Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ;

Όποιος έχει τα λεφτά σ'αυτόν τον κόσμο ζει ελεύθερος, διότι δεν έχει υλικές ανάγκες, γιατί μπορεί να αποκτήσει αμέσως αυτό που επιθυμεί. Ζούμε ευχάριστα την ζωή με όμορφα συναισθήματα ελευθερίας, αφού δεν ανησυχούμε για την επιβίωση μας, για το αύριο, για το αν πρέπει να δουλέψουμε από ανάγκη.
Σκεφτείτε πόσο ελεύθερα ήταν τα παιδικά μας χρόνια όταν δεν γνωρίζαμε τι θα πει ανάγκη.

Ορίζουμε λοιπόν ως ευτυχισμένη ζωή, την ελευθερία των επιλογών μας που καλύπτουν όλες τις επιθυμίες μας χωρίς να έχουμε ανάγκες.

Αυτός ο κόσμος όμως είναι γεμάτος από ανεκπλήρωτες ανάγκες, διότι ο υλικός κόσμος, η ζωή μας, το σώμα μας, ορίζεται  από τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες και ανάγκες.

Το ερώτημα λοιπόν είναι: ο κόσμος αυτός δημιουργήθηκε για τον άνθρωπο; ή δημιουργήθηκε αποκλειστικά μόνον για άλογα όντα; που δεν φέρουν την λογική,  διότι έχουν πάθη και επιθυμίες μέσα από την αυξομείωση των συναισθημάτων αρνητικών και θετικών, χωρίς να κατανοούν το καλό η το κακό, την ζωή!! απλά ζουν την κάθε τους στιγμή! έτσι απλά!! δεν τους ενδιαφέρει πότε θα πεθάνουν γιατί δεν κατανοούν τι είναι η ζωή και τι ο θάνατος.

Γιατί λοιπόν ο άνθρωπος είναι η μοναδική οντότητα που φέρει την λογική να ζει μαζί με όλα τα υπόλοιπα είδη ζωής που δεν φέρουν τον Λόγο; Γιατί να ζει ο άνθρωπος σε έναν κόσμο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για άλογα όντα;

ο δε άνθρωπος δεύτερος θεός καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.

ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς
ψυχὴν καὶ νοῦν, 

ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν,
καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.

ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι.
τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς
θεοῦ·
πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ
θηλυκὰ ὁμοίως. 

ὁ δὲ θεὸς εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα,
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα.ἡ πρόνοια διὰ τῆς εἱμαρμένης καὶ
ἁρμονίας τὰς μίξεις ἐποιήσατο, καὶ τὰς γενέσεις κατέστησε,
καὶ ἐπληθύνθη κατὰ γένος τὰ πάντα καὶ ὁ ἀναγνωρίσας ἑαυτὸν ἐλήλυθεν εἰς τὸ περιούσιον ἀγαθόν, ὁ δε ἀγαπήσας τὸ ἐκ πλάνης ἔρωτος σῶμα, οὗτος μένει ἐν τῷ σκότει πλανώμενοςαἰσθητῶς πάσχων τὰ τοῦ θανάτου.


morfeas sky


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα