Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Διαλύοντας τὶς ψευδαισθήσεις μας γιὰ τὴν …ἀλήθεια…!!!

Διαλύοντας τὶς ψευδαισθήσεις μας γιὰ τὴν ...ἀλήθεια...!!!Πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς πιστεύουν, ἀκόμη, πὼς ὅλα περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὴν πτωχοποίησιν τῆς κοινωνίας μας. Κάποιοι ἄλλοι πιστεύουν, ἐπὶ πλέον, πὼς μέσα ἀπὸ τὸ κοινωνικο-οἰκονομικὸ πείραμα ποὺ μᾶς ἐπεβλήθη, ἀπομειώνονται οἱ τελευταῖοι βαθμοὶ ἐλευθερίας μας . Κάποιοι, ἀκόμη λιγότερο, πιστεύουν ἐπὶ πλέον τῶν προηγουμένων, πὼς ὅλο αὐτὸ ποὺ ζοῦμε εἶναι ἡ τελευταία ἀναλαμπὴ ἐλευθερίας μας.
Ἡ ἀλήθεια ὅμως κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς εἰκόνες, ποὺ ἐπίσης μᾶς «προσέφερε» ἁπλόχερα ἡ πολυεπίπεδος καὶ πολύπλευρος προπαγάνδα.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι λίγο ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω, μὰ ταὐτοχρόνως καὶ …τίποτα ἀπὸ αὐτά, ἐφ΄ ὅσον ναὶ μὲν ἰσχύουν, ἀλλὰ καὶ …δὲν ἰσχύουν.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ναί, πτωχοποιούμεθα, κομμουνιστικοποιούμεθα, δουλοποιούμεθα ταχύτατα. Τὸ πείραμα ἐξακολουθεῖ καὶ ἔχει ἤδη καταγράψει ἀμέτρητα θύματα…
…μὰ ἐὰν ὅλα ἦσαν τόσο μαῦρα, ποιός ὁ λόγος νά παραμένουμε ὄρθιοι καί νά ἀρνούμεθα νά ὑποταχθοῦμε;
Ἡ ἀλήθεια λοιπόν, ἡ ὅλη ἀλήθεια, αὐτὴ ποὺ ἀδυνατοῦμε νὰ δοῦμε ὡς εἶναι, γιατὶ εἴμαστε μέσα στὸ πρόβλημα,  κρύβει κι ἄλλες παραμέτρους, πιὸ σημαντικὲς ἀπὸ αὐτὲς ποὺ θέλουν κάποιοι νὰ  ἀντιλαμβανόμεθα. Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια μᾶς σιγοψιθυρίζει πὼς δὲν τελείωσε κάτι, ἀλλὰ ὅλα, τὰ λάθος δομημένα, ἁπλῶς καταῤῤέουν. Καὶ καταῤῥέουν διότι ἦσαν σὲ σαθρὰ θεμέλια οἱ βάσεις τους κι ὄχι διότι κάτι, κάποιοι, μὲ κάποιον τρόπο μᾶς ὑπέκλεψαν. Καὶ μαζύ τους καταῤῥέουν κι ὅλα αὐτὰ ποὺ συνδέονται μαζύ τους, ἀκόμη κι ἐὰν εἶναι …ὀρθά! Διότι λίγο ψέμμα καὶ λίγη ἀλήθεια δὲν μποροῦν νὰ σταθοῦν μαζύ. Διότι δὲν ὑπάρχει ὁλίγον ἔγκυος…Ἢ εἶσαι ἔγκυος ἢ ὄχι…
Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια ἀκόμη δυσκολευόμεθα νὰ τὴν κατανοήσουμε, ἀλλὰ σίγουρα μέσα μας φωνάζει, ἀνακινεῖ τὰ πάντα καὶ θὰ βρῆ τὸν δρόμο της…
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς δὲν μᾶς ἄρεσε, οὔτε ἢ ἄλλως, αὐτὸ ποὺ εἴχαμε.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς βοηθᾶμε, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, συνειδητῶς ἢ ἀσυνειδήτως, νὰ τελειώσῃ τὸ σαθρὸ ἐκεῖνο οἰκοδόμημα, ποὺ κάποιοι, ψευδόμενοι, ἀπεκάλεσαν «Ἑλλάς», ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα ἦταν ἕνα προεκτοράτο.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς δὲν ὑπάρχει κάθοδος δίχως ἄνοδον κι ἄνοδος δίχως κάθοδον.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ζοῦμε ἡμέρες μεγαλειώδεις, ἡμέρες καταῤῥεύσεως καὶ ἀποδομήσεως τῶν πάντων…
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἡ ἀλήθεια δὲν φιμώνεται…
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς Ἐλευθερία δὲν ἔρχεται, ἐὰν δὲν ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς πλασματικές μας ἀγκυλώσεις…

Τὸ ποιὰν λοιπὸν διαδρομὴ θὰ ἀκολουθήσουμε εἶναι προσωπική μας ἐπιλογή…
…ἀλλὰ τὸ ὅτι ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, συμμετέχουμε σὲ μίαν κοινὴ πορεία, εἶναι κάτι ποὺ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν τὸ κατανοοῦμε, συμβαίνει…
Κι ὅσο ταχύτερα ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς ψευδαισθήσεις μας, τόσο ταχύτερα θὰ φθάσουμε ἐκεῖ ποὺ χρειάζεται.


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα