Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Πᾶρε τὸ φῶς τῆς κάθε ἡμέρας καὶ κᾶνε το χαρά!

Μπορεῖς νὰ βλέπῃς, νᾶ ἀκοῦς, νὰ γεύεσαι, νὰ ἀγγίζῃς, νὰ μυρίζῃς, νὰ αἰσθάνεσαι, νὰ μιλᾶᾷς, νὰ γελᾷς, νὰ ἀπολαμβάνῃς, νὰ περπατᾷς, νὰ παίζῃς, νὰ ἀγαπᾷς, νὰ δημιουργῇς, νὰ ἐνθουσιάζεσαι…

Ἔχεις τὸ χάρισμα νὰ σκέπτεσαι καὶ νὰ φτιάχνῃς εἰκόνες χρωματιστές…
Μπορεῖς νὰ πραγματοποιῇς τὰ ὄνειρά σου…
Ἔχεις ταλέντα καὶ δυνατότητες…
Ἔχεις τὸ δῶρο τῆς ἐπιλογῆς…
Ἔχεις τὸ χάρισμα νὰ μαθαίνῃς καὶ νὰ ἐξελίσσεσαι…
Ἔχεις τὸ χάρισμα νὰ δημιουργῇς…
Μέσα σου ὑπάρχουν κρυμμένοι θησαυροὶ καὶ δεξιότητες ποὺ περιμένουν νὰ τὶς ἀνακαλύψῃς…
Ἔχεις τὴν ἱκανότητα νὰ ξεδιαλέγῃς ἀπὸ τὸ ἐχθὲς αὐτά ποὺ σοῦ ταιριάζουν γιὰ τὸ σήμερα.
Ἔχεις πολλὰ κομμάτια, ποὺ κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ γνωρίζεις καλά, κάποια ἄλλα εἶναι ἀκόμη ἄγνωστα σὲ ἐσέναν.
Μπορεῖ νὰ ἀκοῦς πολλά, νὰ δοκιμάζῃς τὰ πάντα ἀλλὰ νὰ κρατᾷς μόνον αὐτὰ ποῦ σοῦ ταιριάζουν.

Στεῖλε στὸν ἑαυτό σου μηνύματα ἐκτιμήσεως. Νὰ θυμᾶσαι ὅτι σὲ ὁλόκληρον τὸν κόσμο δὲν ὑπάρχει κάποιος σὰν ἐσένα.
Κύτταξε τὸν ἑαυτό σου μὲ ἀγάπη. Νοιῶσε ἐπίγνωση τοῦ θαύματος ποὺ εἶσαι.
Ἀνοιξε τὸν ἑαυτό σου γιὰ νὰ δεχθῇ ἕνα καινούργιο μέλλον, ποὺ μπορεῖ νὰ σοῦ φέρῃ πολλὰ καὶ ἐξαιρετικὰ δῶρα.
Πᾶρε τὸ φῶς τῆς κάθε ἡμέρας καὶ κᾶνε το ἐνθουσιασμό, πίστη, χαρὰ καί εὐγνωμοσύνη…
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα