Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΙ Η ΔΕ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣΌποιος-α πιστεύει στον Χριστό είναι σαν να πιστεύει στον Γιαχβέ.
Είναι όμως έτσι; ας το αναλύσουμε:


Ο Ιησούς είναι ο αισθητός θεός αν υποθέσουμε από αυτά που είπε, ότι ο πατέρας του ο Γιαχβέ του έδωσε την εξουσία σε γη και ουρανό.
Ο Ιησούς μας διδάσκει να προσκυνούμε το Άγιο πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα της φύσης, τον αισθητό θεό, και όχι τον Αληθινό Θεό.
Ο Ιησούς μας διδάσκει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ισοδύναμο με τον Πατέρα όλων τον Τριαδικό Θεό.

Ποιον Τριαδικό Θεό όμως; 
Τον Πατέρα των αισθητών σωμάτων που είναι το πνεύμα της φύσης, το οποίο πνεύμα που είναι η ανυπαρξία απέκτησε από τον δεύτερο Νου δημιουργό τον πνευματικό Λόγο, τον Νου της Αρμονίας, και πήρε την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση.

Ενώ ο Αληθινός Θεός όλων είναι ο Πανάγαθος Πατέρας Αδιαίρετος με τον Φωτεινό Πανάγαθο Λόγο του, η δε ένωση τους η Ζωή στο Φως.

Είτε ο διάβολος (ο ένας πόλος) που εκπροσωπεί το κακό-σκότος είτε ο Ιησούς (ο δεύτερος πόλος) που εκπροσωπεί το καλό το ίδιο είναι, αφού ο διπολισμός η αντίθεση και η διαμάχη ανήκει στην άλογη φύση, από πυρ και πνεύμα.

Άλογα όντα που προσκυνούν και οδηγούνται από το άλογο πνεύμα που το ονομάζουν και Άγιο, το καλό εναντίον του κακού και το αντίστροφο, την διαμάχη των αντιθέτων πόλων, όπου η ανυπαρξία έγινε θεός το Άγιο πνεύμα,  που πήρε την νοερή ζωή από τον Νου της Αρμονίας, τον δεύτερο Νου δημιουργό και δημιούργησε τα αισθητά σώματα από πυρ και πνεύμα.
Ο Νους της Αρμονίας όμως φέρει την Αρμονία στο άλογο δίχως λογική πνεύμα, οπότε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει "Άγιο Πνεύμα" αλλά ο Νους της Αρμονίας.

Η Χριστιανική Ορθόδοξη πίστη και θρησκεία ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ από την ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, γι'άυτό λοιπόν όποιος Χριστιανός δεν αποδέχεται τον Γιαχβέ ως Πατέρα του Ιησού Χριστού δεν θεωρείται Χριστιανός Ορθόδοξος αλλά ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ


Ταυτόχρονα όμως με το να μην αποδέχεται ένας χριστιανός τον Γιαχβέ ως τον πατέρα του Ιησού απορρίπτειτην ύπαρξη του Ιησού, αλλά και την θρησκεία του χριστιανισμού.
Μας έκαναν να πιστεύουμε ότι Ιησούς και Γιαχβέ πάνε μαζί ως ένα και το αυτό.

“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου.


“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.” 


Η αλήθεια πλέον και με αποδείξεις μας αποδεικνύει ότι ο Ιησούς δίδασκε ακριβώς τα ίδια που έχουν ειπωθεί από τους Έλληνες, άρα ο λόγος του Ιησού εκπροσωπεί το Ελλάνιον γένος.
Τα ανθρωποειδή οι εβραίοι (Χαζάροι-εσκεναζί) εκμεταλεύτηκαν τον Ιησού και δημιούργησαν την χριστιανική θρησκεία στα πρότυπα του Γιαχβέ, με αποτέλεσμα την πλήρη διαστρέβλωση του Λόγου του Ιησού.
Ο οποίος αναγνωρίζει μόνον το Ελλάνιον γένος ως Ουράνιο θεϊκό σπέρμα που φέρει τον Λόγο του Φωτός στην ψυχή του.


Ιησούς:
Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού Βλάστημα εξακριβωμένον απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην.


morfeas sky


ΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ ΠΟΙΟΝ; ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ( ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ ) ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ( ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ) ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΘΕΟΥ.

ΜΗΠΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ; Η ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΘΕΟ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ;


ΕΓΙΝΑΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ;

Κατά Ματθαίο Αγιο Ευαγγέλιο 28,16-20.
Οι έντεκα μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία, στο βουνό όπου ο Ιησούς τους είχε παραγγείλει να πάνε.
Όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν· μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες.
Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε: «Ο Θεός μού έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη.
Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. 

Κι εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα, ως τη συντέλεια του κόσμου». Αμήν.


ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ


ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, 
οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·


περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, 

παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, 
καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, 
κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως·

καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.

καὶ ὁ τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων
ἔχων πᾶσαν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἁρμονίας παρέκυψεν,
ἀναρρήξας τὸ κύτος,

καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν τοῦ θεοῦ μορφὴν

Η ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΦΥΣΗ ΕΙΔΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΣΜΙΞΑΝ ΜΑΖΙ 


ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΘΕΪΚΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ

ὃν ἰδοῦσα ἀκόρεστο κάλλος <καὶ> πᾶσαν ἐνέργειαν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα τῶν διοικητόρων τήν τε μορφὴν τοῦ θεοῦ ἐμειδίασεν ἔρωτι, ὡς ἅτε τῆς καλλίστης μορφῆς τοῦ ᾿Ανθρώπου τὸ εἶδος ἐν τῷ ὕδατι ἰδοῦσα καὶ τὸ σκίασμα ἐπὶ τῆς γῆς.

Ο ΔΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ ΕΙΔΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΦΥΣΗ 
ΤΟ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΣΜΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΔΕΝ ΕΝΩΘΗΚΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ
ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΝΟΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΠΕΡΜΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΘΕΪΚΟ

ὁ δὲ ἰδὼν τὴν ὁμοίαν αὐτῷ μορφὴν ἐν αὐτῇ οὖσαν ἐν τῷ ὕδατι, ἐφίλησε καὶ ἠβουλήθη αὐτοῦ οἰκεῖν·
ἅμα δὲ τῇ βουλῇ ἐγένετο ἐνέργεια, καὶ ᾤκησε τὴν ἄλογον μορφήν·

ἡ δὲ φύσις λαβοῦσα τὸν ἐρώμενον περιεπλάκη ὅλη καὶ ἐμίγησαν· ἐρώμενοι γὰρ ἦσαν.

morfeas sky


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

5 σχόλια:

 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οποιαδήποτε ομοιότητα άλλων θρησκειών με τον Χριστιανισμό είναι απλώς Σ Υ Μ Π Τ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η!!!!!!!

  Αν ήσουν πίσω στον χρόνο 2-2,5 χιλιάδες χρόνια στην αρχαία Ρώμη, στις 25 Δεκεμβρίου τα μεσάνυκτα όπου γιόρταζαν τον Πέρση Θεό Μίθρα, τον Ήλιο που ξαναζωντάνευε για μια ακόμα φορά, θα έβλεπες τους ιερείς με λαμπάδες και θυμιάματα ακριβώς όπως σήμερα και θα άκουγες ότι ο θεός Μίθρα ήταν ένας καλός θεός που ήρθε στην γη για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και ξαναγεννήθηκε σαν απλός άνθρωπος και ότι γεννήθηκε μέσα σε μια σκοτεινή σπηλιά. Αν πήγαινες στους ναούς των Αιγυπτίων που επίσης λάτρευαν τον θεό σωτήρα τους Χόρους που γεννήθηκε από μια παρθένα σε έναν στάβλο στις 25 Δεκεμβρίου, θα έβλεπες το βρέφος σε μια φάτνη και την παρθένα μητέρα του την Ίσιδα να στέκεται δίπλα του ακριβώς ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ με τον Ιησού και την Παναγία! Κάθε ομοιότητα με κάθε πανάρχαιη και παγανιστική θρησκεία είναι απλώς ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ!!!! Το αυτό και με τις Γερμανικές φυλές στην Ευρώπη οι οποίες γιόρταζαν στις 25 Δεκεμβρίου τον Yule ή τον Τροχό, δηλαδή τον θεό Ήλιο που ξαναγύρισε σαν τροχός για να σώσει τους ανθρώπους από την κόλαση του χειμώνα και να τους πάει στον παράδεισο του καλοκαιριού. Όπως και απλώς συμπτωματικές είναι οι μίτρες των καθολικών ιερέων που δεν είναι τίποτα άλλο από το σύμβολο του θεού Μίθρα!!! Και να μην μιλάμε και για τα σύμβολα του Μίθρα σε όλους τους ναούς των καθολικών και στο Βατικανό (εξάκτινα αστέρια, τον ήλιο με ακτίνες, ανάποδα περιστέρια και ανάποδοι σταυροί)!!
  Ένας άλλος παγανιστικός Χριστός είναι και ο Κρίσνα των Ινδιών όπου στο ιερό τους βιβλίο αναφέρεται ότι γεννήθηκε από την παρθένα Ντεβάκη και ότι η γέννησή του προαναγγέλθηκε από ένα αστέρι και ότι γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο. Σύμφωνα με το απόκρυφο Πρωτευαγγέλιο (απόκρυφη Καινή Διαθήκη που περιλάμβανε όλα τα ευαγγέλια των αποστόλων 4ος αιώνας) που έγραψε ο Ιωάννης ο αδελφός του Ιησού, ο τελευταίος γεννήθηκε σε σπηλιά. Όταν γεννήθηκε ο Κρίσνα, η σπηλιά φωτίστηκε, όπως και στου Χριστού όπου ένα δυνατό φως τύφλωσε την Ιωσήφ και την μαμή. Ο Κρίσνα μίλησε μόλις γεννήθηκε στην μητέρα του και το ίδιο και ο Ιησούς σύμφωνα με το Πρωτευαγγέλιο λέγοντας στην μητέρα του «Μαρία (!!!;;; γιατί όχι μητέρα;;;) Mary I am Jesus the son of the god, that Word which thou did bring forth according to the declaration of the angel Gabriel unto thee and my Father hath sent me for the salvation of the world (1 & 2 Infancy in the Apocryphal New Testament). O Κρίσνα γεννήθηκε όταν ο θετός του πατέρας Νάντα ήταν στην πόλη για να πληρώσει τους φόρους του στον βασιλιά, όπως και ο θετός πατέρας του Ιησού, Ιωσήφ ήταν στην πόλη για να πληρώσει τους φόρους του στον κυβερνήτη. Το μωρό Κρίσνα λατρεύτηκε από αγελαδάρηδες στο σπήλαιο, ο Χριστός το ίδιο από βοσκούς. Ο βασιλιάς Κάνσα διατάσσει τον θάνατο του Κρίσνα, με το να σφαγιάσει όλα τα αρσενικά παιδιά που γεννήθηκαν την ίδια περίοδο με τον Κρίσνα, το ίδιο κάνει και ο Ηρώδης όταν θανατώνει όλα τα πρωτότοκα παιδιά (σύμφωνα με τον Ματθαίο 2.16). Ο Νάντα (θετός πατέρας του Κρίσνα) ειδοποιείται από μια θεϊκή φωνή να φύγει με το μωρό Κρίσνα κατά μήκος του ποταμού Γιούμνα στην Καγκούλ για να ξεφύγει από τον βασιλιά Κάνσα, το ίδιο ο Ιωσήφ ειδοποιείται από μια φωνή σε ένα όνειρο να φύγουν στην Αίγυπτο με το μωρό Ιησού για να ξεφύγουν από την οργή του Ηρώδη. Ο Κρίσνα κάνει πολλά θαύματα στην πόλη Μαθούρα, το ίδιο κάνει και ο Ιησούς στην Αίγυπτο στην πόλη Ματαρέα. Ο Κρίσνα σταυρώθηκε το ίδιο και ο Χριστός. (Δες Thomas Inman, MD. “Ancient Faiths Embodied in Ancient Names” τόμος 1, σελίς 411, T.W. Doane in Bible Myths, p. 186), o ήλιος καθάρισε όταν πέθανε ο Κρίσνα, ο ήλιος σκοτείνιασε όταν πέθανε ο Χριστός, τον Κρίσνα τρύπησε ένα βέλος στον σταυρό, τον Χριστό τρύπησε μια λόγχη, ο Κρίσνα κατέβηκε στον Αδη να αναστήσει τους νεκρούς πριν κατοικήσει με τους θεούς, ο Χριστός κατέβηκε στην Κόλαση και την Τρίτη ημέρα ηγέρθη από τους νεκρούς (Απόκρυφο Ευαγγέλιο Νικόδημου), ο Κρίσνα βγήκε από την σπηλιά και ανέβηκε στον ουρανό παρουσία πολλών θεατών, το ίδιο και ο Ιησούς.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΥΝΕΧΕΙΑ 1η
  Στην Ινδική τέχνη, ο Κρίσνα παρουσιάζεται σαν άνδρας με μαύρη χροιά (η λέξη Κρίσνα σημαίνει μαύρος), στην πρώιμη χριστιανική τέχνη, ο Χριστός παρουσιάζεται σαν μαύρος. Ο Godfrey Higgins έκανε μια εμπεριστατωμένη έρευνα εικόνων και αγαλμάτων μαύρων παιδιών αγαλμάτων και της Παναγιάς σε πολλές καθεδρικές εκκλησίες στην Ευρώπη. Αναφέρει δε ότι σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ο Χριστός και η μητέρα του σε παλιές απεικονίσεις ή αγάλματα, παρουσιάζονται ως μαύροι (καθεδρικός ναός Μονάχου, εκκλησία της Παρθένου στο Λορέτο, στην εκκλησία Ανουντσιάτα, στην εκκλησία του αγίου Λάζαρου, εκκλησία αγίου Στέφανου στην Γένουα, εκκλησία Αγίου Φραγκίσκου στην Πίζα, στις εκκλησίες στο Μπρίξτελ, Τυρόλο, Πάδουα, Αγίου Θεοδώρου στο Μόναχο, στο Αουσγκμπουργκ, στην Ρώμη στο παρεκκλήσιο Μποργκέζε της Μαρίας Ματζιόρε, στο Πάνθεον. Σε πολλές εκκλησίες τα μαύρα αγάλματα έχουν απομακρυνθεί από την κοινή θέα, αλλά δεν έχουν καταστραφεί και μπορεί ακόμα κανείς να τα δει. Ο Κρίσνα ήταν το δεύτερο πρόσωπο στην Ινδική τριάδα που αποτελείτο από τον Βράχμα, τον Βισνού και τον Σίβα. Ο Κρίσνα ήταν η ανθρώπινη μετενσάρκωση του Βισνού. Ο Χριστός θεωρείται ο δεύτερος στην χριστιανική τριάδα!
  Οι ίδιες ομοιότητες (!!) με τον Βούδα που γεννήθηκε από την παρθένα Μάγια ή Μαρία, τα γενέθλια του εορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου, τον επισκέφτηκαν σοφοί άνθρωποι που πιστοποίησαν την θεϊκότητά του, η ζωή του Βούδα απειλήθηκε από τον βασιλιά Βιμπασάρα ο οποίος φοβήθηκε ότι μια μέρα το παιδί θα διεκδικούσε τον θρόνο του, στα δώδεκα του χρόνια ο Βούδας εξέπληξε τους σοφούς λόγιους και ιερείς στον ναό με την σοφία του, το γενεαλογικό του δένδρο πήγαινε πίσω στους πρώτους πρωτόπλαστους Μάχα Σαμάτα στον πρώτο μονάρχη του κόσμου, το ίδιο και του Χριστού που πηγαίνει πίσω στον Αδάμ, τον Βούδα έβαλε σε πειρασμό ο Μάρα (ο άρχοντας του κακού). Τον Χριστός επίσης στην έρημο τον έβαλε σε δοκιμασία ο διάβολος, ο Βούδας φωτίστηκε-μεταμορφώθηκε (αύρα στο σώμα) στην κορυφή ενός λόφου, το ίδιο και ο Χριστός (And his face did shine as the sun and his raiment was white as the light Ματθαίος 17.2). Όταν τελείωσε ο Βούδας την επίγεια αποστολή του ανήλθε στους ουρανούς, το αυτό και ο Χριστός.
  Ο Μίθρας, ο Πέρσης θεός του φωτός-ηλίου γεννήθηκε ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ από παρθένα σε μια σπηλιά στις 25 Δεκεμβρίου, οι πρώιμοι λάτρεις του ήταν γιδοβοσκοί και είχε 12 ακόλουθους μαθητές. Για τους Μιθραϊστές το Σάββατο ήταν ημέρα άγια και αργίας, Στις Ευχαριστίες έτρωγαν γκοφρέτες που τις εξωράιζαν με έναν ΣΤΑΥΡΟ. Οι μεγαλύτερες γιορτές τους ήταν η γέννηση και η Ανάσταση.
  Ο Άδωνης ή Ταμμούζ των Βαβυλωνίων γεννήθηκε ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΘΕΝΑ μητέρα, πέθανε με βίαιο τρόπο, κατέβηκε στον Αδη, αναστήθηκε από τον τάφο και ανήλθε στους ουρανούς. Κατά την αναπαράσταση της Ανάστασής του οι πιστοί του φώναζαν «αναστήθηκε ο κύριος» (Χριστός ανέστη)!
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ 2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΥΝΕΧΕΙΑ 2 η

  Ο Ατης της Φρυγίας που ονομαζόταν «καλός ποιμένας» ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΥΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ της Νάνα, στα νιάτα του αυτοακροτηριάστηκε και πέθανε από αιμοραγία κάτω από ένα ιερό πεύκο, κατέβηκε στον Αδη, αναστήθηκε από τον τάφο και πήγε στους ουρανούς ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ. Ο εορτασμός του αρχίζει στις 22 έως 25 Μαρτίου και αρχίζει με το κόψιμο ενός πεύκου στις 22 στο οποίο δένουν μια αναπαράσταση του θεού. Μετά το ομοίωμα ενταφιάζεται σε τάφο και στις 24 οι ιερείς τον βρίσκουν άδειο. Στις 25 γιορτάζουν την ανάσταση. Οι πιστοί του βαφτίζονται στο αίμα για να εξαγνιστούν και να αναγεννηθούν.
  Στο Μεξικό οι αρχαίοι Αζτέκοι καυχώνται για τον Quetzalcoatl που ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΘΕΝΑ (ρε μανία με τις παρθένες, οι άλλες δηλαδή τι διαφορά έχουν), τον δοκίμασε ο πειρασμός, νήστευσε 40 ημέρες, σταυρώθηκε, ανεγέρθη από τους νεκρούς και ανυψώθηκε στην Ανατολή.
  Το Εβραϊκό Πάσχα που το δανείστηκαν από τους Αιγύπτιους τόσο οι Εβραίοι όσο και οι μετέπειτα χριστιανοί, ήταν ως γνωστό ο εορτασμός της ανοιξιάτικης ισημερίας. Ο ήλιος πριν από τρεις χιλιάδες χρόνια κατά το πέρασμά του την ανοιξιάτικη ισημερία, στάθηκε στο ζώδιο του αρνιού και από αυτό το γεγονός ο ΑΜΝΟΣ ήταν το σημάδι της νέας θρησκείας. Νωρίτερα, με την μετάπτωση των ισημεριών, ο ήλιος την άνοιξη πέρασε από το ζώδιο του ταύρου και από τότε, οι λαοί Αιγύπτιοι, Πέρσες, Ινδοί, θεωρούν ιερό το ζώο αυτό και σύμβολο του θεού τους.
  Οι γνωστοί συγγραφείς John M. Robertson και L. Gordon Rylands στο βιβλίο τους Evolution of Christianity (London Watts & Co 1927), αναφέρουν ότι στα Ελληνικά η λέξη Ιησούς μεταφράζεται στα Εβραϊκά ως Joshua που ήταν ο αρχαίος Εβραϊκός θεός του ήλιου που υποβιβάστηκε σε άνθρωπο από τους ιερείς της θρησκείας του Γιαχβέ. Οι πιστοί της θρησκείας αυτής τον λάτρευαν κρυφά έως την πτώση της Ιερουσαλήμ. Μετά την πτώση της, η θρησκεία αυτή λατρευόταν φανερά. Ο Robertson, αναφέρει ότι ο Joshua δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο αλλά μυστικιστικό και στο βιβλίο του “A short History of Christianity” αναφέρεται στα πάθη, την προδοσία, την δίκη, το τελευταίο δείπνο και την σταύρωση, ως μη ιστορικά συμβάντα, αλλά σαν μια μεταγραφή του μυστηρίου-δράματος. O Sir Arthur Weigall στο βιβλίο του “the Paganism in our Christianity (New York and London 1927), αναφέρει ότι με βάση τα λεγόμενα, ο Ιησούς δεν πέθανε στον σταυρό αλλά λιποθύμησε και ότι σύμφωνα με τον Ματθαίο, ο αρχιερέας του ναού προέτρεψε τον Πιλάτο να βάλει φρουρό έξω από τον τάφο ώστε να μην κλαπεί το σώμα του Χριστού και να λένε μετά οι ακόλουθοί του ότι αναστήθηκε. Ο στρατιώτης όμως τοποθετήθηκε μετά από δύο ημέρες και οι απόστολοι είχαν τον καιρό να απομακρύνουν το σώμα του Χριστού από τον τάφο νωρίτερα
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ 3

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ 3η

  Το Πάσχα επίσης είναι ειδωλολατρικός εορτασμός της εαρινής ισημερίας που πέφτει μεταξύ της πρώτης Κυριακής μετά την πανσέληνο στις 23 Μαρτίου έως τις 25 Απριλίου. Το πραγματικό όνομα του Πάσχα προέρχεται από το ειδωλολατρικό Ostara ή Eostre την Αγγλοσαξονική θεά της Άνοιξης που είναι και η αρχαία αντιγραφή της Αρχαίας Ρωμαϊκής εορτής της κτίσεως της Ρώμης Parilia. Ο εορτασμός των ψυχών των χριστιανών προέρχεται από την Αιγυπτιακή εορτή των Λυχνιών του θεού Οσιρι. Οι χριστιανοί υιοθέτησαν αρχαίες δοξασίες στην πίστη τους και ένα παράδειγμα είναι στην Αποκάλυψη όπου ο Ιωάννης αναφέρει για τέσσερα θηρία και τέσσερεις καβαλάρηδες. Τα θηρία του Ιωάννη είναι το λιοντάρι, το μοσχάρι, το πρόσωπο ενός άνδρα και το τέταρτο ένας αετός, όπως και τα τέσσερα σημεία του ζωδιακού κύκλου πριν πέντε χιλιάδες χρόνια (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος, στην βίβλο ο σκορπιός αντικατέστησε τον αετό όπως αναφέρει ο Sir Godfrey Higgins και οι καβαλάρηδες είναι οι πλανήτες. Ο πρώτος καβαλάρης είναι ο κατακτητής οπλισμένος με τόξο και φορώντας ένα στέμμα καβαλάει ένα άσπρο άλογο. Αυτός είναι η Αφροδίτη. Το δεύτερο άλογο είναι κόκκινο και ο καβαλάρης έχει ένα σπαθί και πρόκειται για τον Άρη τον θεό του πολέμου που λατρευόταν από πολλούς αρχαίους λαούς. Το τρίτο άλογο είναι μαύρο (ο Δίας) και ο καβαλάρης κρατά στο χέρι του έναν ζυγό. Το τρίτο άλογο έχει ένα ωχροπράσινο ή πρασινομπλέ χρώμα, αυτό του πλανήτη Ερμή και ο καβαλάρης είναι ο θάνατος. Οι Βαβυλώνιοι έχτιζαν τους ναούς τους με επτά βαθμίδες, καθεμιά με διαφορετικό χρώμα αντιπροσωπεύοντας τον θεό ήλιο, την σελήνη και τους επτά πλανήτες ορατούς δια γυμνού οφθαλμού. Τα χρώματα των αλόγων της αποκάλυψης αναφέρονται στις αστρονομικές παραδόσεις των Βαβυλωνίων.
  Το μονόγραμμα των χριστιανών Χ και Ρ έχει Αιγυπτιακές ρίζες. Σύμφωνα με τον Αιγυπτιολόγο Sir Flinder Petrie ήταν τα αρχικά σύμβολα του θεού Horus χιλιάδες χρόνια πριν τον Χριστό. Τα σύμβολα του Χριστού επίσης (I H S) ήταν τα ιερά σύμβολα του θεού Βάκχου ή Διόνυσου που αντέγραψαν οι χριστιανοί. Αυτά τα γράμματα σχηματίζουν το όνομα του Χριστού. Το I H S όταν μεταφράζεται από τα λατινικά στα Ελληνικά γίνεται IES και με την προσθήκη της αρσενικής κατάληξης US έχουμε το IESUS. Στα Αγγλικά το I γίνεται J και έχουμε Jesus.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝ θέλετε να μάθετε την παγανιστική προέλευση του Γιαχβέ, δεν έχετε παρά να μελετήσετε την θρησκεία του Ακενατον, Ατον που ήταν ο θεός Ηλιος όπως αναφέρεται και στην Βίβλο που φυσικά "φρόντισαν" να περάσει από "εξαγνιστικές επιτροπές" και να απαλλαγεί από τις "παγανιστικές" και "ενοχλητικές" λεπτομέρειες.............. για πολυθεϊσμό και μάλιστα για την γυναίκα του Γιαχβέ, Ασερά!!!!

   Διαγραφή

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα