Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ...περί του στοιχείου του ΠΥΡΟΣ.ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ …..Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ 4…..
1. ΓΗ. ( ΣΤΟΙΧΕΙΟΝΑΝΟΙ , με ηγέτιδα την ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ _ VIRGOκαι το θειο της συμπλήρωμα της ΕΛΩΧΗΜ PELLEUR )
1. ΝΕΡΟ. ( ΝΗΡΗΙΔΕΣ , με ηγέτη τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ και το θείο του συμπλήρωμα ΣΕΛΗΝΗ ).
3.ΑΕΡΑΣ . (ΣΥΛΦΙΔΕΣ, με ηγέτιδα την ARIES και το θείο της συμπλήρωμα THOR).
4. ΠΥΡ. (ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ , με ηγέτιδα την κυρία ΑΣΤΡΕΑ, συμπλήρωμα του ΕΛΩΧΗΜ CLAIRE). --ΟΜΙΛΙΑ κυρίας ΑΣΤΡΕΑΣ , περί του στοιχείου του ΠΥΡΟΣ.
……..Το Ιερό πύρ ΕΙΝΑΙ ΜΊΑ ΣΥΝΕΙΔΗ ΤΉ, ΥΠΑΚΟΥΟΣ, ΝΟΗΜΩΝ ΖΩΗ, - ΠΟΘΟΥΣΑ , ΚΑΙ ΙΚΑΝΉ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΕΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΌΝ ΔΙ ΟΝ ΕΠΕΚΛΗΘΗ. Η παραδοχή , στην ανθρώπινη συνείδησιν, ιδίως του κόσμου των αισθήσεων, των διαφόρων ποιοτήτων και χρήσεων του ΙΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣ, (ως εκείνων της φλογός της Ελευθερίας, της φλογός της Αναστάσεως, Ιόχρουν πύρ κλπ, ), είναι αναγκαία προς επιτυχία της χρήσεώς του…………
ΑΙ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΙ είναι υπάρξεις , που εξυπηρετούν το στοιχείον του πυρός, και παρέχουν μεγάλη βοήθεια εις τους ηγέτας του βασιλείου του . Πολλαί φθάνουν εις ύψος του EMPIRE STATE κτιρίου της ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ( 1248 πόδας), ενώ άλλαι είναι όσον η κεφαλή μίας κοινής βελόνης. Εξυπηρετούν διαρκώς υπό την κατεύθυνσιν των Ηγετών των, να διαλύσωσι τας ακαθαρσίας, αίτιες επισωρεύονται παρά της ανθρωπότητος, δια της κακής χρήσεως , των δημιουργικών των κέντρων ( ΣΚΕΨΕΩΣ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ), και είναι ανυπολόγιστον ευεργέτημα εις τα άλλα τρία στοιχεία, γην , αέρα και ύδωρ. Αι δυνάμεις των άλλων τριών στοιχείων προ πολλού θα είχον σφοδρώς επαναστατήσει προξενουσαι μεγάλας κατακλυσιαίας ζημίας , φοβον και χάος εις την ανθρωπότητα………….. Επιθυμώ ιδιαιτέρως στο εξής να ευλογείτε τας Σαλαμάνδρας, δια τας υπηρεσίας των δια μέσου των αιώνων , όχι μόνο εις τον φαινομενικόν κόσμον αλλ επίσης, εις τας εσωτερικάς σφαίρας………………………..

Η Ανθρωπότης , εν επι το πλείστον, δεν έχει ούτε κάν συναίσθησιν της υπάρξεως του Στοιχειώδους βασιλείου και δεν γνωρίζει ότι η ύπαρξίς της εξαρτάται από την θυσίαν του μεγάλου τούτου αοράτου βασιλείου, τα μέλη του οποίου εργάζονται νυχθημερόν και ακατασπαύστως , όπως εξουδετερώσωσι την εκ της ανθρωπότητος εκπορευομένην μίανσι, ήτις θα απέπνιγε τον άνθρωπο εις σημείον οπου η πνοή δεν θα ηδύνατο να εισελκυσθει , η να κρατηθεί εντός των πνευμόνων. Πόσον ευχάριστο θα ήτο,, εάν οι ανθρωποι ενδιεφέροντο και ηυλόγουν το βασίλειον τουτο, και κάμει φίλους το βασίλειον της φύσεως, Η συνείδησης στων μελων του βασιλείου τούτου, είναι τόσον αθώα όσον των μικρών παιδιών , και αποδίδωσι την αγάπην ΄ην λαμβάνωσι παρά της ανθρωπότητος…..

Θα ηυχόμουν όπως (σείς οι μαθηταί ), επικαλείστθε της βοηθείας ΟΛΟΥ του Στοιχειώδους βασιλείου ώστε τουτο να ισοσταθμίσει τα δύο αντίθετα άκρα , ως ταύτα εκδηλούνται εις τας καιρικάς μεταβολάς…ώστε μα μην εκδηλούνται κατακλυσμοί ……

ΠΗΓΗ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα