Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ενδιαφέρον δεν ακούγεται;...ο θεός του σύμπαντος από πυρ και πνεύμα είναι ένας Νοήμων Νους των δυνάμεων της Αρμονίας, ο οποίος εκδηλώνει την ζωή με το πυρ και πνεύμα, και μεταβάλλεται σε έναν ζωντανό οργανισμό, όπως αν δεχτούμε ότι είναι και το δικό μας υλικό σύμπαν, ένα από τα επτά σύμπαντα του λεγόμενου κτιστού κόσμου,  ο οποίος ζωντανός οργανισμός πως αντιδρά στα μικρόβια που φέρουν την δυσαρμονία στο σώμα του;

Καταρχήν δεν γίνεται να τα αποβάλλει, διότι το σύμπαν είναι ο ζωντανός οργανισμός που γεννά την ζωή από τα μικρόβια!! (πυρ και πνεύμα),  και όλα ζουν μέσα του διότι με αυτά φέρει την ζωή!! 
Μην ξεχνάμε πως ότι είναι δεξιόστροφο είναι ταυτόχρονα και αριστερόστροφο, ειδάλλως είναι αδύνατον να υπάρξει αισθητό σώμα από πυρ και πνεύμα.
Στον δικό μας κατωφερή κόσμο όλα δρουν μέσα από την εναντιότητα λόγο της φύσης του κατώτερου υλικού θνητού σώματος μας, και εξουσιάζονται από τον νου που φέρει την Αρμονία.

Στις ανώτερες διαστάσεις τα σώματα μας είναι πιο αιθερικά και θεϊκά και μπορούν να εξουσιάζουν απόλυτα τον διπολισμό.
Τιμωρούνται βέβαια όλες οι άλογες μορφές του διπολισμού αν δεν υπαναχωρήσουν στις δυνάμεις της Αρμονίας, με τον "θάνατο" τους μέσω της ενσάρκωσης τους σε κατώτερα σώματα της πιο βαθιάς πυκνής ύλης.

Το πυρ και το πνεύμα είναι οι παρενέργειες του σώματος μας, τα μικρόβια, το οποίο σώμα γεννάται δίχως λογική διότι φέρει την δυσαρμονία, την δίχως λογική φύση, το δίπολο του διπολισμού μέσα από την εναντίωση και διαμάχη των δύο αντιθέτων πόλων, που εξουσιάζονται από τον Νου φέροντας την αρμονία στο σώμα μας, όπως φέρει την Αρμονία σε ολόκληρο το σύμπαν ο συμπαντικός Νοήμων οργανισμός!

morfeas sky
Ο Ύψιστος θεός των επτά συμπάντων του κτιστού κόσμου από πυρ και πνεύμα, είναι ένας, και είναι ο Συμπαντικός Νοήμον Οργανισμός, ο οποίος είναι Αυτοδημιούργητος, σαν τον Πατέρα Όλων τον Τριαδικό Θεό του Άπλετου Φωτός του Αρχέτυπου κόσμου, ο οποίος γέννησε τον δεύτερο Νου δημιουργό από πυρ και πνεύμα, (Ύλη=γη, νερό, αέρας, φωτιά), ώστε να δημιουργήσει τον δικό του κτιστό κόσμο από τα Τέσσερα στοιχεία, το οποίο πνεύμα γεννήθηκε στη μήτρα από το ψυχρό-θερμό που δημιούργησε ο Νους της Αρμονίας. (δεύτερος Νους δημιουργός).

Μέρος του οποίου βλέπουμε στο δικό μας σύμπαν, είναι οι υπό μορφή μικροκυττάρων του, όλα δηλαδή τα αισθητά σώματα, όπως και οι ορατοί αστέρες-σώματα  στην "Διάσταση" μέγιστης πυκνώσεως.
Ο Συμπαντικός Οργανισμός συναποτελείται και από άλλα αραιότερα και αόρατα για εμάς μικροκύτταρα αισθητά σώματα, και σώματα-αστέρες, σε ανώτερες διαστάσεις-σύμπαντα.

Εκτός των σχετικώς ακίνητων σχεδόν σε στάση κυττάρων που είναι τα υλικά σάρκινα σώματα μας, περιέχει κινητά κύτταρα.
Τα ακίνητα κύτταρα λοιπόν στον δικό μας κόσμο, αποτελούν τον "σκελετό",την "σάρκα" και τα "όργανα".
Ο υλικός κόσμος του σύμπαντος είναι όλα τα ουράνια υλικά σώματα από γη δηλαδή τα ακίνητα κύτταρα=γη, όπως και τα υλικά σάρκινα σώματα μας, (από γη φτιαγμένα), ενώ τα κινητά κύτταρα αποτελούν το "αίμα" και τα "Σωματικά υγρά" δηλαδή το νερό είναι ΌΛΑ ΤΑ ΥΓΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΑΡΚΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ. 
Και όλα τα ουράνια σώματα, αλλά και όλα τα αισθητά σώματα από πυρ και πνεύμα, ανήκουν στον Συμπαντικό Οργανισμό και είναι τμήματα του, και όλα τα σώματα είναι ανάλογα με την σύσταση τους κινούμενα εντός του συμπαντικού οργανισμού-σύμπαντος, και τα κινούμενα εντός αρτηριών και φλεβών, ήτοι Συμπαντικών Διαύλων βραδείας κυκλοφορίας.

Τέλος ο Συμπαντικός Οργανισμός, διαθέτει "νευροφυτικό σύστημα",ήτοι "εγκέφαλο" και "νεύρα" Συμπαντικών Διαύλων Εσωστρεφών και εξωστρεφών αισθήσεων, με ταχύτατη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κρούσεων μεταξύ Πρωτογενών Δωδεκαεδρικών Σωματιδίων Διπολικού Αιθήρος, ως προϊόντοςαυτογενούς διχασμού του Ουδέτερου Μηδενός η Ουδέτερου Αρχικού Αιθήρος.(Νους της Αρμονίας).

Μέσω αυτων των αισθητήριων Νεύρων-Διαύλων , ο εγκέφαλος του Συμπαντικού Οργανισμού, γνωρίζει σε πραγματικό ακαριαίο χρόνο την κατάσταση των κυττάρων-αστέρων τα οποία τον αποτελούν. Ομοίως γνωρίζει σε ακαριαίο χρόνο την κατάσταση των πλανητών αυτών των ΑΣΤΕΡΩΝ-Ηλιων. 
(το ίδιο συμβαίνει και με τα αισθητά σώματα μας).
Σε περίπτωση εκδηλώσεως "Εσωτερικής Ασθένειας", ήτοι παραβιάσεως των φυσικών νόμων (Ελληνιστι : Υβρις) εκ μέρους κάποιου κυττάρου, νεφελώματος, Γαλαξία, Ηλιου, Πλανήτου,ή μικροοργανισμού επί πλανήτου, ο Συμπαντικός Οργανισμός αποστέλλει "Αντισώματα", ήτοι κινητά κύτταρα ως επίσης νοήμονες οντότητες, μέσω των συμπαντικών Διαύλων Βραδείας κυκλοφορίας ή μέσω Συμπαντικών "Αρτηριών".

Τα νοήμονα αντισώματα έχουν ως αποστολή την "ενσάρκωση" τους στο πάσχον κύτταρο για το οποίο προορίζονται, με δυο ενδεχόμενα :

1.Επαναφορά του πάσχοντος κυττάρου σε φυσική λειτουργία αρμονίας με φυσικούς νόμους ή θανάτωση του πάσχοντος κυττάρου, εάν αντισταθεί στην ανωτέρω εναρμόνιση.
(κοινώς εδώ μας λέει ότι τιμωρείται με την ενσάρκωση στην πιο βαθιά άλογη σκοτεινή ύλη).Τιμωρούνται βέβαια όλες οι άλογες μορφές του διπολισμού αν δεν υπαναχωρήσουν στις δυνάμεις της Αρμονίας, με τον "θάνατο" τους μέσω της ενσάρκωσης τους σε κατώτερα σώματα της πιο βαθιάς πυκνής ύλης.


2. Τα ανωτέρω κύτταρα του Συμπαντικού Οργανισμού, ήτοι Νεφελώματα, Γαλαξίες, Ηλιοι, Πλανήτες, είναι επίσης νοήμονες οργανισμοί, με διαβάθμιση νοημοσύνης, ανάλογη του Γεωμετρικού όγκου και της ειδικής λειτουργίας την οποίαν επιτελούν.
Ετσι ενας Ηλιος "Νευρώνας" του Συμπαντικού Εγκεφάλου έχει πολλαπλάσια νοημοσύνη ενός ήλιου "Νεφρικών Λειτουργιών" η "Μυϊκής Μάζας" του Συμπαντικού Οργανισμού.
(είναι οι δυνάμεις που εμείς ονομάζουμε ως θεούς και αγγέλους).
Ο δικός μας Ηλιος ευρίσκεται στον "Κόκκυγα" ή "Τελευταίο Σπόνδυλο" του Συμπαντικού Οργανισμού, (που ελέγχει επιφέροντας την Αρμονία στην πιο κατωφερή ύλη όπως στον δικό μας πλανήτη), με μέγιστη συμπαντική πυκνότητα στους μεταλλικούς πλανήτες του Ηλιακού συστήματος Σείριου. 
Ο Σείριος (Ελληνιστί : Υπερ Ιων), είναι ο Ηλιακος Ηλιος, ήτοι η κεντρική 13η Αρχή, προϊσταμένη βιολογικώς επί 12 Πλανητικών Ηλιων (Ελληνιστι : Ιωνων), ένας εκ των οποίων είναι ο Ηλιος του Ηλιακου μας συστήματος (Ελληνιστι:Ιων η IAFΩΝ)....Στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσω ,νομίζω πως πρέπει να δοθεί θάρρος και αυτοπεποίθηση στον αναγνώστη και μελλοντικό διαχειριστή της παρούσης Γνώσεως, στο ότι του είναι απλούστατο να καλέσει και να έχει μια μόνιμη προσωπική φρουρά "Αγγέλων" 3ης Διαστάσεως της Μονίμου Συμπαντικής Ιεραρχείας, που εμπρός της οι Σεληνιακοί εχθροί μας 2ας διαστάσεως (=2Δ),είναι τελείως αθωράκιστοι, όπως είμαστε εμείς της 1ης Διαστάσεως αθωράκιστοι στους Σεληνιάτες της 2ας Διαστάσεως.
(Με λίγα λόγια πρέπει όλοι μας να ζητάμε από τον Τριαδικό Θεό του Φωτός την βοήθεια του ώστε να μας προστατεύει και να μας δίνει την φώτιση και την γνώση για να αντιμετωπιστούν οι σκοτεινές οντότητες όπως συνηθίζουμε να ονομάζουμε τον κόσμο των σκοτεινών δαιμόνων).

Ο μόνος όρος είναι να δρα ο αναγνώστης σύμφωνα με τον Συμπαντικό Γνώμονα Θέσεως-Αρνήσεως : "Πράττε στις οντότητες του Συμπαντικού Οργανισμού ότι θέλεις να πράττουν εκείνες σ'εσένα. Μην πράττεις σ'αυτές ότι δεν θέλεις να πράττουν εκείνες σ'εσένα.

Ζεις μέχρι αυτοθυσίας για να επιτελούνται οι φυσικές λειτουργίες του Συμπαντικού Οργανισμού, του οποίου είσαι μικρο-οργανισμός.
Δεν ζεις για να έχεις υπέρτατο σκοπό την ατομική σου επιβίωση και την δημιουργία του ατομικού σου ζωτικού χώρου."

Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε το γιατί ο ανωτέρω γνώμονας αχρηστεύει τα υπάρχοντα δόγματα ΠΑΣΩΝ των Θρησκειών του πλανήτου ως ημιτελή, ανεπαρκή, αντιφατικά και τελείως ΑΝΤΙΘΕΤΑ , ως αντίθετα με τις φυσικές λειτουργίες του μέγιστου Θεού, ήτοι του Συμπαντικού Νοήμονος Ζώντος Οργανισμού.(δεύτερος Νους  δημιουργός).

Ο ανωτέρω Γνώμονας 60 νεο-Ελληνικών Λέξεων, είναι όλη η Αγία Γραφή των Συνειδητών Ανθρώπων, ως Μελών η Μικρο-Οργανισμών του Συμπαντικού Οργανισμού, και καταργεί και αναιρεί ως άχρηστες και ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ , όλες τις "Αγιες Γραφές" απάντων των γήϊνων θρησκειών των.....υπό την Σελήνη.

Ο ανωτέρω Γνώμονας υποδεικνύει τον ηρωϊκό-αυτοθυσιακό τρόπο ζωής, αυτοθυσιακό υπέρ της οικογένειας οίκου, οικογένειας πόλεως, οικογένειας φυλής, οικογένειας πανίδας και χλωρίδας, ήτοι Ζωολογίας και Φυτολογίας Πλανήτου, υπέρ ακεραιότητος του Νοήμονος Κυττάρου ΓΑΙΑΣ του Πλανήτου μας από εγκληματικές ενέργειες, όπως εξόρυξη υλών, πυρηνικές εκρήξεις, δηλητηρίαση υδάτινων πόρων και ξηράς επιφανείας, καύση και καταστροφή δασών ως ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ,  τέλος υπέρ της τιμής του ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΖΗΝΟΣ (ο Ζην),η ΔΙΟΣ (ο Δίας-Ζευς), ήτοι του ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΖΩΝΤΟΣ (ΖΩΝ)ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, διότι αυτή η τιμή έχει τρωθεί από τους πλαστογράφους -πλαστοπρόσωπους "θεούς" πασών των θρησκειών, μηδεμίας εξαιρουμένης, οι οποίοι εμφανιζόμενοι ως γενοκτόνοι-σαρκοφάγοι-αιμοπότες και ληστές "συμπαντικοί θεοί", επέφεραν ψευδή και άδικη μομφή στην τιμή και στον τρόπο συμπεριφοράς η λειτουργίας του πραγματικού Συμπαντικού Θεού.

Από τον ήλιο μας έρχεται η λήψη των λογικών διαμορφώσεων φωτεινών συχνοτήτων (φωτεινής αντι-ηχητικής γλώσσας) του Ηλιακού Λόγου, και εκπομπή προς το κύτταρο "Ηλιος" του ανθρώπινου ηλεκτρομαγνητικού Λόγου.
(μέσω της νόησης του νου).
Το Ηλιακό Φως, καθαρίζει την Διάνοια απο αφύσικες ιδεολογικές βρωμιές, τις οποίες "τρώγομε" καθημερινώς Σελήνης ένεκα.
(μήπως γι'αυτό ψεκάζουν τους ουρανούς;)


Eυχαριστώ την Ο.Ε.Α. για το πολύ καλό κείμενο τους, στο οποίο στις παρενθέσεις πρόσθεσα μερικές λεπτομέρειες ώστε να σας γίνει πιο κατανοητό.. 

morfeas sky


Σύμφωνα με τον Συμπαντικό Γνώμονα Θέσης-Άρνησης, ο ηρωικός αυτο-θυσιαστικός τρόπος ζωής, δεν πρέπει να είναι εξαίρεση για τους ολίγους, αλλά κοινός τρόπος για τους πλείστους, όπως ακριβώς στον ανθρώπινο οργανισμό, όπου άπαντα τα υγιή κύτταρα θεωρούν φυσικό και αυτονόητο να θυσιάζονται και να πεθαίνουν αν χρειαστεί,για να διατηρηθεί υγιής και ζων ο συνολικός οργανισμός.
Σε αντίθεση με τα υγιή κύτταρα, τα καρκινικά κύτταρα θεωρούν φυσικό και αυτονόητο το να θυσιάζεται γι αυτά ο συνολικός οργανισμός.
Γι αυτό αν δεν ληφθούν μέτρα εξουδετερώσεως η εξυγιάνσεως τους, τότε ο συνολικός οργανισμός πεθαίνει χάριν των καρκινικών κυττάρων.
Διότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την αφύσικη διόγκωση Α προτεραιότητας ως προς την διανομή των διαθέσιμων θρεπτικών ουσιών, με αποτέλεσμα τα υγιή κύτταρα να λιμοκτονούν και να πεθαίνουν από ασιτία.
Έχει παρατηρηθεί ότι τα θύματα του σωματικού καρκίνου, έπασχαν ήδη προ πολλού από τον ψυχολογικό καρκίνο της λύσσας για παρά φύσει και παρ αξία αύξηση του ζωτικού τους χώρου στην οικογένεια, στην οικονομία, στην κοινωνική θέση κλπ..

Άλλα θύματα του καρκίνου έπασχαν προ πολλού από στέρηση Ελευθερίας και φυσιολογικού ζωτικού χώρου συνοδευόμενα από την απότομη κατάκτηση αυτού του χώρου, με αφύσικες ενέργειες εις βάρος συνανθρώπων (μετάλλαξη του δυναστευμένου σε δυνάστη), που παράγει το ψυχοσωματικό ανάλογο του σωματικού καρκίνου, συν-επικουρούσης και της όξινης διατροφής, την οποία επιτηδίως προωθεί η σιωνιστική διαιτολογία.

Στην σημερινή Ελληνική Κοινωνία,και στα λοιπά Πελαγικά Έθνη,η Εικόνα είναι τελείως ανεστραμμένη:
Οι πλειστοί άνθρωποι λειτουργούν ως καρκινικά κύτταρα, κυνηγώντας τα σιωνιστικά έπαθλα (πολυτελής βίος κλπ), τα οποία συνοδεύουν την παρα φύσει η παρ αξία διόγκωση του προσωπικού ζωτικού χώρου η περιουσίας.

Ενώπιον των ανωτέρω προσωπικών στόχων,οι καρκινικοί πολίτες υπερ-διογκώνονται κλέπτοντες οικονομική δύναμη από άλλους υγιής πολίτες,με αποτέλεσμα τον θάνατο της Ελληνικής κοινωνίας, διότι τελικώς οι υγιής πολίτες μολύνονται κι αυτοί από την νοοτροπία της κλοπής για υπερδιόγκωση, με τελικό αποτέλεσμα τον θάνατο του εθνικού σώματος.
Διότι αυτό λιμοκτονεί ,αφού όλοι κλέπτουν και κανείς πλέον δεν παράγει προϊόντα για εισροή οικονομικής δύναμης.
Τα επόμενα βήματα είναι ο πολιτικός, ο στρατιωτικός, και ο κρατικός θάνατος, ως υποδούλωση ή γενοκτονία, οπότε τα καρκινικά παλιοτόμαρα "αφυπνίζονται" και το παίζουν πατριώτες κι επαναστάτες, όχι για την αποκατάσταση η ανάσταση του Έθνους, αλλά για την αποκατάσταση του προσωπικού ζωτικού τους χώρου.....

morfeas sky


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα