Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

Γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ σκουπίδια ξεκινᾶμε ἀπὸ …ἐμᾶς!!!

Σήμερα εἶναι μία ἡμέρα ἐκλογῶν, λέει.
Σήμερα, λοιπόν, λέει, κάποιοι θὰ ψηφίσουν καὶ κάποιοι ἄλλοι θὰ ἐκλεγοῦν γιὰ νὰ μᾶς …διοικήσουν.
Σήμερα, λέει, θὰ τελειώση μία μεγάλη παρένθεσις, γιὰ νὰ ἀνοίξῃ μία νέα. Λέει…
Ἐγὼ πάλι συμφωνῶ, σὲ ἔναν βαθμό, μὲ τὰ παραπάνω, ἀλλὰ πιστεύω  πὼς χρειάζονται κι ἄλλα…
Πιστεύω πὼς γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ σκουπίδια πρέπει νὰ τὰ …δοῦμε. Κι ἀκριβῶς ὅπως στὸ σπίτι μας ἐκπαιδευθήκαμε γιὰ νὰ τὰ ἐντοπίζουμε μὲ μίαν πρώτη ματιά, γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε νὰ τὰ ξεφορτωθοῦμε, ἔτσι ἀκριβῶς χρειάζεται νὰ ἐντοπίζουμε μὲ μίαν πρώτη ματιὰ κι ὅλα τὰ ἄλλα σκουπίδια, ὁπουδήποτε, πρὸ κειμένου νὰ τὰ ἀπομακρύνουμε ἐπίσης.
Γιὰ νὰ μπορέσουμε ὅμως νὰ «ἐκπαιδευθοῦμε» ἀρκούντως καὶ τόσο ὅσο χρειάζεται, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτυγχάνουμε, μὲ μίαν πρώτη ματιά, ἀκριβῶς ὄπως καὶ στὰ σπίτια μας, νὰ ἐντοπίζουμε τὰ σκουπίδια, ἀπαιτεῖται νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ …ἐμᾶς!!! 

Ἐάν, δῆλα δή, γιὰ πρώτη μας φορά, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, κάθε μας στιγμὴ ἐπιτυγχάνουμε νὰ «φιλτράρουμε» τὶς σκέψεις μας, τόσο ὅσο νὰ βγαίνουν διαυγεῖς καὶ ἠθικές, μὲ κινητήριό τους μοχλὸ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ κέντρο τους τὸν Ἄνθρωπο, θὰ ἔχουμε ἐπιτύχη τὸ  πρῶτο μας βῆμα.

Ὅμως… Τὸ ἐπόμενο βῆμα τῶν σκέψεων εἶναι οἱ πράξεις.
Ἐάν, ἐπὶ πλέον, κατόπιν τοῦ «φιλτραρίσματος» ἐπιτύχουμε καὶ νὰ ἀλλάξουμε, πέραν ἀπὸ τὶς σκέψεις μας ὅλες μας τὶς πράξεις, τότε θὰ ἔχουμε ξεκινήση, σιγά-σιγὰ ἀλλὰ σταθερά, νὰ αὐτό-«ἐκπαιδευόμεθα» στὸ νὰ τὰ ἀναγνωρίζουμε, δίχως κόπο καὶ νὰ ἀποφεύγουμε κάθε τί ποὺ μᾶς μολύνει καὶ μᾶς δηλητηριάζει. Δῆλα δὴ θὰ ἐπιτύχουμε νὰ ἀποφεύγουμε τὰ σκουπίδια σὲ κάθε τους ἐκδοχή, ἐστιάζοντας μόνον στὰ χρήσιμα καὶ στὰ σημαντικά.
Μὰ κι αὐτὸ τὸ βῆμα ἀφορᾶ στὶς δικές μας ζωὲς κι ὄχι στὴν κοινωνία μας. Ἀκριβῶς ὅμως ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς θὰ ἔχουμε ξεκινήση νὰ ἑστιάζουμε στὰ σημαντικά, ἀγνοῶντας τὰ ἄχρηστα, θὰ μετουσιωνόμεθα, θέλουμε δὲν θέλουμε, σὲ ἱκανοὺς κι ἀξίους, ποὺ θὰ ἐντοπίζουν, μὲ μίαν πρώτη ματιά, τὰ ἀνήθικα καὶ τὰ μολυσματικὰ σκουπίδια τοῦ κόσμου μας, γιὰ νὰ τὰ ἀποφεύγουμε. Εἶναι μία διαδικασία, ποὺ θὰ μᾶς συμβῆ οὔτως ἢ ἄλλως, πρὸ κειμένου νὰ ἐντοπίζουμε, μὲ μίαν πρώτη μόνον ματιά, κάθε σκουπίδι ποὺ θὰ κινεῖται γύρω μας μὲ σκοπὸ νὰ μᾶς διαβρώσῃ.
Κι ὅπως ἀκριβῶς ὅταν πηγαίνουμε σὲ ἕνα σπίτι μποροῦμε, μὲ μίαν πρώτη ματιά, νὰ ἐντοπίσουμε τὴν βρωμιά, ὅταν ὑπάρχῃ, ὅσο καλὰ κι ἐὰν τὴν ἔχουν κρύψη, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ὅταν θὰ ἔχουμε ἀπέναντί μας σκουπίδια, σὲ κάθε τους ἐκδοχὴ καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ πόσο καλὰ κρύβονται, θὰ μποροῦμε μὲ μίαν μόνον ματιὰ νὰ τὰ ἀναγνωρίζουμε καὶ νὰ τὰ προσπερνοῦμε.
Γιατί, πράγματι, ἐτοῦτος ὀ κόσμος πρέπει νὰ καθαρίσῃ συνολικῶς. Μέσα κι ἔξω.
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα