Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣΛΟΓΟΣ ΙΙ

ΕΡΜΗ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ:


ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

"Έμαθες τώρα τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αναγέννηση, παιδί μου, αφού εμφανιστεί η δεκάδα, παιδί μου, συντίθεται η νοητική γέννηση και απωθεί την δωδεκάδα και μας οδηγεί στην θέωση η γέννηση αυτή."
....

-Στους "Γενικούς Λόγους", πατέρα, αινιγματικά και με ασάφεια μίλησες σε διαλογική μορφή για τη θεϊκότητα, δεν αποκάλυψες κάτι, όταν είπες ότι τίποτα δεν είναι δυνατόν να σωθεί από την αναγέννηση, και μετά την συζήτηση μας, αφού σε ικέτεψα κατά την κατάβαση μας από το βουνό, και σε ρώτησα για τη διδασκαλία της αναγέννησης, επειδή αυτή την αγνοώ, είπες πως θα μου την παραδώσεις όταν πρόκειται να απομονωθείς από αυτόν τον κόσμο.

Προετοιμάστηκα και ανδρείωσα το φρόνημα μου απέναντι στην απάτη αυτού του κόσμου, και συ, κάλυψε μου τα κενά με όσα είπες ότι θα μου παραδώσεις σχετικά με την αναγέννηση, κάνοντας το είτε με τα λόγια είτε με κάποιον απόκρυφο τρόπο.

( σημ: η Απάτη αυτού του κόσμου, ζούμε σε ένα matrix σε έναν εικονικό κόσμο)

Γιατί αγνοώ Τρισμέγιστε, από ποια μήτρα και από ποιο σπέρμα γεννήθηκε ο άνθρωπος.

(σημ: αγνοεί έχει Άγνοια ποιος είναι ο αληθινός του εαυτός)

-Η σοφία του νου βρίσκεται στη σιωπή, παιδί μου, και το σπέρμα είναι το αληθινό Αγαθό.

-Που το έσπειρε ποιος πατέρα; Γιατί απορώ για όλα συνολικά.

-Το θέλημα του Θεού, παιδί μου.

-Και τι είναι αυτός που γεννιέται, πατέρα;

Γιατί δεν έχει συμμετοχή στην ουσία που βρίσκεται μέσα μου;-Το παιδί που γεννιέται από θεό θα είναι άλλος θεός, το παν μέσα στο παν, συντεθειμένος από όλες τις δυνάμεις.

σημ: το σώμα μας είναι σύνθετο και θνητό και δεν προέρχεται από το Θεό, διότι ο Αληθινός Θεός είναι το παν, οι δυνάμεις, και μόνο θεούς γεννά όμοιους μ'αυτόν, (Ζωή και Φως), άρα το σύνθετο θνητό σώμα της ύλης το δημιούργησε ένας "θνητός δημιουργός".

-Αίνιγμα μου λες τώρα, πατέρα, και δε συζητάς όπως πατέρας με γιο.

-Αυτό το γένος δε διδάσκεται, παιδί μου, μόνο υπενθυμίζεται από το Θεό, όταν εκείνος το θέλει.

-Αφύσικα και αδύνατα πράγματα μου λες, πατέρα. Γι'αυτό και δικαιολογημένα προβάλλω αντιρρήσεις σ'αυτά, "γεννήθηκα γιος ξένος από το γένος του πατέρα μου", μη μου αρνείσαι τη γνώση, καθώς είμαι γνήσιος γιος σου, εξήγησε μου τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αναγέννηση.-Τι να σου πω παιδί μου; Δεν έχω τίποτα να πω, πλην αυτού, βλέποντας ότι μέσα έχει δημιουργηθεί ένα θέαμα έμφυτο από το έλεος του Θεού, βρέθηκα σε αθάνατο σώμα και τώρα δεν είμαι αυτός που ήμουν πριν, αλλά ξαναγεννήθηκα μέσα στο νου.

Αυτό το πράγμα δε διδάσκεται και ούτε μπορεί να το δει κανείς με το πλαστό υλικό στοιχείομέσω του οποίου μπορεί να δει κανείς, γι'αυτό και περιφρονώ την πρώτη σύνθετη φύση μου,γιατί δεν έχω πλέον χρώμα, ούτε αφή, ούτε μέτρο, είμαι απαλλαγμένος τώρα από αυτά.

Τώρα μπορεί να με βλέπεις με τα μάτια σου, παιδί μου, αλλά δεν κατανοείς τι είμαι όταν με κοιτάζεις με το σώμα και την όραση σου. Δε μπορείς να με παρατηρήσεις με τα μάτια σου τώρα, παιδί μου.

-Σε μεγάλη μανία και έκσταση οδήγησες το νου μου, πατέρα, γιατί τώρα δε βλέπω πια τον εαυτό μου.

-Μακάρι να εξέλθεις και συ, παιδί μου, από τον εαυτό σου, χωρίς ύπνο, όχι σαν αυτούς που ονειροβατούν στον ύπνο τους.

(σημ: οι άνθρωποι στην Γη φέρουν το σύνθετο υλικό πλαστό σώμα και ονειροβατούν, διότι βρίσκονται σε Ύπνο).

-Πες μου κι αυτό, ποιος δημιουργεί την αναγέννηση;

-Ο γιος του Θεού, ένας άνθρωπος, ύστερα από το θέλημα του Θεού.

(σημ: ποιος είναι ο Υιός του Αληθινού Θεού; Φως και Ζωή; ο άνθρωπος δεύτερος θεός).

ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΟ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΟΜΟΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ:
ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καί συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός· 

γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, (του δεύτερου Νου δημιουργού) οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως·
καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.

Ποιος είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός;
ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε 
λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, (και ο δεύτερος Νους δημιουργός με την σειρά του δημιούργησε τα δικά του δημιουργήματα) ἐδημιούργησε διοικητάς τινας
ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.


-Τώρα, πατέρα, με άφησες άφωνο, αφού έχασα το μυαλό μου πριν, καθώς βλέπω το μέγεθος σου, πατέρα, μαζί με το χαρακτήρα σου.

-Και ως προς αυτό πλανάσαι, γιατί το θνητό γένος μεταβάλλεται κάθε μέρα, με το χρόνο αυξάνεται και μειώνεται σαν το ψέμα.

-Τι είναι, λοιπόν, αληθινό, Τρισμέγιστε;

-Αυτό που είναι ξεκάθαρο, παιδί μου, το απεριόριστο, το άχρωμο, αυτό που δε διαθέτει σχήμα, το αμετάβλητο, το γυμνό, το ορατό, αυτό που γίνεται από μόνο του αντιληπτό, το Αγαθό που δεν αλλοιώνεται και δεν έχει σώμα.

(σημ: Αληθινό είναι ό,τι δεν είναι από Ύλη).

-Πραγματικά τα'χω χάσει , πατέρα, γιατί μέχρι τώρα νόμιζα ότι με είχες κάνει σοφό, αλλά τώρα έφραξαν οι αισθήσεις αυτής της σκέψης.

-Έτσι έχουν τα πράγματα, παιδί μου, άλλο στοιχείο έχει ανοδική πορεία, όπως η φωτιά, άλλο καθοδική πορεία, όπως η γη, άλλο υγρό, όπως το νερό και άλλο περιβάλλει και ενυπάρχει σ'όλον τον κόσμο, όπως ο αέρας.

Πως θα μπορούσες να κατανοήσεις με τις αισθήσεις αυτό που δεν είναι σκληρό, αυτό που δεν είναι υγρό, αυτό που δεν συμπυκνώνεται, αυτό που δε μπορεί να εισχωρήσει, αυτό που μπορεί να νοηθεί μόνο από τη δύναμη και την ενέργεια του και χρειάζεται αυτόν που μπορεί να κατανοήσει τη γέννηση μέσω του θεού;

-Είμαι αδύνατος, λοιπόν, πατέρα;

-Όχι βέβαια, παιδί μου, συγκεντρώσου στον εαυτό σου και θα έρθει, αν το θελήσεις, θα γίνει,κατάργησε τις αισθήσεις του σώματος και θα έρθει η γέννηση της θεϊκότητας, καθάρισε τον εαυτό σου από τις παράλογες τιμωρίες της ύλης.

-Γιατί πατέρα; Έχω μέσα μου τιμωρούς;

-Όχι λίγους, παιδί μου, είναι και φοβεροί και πολλοί.

-Το αγνοώ αυτό, πατέρα.

-Μια από τις τιμωρίες είναι αυτή, παιδί μου, η άγνοια, δεύτερη, η λύπη, τρίτη η ακολασία,τέταρτη η επιθυμία, (της σάρκας) πέμπτη η αδικία, έκτη η πλεονεξία, έβδομη η απάτη όγδοη ,ο φθόνος, ένατη ο δόλος, δέκατη η οργή, ενδέκατη το θράσος, δωδέκατη η κακία, αυτές είναι δώδεκα στον αριθμό, αλλά κάτω από αυτές υπάρχουν πολλές περισσότερες, παιδί μου, 

που αναγκάζουν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου να υφίσταται πάθη μέσω των αισθήσεων και της φυλακής που αποτελεί το σώμα.

Αυτές αφήνουν, όχι όμως όλες μαζί, αυτόν που ελεεί ο θεός, και έτσι επισυμβαίνει ο τρόπος και η ουσία της αναγέννησης

Σώπασε και κάνε ησυχία, παιδί μου, έτσι δε θα παύσει το έλεος του θεού προς εμάς, να ευχαριστηθείς, λοιπόν, παιδί μου, την κάθαρση μέσω της δύναμης του Θεού, με σκοπό τη συγκρότηση του θείου λόγου μέσα σου.

Η ΙΕΡΗ ΔΕΚΑΔΑ ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΤΥΠΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


1. Η γνώση του Θεού μάς έχει έρθει, και αφού έχει έρθει αυτή, παιδί μου, η άγνοια έφυγε. 

2. Η γνώση της χαράς μας έχει έρθει, και αφού έχει έρθει κι αυτή, παιδί μου, η λύπη φεύγειπρος αυτούς που έχουν χώρο γι'αυτήν.

3. Τη δύναμη που επέρχεται μετά τη χαρά, την ονομάζω, εγκράτεια, την δύναμη την απολαυστικότατη, ας τη δεχτούμε με μεγάλη προθυμία, παιδί μου, πως με την εμφάνιση τηςαπώθησε την ακολασία.

4. Τέταρτη τώρα ονομάζω την εγκαρτέρηση, τη δύναμη απέναντι στην επιθυμία. (την επιθυμία της σάρκας, του σύνθετου σώματος από ύλη).


5. Αυτό το επίπεδο είναι η βάση της δικαιοσύνης, παιδί μου, γιατί, παρατήρησε, πως χωρίς δίκη, έδιωξε την αδικία, γίναμε δίκαιοι, παιδί μου, λόγω της απουσίας της αδικίας.

6. Την έκτη δύναμη σε'μας, που αντιμάχεται την πλεονεξία, την ονομάζω συνεργασία.

7. Και αφού φύγει κι αυτή, έρχεται η αλήθεια, και με τον ερχομό της διώχνει την απάτη.
(σημ: η αλήθεια έρχεται αφού συμπληρωθούν όλα τα προηγούμενα).

8. Παρατήρησε, πως συμπληρώνεται το αγαθό, όταν έρχεται
η αλήθεια, ο φθόνος φεύγει από εμάς, και μαζί με την αλήθεια, εμφανίζεται το αγαθό, μαζί με τη9. ζωή και το 10. φως, και δεν έρχεται πλέον καμιά τιμωρία από το σκότος, (Ύλη) καθώς έφυγαν με ορμή, αφού νικήθηκαν.


Τι μας λέει εδώ; ότι το Αγαθό έρχεται μόνον όταν οδηγείται από την Ζωή και Φως, άρα και η Αλήθεια!

Ο δεύτερος Νους δημιουργός όμως, δε φέρει την Ζωή και Φως, οπότε δεν είναι και Αληθινός!..ούτε Αγαθός! είναι ψεύτης, διότι η δική του αλήθεια είναι ο δικός του κόσμος!

ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ; ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ;

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ:

καὶ τότε γυμνωθεὶς ἀπὸ τῶν τῆς ἁρμονίας ἐνεργημάτων
γίνεται ἐπὶ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν, τὴν ἰδίαν δύναμιν ἔχων, καὶ ὑμνεῖ σὺν τοῖς οὖσι τὸν πατέρα· 

συγχαίρουσι δὲ οἱ παρόντες τῇ τούτου παρουσίᾳ, καὶ ὁμοιωθεὶς τοῖς συνοῦσιν ἀκούει καί τινων δυνάμεων ὑπὲρ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν φωνῇ τινι ἡδείᾳ ὑμνουσῶν τὸν θεόν·

καὶ τότε τάξει ἀνέρχονται πρὸς τὸν πατέρα, καὶ αὐτοὶ εἰς δυνάμεις ἑαυτοὺς παραδιδόασι, καὶ δυνάμεις γενόμενοι ἐν θεῷ γίνονται. (Ζωή και Φως).


Αυτός ο κόσμος δεν είναι του Τριαδικού Θεού, είναι ο κόσμος του δεύτερου Νου δημιουργού που δημιουργεί στην Ύλη, φωτιά, αέρας, γη, νερό.

..........Έμαθες τώρα τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αναγέννηση, παιδί μου, αφού εμφανιστεί η δεκάδα, παιδί μου, συντίθεται η νοητική γέννηση και απωθεί την δωδεκάδα καιμας οδηγεί στην θέωση η γέννηση αυτή.

Όποιος, λοιπόν, έτυχε της γεννήσεως σύμφωνα με το Θεό (όποιος άνθρωπος είναι Ζωή και Φως άρα φέρει μέσα του την ιερή Δεκάδα) και την ευσπλαχνία του, αφού απομακρυνθεί από τις σωματικές αισθήσεις, αντιλαμβάνεται ότι ο εαυτός του αποτελείται από αυτά και χαίρεται.

-Αφού με έκανε ατάραχο ο θεός, (με ανδρεία ψυχής-ατάραχο) το φαντάζομαι, πατέρα, όχι μέσω της όρασης των ματιών αλλά μέσω της νοητικής ενέργειας που προσφέρουν οι δυνάμεις. 

Είμαι στον ουρανό, στη γη, στο νερό, στον αέρα, βρίσκομαι μέσα στα ζώα, στα φυτά, μέσα στην κοιλιά, πριν από την κοιλιά, μετά την κοιλιά, παντού, αλλά εξήγησε μου κι αυτό, πως οι τιμωρίες του σκότους, που είναι δώδεκα στον αριθμό, απωθούνται από τις δέκα δυνάμεις; 
Με ποιον τρόπο Τρισμέγιστε;

-Το σώμα αυτό, από το οποίο ξεφύγαμε, (το σύνθετο υλικό σώμα), παιδί μου, συντέθηκε από το ζωδιακό κύκλο, ο οποίος συγκροτήθηκε από δώδεκα στον αριθμό στοιχεία, τα οποία όμως έχουν μία μόνο φύση, (την κακία),  και μπορούν να πάρουν κάθε μορφή προκειμένου να παραπλανήσουν τον άνθρωπο.

Σ'αυτές τις τιμωρίες, παιδί μου, υπάρχουν ζευγάρια που στην πράξη είναι ενωμένα, αχώριστο είναι το θράσος από την οργή, δεν είναι, όμως, δυνατό να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα όρια του καθενός.

Κατά την ορθή λογική, λοιπόν, δικαιολογημένα απομακρύνονται σαν να απωθούνται από δέκα δυνάμεις, την δεκάδα.

Γιατί η δεκάδα, παιδί μου, είναι αυτή που γεννά τις ψυχές, η ζωή και το φως ενωμένα, όπου έχει δημιουργηθεί η μονάδα του πνεύματος. 

Η μονάδα, (η ψυχή που φέρει μέσα στον κρατήρα της το Νου Ουσιωδώς όμοιο με την Ζωή και Φως) λοιπόν, κατά την ορθή λογική, (ορθή λογική της ψυχής), περιέχει την δεκάδα, (περιέχει ο Νους της ψυχής και τις δέκα μονάδες του πνεύματος) και η δεκάδα την μονάδα. 

(Η Δεκάδα  οδηγείται από την Μονάδα την Αλήθεια της Ζωής το Φως. "Ζωή και Φως").
Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως.
-Βλέπω τα πάντα και τον εαυτό μου μέσα στο νου, πατέρα.

-Αυτή είναι η αναγέννηση,
 παιδί μου, το να μην φαντάζεσαι μέσα από το σώμα. 

Γι'αυτό και εξήγησα τη διδασκαλία της αναγέννησης μόνο σε σένα, για να μη βεβηλώσουμε το σύμπαν με το να αποκαλύπτουμε τα μυστικά του σε πολλούς, αλλά μόνο σ'αυτούς, στους οποίους επιθυμεί ο Θεός.

-Πες μου, πατέρα, το σώμα αυτό που συντίθεται από δυνάμεις, (οι δέκα δυνάμεις του Νου της ψυχής, η  ιερή δεκάδα), θα διαλυθεί ποτέ;

-Πρόσεξε τα λόγια και μη λες πράγματα αδύνατα, παιδί μου,
 γιατί θα αμαρτήσεις και θα τυφλωθεί το μάτι του νου σου. 
Το αισθητό σύνθετο σώμα που δημιουργείται από τη φύση βρίσκεται μακριά από την ουσιώδη γέννηση, (το Νου) γιατί το πρώτο είναι διαλυτό, (σύνθετο υλικό σώμα από γη, νερό, αέρα, φωτιά) το δεύτερο αδιάλυτο, (ο Νους της ψυχής) το πρώτο θνητό, (σύνθετο σώμα), το δεύτερο αθάνατο. (ο Νους της ψυχής).

Αγνοείς το γεγονός ότι γεννήθηκες θεός ( Αλλά ) και γιος του Ενός, όπως και 'γω;

Ακούστε τι λέει! 
Γεννήθηκες θεός διότι φέρεις την Μονάδα! Ζωή και Φως! που οδηγεί τις Οκτώ υπόλοιπες Μονάδες του πνεύματος!!

Ο δεύτερος Νους δημιουργός φέρει μόνον τις Οκτώ Μονάδες του πνεύματος, μέχρι την Αλήθεια, αλλά δεν είναι Ζωή και Φως, άρα δεν είναι και Αγαθός!!

Διότι, Αγαθός είναι μόνον αυτός που είναι Ζωή και Φως!!

Άρα εκτός από θεοί Ζωή  και Φως, Υιοί του Αληθινού Τριαδικού Θεού Πατέρα όλων Ζωή και Φως, είμαστε και γιοι του δεύτερου Νου δημιουργού διότι ενδυθήκαμε τις Οκτώ Μονάδες του πνεύματος που φέρει ο δεύτερος  Νους δημιουργός μέσα στην ψυχή μας! 

Άρα είμαστε ταυτόχρονα θεοί  αλλά και γιοι του Ενός, του δεύτερου Νου δημιουργού.

Και όταν ενωνόμαστε με την σύνθεση της Ύλης, γη, νερό, αέρας, φωτιά, γινόμαστε ένα με το σκότος που φέρει την ΛΗΘΗ και την ΚΑΚΙΑ.

..........

-Θα ήθελα να ακούσω την ευλογία, που μοιάζει με ύμνο, πατέρα, αυτή που λες ότι άκουσες από τις δυνάμεις, όταν βρέθηκες στην όγδοη μονάδα.

-Όπως ο Ποιμάνδρης θέσπισε την όγδοη μονάδα, παιδί μου, σωστά σπεύδεις να διαλύσεις το σώμα σου, καθώς έχεις υποστεί την κάθαρση.

Ο ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ
"Ο ΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΑΣ" ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΙΜΑΝΔΡΗ

Ο Ποιμάνδρης λοιπόν, ο νους της απόλυτης αρχής, δεν μου παρέδωσε κάτι παραπάνω από όσα έχουν γραφτεί, επειδή ήξερε ότι από μόνος μου μπορώ να κατανοήσω τα πάντα και ν'ακούσω αυτά που θέλω και να δω τα πάντα και μου ανέθεσε εκείνος να πράξω τα σωστά. Γι'αυτό και σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που βρίσκονται μέσα μου ψάλλουν.

-Θέλω να ακούσω, πατέρα, και να τα κατανοήσω.

-Ησύχασε και άκου τώρα την πρέπουσα ευλογία, παιδί μου, τον ύμνο της αναγέννησης, τον οποίο αποφάσισα να σου φανερώσω όχι και τόσο εύκολα στο τέλος της μύησης σου.

Γι'αυτό, αυτός δεν διδάσκεται, αλλά κρύβεται στη σιωπή.

Έτσι, λοιπόν, παιδί μου, αφού σταθείς σε υπαίθριο τόπο, ατενίζοντας το νότο κατά τη δύση του ηλίου, προσκύνα, το ίδιο και όταν ανατέλλει ο ήλιος, ατενίζοντας την ανατολή.

Ησύχασε τώρα παιδί μου.


morfeas sky


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα