Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Διαβάστε την ομολογία της πίστης μας σε συνδιασμό με τα σχόλια μου για να δείτε τι πίστευε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος πως τον αντέγραψαν, και μπέρδεψαν την έννοια του Αγίου πνεύματος με τον δεύτερο Νου δημιουργό.

Kαι τίθεται το ερώτημα:

Ποιος είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός;
Ποιος είναι ο Δίας;

Ζεὺς ὁ πανόπτης'', ἵνα δὴ τῆς διττῆς δημιουργίας ἔχῃ τὰς οἱονεὶ πηγάς
Ποιος είναι ο Κρόνος; είναι ο "κακός" της υπόθεσης;

(Ορφικά Αποσπάσματα 28), οπότε, και σύμφωνα με την όλη Ορφική Θεολογία, μία εκ των ιδιοτήτων του Αιθέρος είναι η γέννηση. «Και νους αδιάψευστος, βασιλιάς, είναι ο άφθαρτος Αιθέρας, γιατί μ’ αυτό λέει τα πάντα και ακούει και δεν υπάρχει φωνή, ούτε κραυγή, ούτε κτύπος, ούτε και φήμη, που να ξεφεύγει από τα αυτιά του πανίσχυρου Κρονίωνα. Έτσι, λοιπόν, είναι ο νους και η κεφαλή του Διός» (Ορφικά Αποσπάσματα 6, 19-23).
Μήπως Δια-στρέβλωσαν την αλήθεια;

Μήπως λοιπόν διαστρέβλωσαν την αλήθεια;

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Εδώ δοξάζουν το Άγιο Πνεύμα μεν, αλλά για να γίνει κατανοητό δοξάζουν και αυτό είναι το μεγάλο λάθος τον ΕΚΠΕΣΩΝ δεύτερο Νου δημιουργό!!
...................
................................

Το Σύμβολο της Πίστεως (ΠΙΣΤΕΥΩ) και η ερμηνεία του

Το Σύμβολο της Πίστεως είναι σύντομη ομολογία της πίστεώς μας μέσα στην οποία παρουσιάζονται περιληπτικά, με σαφήνεια και αυθεντικά τα βασικά δόγματα του χριστιανισμού.

Το «Πιστεύω» το λέμε κυρίως στο Μυστήριο του Βαπτίσματος αλλά και στις άλλες ακολουθίες. Με αυτό αναγνωρίζονται οι βαπτισμένοι από τους αβάπτιστους.

Στην αρχή υπήρχαν πολλά Σύμβολα: των Αποστόλων, του Αγίου Αθανασίου κ.λ.π. Αυτό που έχουμε σήμερα λέγεται Σύμβολο της Νίκαιας και της Κωνσταντινούπολης γιατί θεσπίστηκε στις Α΄ και Β΄ Οικουμενικές Συνόδους και είναι το μοναδικό που χρησιμοποιούν όλες οι χριστιανικές ορθόδοξες ομολογίες. Αναφέρεται περιληπτικά σε αυτά που πρέπει να πιστεύει κάθε ορθόδοξος χριστιανός.

Αποτελείται από 12 άρθρα (στίχους). Τα 7 πρώτα έγιναν στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. Τα υπόλοιπα 5 στη Β΄. Στα 9 πρώτα άρθρα κυριαρχεί το ρήμα ‘πιστεύω’, στο 10 το ρήμα ‘ομολογώ’, στα 11 κ 12 το ‘προσδοκώ’.

Το 1ο άρθρο αναφέρεται στον Πατέρα

Τα άρθρα από 2ο μέχρι το 7ο στον Υιό.

Το 8ο στο Άγιο Πνεύμα

Το 9ο στην Εκκλησία.

Το 10ο στο Βάπτισμα.

Το 11ο στην Ανάσταση των νεκρών.

Το 12ο στην Δευτέρα Παρουσία.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ


1. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Πιστεύω, ως ορθόδοξος Χριστιανός, σε έναν Θεό, Πατέρα, Κυρίαρχο του παντός, που δημιούργησε από το μηδέν και με απόλυτη ελευθερία και αγάπη τον ουρανό και τη γη.Σχόλια δικά μου:
Δημιούργησε, δηλαδή, τόσο τον ορατό και υλικό, όσο και τον αόρατο και πνευματικό κόσμο.Δημιούργησε τον πνευματικό κόσμο δεν τον γέννησε.
Δημιουργήθηκε o πνευματικός κόσμος από την ένωση του Άγιου Λόγου από Φως, με τα στοιχεία της υγρής και σκοτεινής φύσης που εμφανίστηκαν από το Σκότος, και είναι η δομή τους από Πυρ και Πνεύμα! και δημιούργησε μια δημιουργία των επτά κύκλων από το διπολικό πυρ και πνεύμα

Πως όμως επήλθε αυτή η ένωση;
Με την εμφάνιση της σκοτεινής υγρής φύσης από το σκότος που τα στοιχεία του είναι από πυρ και πνεύμα (γη,νερο,αερας,φωτια), αμέσως ο Άγιος Λόγος γέννησε τον δεύτερο Νου δημιουργό από πυρ και πνεύμα.
Ειναι ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ στον Νου.

Ο Νους είναι οι δυνάμεις της Αρμονίας.
Το πυρ και πνεύμα του δεύτερου Νου δημιουργού είναι το αντίθετο του πυρ και πνεύμα του σκότους.
Ο Νους όμως είναι η δύναμη της Αρμονίας ή οποία επιφέρει την ισορροπία.(καλό - κακό).

Ο δεύτερος Νους δημιουργός μαζί με τον Λόγο στο καθαρό της φύσης δημιούργημα περιέκλεισαν αυτή την σκοτεινή φύση από πυρ και πνεύμα.

Ο δεύτερος Νους έδωσε στην συνέχεια μαζί με τον Λόγο περιστροφή και κίνηση στον κύκλο - σύμπαν, από μια αόριστη αρχή κι ένα απέραντο τέλος, και από την κίνηση αυτή χωρίστηκαν τα πιο λεπτοφυή στοιχεία από τα πιο κατωφερή.

Μαζί με τον Λόγο εισήλθαν μέσα στο καθαρό του κύκλου δημιούργημα και περιέκλεισαν σε επτά κύκλους την σκοτεινή φύση, ανάλογα με την κατωφερή ή πιο λεπτοφυή ουσία τους.

Στην συνέχεια ο δεύτερος Νους δημιουργός έδωσε ζωή στον πιο κατωφερή κύκλο, με τα τέσσερα στοιχεία γη νερό αέρας φωτιά,
σύμφωνα με τους νόμους της Αρμονίας.

Δημιούργησε όντα έμβια αρσενικο-θηλυκα, και εδώ τελειώνει αυτή η περίοδος μέχρι την εμφάνιση στην θνητή δημιουργία του Ανθρώπου Θεού.

Με την εμφάνιση του Ανθρώπου Θεού, ο δεύτερος Νους δημιουργός αποστάτησε και διέλυσε και διαχωρίζει τα πάντα σε αρσενικό και θηλυκό.

Με αυτόν τον τρόπο φυλακίζει τον Άνθρωπο και τον κρατά δέσμιο με ένα σκοτεινό πέπλο που τον ενδύει.
Είναι η σάρκα...ο άνθρωπος της Γης. (άντρας -γυναίκα).

Ο Άνθρωπος Θεός έπεσε σε Λήθη αφού πλέον διασπάστηκε.
Και ξέχασε ποιος είναι, αφού έγινε ένα με την διττή σάρκα και το διττό πνεύμα που ενσαρκώθηκε.

Και από τότε άρχισαν οι γεννήσεις.
Ο Άνθρωπος που θα κατανοήσει τον Αληθινό εαυτό του θα γυρίσει πίσω στην Ζωή.

Ο δεύτερος Νους δημιουργός έγινε ένα με το πνεύμα του κακού, και δημιούργησε ένα δεύτερο πέπλο σκοτεινής πληροφορίας ώστε οι άνθρωποι να ζουν μέσα στο θνητό σκοτάδι τους.
Δημιούργησε τις θρησκείες τις επιστήμες και όλα όσα χρειάζεται για να κρατά τους ανθρώπους φυλακισμένους στο σκοτάδι.

morfeas sky2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων˙ Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο.


Πιστεύω και σ’ έναν Κύριο, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα
και Γεννήθηκε απ’ Αυτόν προαιωνίως. Είναι φως, όπως και ο Πατέρας Του. Είναι αληθινός Θεός, επειδή γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό. Ο Υιός δεν είναι δημιούργημα ή κτίσμα του Θεού, όπως πίστευαν διάφοροι αιρετικοί, αλλά έχει την ίδια Θεία ουσία με τον Πατέρα (είναι «ομοούσιος») και τα πάντα δημιουργήθηκαν δια του Υιού.Σημ: ο Άνθρωπος δηλαδή τίνος γέννημα είναι; και αναφέρομαι στον Άνθρωπο όμοιο με τον Πατέρα Θεό και όχι στον άνθρωπο με σάρκα της Γης!
Δεν είναι καθ'ομοίωσιν με τον Τριαδικό Θεό; δεν είναι όμοιος με τον Θεό; Δεν έχει την ίδια ουσία με τον Θεό; δεν είναι Θεάνθρωπος;
Άρα ο Άνθρωπος όμοιος με τον Πατέρα, είναι ο Θεάνθρωπος Υιός, ως καθ'Ομοίωσιν δημιουργός και θεός.

morfeas sky
3. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος άγιου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Ο Υιός του Θεού, για τη δική μας σωτηρία, κατέβηκε από την ουράνια δόξα Του στη γη και έλαβε σάρκα, όμοια με τη δική μας, από την Παρθένο Μαρία με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έγινε δηλαδή άνθρωπος όμοιος σε όλα μ’ εμάς, εκτός από την αμαρτία και έζησε σε συγκεκριμένο χρόνο πάνω στη γη.


Σημ: οι άνθρωποι με σάρκα δεν έχουν καμία απολύτως ομοιότητα με τον Άνθρωπο θεό όμοιο με τον Πατέρα, δεν είναι ούτε καν κατ'εικόνα, διότι η σάρκα, αλλά και το πνεύμα της σάρκας, η λογική του ανθρώπου με σάρκα, είναι θνητό δημιούργημα του δεύτερου Νου δημιουργού που αποστάτησε για να φυλακίσει τον Άνθρωπο θεό.


Δηλαδή ενσαρκώθηκε ο Υιός του Ανθρώπου θεού, με σκοπό να μας πει ποιοι αληθινά είμαστε ώστε να απελευθερωθούμε από τα σκοτεινά δεσμά της σάρκας.

Ούτε είναι Aγιο πνεύμα ο Υιός του Ανθρώπου ο Χριστός διότι είναι Φως!! Πύρινος Φωτεινός Λόγος.
Ή κεντρική ακτίνα του πυρήνα Φωτός του Θεάνθρωπου ομοίου με τον Πατέρα.


morfeas sky4. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. 


Σταυρώθηκε, έπαθε και τάφηκε για μας, όταν ρωμαίος επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος.σημ: Σταυρώθηκε από τους ανθρώπους που έχουν σάρκα και είναι ένα με το πνεύμα, το άκρο του κακού.


morfeas sky5. Και αναστάντα τη τρίτη ήμερα κατά τας Γραφάς.


Και αναστήθηκε, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, την τρίτη ημέρα από τον τάφο, ενώ ήταν νεκρός.


σημ: Οι ψυχές που έχουν μέσα τους τον Νου, εκ του Φωτός Λόγου είναι αθάνατες, αεικίνητες, περιφέρονται στο θνητό σύμπαν ελεύθερες, χωρίς την ψυχή πεθαίνει η σάρκα, αλλά αν η ανθρώπινη ψυχή έχει την επίφυση-επιφώτιση του Λόγου μπορεί να αναστήσει και νεκρούς.


morfeas sky6. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. 


Μετά την Ανάστασή Του ανέβηκε στον ουρανό με τη δύναμη που είχε ως Θεός, δοξάζοντας έτσι την ανθρώπινη φύση. Ανέβηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Του.

Και ανεβαίνοντας τους επτά κύκλους της θνητής δημιουργίας ο Νους της ψυχής, ο Λόγος που είναι Όμοιος με τον Θεό και τον Λόγο-Υιό, καθαρίζεται η ψυχή από τον Λόγο και αποβάλλεται το θνητό πυρ και πνεύμα, με αποτέλεσμα να επέλθει η κάθαρση από τις φθαρτές ενέργειες από πυρ και πνεύμα, και την επάνοδο του Λόγου, και της καθαρής ψυχής, από το διττο πυρ και πνεύμα, που έχουν γίνει πλέον Άπλετο Φως, στα Φωτεινά Πεδία έξω από τους επτά κύκλους, και έξω από την θνητή δημιουργία, εκεί πέραν του όγδοου ουρανού, που βρίσκονται τα Φωτεινά Πεδία, ο Αληθινός κόσμος, γέννημα του Πατέρα Νου Θεού Φως και Ζωή Υπάρχων μέσα από τα γεννήματα του τις ψυχές από Φως.

morfeas sky7. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς· ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. 


Θα έρθει και πάλι στον κόσμο με δόξα, σε χρόνο που τον γνωρίζει μόνο ο Θεός, για να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Και η Βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος.


σημ: Θα έρθει στο τέλος αυτής της περιόδου ο Άνθρωπος θεός, ως Ολότητα, για να ανακαινίσει τους κύκλους, και να μπει στην σφαίρα της δημιουργίας σαν τον Πατέρα του.

Ο ΕΚΠΕΣΩΝ δεύτερος Νους δημιουργός, θα χάσει όλες του τις δυνάμεις.

Ο Άνθρωπος θεός δεν θα κρίνει κανέναν ως Πανάγαθος που είναι, απλά θα αλλάξει την δομή της θνητής διπολικής δημιουργίας, και θα την ξανακάνει όπως στην αρχή, ώστε να υπάρχει όμοια δόνηση με τα Φωτεινά Πεδία και να ξαναγίνουν όλα Αρσενικοθήλυκα.

morfeas sky8. Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. 


Πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που έχει κυριότητα και εξουσία. Ζωοποιεί όλη την κτίση και εκπορεύεται από τον Πατέρα. Είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Προσκυνείται και δοξάζεται ισότιμα μαζί Τους. Καθοδήγησε τους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που προείπαν για τον ερχομό
του Σωτήρα.σημ: Εδώ δοξάζουν το Άγιο Πνεύμα, αλλά για να γίνει κατανοητό δοξάζουν και αυτό είναι το μεγάλο λάθος, τον ΕΚΠΕΣΩΝ δεύτερο Νου δημιουργό!!

morfeas sky
9. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. Πιστεύω και στην Εκκλησία.


Είναι μία, επειδή μία είναι η κεφαλή της, ο Χριστός και μία η πίστη εκείνων που μετέχουν στη ζωή της. Είναι αγία, χωρισμένη από κάθε αμαρτία. Είναι καθολική, επειδή κατέχει όλη την αλήθεια και θέλει να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους. Είναι αποστολική, επειδή διατηρεί ανόθευτη τη διδασκαλία των Αποστόλων και επειδή οι επίσκοποι που την ποιμαίνουν είναι διάδοχοι εκείνων.


10. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ομολογώ ένα βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος. 


Μ’ αυτό αρχίζουμε την καινούρια ζωή μέσα στην Εκκλησία. Με αυτό συγχωρείται το προπατορικό αμάρτημα.σημ: Ποιο είναι το προπατορικό αμάρτημα; που εισήλθε ο Άνθρωπος θεός στην θνητή δημιουργία; μα αυτός είναι ο σκοπός και η αποστολή του Ανθρώπου, να ζήσει και κατανοήσει όλα τα δημιουργήματα του Πατέρα που του έδωσε την εξουσία να τα εξουσιάζει, να ζήσει και κατανοήσει την θνητή διπολική δημιουργία, ώστε να μπει ο Άνθρωπος θεός στο τέλος αυτής της περιόδου στην σφαίρα της δημιουργίας, αφού είναι και ο ίδιος δημιουργός σαν τον Πατέρα του.

morfeas sky11. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. 

Πιστεύω και περιμένω την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών. 
Θα αναστηθεί κάθε σώμα για να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή του. Η ανάσταση όλων θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.


Όλες οι  ψυχές είναι αθάνατες, απλά όσες γίνονται ένα με αυτόν τον θνητό κόσμο και την σάρκα υποφέρουν, και εννοείται ότι κάποια στιγμή οι ψυχές θα κατανοήσουν τον αληθινό τους εαυτό, και θα αναστηθούν ώστε να ενωθούν με τον εαυτό τους, τον Άνθρωπο θεό.
Και από είδωλα που είναι σήμερα μέσα στους κύκλους, θα ξαναγίνουν Ένα με τον Άνθρωπο θεό, Ομοούσιο και όμοιο με τον Πατέρα Νου Θεό Φως και Ζωή Υπάρχων.

Τα σώματα από σάρκα είναι δημιούργημα του δεύτερου Νου δημιουργού από πυρ και πνεύμα. 

morfeas sky12. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. 


Προσδοκώ ότι, μετά την ανάσταση και την τελική κρίση όλων των ανθρώπων από τον Χριστό, θα αξιωθώ να απολαύσω την αιώνια ζωή, μαζί με όλους τους αγίους. Αμήν.


Ο Άνθρωπος θεός δεν θα κρίνει κανέναν ως Πανάγαθος που είναι σαν τον Πατέρα του, απλά θα ανακαινίσει την δομή της θνητής διπολικής δημιουργίας, και θα την ξανακάνει όπως ήταν πριν την παρέμβαση του δεύτερου Νου δημιουργού, ώστε να υπάρχει όμοια δόνηση με τα Φωτεινά Πεδία και να ξαναγίνουν όλα Αρσενικοθήλυκα, και μετέπειτα να μπορεί ελεύθερα ο Άνθρωπος να ζει και κατανοεί ως Υπάρχων την ζωή σε όλα τα δημιουργήματα του Πατέρα Θεού που του τα έδωσε και εξουσιάζει.

morfeas sky


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα