά πράγματα. Συγχαρητήρια! Ο Τρόπος της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας, σας δίνεται, ώστε να μπορέσε­τε να ετοιμαστείτε. Αυτό για το οποίο ετοιμάζεστε, είναι μεγαλύτερο από αυτό που οι γονείς σας ή οι παππούδες σας, είχαν να διαχειριστούν. Επομένως, μία νέα διδασκαλία και ένα νέο όραμα πρέπει να δοθούν σε εσάς, ώστε να εκτιμήσετε πλήρως την κατάσταση που υπάρχει εδώ. Δεν μπορείτε να στηριχθείτε πάνω στη συμπυκνωμένη σοφία και εμπειρία των προγόνων σας, γιατί τώρα πρέπει να έχετε μία ακόμα μεγαλύτερη ικανότητα. Επομένως, όταν μιλάμε για την μεγαλειώδη ετοιμασία, το σχετίζουμε αυτό με την μεγαλειώδη εποχή στην οποία έχετε έρθει.
Μην επιζητάτε να σας δώσει ο κόσμος αυτό που θέλετε, γιατί αυτό είναι το μονοπάτι της απογοήτευσης και της αυταπάτης. Αντίθετα, επιζητείστε την ευκαιρία για να συνεισφέρετε κά­τι ουσιαστικότερο σε ένα κόσμο που χρειάζεται αυτό που έχετε, γιατί πράγματι έχετε αυτό που χρειάζεται ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αυτό που εσείς χρειάζεστε, ως προς το ότι μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να προσφέρετε, να δώσετε πλήρως τον εαυτό σας και να αποφύγετε τις μικρo απασχολήσεις, τους εθισμούς και τις δυσκολίες που κρατούν δέσμιους τους ανθρώπους ε­δώ. Ο ρόλος σας δεν θα είναι μεγαλειώδης, θα είναι απλός. Οι περισσότεροι από σας, θα εργαστείτε πίσω από τη σκηνή, ήσυχα και χωρίς αναγνώριση. Αυτό είναι απαραίτητο για να προστατευτείτε και για να προστατεύσετε το δώρο σας από τη νόθευση, την κακή χρήση ή την εκμετάλλευση από τους άλλους.
Για τι ετοιμάζεστε;
Ετοιμάζεστε για ένα κόσμο που πρέπει να αποκτήσει ύπαρξη μέσα σε μία παγκόσμια κοινότητα. Ετοιμάζεστε ως φυλή για να συναντήσετε νοήμονα ζωή πέρα από αυτό τον κόσμο. Να ασχοληθείτε και να ενεργήσετε αναπόφευκτα, σε μία πιο διευρυμένη κλίμακα θεμάτων, συγκρούσεων και σχέσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτό το μέρος της Ευ­ρύτερης Κοινότητας. Είστε σαν χωρικοί που ζουν σε κάποιο μακρινό δάσος και οι οποίοι τε­λείως ξαφνικά βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλων συναλλαγών και σχέσεων ανάμεσα σε έθνη που εισβάλλουν και εξερευνούν. Το χωριό σας, δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο. Δεν μπορείτε να επιστρέψετε σε μία πρότερη, πιο απομονωμένη ύπαρξη, όπου οι άνθρωποι σχετίζονταν μόνο με ανθρώπους. Τώρα τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα, αλλά και οι ευκαιρίες είναι επίσης μεγαλύτερες. Επομένως, το κίνητρο σας για να μάθετε και να εξελιχθείτε είναι μεγά­λο.
Αυτή δεν είναι μία εποχή για σύγχυση, αμφιθυμία ή αυταρέσκεια. Αυτή είναι μία περί­οδος για να ανταποκριθείτε σε μία μεγαλύτερη πρόκληση. Είναι μία περίοδος για να ετοιμάσε­τε τον εαυτό σας για πράγματα που ακόμη δεν μπορείτε να κατανοήσετε. Αυτή είναι μία εποχή για να ακολουθήσετε τη Γνώση και να ανακτήσετε την αληθινή σας δύναμη και κατεύθυνση, πράγματα που είναι δικά σας για να τα ανακτήσετε και τα οποία, σας χρειάζονται τώρα για να ξεκινήσε­τε την ετοιμασία.
Ετοιμάζεστε για να είστε παρόντες σε ένα κόσμο που βρίσκεται σε μεγάλη αλλαγή. Δεν είναι ένας κόσμος όπου τα πάντα θα διαλυθούν. Δεν είναι ένας κόσμος όπου η φύση θα αυτο­καταστραφεί ή ο κόσμος θα καταστραφεί και θα ερημωθεί. Δεν είναι ένας κόσμος όπου οι άγ­γελοι θα έρθουν και θα σώσουν την ανθρωπότητα. Αφήστε αυτές τις φαντασίες και αυτά τα γεμάτα φόβο και ελπίδα όνειρα στην άκρη. Να έχετε διαύγεια, να είστε ανοιχτοί και ειλικρι­νείς. Να δίνετε προσοχή σε αυτά που συμβαίνουν ώστε να μπορείτε να δείτε τα πράγματα ό­πως όντως είναι και να βιώσετε την πραγματικότητά τους.
Ετοιμάζεστε για να βρεθείτε σε ένα κόσμο όπου η ανθρωπότητα πρέπει να ενωθεί. Αυτό πρέπει να το κάνει γιατί αυτό είναι η εξέλιξη της. Η εξέλιξή της, υποστηρίζεται από ευρύτερες δυνάμεις και στον κόσμο και στην Ευρύτερη Κοινότητα. Η εξέλιξή σας, καθορίζεται από την Ευρύτερη Κοινότητα, γιατί ετοιμάζεστε για την Ευρύτερη Κοινότητα. Ο κόσμος αναδύεται στην Ευρύτερη Κοινότη­τα, και η Ευρύτερη Κοινότητα ανακατεύεται στα ανθρώπινα ζητήματα κάθε μέρα σε όλο και μεγαλύτερη έκταση. Αυτό θα απαιτήσει την ενοποίηση των ανθρώπινων κοινωνιών. Ακόμη και εάν δεν είχε ανακατευτεί σε αυτό η Ευρύτερη Κοινότητα, ακόμη και εάν δεν είχατε καμία επαφή, σταδιακά οι ανθρώπινες κοινωνίες θα έπρεπε να ενωθούν για την κοινή τους επιβίωση και για την αποκατάσταση και προστασία του κόσμου.
Όμως, το γεγονός είναι ότι η Ευρύτερη Κοινότητα είναι εδώ, και αυτό επιταχύνει την εξέλιξη σας με γρήγορο ρυθμό. Κάθε γενεά τώρα, πρέπει να διαχειριστεί νέες δυσκολίες και πα­γκόσμια προβλήματα που γίνονται μεγαλύτερα κάθε μέρα. Οι γονείς σας, δεν είχαν να διαχει­ριστούν αυτά που έχετε εσείς να διαχειριστείτε. Τώρα πρέπει να σας απασχολήσει η ευζωία και η επιβίωση του πλανήτη σας. Αυτά είναι μεγαλύτερα ζητήματα και σας επηρεάζουν με όλους τους τρόπους. Απαιτούν μεγάλη πείρα, ευφυΐα και προσοχή.
Το γεγονός ότι αρχίζετε να τους δίνετε προσοχή είναι ένδειξη της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκεται η ανθρωπότητα αυτή την εποχή. Η ανθρωπότητα εξελίσσεται μέσα από τις γεμάτες αφοσίωση ενέργειες λίγων ανθρώπων, οπότε μην κοιτάτε γύρω σας τους άλλους για να κάνετε κάποια διαφορά. Κοιτάξτε τον εαυτό σας και τους άλλους σαν εσάς, που ανταποκρίνονται σε μία μεγαλύτερη ανάγκη και οι οποίοι βλέπουν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα και μία μεγαλύτερη υπόσχεση για την ανθρωπότητα. Είναι μία μεγαλύτερη υπόσχεση για την ανθρωπότητα το να γίνει μία ενωμένη κοινωνία. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει η αν­θρωπότητα να ανταποκριθεί στα παγκόσμια προβλήματα της. Μόνο με αυτό τον τρόπο η αν­θρωπότητα θα μπορέσει να διασφαλίσει ευζωία για τους κατοίκους της, όπου και αν βρίσκο­νται. Και, μόνο με αυτό τον τρόπο, θα είναι έτοιμη για να διαχειριστεί δυνάμεις της Ευρύτερης Κοινότητας, που είναι ενωμένες και αποφασισμένες.
Ένα σύνολο κομματιασμένων, διαιρεμένων, μαχόμενων εθνών, πολιτισμών και φυλών στον κόσμο (στη Γη), δεν θα έχει καμία δύναμη ή αποτελεσματικότητα στην Ευρύτερη Κοινό­τητα και θα είναι επιρρεπές σε όλων των μορφών τις χειραγωγήσεις και τα τεχνάσματα. Επει­δή, στο μεγαλύτερο μέρος, τους επισκέπτες που σας επισκέπτονται[2], τους απασχολεί η διατήρηση του κόσμου σας, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι ευεργετικοί για σας δεν θέλουν να σας δουν να καταστρέφετε τον εαυτό σας, γιατί έτσι θα καταστρέφατε μεγάλο μέρος του περιβάλλοντος μαζί σας. Εκείνοι που σας υποστηρίζουν, επιθυμούν να σας δουν να προοδεύετε και να γίνετε παραγωγικοί και ουσιαστικοί στη συμμετοχή σας, σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής. Επιθυμούν να σας δουν να προοδεύετε και επίσης, επιθυμούν να δουν το περιβάλλον σας προστατευμένο.
Στην Ευρύτερη Κοινότητα, το εκάστοτε περιβάλλον θεωρείται πιο σημαντικό από τις φυλές που το κατοικούν ή το χρησιμοποιούν. Ένα περιβάλλον τόσο όμορφο, τόσο πλούσιο και με τέτοια ποικιλία όπως του δικού σας κόσμου, είναι ένα μεγάλο βραβείο, μία πολύτιμη λίθος, μία βιολογική αποθήκη στο σύμπαν. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, τέτοια περιβάλλοντα θεωρού­νται ότι έχουν τη μέγιστη αξία. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια διατήρησής τους, εάν απειλούνται από τις αυτόχθονες φυλές τους ή από οποιαδήποτε άλλη φυλή που μπορεί να θελήσει να τα χρησιμοποιήσει και να γίνει κυρίαρχος τους. Αυτό εκφράζει την ηθική πολλών από τις εξελιγ­μένες φυλές της Ευρύτερης Κοινότητας.
Επομένως, έχετε μία πιεστική ανάγκη. Έχετε μία πιεστική ανάγκη να ανυψώσετε τον εαυτό σας, να ενώσετε τη φυλή σας, να αποκαταστήσετε το περιβάλλον σας και να μιλήσετε ως μία φωνή μέσα στην Ευρύτερη Κοινότητα. Αυτό φαίνεται ως πολύ μεγάλη πρόκληση - ίσως αδύνατη, λέτε, και μη επιτεύξιμη. Η ανθρωπότητα δεν έχει κάνει ποτέ κάτι που έστω να το πλησιάζει αυτό. Οπότε, γιατί θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων τώρα; Τι θα της δώσει τη δύναμη και το σθένος για να μπορέσει να επιτύχει κάτι που φαίνεται σχεδόν ανυπέρβλητο, δε­δομένης της ανθρώπινης φύσης και συμπεριφοράς αυτή την εποχή; Αυτό που θα το προκαλέ­σει η παρουσία της Ευρύτερης Κοινότητας.
Η Ευρύτερη Κοινότητα θα έχει πολύ μεγάλη επίδραση στους ανθρώπους μόλις αυτοί την αντιληφθούν. Από την οπτική της Ευρύτερης Κοινότητας, οι άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι. Επομένως, αυτό σας δίνει το κίνητρο για να ενωθείτε, να μοιραστείτε τους φυσικούς πόρους και τη σοφία, να συνεργαστείτε για την άμυνα σας και για την ευζωία σας. Η επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος στον κόσμο σας και η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των οικο­νομιών σας, θα το υποστηρίξουν αυτό. Όμως, τίποτα δεν θα έχει τόσο μεγάλη επίδραση στα ανθρώπινα κίνητρα όσο ο ίδιος ο φόβος της επιβίωσης γιατί τους περισσότερους ανθρώπους απασχολεί κυρίαρχα η επιβίωση. Δεν υπάρχουν αρκετοί οι άνθρωποι που να έχουν ανεβάσει την συνειδητότητά τους και τα κίνητρα τους σε ένα υψηλότερο επίπεδο.
Τελικά, η ένωση και η συνεισφορά είναι οι μεγαλύτερες δυνάμεις στο σύμπαν. Όμως, για μία φυλή σαν τη δική σας σε κατάσταση εξέλιξης, η αγωνία για την επιβίωση και την ευζω­ία, είναι που θα ωθήσουν τους ανθρώπους σε ένα υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής και συνεργα­σίας. Αυτό πράγματι έχει καταδειχθεί ξανά και ξανά στην ιστορία σας. Δεν λέμε ότι αυτό είναι σωστό ή λάθος. Λέμε ότι έτσι είναι αυτό. Η Πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας λειτουργεί στο επίπεδο του τι συμβαίνει, όχι τι θα έπρεπε να συμβαίνει. Οδηγεί σε αυτό που είναι το πεπρωμένο όλης της ζωής, αλλά ξεκινά από εκεί που βρίσκονται τα πράγματα αυτή τη στιγ­μή.
Είναι η δική σας εξέλιξη και το δικό σας πεπρωμένο που θα συναντήσετε και θα γίνετε ενεργά συμμετέχοντες μέσα στην Ευρύτερη Κοινότητα. Η Ευρύτερη Κοινότητα αντιπροσωπεύ­ει πολλές διαφορετικές φυλές με διαφορετικά κίνητρα. Πολλοί από εκείνους που θα συναντή­σετε δεν θα ενδιαφέρονται καθόλου για εσάς. θα θέλουν μόνο να διατηρήσουν το περιβάλλον σας, για δική τους χρήση. Άλλοι επιζητούν να έχουν σχέσεις με νόημα και ουσία μαζί σας, ενώ άλλοι ενδιαφέρονται για εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις. Όμως, κάποιοι επιθυμούν να σας εκμεταλλευτούν. Σας θεωρούν ζωώδεις και αυτοκαταστροφικούς, και επιζητούν να κερδί­σουν οτιδήποτε μπορούν από σας, πριν εσείς καταστρέψετε τους εαυτούς σας.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές νοοτροπίες και οπτικές γιατί η Ευρύτερη Κοινότητα εί­ναι απέραντη και με ποικιλία. Κάποιες φυλές είναι πνευματικά εξελιγμένες. Πολλές δεν είναι εξελιγμένες. Όμως, για μπορέσει να σας προσεγγίσει μία φυλή, θα πρέπει να έχει εξελιγμένη τεχνολογία και κοινωνική συνοχή. Επίσης, όλες αυτές έχουν μεγάλη δύναμη στο νοητικό περι­βάλλον, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να επηρεάζουν τη σκέψη σας περισσότερο από ότι εσείς τη δική τους.
Η Ευρύτερη Κοινότητα είναι αυτό για το οποίο ετοιμάζεστε. Φυσικά, δεν το βλέπετε αυ­τό, τουλάχιστον όχι ακόμα. Από εκεί που εσείς κοιτάτε, το μόνο που βλέπετε είναι τα άμεσα πράγματα της ζωής σας. Και αυτό που φαντάζεστε ότι μπορεί να συμβεί αύριο, βασίζεται πάνω σε αυτά τα πράγματα. Όμως, όταν αποκτήσετε πιο διευρυμένη οπτική και μπορέσετε να δείτε πιο πέρα το τοπίο και μπορέσετε να δείτε τι υπάρχει στον ορίζοντα για την ανθρωπότητα, τότε θα έχετε το κίνητρο για να ετοιμαστείτε και να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους.
Η ανάδυση του κόσμου μέσα στην Ευρύτερη Κοινότητα θα είναι πολύ σταδιακή, αλλά οι επιδράσεις αυτής της ανάδυσης θα είναι βαθιές. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δυνάμεις της Ευρύτερης Κοινότητας που επιζητούν να αναμειχθούν γενετικά με τους ανθρώπους για να προστατέψουν το περιβάλλον και να σπείρουν το κίνητρο τους και την Ευρύτερης Κοινότητας ευφυΐα τους μέσα στην ανθρώπινη κοινότητα. Αρχικά, αυτό μπορεί να φανεί ως καλό, γιατί θα μπορούσε να σας δώσει περισσότερες ευκαιρίες για επίγνωση και γενετική εξέλιξη. Όμως, είναι κακό γιατί προκαταλαμβάνει την δική σας απόφαση. Στην πραγματικότητα, σας θέτει υπό έ­λεγχο και εξουσία. Κανείς δεν θέλει να τον κυριαρχούν οι άλλοι, ακόμα και αν αυτό έχει κά­ποιες καλές δυνατότητες.
Στην Ευρύτερη Κοινότητα, θα κυριαρχηθείτε, εκτός και αν μπορέσετε να αναπτύξετε επαρκή επίγνωση και διάκριση. Δεν μιλάμε για την τεχνολογία αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τη Γνώση και τη Σοφία. Οι επισκέπτες σας δεν είναι πιο εξελιγμένοι στη Γνώση από εσάς, παρόλο που έχουν κατά πολύ μεγαλύτερες τεχνολογικές ικανότητες και ευρύτερη κοινωνική συνοχή και αποφασιστικότητα από αυτή που υπάρχει στο κόσμο σας αυτή την εποχή. Πρέπει να ετοι­μαστείτε για εκείνους όπως και εκείνοι έχουν ετοιμαστεί για εσάς.
Ετοιμάζεστε γιατί, έθνη μέσα στον κόσμο θα αναμειχθούν το ένα με το άλλο και κουλ­τούρες θα καταρρεύσουν. Το μέλλον θα κινηθεί προς τη σύγκρουση και θα είναι πολύ δύσκο­λο. Δεν θα μπορούν πλέον τα έθνη να ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους ζητήματα και να αποφεύγουν το ένα το άλλο, γιατί εάν ένα έθνος καταστραφεί, τα άλλα θα επηρεάζονται. Εάν ένα έθνος καταστρέφει το περιβάλλον του, άλλες κουλτούρες θα αισθανθούν την πλήρη επί­δραση αυτής της καταστροφής. Όλο και μεγαλύτερη παγκόσμια συνεργασία θα χρειάζεται και θα απαιτείται. Δεν θα δείτε όλα αυτά να ολοκληρώνονται στη διάρκεια μόνο της δικής σας ζωής, γιατί βρίσκεστε στο αρχικό στάδιο της μετάβασης, αλλά αυτό που συνεισφέρετε εδώ, τώρα, θα καθορίσει την ποιό­τητα της ζωής για τα παιδιά σας και τις γενεές που θα έρθουν.
Βλέπετε, στην Ευρύτερη Κοινότητα και στην ίδια τη ζωή, τα άτομα δεν ζουν μόνο για τον εαυτό τους, όπως φαίνεται ότι κάνουν πολλοί από σας, στον δικό σας κόσμο, αυτή την εποχή. Ζουν για όλη τη ζωή. Αυτό που έχετε σήμερα, στηρίζεται σε αυτά που έδωσαν εκείνοι που έζησαν πριν από εσάς. Όλες οι τεχνολογικές σας διευκολύνσεις, η τέχνη σας, η μουσική σας, τα πάντα όσα φτιάχτη­καν και παρήχθησαν, οι ελευθερίες σας και οι ανικανότητες σας - όλα είναι η κληρονομιά, του πόσο έδωσαν ή δεν μπόρεσαν να δώσουν εκείνοι που έζησαν πριν από εσάς. Από μία ευρύτερη οπτική, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κατανοήσετε την αποστολή σας και το σκοπό σας. Αυτό είναι που σας εκπληρώνει στο επίπεδο της Ύπαρξης σας. Όλες οι άλλες μορ­φές εκπλήρωσης προσφέρουν ερέθισμα στο μυαλό και μπορεί να του προσφέρουν μία πρό­σκαιρη αίσθηση σκοπού, αλλά δεν ακουμπούν το μεγαλύτερο και βαθύτερο μέρος της ύπαρξης σας. Δεν οδηγούν σε κάτι που διαρκεί και έχει νόημα και ουσία.
Αυτό που δίνετε σήμερα, θα γίνει αισθητό αύριο. Αυτό που συνεισφέρετε σε αυτή τη ζωή, θα καθορίσει τη ζωή των γενεών που θα έρθουν, και θα σας ευχαριστούν ή βαρυγκωμούν ανάλογα με αυτά που δώσατε ή πώς τα δώσατε.
Δεν ζείτε για τη δική σας γενεά. Ζείτε για το μέλλον. Το μέλλον καθορίζει το παρόν. Αυ­τή είναι η μεγάλη αλήθεια στην Πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας, μία αλήθεια που θα είναι στην αρχή δύσκολο για να την καταλάβετε, γιατί εκφράζει μία υψηλότερη επίγνωση και οπτική και ένα υψηλότερο σημείο παρατήρησης από το οποίο βλέπετε τη ζωή και συμμετέ­χετε στη ζωή. Είστε εδώ για το μέλλον. Γνωρίζοντας αυτό, μπορείτε να δείτε τι χρειάζεται να κάνετε σήμερα. Αυτό, σας φέρνει στον παρόντα χρόνο, γιατί η ζωή αυτή τη στιγμή είναι για αυ­τή τη στιγμή και για τις στιγμές που θα έρθουν. Ζείτε στο τώρα και όμως ζείτε επίσης στο μέλ­λον γιατί το δώρο σας είναι για το μέλλον.
Πολλά από τα μεγάλα δώρα που θα δοθούν στη δική σας γενεά, δεν θα τα αισθανθεί η δική σας γενεά αλλά οι γενεές που θα έρθουν. Με αυτό τον τρόπο προοδεύει η ανθρωπότητα. Με αυτό τον τρόπο προοδεύει η ζωή. Κοιτάξτε τα φυτά και τα ζώα σας. Δίνουν τον εαυτό τους ώστε να μπορέσουν να δώσουν στο μέλλον του είδους τους. Τα δένδρα ρίχνουν τα φύλλα τους και με τον καιρό όλη τη ζωή τους, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν έδαφος για να ανα­πτυχθούν τα μελλοντικά δένδρα. Τα φυτά και τα ζώα δίνουν το σπόρο τους ώστε οι μελλοντι­κές γενεές να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν και να δώ­σουν κάτι στον κόσμο.
Σκεφθείτε το αυτό προσεκτικά, αλλά μην βγάλετε πρόωρα συμπεράσματα. Αυτή είναι μία πολύ μεγάλη ιδέα για να την συλλάβετε. Είναι μία ιδέα που σας βγάζει έξω από το προσω­πικό σας μυαλό και σας βάζει σε μία πιο διευρυμένη κατάσταση νου, όπου μπορείτε να δείτε τη ζωή σας μέσα σε ένα πιο διευρυμένο χρονικό πλαίσιο. Εδώ θα δείτε τη ζωή σας σε ένα μεγαλύ­τερο πλαίσιο και ως μέρος ενός ευρύτερου τρόπου ύπαρξης στο σύμπαν.
Είστε μέρη μίας μεγαλειώδους μετάβασης. Η γενεά σας και οι γενεές που θα έρθουν εί­ναι μέρη αυτής της μεγαλειώδους αλλαγής, από το να ζείτε απομονωμένοι και διαιρεμένοι ως φυλή, στο να γίνετε μία ενωμένη φυλή που είναι ικανή να σχετίζεται με την Ευρύτερη Κοινότη­τα. Ακόμα και εάν δεν ήταν παρούσα η Ευρύτερη Κοινότητα στον κόσμο σας σήμερα, η απο­τυχία σας να κάνετε αυτά τα βήματα θα οδηγούσε σε καταστροφή του περιβάλλοντος σας και στην απώλεια της ευκαιρίας να ζήσετε σε αυτό τον κόσμο. Δύο μεγάλες τραγωδίες. Η πιθανό­τητα αυτής της αποτυχίας τώρα είναι μεγάλη. Τα ρίσκα είναι μεγάλα. Για αυτό το λόγο πρέπει τώρα να δείτε τη ζωή σας με ένα ευρύτερο τρόπο. Πρέπει να δείτε τον εαυτό σας, όχι απλώς ως ένα άνθρωπο που προσπαθεί να είναι χαρούμενος και να τα καταφέρνει μέσα στη ζωή, αλλά ως ένα άνθρωπο που έχει σταλεί εδώ με αποστολή - μία αποστολή η οποία μένει να πραγμα­τοποιηθεί, μία αποστολή πολύ μεγάλης σημασίας και για το παρόν και για το μέλλον, μία α­ποστολή που αποκαθιστά τη μεγάλη σας δύναμη και επαναφέρει τις μεγαλειώδεις σας σχέσεις,
Η Πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας βλέπει τη ζωή μέσα στο πλαίσιο της Ευρύτερης Κοινότητας, ως σύνολο. Η Πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας δεν εστιάζει αποκλειστικά στον κόσμο σας. Δεν κυριαρχείται από νοοτροπίες, πεποιθήσεις, συνήθειες ή την ιστορία του κόσμου σας. Βλέπει το πεπρωμένο σας γιατί το πεπρωμένο σας είναι κατάδηλο. Η νοήμων ζωή όλων των κόσμων, πρέπει κάποια στιγμή να ενωθεί για την επιβίωση της και την ευζωία της. Πρέπει να ενωθούν, προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέρχονται με την Ευρύτερη Κοινότητα, με όλες τις διαφορετικές της δυνάμεις και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι για αυτό που πρέπει να ετοιμαστείτε. Στην προετοιμασία για αυτό, η ζωή σας θα έρθει σε αρμονία και ενοποίηση. Αυτή είναι η υπόσχεση μίας ετοιμασίας για την Ευρύτερη Κοινότητα, ο Δρόμος της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας. Αυτό σημαίνει να βιώνεις και να εκφράζεις Πνευματικότη­τα της Ευρύτερης Κοινότητας - μία πνευματικότητα όχι απλώς ιδεών και υποθέσεων, αλλά μία πνευματικότητα αληθινής ζωής, και τώρα και στο μέλλον, μία πνευματικότητα και για το πα­ρόν και για το πεπρωμένο σας.
Ετοιμάζεστε για την Ευρύτερη Κοινότητα. Εάν ετοιμάζεστε συνειδητά και σοφά, εσείς και οι μελλοντικές γενεές θα έχετε μεγαλύτερη ευκαιρία να ζήσετε και να αντιληφθείτε τις με­γάλες ανταμοιβές, του να είστε μέρος της Ευρύτερης Κοινότητας της ζωής. Όμως, εάν αποτύχε­τε να έχετε επίγνωση της ανάγκης για προετοιμασία ή εάν δεν ετοιμαστείτε σοφά ή αποτελε­σματικά, τότε η ζωή θα γίνει όλο και πιο σκληρή και δύσκολη, και οι προκλήσεις θα φαίνονται ξαφνικές και κατακλυσμικές. Θα αιφνιδιαστείτε και δεν θα είστε έτοιμοι. Για αυτό πρέπει να αποκτήσετε διαύγεια για τον εαυτό σας και τη ζωή σας. Για αυτό πρέπει να ανυψωθείτε πάνω από τις έννοιες σας, τις αγωνίες σας και τα μικροενδιαφέροντά σας.
Πρέπει να ακούσετε αυτό το μήνυμα με την καρδιά σας και πρέπει να αισθανθείτε αυτό το μήνυμα στην καρδιά σας. Εάν το σκεφτείτε, μπορεί να θέλετε να το απορρίψετε γιατί φαίνε­ται είτε πολύ άβολο, πολύ παράξενο, πολύ εξωγήινο, πολύ προκλητικό, είτε πολύ δύσκολο. Μπορεί τότε να πείτε «Γιατί να ανησυχώ; Γιατί να ενοχλούμαι; Δεν θα ανησυχήσω καθόλου για αυτό. Δεν θα το σκεφτώ. Ο θεός θα φροντίσει για όλα». Ο Θεός έστειλε εσένα για να φρο­ντίσεις για όλα. Μην κάθεσαι αναπαυτικά και μην σκέφτεσαι ότι η θεϊκή βούληση θα έρθει να σε σώσει. Έχετε έρθει για να σώσετε τον κόσμο, να δώσετε ένα μέλλον στην ανθρωπότητα και να δώσετε μία μεγαλύτερη ευκαιρία στη φυλή σας - μία ευκαιρία να ενωθεί, να αναπτυχθεί και να γίνει πιο δυνατή, πιο σοφή και πιο ικανή, μία ευκαιρία να ξεπεράσει τις φυλετικές της διαι­ρέσεις, τους θρησκευτικούς της φανατισμούς, τη βία της, τον εγωισμό της και την αυταρέσκεια της.
Αυτό είναι το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε μία πρωτόγονη φυλή και μία εξελιγμένη φυλή στην Ευρύτερη Κοινότητα. Είστε ακόμη μία πρωτόγονη φυλή, αλλά η ζωή απαιτεί να διαβείτε αυτό το χάσμα και να μάθετε να είστε μία εξελισσόμενη φυλή στην Ευρύτερη Κοινό­τητα.
Γι αυτό, σας παρουσιάζεται εδώ η Πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας και γι αυτό η ετοιμασία στον Δρόμο της Γνώσης της Ευρύτερης Κοινότητας είναι απαραίτητη.
Πρέπει να ξεπεράσετε τις πρωτόγονες τάσεις σας. Πρέπει να πάτε πέρα από την ιστορία σας. Η ιστορία δεν έχει τίποτα για το οποίο θα πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανοι. Όμως, μπορείτε να διακρί­νετε μέσα στην ιστορία σας μία μεγάλη τάση προς ενοποίηση, προς παγκόσμια συνύπαρξη, προς την λύση των παγκόσμιων προβλημάτων, και προς το να επιτύχει η ανθρωπότητα μεγα­λύτερη επίγνωση, μόρφωση και υπευθυνότητα.

Είστε ένας πολίτης του κόσμου σας. Από την οπτική της Ευρύτερης Κοινότητας, δεν εί­στε Αμερικανός ή Κινέζος. Δεν είστε Έλληνας ή Ινδιάνος ή Ρώσος ή Πολυνήσιος. Είστε πολίτης ενός κό­σμου. Οι διαφορές που έχετε μεταξύ σας είναι ανούσιες και πρέπει να ξεπεραστούν προκειμέ­νου να προοδεύσετε. Αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό πρέπει να το νιώσετε και να το δείτε. Σας δίνουμε ένα όραμα για το που πάτε και για τι ετοιμάζεστε. Αυτό συνδέεται άμεσα με το σκοπό για τον οποίο ήρθατε, ο οποίος δεν είναι προσωπικός ή εγωιστικός. Είναι μία αποστολή για να δώσετε - να δώσετε στον κόσμο τώρα και για το μέλλον. Αυτό μπορείτε να το νιώσετε και να το δείτε. Αυτό υπάρχει για να μπορείτε να το αισθανθείτε και να το δείτε, γιατί μπορείτε να αι­σθανθείτε και να διακρίνετε την κίνηση του κόσμου. Παρότι η κίνηση του κόσμου είναι τερά­στια και φαινομενικά ακατάληπτη, μπορείτε να την νιώσετε.
Για αυτό το λόγο, η προετοιμασία σας είναι μεγαλειώδης. Για αυτό το λόγο η ετοιμασία σας είναι απαραίτητη. Για αυτό το λόγο, η ετοιμασία σας θα σας αποκαταστήσει και θα σας οδηγή­σει στον αληθινό σας σκοπό και στο αληθινό νόημα της ζωής σας. Εκεί από όπου έχετε έρθει, είστε σημαντικοί. Όταν είστε στον κόσμο, δεν είστε σημαντικοί μέχρι να ανακαλύψετε τη ση­μαντικότητα που βιώσατε και γνωρίζατε πριν έρθετε εδώ. Αυτό σας τοποθετεί στην ίδια θέση με όλους τους άλλους που έχουν σταλεί εδώ για κάποιο σκοπό. Όμως, η συνεισφορά σας είναι μοναδική, και αυτή είναι η σημασία και η αξία της ατομικότητας σας.
Δεν θα κάνετε μόνοι αυτό το ταξίδι. Η συνεισφορά σας, δεν είναι δική σας για να τη διεκδικήσετε μόνος σας. Αντίθετα, θα είναι μέρος μίας ευρύτερης συνεισφοράς που θα κάνετε σε σχέσεις που θα έχουν νόημα και ουσία, με άτομα και μικρές ομάδες ανθρώπων. Αυτό θέτει σε λειτουργία τα πάντα με πολύ συγκεκριμένους τρόπους γιατί αυτό εκφράζει το Ευρύτερο Σχέδιο για ζωή, ένα Σχέδιο που πάντα υπήρχε για τον ανθρωπότητα και το οποίο τώρα μπαί­νει σε μία νέα φάση.Εάν διαβάσετε και κατανοήσετε την ανθρώπινη ιστορία με αυτή την πιο διευρυμένη ο­πτική, θα δείτε ότι πάντα η κίνηση της ήταν προς την ανάληψη στον κόσμο και τη συμμετοχή μέσα στην Ευρύτερη Κοινότητα. Όμως, στην Ευρύτερη Κοινότητα δεν θα είστε κυρίαρχοι. εάν δεν εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας και δεν μάθετε ικανότητες και δεξιότητες της Ευρύτερης Κοινότητας, θα κυριαρχηθείτε γιατί οι δυνατοί κυριαρχούν επί των αδυνάμων στην Ευρύτερη Κοινότητα, όπως κάνουν και εδώ στη Γη. Για να σας δώσουμε μία αληθινή δύναμη που λίγοι κατέχουν ακόμη και στην Ευρύτερη Κοινότητα, σας φέρνουμε τον Δρόμο τ όπως υπάρχει στην Ευρύτερη Κοινότητα. Ο Δρόμος της Γνώσης δίδεται μέσα από μυστήριους και μυστικούς τρόπους σε επιλεγμένα γι αυτό τον σκοπό άτομα, σε όλες τις φυλές, κουλτούρες και κόσμους. Αυτός ο Δρόμος εκφράζει το έργο του θείου. Πέρα από τις φυλετικές ερμηνείες οποιασδήποτε νεαρής φυλής στον κόσμο, αυτό εκφράζει γνήσια Γνώση και γνήσια πνευματικότητα. Είναι ανόθευτος από τις παραδόσεις των διάφορων κό­σμων προς τους οποίους απευθύνεται. Έτσι, εκφράζει μία αληθινή πρόκληση για μάθηση και μία μεγάλη ευκαιρία για αληθινή κατανόηση και μεγαλύτερη ικανότητα.
Έχετε έρθει για ένα μεγάλο σκοπό. Επομένως, χρειάζεστε μία μεγάλη ετοιμασία. Χρειά­ζεστε σημαντικούς συντρόφους. Και χρειάζεστε μεγάλη καρδιά. Αυτό είναι το δώρο σας και το πεπρωμένο σας. Ήρθατε για να είστε μέρος σε αυτό. Και είναι ευλογία που αυτό είναι έτσι.

Μ.Μ.


[1] Ο Όρος Ευρύτερη Κοινότητα θα μπορούσε εν μέρει να αντικατασταθεί με όρους όπως Γαλαξιακή Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία, αλλά δεν θα περιείχε και τις έννοιες των διαστάσεων απ’ όπου προέρχονται μερικές από τις ομάδες Οντοτήτων οι οποίες επικοινωνούν και βοηθούν την ανθρωπότητα.
[2] Επισκέπτες : Μερικές φυλές εξωγήινων αλλά και αλλοδιαστατικών οντοτήτων που επισκέπτονται με αυξημένη συχνότητα την Γη.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

1 σχόλιο:

  1. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΡΥΒΩ ΠΩΣ ΜΕ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ............
    ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ.ΕΚΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΕΞΩΓΗΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΙΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟΔΟΥΛΕΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ TAXI ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.....ΕΥΧΟΜΑΙ ΠΩΣ ΟΧΙ!ΠΑΝΤΩΣ ΠΟΛΥ ΧΑΡΗΚΑ ΠΟΥ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΑ!:)
    Α-Ω

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα