Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΟΜΗΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΛΕΥΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΤΡΟΠΟ 545 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ !!!


Η πρόταση [ Οδαξ εν χειλεσι φυντες ] στο στίχο α381
Η ερμηνεία των λέξεων
Οδαξ *= η λευκή ανθρώπινη οδοντοστοιχία
Δόξα * = προσδοκία –αμοιβή-δόξα –τιμή
Εν = μέσα
Χειλεσι = τα χείλη – τα άκρα
Φυντες = φύω = βγάζω –γεννώ
Ερμηνεύεται διαχρονικά = Δάγκωσαν σφικτά τα χείλη !!!
Θα μπορούσαμε αβίαστα να την ερμηνεύσουμε και ως εξής .-
[ μέσα από την στοματική κοιλότητα που περικλείεται από λευκή οδοντοστοιχία [οδαξ –δόξα ] και τα χείλια μου βγάζω λόγο η προσδοκώ να βγάλω λόγο αν κάνουμε την ερμηνεία με τον αναγραμματισμό του Οδαξ –δόξα που σημαίνει και προσδοκία.
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Η μεταφορά της στοματικής κοιλότητας όπου το όργανο του μύθου[λόγου] –θυμού [μυαλό] που περιμετρικά προστατεύεται από τα λευκά δόντια και τα σφιχτά χείλη με το κυκλικό ταφικό μνημείο της Αμφιπολις που περιμετρικά προστατεύεται με τριπλή περίμετρο λευκού μαρμάρου και στο εσωτερικό του υπάρχει ο θειος λόγος με την μορφή γενετικού υλικού του Αλέξανδρου – Αθηνάς είναι άπλα εκπληκτική.
Ας δούμε όμως τι άλλες μοναδικές πληροφορίες μας δίνει ο αναγραμματισμός της πρότασης και των λέξεων που την αποτελούν .

Αναγραμματισμός του [ Οδαξ εν χειλεσι φυντες ]
2505[3]= Οδαξ εν χειλεσι φυντες *.-[οδαξ = με τα δόντια-δια των οδόντων / η οδοντοστοιχία = αλληγορικά = το Μεσολόβιο = εμπόδιο = με κλειστά τα δόντια δεν μπορείς να έχεις λόγο άρα εμπόδιο –απαγόρευση στη μετάδοση πληροφοριών / τα δόντια χρησιμοποιούνται και στο άλεσμα της τροφής Τροφή = ιερή παιδεία Άρα απαγόρευση –εμπόδιο στην εκφορά ιερής γνώσης - τα λευκά δόντια προστατεύουν την στοματική κοιλότητα και το περιεχόμενο της την ικανότητα λόγου = η περίμετρος από λευκό μάρμαρο προστατεύει το ταφικό μνημείο και τις πληροφορίες που περιέχει Στο στίχο α381 η « λευκή οδοντοστοιχία που φέρνει δόξα –οδαξ» συμβολίζει την περίμετρο από λευκό μάρμαρο στο κυκλικό μνημείο της Αμφιπολις που έχει στην κορυφή του ένα άγαλμα λιονταριού / χειλεσι = χείλος = το χείλος = το άκρο / φυντες = φύω = εδώ βγάζω / βγάζω από μέσα από την με λευκό μάρμαρο κατασκευασμένη κυκλική περίμετρο που προστατεύει το ταφικό μνημείο τον θειο λόγο την επιστημονική πληροφόρηση ].-α381
2505[3]=ένδοξα χέει λις φυντες *.-[ένδοξα = κατάσταση που φέρνει δόξα και τιμή / Χέει = χέω = χύνω –ρίπτω –σκορπίζω –ανεγείρω –υψώνω –σωρεύω -/ο λις = λιοντάρι / ανήγειρα ένα άγαλμα λιονταριού στην κορυφή του κυκλικου ταφικού μνημειου με την από λευκό μάρμαρο περίμετρο για να δημιουργήσω μια κατάσταση που θα φέρει στο ανθρώπινο γένος της ΓΗΣ δόξα τιμή και αμοιβή – αθανασία – ταξίδι στον Αργο ].-α381
2505[3] =δόξα νε’[α] έχει λις φυντες *.- [δόξα = προσδοκία / νέα = νέα / έχω = έχω –προστατεύω –διαφυλάττω –περισώζω / νέα προσδοκία για το ανθρώπινο γένος της ΓΗΣ από τα ευρήματα που θα βγουν μέσα από την με λευκό μάρμαρο κατασκευασμένη περίμετρο που προστατεύεται από τον μαρμάρινο λέοντα ].-α381
Ο ΟΜΗΡΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΣΠΑΣΕ ΤΟΝ ΔΟΜΟ ΚΑΙ ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΤΟΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ
2505[3]=αξο δ’ εν έχει λις φυντες * .-[του αγνυμι = σπω-συντρίβω / εν = μέσα / συνέτριψε τον δόμο που προστατεύει το μαρμάρινο λιοντάρι και βγάλε από μέσα τα ευρήματα που υπάρχουν ].-α381
ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟΝ Ι.Δ. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
2505[3]=Οδ’αξ’[ω] εν έχει λις φυντες *.-[ οδό = η πορεία –η διαδρομή –ο ουράνιος πόταμος / αξω = μέλλον του άγω = οδηγώ –φέρω –τοποθετώ –βάζω –διευθύνω –παίρνω –αναφέρω / οδηγούμε στο εσωτερικό του ταφικού μνημειου που η περίμετρος του είναι από λευκό μάρμαρο και προστατεύεται από το άγαλμα ενός λιονταριού στην κορυφή του για να βγάλω τα ευρήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό του ].-α381
Ο ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
2505[3]=Οδ’αξ’[ω] νε’[α] έχει λις φυντες *.-[ νέα = πλοίο = αλληγορικά = Ι.Δ. /οδηγούμε στο εσωτερικό του ταφικού μνημειου που η περίμετρος του είναι από λευκό μάρμαρο και προστατεύεται από το άγαλμα ενός λιονταριού στην κορυφή του για να βγάλω τον ιπτάμενο δίσκο που βρίσκεται εκεί ].-α381

Ο ΟΜΗΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΑΜΜΟ

Η ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΑΜΜΟΣ – ΛΑΣΠΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
2505[3]=ένδοξα Χέεις ιλ’[υ] φυντες *.-[ιλυ = λάσπη / χέω = σωρεύω κ.α. /έχει δημιουργηθεί κατάσταση που φέρνει δόξα και τιμή αν βγάλεις την ποταμίσια λάσπη που έχει σωρευτεί μέσα στο ταφικό μνημείο με την λευκή περίμετρο και το λιοντάρι στην κορυφή του ].- α381
2505[3]= ένδοξα Έχεις ιλ’[υ] φυντες *.-[ έχει σωρευτεί ποταμίσια λάσπη μέσα στην από λευκό μάρμαρο περίμετρο με το λιοντάρι στην κορυφή για την προστασία –διαφύλαξη του ταφικού μνημειου και των μυστικών του Βγάλε την ποταμίσια λάσπη για να διαπιστώσεις την κατάσταση που δημιουργήθηκε και να αποκτήσεις δόξα και τιμή ].-α381
Ερμηνεία .- 
Ο Όμηρος μας περιγραφεί το ταφικό μνημείο του Αλέξανδρου στην Αμφιπόλη με κάθε λεπτομέρεια.
Το άγαλμα του λιονταριού [λις] στην κορυφή του μνημειου, οδηγός για την ανεύρεση του και ενδεικτικό της ύπαρξης θεού [Αθηνά –Αλέξανδρος]
Την ποταμίσια λάσπη [ιλυ] που το γέμισαν οι κατασκευαστές του για την διαφύλαξη – προστασία του.
Την περίμετρο του από λευκό μάρμαρο Θάσου που το προστατεύει.
Την καταστροφή του ,ώστε να γίνει ορατός ο κρυμμένος Ι.Δ. από κάτω.
Η μεταφορά με την στοματική κοιλότητα και την λευκή οδοντοστοιχία είναι μοναδική.
Το συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα είναι πως η κατασκευή ήταν ηδη ολοκληρωμένη στα χρόνια που έζησε ο περίφημος Αρίσταρχος από την Σαμοθράκη 215-145 π.χ. , τελευταίος από τους άριστους που «διόρθωσαν» τα Ομηρικά κείμενα.
ΟΙ «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ» του Αρίσταρχου [215-145 π.χ.] στην Οδύσσεια εξηγούν και το πώς το Ομηρικό κείμενο [840 π.χ.] αναφέρεται σε ένα ταφικό μνημείο που κατασκευάστηκε 545 χρόνια αργότερα [295 π.χ].
Ο Αρίσταρχος σαν άνθρωπος της Αθηνάς [εξωγήινος] γνώριζε από πρώτο χέρι τα γεγονότα της Αμφίπολης.ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα