Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Ξεφεύγοντας ἀπὸ τὶς ἀγκυλώσεις μας

Ξεφεύγοντας ἀπὸ τὶς ἀγκυλώσεις μας
Οἱ σημερινὲς συνθῆκες διαβιώσεώς μας, ποὺ καθημερινῶς δυσκολεύουν, μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ ἐνασχολούμεθα ὅλο καὶ πιὸ συστηματικῶς μὲ ζητήματα ἐπιβιώσεως.
Ὁ ἐλεύθερός μας χρόνος μειώνεται διαρκῶς καὶ ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, μὲ ὅλες τὶς μορφὲς «ἀντιδράσεως» νὰ μᾶς ὑποδεικνύονται (καὶ φυσικὰ νὰ ἐλέγχονται) ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐσχεδίασαν τὶς σημερινὲς συνθῆκες διαβιώσεώς μας, φαντάζει ἀδύνατος καὶ παράλογος κάθε πιθανότης διαφυγῆς μας.
Αὐτὰ ὅμως φαίνονται ἐκ πρώτης ὄψεως καὶ θεωρητικῶς ὀφείλαμε νὰ ἀποδεχθοῦμε ὡς μὴ ἀναστρέψιμα.
Μά εἶναι ἔτσι; Ἤ ὄχι;
Ἡ φαινομενικῶς ὑποχρεωτική μας ἀντίδρασις, ποὺ ἔχει ὁριοθετηθεῖ καὶ προγραμματισθεῖ ἀπὸ ἄλλους, δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολῇ. Δὲν ἀφορᾶ στὶς δικές μας ἀνάγκες καὶ στὰ πραγματικὰ πλαίσια, ἐντὸς τῶν ὁποίων ὀφείλουμε νὰ κινηθοῦμε.
Ἡ εἰκόνα ἐκ τῶν ἐξωτερικῶν συνθηκῶν, ἐπιφέρει σύγχυσιν, πόνο, ἐγκλωβισμὸ σὲ στερεότυπα, ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ πρὸς …θάνατον, ἐφ΄ ὅσον ὅταν κάποιος βλέπῃ αὐτὸ ποὺ τοῦ ὑποδεικνύουν νὰ δῇ, χάνει πολὺ μεγάλο τμῆμα αὐτῶν ποὺ ὄφειλε καὶ μποροῦσε νὰ δῇ.
Κι ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ δῇ εἶναι οἱ πραγματικές του δυνατότητες.
Μία βεβαιότης πρέπει νὰ μᾶς διακατέχῃ:
 Ἐὰν κάποιοι πρόγονοί μας, μέσα στοὺς αἰῶνες, ἐπέτυχαν νὰ ἐπιβιώσουν, ὑπὸ σαφῶς δυσμενέστερες συνθῆκες, τότε μποροῦμε κι ἐμεῖς νὰ τὸ ἐπαναλάβουμε. 
Κι ἐὰν αὐτοὶ οἱ κάποιοι ἐπεβίωσαν μόνον καὶ μόνον γιατὶ κάποιο ὅραμα τοὺς κρατοῦσε ζωντανούς, τότε κι ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ἀποκτήσουμε τὰ δικά μας ὁράματα.
Τὰ ὁράματα ὄμως δὲν χρειάζονται οἰκονομικὲς εὐμάρειες γιὰ νὰ ὑλοποιηθοῦν. Χρειάζονται μόνον ἀποφασιστικότητα, καλὴ προετοιμασία καί, κυρίως δεσμεύσεις ἀπὸ ἀνθρώπους ζωντανοὺς καὶ συνειδητοποιημένους.

Οἱ προκλήσεις ποὺ καλούμεθα νὰ ἀντιμετωπίσουμε εἶναι πολὺ μεγαλύτερες ἀπὸ ὅ,τι θὰ μπορούσαμε νὰ φαντασθοῦμε.
Μεγάλες ὅμως προκλήσεις ὁδηγοῦν σὲ μεγάλες νίκες κι ἐπιτεύγματα.
Κι ἐμεῖς ἔχουμε καὶ πρότυπα καὶ παραδείγματα καὶ  Ἥρωες γιὰ νὰ παραδειγματισθοῦμε καὶ νὰ λάβουμε τὶς ἀποφάσεις μας.
Μά, κυρίως, ὅπως ἐξελίσσονται τὰ δεδομένα, πρῶτον καὶ σημαντικότερον ὅλων εἶναι τὸ νὰ ξεφύγουμε τῶν ἀγκυλώσεων ἐκείνων, ποὺ μᾶς ἀπαγορεύουν νὰ δοῦμε τὸ μέγεθος καὶ τὸ εἶδος τοῦ κοινοῦ μας Ὁράματος καί, φυσικά, τὰ ἀποτελέσματα αὐτοῦ τοῦ Ὁράματος στὴν δική μας πραγματικότητα.
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα