Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Τι είναι οι δαίμονες τι είναι το σώμα τι είναι ο άνθρωπος.






1. Ο Θεός αν τον αντιληφθείς με τον νου σου..
Τον Θεό, τον αντιλαμβάνεσαι με τον νου σου.

Διότι Νους είναι και ο Τριαδικός Θεός αλλά και ο δεύτερος Νους δημιουργός, όπως Νους είναι και ο άνθρωπος.


Με καμιά από τις διαθέσιμες αισθήσεις δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τον Θεό, αλλά ούτε με τα συναισθήματα, διότι συναισθήματα είναι οι μορφές από δαίμονες και αγαθοδαίμονες.

Τα μεν σώματα τα δημιουργεί το γένος των θεών από το πυρ (ενέργεια), ενώ οι αισθήσεις και τα συναισθήματα δημιουργούνται από το πνεύμα, το οποίο πνεύμα είναι οι δαίμονες και αγαθοδαίμονες, το καλό-κακό, οι διττές ενέργειες της φύσης από πυρ και πνεύμα.

Η φύση, έχει δύο πόλους, σε αντίθεση και εναντιότητα μεταξύ τους.

Οι αισθήσεις και τα συναισθήματα δημιουργούνται από το γένος και τα είδη των δαιμόνων. (διότι πνεύμα είναι οι αισθήσεις και τα συναισθήματα και όχι πυρ ενέργειες).

Ο Νους της Αρμονίας που διαθέτουμε ως άνθρωποι της Γης είναι όμοιος με τον Νου του δεύτερου Νου δημιουργού, και επιφέρει την Αρμονία στο πνεύμα και στην διπολική του φύση, είναι ο πνευματικός λόγος.

Ο διττός κόσμος από πυρ και πνεύμα, η φύση του είναι τέτοια όπου το κάθετι έχει και το αντίθετο του και μέσω του Νου (πνευματικού λόγου) επιφέρουμε την Αρμονία στην ζωή μας, αλλά και την άνοδο στους κύκλους..

Ο Ερμής Τρισμέγιστος ξεκινά λέγοντας στον Ασκληπιό που τα γνωρίζει όλα αυτά, ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος κρυμμένος πίσω από τις αισθήσεις μας. Οπότε μας γίνεται κατανοητό τι εννοεί.

Ο νους των ανθρώπων στην Γη είναι ο πνευματικός λόγος, δεν είναι πνεύμα, αλλά ο νους της αρμονίας που πήραμε από τον δεύτερο Νου δημιουργό.

Ο άνθρωπος της Γης είναι "είδος" του "γένους" του αισθητού ανθρώπου των επτά κύκλων της φύσης, είναι ο νους της αρμονίας από πυρ και πνεύμα, που δημιούργησε ο αισθητός θεός δεύτερος Νους δημιουργός, του αισθητού κόσμου με σώματα και μορφές από πυρ και πνεύμα.

Η θεϊκή ψυχή των ανθρώπων χωρίς το αισθητό σώμα, και χωρίς το πνεύμα, είναι η νοητική ουσία (είναι ο Αγαθός Νους και Λόγος Ουσιωδώς όμοιος με τον Φωτεινό Λόγο), και παραμένει κλεισμένη στον εαυτό της με τις όμοιες προς αυτή ουσίες της ενόσω βρίσκεται μέσα σε σώμα. Έλκεται μόνον από τον Νου της Αρμονίας.

Η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή παραμένει μέσα στους επτά κύκλους ως εικόνα του Λόγου, δηλαδή η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή είναι η εικόνα, που ενώνεται με την ψυχή δηλαδή τις ψυχές που φέρουν τον Νου της Αρμονίας μαζί με το πνεύμα και το αισθητό σώμα-πυρ.

Το πνεύμα ζει μόνον μαζί με το σώμα, διότι το σώμα είναι αυτό που σωματοποιεί τις αισθήσεις και τα συναισθήματα.

Φεύγοντας η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή μετά τον θάνατο των σωμάτων απελευθερώνεται σταδιακά (κάθαρση) από τις αυταπάτες του σώματος και του πνεύματος, αλλά αν όσο ζούσε με το σώμα αγάπησε αυτόν τον κόσμο κι έγινε ένα με αυτόν, τότε θα ξαναγυρίσει πίσω σε ένα καινούριο σώμα αφού λόγο του φόβου από άγνοια θα φοβάται τον αόρατο κόσμο της θεϊκής ανθρώπινης ψυχής.
Οπότε θα επιλέξει ξανά να ενσαρκωθεί σε σώμα.

Το πνεύμα όπως μας λέει στα Ερμητικά κείμενα ο Ερμής, είναι όλες οι διττές ενέργειες οι οποίες μετά τον θάνατο των σωμάτων ξαναγυρίζουν πίσω στις πηγές τους.

Όπως δηλαδή οι ενέργειες της σάρκας λόγο της αλλοίωσης και αποσύνθεσης μετά τον θάνατο ξαναγυρίζουν πίσω στην γη απ'όπου έγιναν σώμα.

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:

Οι μορφές των ψυχών είναι η θεϊκή, η ανθρώπινη και η άλογη.

Η θεϊκή λοιπόν ενέργεια είναι η ενέργεια του θεϊκού σώματος της.
Διότι, κινείτε μέσα σε αυτό και το κινεί.
Διότι, όταν απαλλαγεί από τα θνητά έμβια όντα, αποχωρισμένη από τα άλογα μέρη της, βγαίνοντας στο θεϊκό της σώμα, ως αεικίνητη κινείται μέσα σε αυτό και συμπεριφέρεται στο σύμπαν.

Η ανθρώπινη (άνθρωπος της Γης) τώρα, έχει μεν κάτι από την θεϊκή, όμως συνυπάρχουν μαζί της και τα άλογα, η επιθυμία και το πάθος.
Και αυτά μεν είναι αθάνατα, αλλά αθάνατες ενέργειες θνητών σωμάτων.
(σημ: εννοεί ότι το πάθος και οι επιθυμίες είναι ενέργειες θνητές που σωματοποιούνται από το σώμα της σάρκας).
(Είναι το γένος και τα είδη των δαιμόνων όπως μας λέει στον Ασκληπιό).

Για αυτό και βρίσκονται μακριά πολύ από το θεϊκό μέρος της ψυχής το οποίο βρίσκεται μέσα στο θεϊκό της σώμα ενώ, όταν αυτό το θεϊκό μέρος μπει μέσα στο θνητό σώμα τότε έρχονται και εκείνα και με την παρουσία τους γίνεται η ψυχή ανθρώπινη.

(σημ: το θεϊκό μέρος, ο πυρήνας της ψυχής είναι η νοητική ουσία ουσιωδώς όμοια με την πρωταρχική ουσία του Πατέρα όλων Νου Θεού.)
(σημ: όταν η ανθρώπινη ψυχή μπει μέσα στο θνητό σώμα της σάρκας τότε έρχονται οι θνητές ενέργειες και σωματοποιούνται προσκολλημένες πάνω στην ψυχή. και γίνεται η ψυχή ο θνητός άνθρωπος της Γης).

Η ψυχή των άλογων ζώων (σημ: άλογα ζώα είναι όλα τα είδη μαζί και ο άνθρωπος της Γης) αποτελείται από πάθος και επιθυμία, για αυτό και ονομάστηκαν τα όντα αυτά, άλογα, δηλαδή εξαιτίας της απουσίας του λόγου (πνευματικού λόγου) της ψυχής.
Οι μεν άνθρωποι έχουν ο καθένας τον ΝΟΥ της ΑΡΜΟΝΙΑΣ.
Τα μεν ζώα οδηγούνται από την φύση τον πνευματικό λόγο γι'αυτό και όλα δρουν το ίδιο.


Αυτές οι ενέργειες εξαρτώνται από το σώμα. (δαίμονες, αγαθοδαίμονες, διττές ενέργειες).
Έρχονται δε από τα θεϊκά σώματα στα θνητά και τα σωματοποιούν και κάθε μία ενεργεί γύρω από το σώμα η την ψυχή. 
 Η ψυχή μπορεί να υπάρχει δίχως το σώμα αλλά οι ενέργειες (δαίμονες-αγαθοδαίμονες), χωρίς τα σώματα δεν μπορούν να υπάρξουν.

Όταν η ψυχή αποχωριστεί το σώμα αυτό παραμένει, και αυτό, όσο χρόνο μένει, δέχεται ενέργεια καθώς διαλύεται και εξαφανίζεται. 
(σημ: γυρίζουν στις πηγές τους οι ενέργειες (πυρ)  που δημιούργησαν το σώμα).

Αυτά δε μπορεί να τα παθαίνει το σώμα χωρίς ενέργεια.
Άρα λοιπόν, η ενέργεια παραμένει στο σώμα ακόμα και όταν αυτό αποχωριστεί από την ψυχή. 

Από τις ενέργειες, άλλες ανήκουν στα θεϊκά σώματα και άλλες στα φθαρτά, άλλες είναι καθολικές και άλλες ειδικές, άλλες αφορούν το γένος και άλλες το μέρος του κάθε όντος. 

Θεϊκές δε, (ενέργειες) είναι εκείνες που κατοικούν στα αθάνατα σώματα και οι οποίες είναι και τέλειες, αφού λειτουργούν σε τέλειο σώμα.

Μερικές είναι όσες λειτουργούν μέσα από καθένα χωριστά από τα γένη των ζώων.

Τις ενέργειες τις συνοδεύουν οι αισθήσεις και οι αισθήσεις είναι αποτέλεσμα των ενεργειών.

Σκέψου τη διαφορά της ενέργειας και της αίσθησης.

Η ενέργεια στέλνεται από πάνω και η αίσθηση βρίσκεται μέσα στο σώμα, απ'αυτό έχει την ουσία και δέχεται την ενέργεια και τη φανερώνει, σαν να την σωματοποιεί.

Η αίσθηση δε σημαίνει τίποτε άλλο παρά το κακό η το καλό που μπαίνει στο σώμα η φεύγει από αυτό. 

Στα έμψυχα όντα υπάρχουν και δύο άλλες ενέργειες που συνοδεύουν τις αισθήσεις και τα πάθη, δηλαδή τη λύπη και τη χαρά. 

Χωρίς αυτές, όν έμψυχο και μάλιστα λογικό θα ήταν αδύνατο να αισθάνεται. 
Γι'αυτό λέω ότι αυτές είναι είδη των παθών που κυριαρχούν κυρίως στα λογικά όντα. (έμβια λογικά όντα με σάρκα).
Οι μεν ενέργειες ενεργούν οι δε αισθήσεις φανερώνουν τις ενέργειες. 

Αυτές δε, καθώς είναι σωματικές, ανακινούνται  από το άλογο μέρος της ψυχής και για αυτό, και για τις δύο λέω ότι φέρουν το κακό.
(σημ: οι αισθήσεις και τα συναισθήματα μας ξεκαθαρίζει ότι είναι άλογες ενέργειες που δεν εξουσιάζονται από τον Νου της Αρμονίας).
(Τις άλογες αυτές ενέργειες τις σωματοποιεί το ανθρώπινο σάρκινο σώμα).

Διότι, και η χαρά που την αισθάνεται κανείς με ηδονή, αμέσως γίνεται αιτία πολλών δεινών για αυτόν που την αισθάνεται, και η λύπη δίνει πιο δυνατούς πόνους και οδύνες.
Έτσι, φανερά, και οι δύο είναι αιτίες κακού. 


ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

Και ο μεν Κύριος και δημιουργός όλων των αθανάτων σωμάτων, αφού μια φορά δημιούργησε, άλλο δε δημιούργησε πια ούτε δημιουργεί.
(σημ: Ο Θεός ο πατέρας όλων Φως και Ζωή υπάρχων  δημιούργησε μόνον τα αθάνατα σώματα τις ψυχές από φως που φέρουν μέσα τους τον Λόγο).
Διότι αφού παρέδωσε τα όντα στον εαυτό τους και τα ένωσε μεταξύ τους, τα άφησε να κινούνται χωρίς καμιά ανάγκη, ως αθάνατα. 
Αν κάτι χρειάζονται, θα το ζητήσουν το ένα από το άλλο, χωρίς καμιά βοήθεια απ'έξω, ως αθάνατα.
Διότι έπρεπε, τα σώματα που γεννήθηκαν από εκείνον να έχουν τέτοια φύση.
............

Ποιος δημιούργησε το ανθρώπινο υλικό σώμα;
Ο δικός μας δημιουργός επειδή βρίσκεται μέσα σε σώμα, μας δημιούργησε και μας δημιουργεί και θα δημιουργεί πάντοτε σώματα θνητά και διαλυτά.
(Σημ: ο άνθρωπος της Γης με σάρκα δημιουργήθηκε από το πνεύμα της φύσης, και εδώ μας λέει ότι το πνεύμα της φύσης μπορεί και εκδηλώνεται με σάρκινο σώμα!! γιατί αυτή την φύση έχει!! όπως και όλα τα δημιουργήματα του εκδηλώνονται με σάρκινο σώμα!!

Ο δικός μας δημιουργός, (πνεύμα της φύσης), επειδή βρίσκεται μέσα σε σώμα, (έχει σάρκινο σώμα το πνεύμα της φύσης)  μας δημιούργησε και δημιουργεί και θα δημιουργεί πάντοτε σώματα θνητά και διαλυτά.
Διότι, δεν θα ήταν θεμιτό να μιμηθεί τον δημιουργό του αλλά και θα ήταν αδύνατο.

Ο μεν πρώτος δημιουργός δημιούργησε από την πρώτη ουσία, που ήταν ασώματη, ο δε δεύτερος δημιούργησε εμάς από τη σωμάτωση που γεννήθηκε.

(Σημ: Γίνεται ξεκάθαρο νομίζω ότι υπάρχουν δύο δημιουργοί, ο Πατέρας της ζωής Φως και Ζωή υπάρχων που δημιουργεί μέσω των ασώματων και αθάνατων "σωμάτων" τις ψυχές, και το πνεύμα της φύσης από πυρ και πνεύμα που μιμήθηκε τον δημιουργό των αθάνατων "σωμάτων" και δημιούργησε τα θνητά σάρκινα σώματα που φθείρονται και πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται καινούρια σώματα).

morfeas sky



Τα συναισθήματα μας είναι είναι πνευματική ενέργεια, όπως και οι αισθήσεις, που σωματοποιεί το σώμα μας.
Οι ενέργειες αυτές οι πνευματικές επηρεάζουν την σκέψη μας, αλλά και την σωστή λειτουργία του σώματος μας μέσω των αισθήσεων, επιφέροντας την δυσαρμονία στον ψυχοσυναισθηματικό μας κόσμο αλλά και στην σωστή διαμόρφωση της καλής λειτουργίας του σώματος σύμφωνα με τους νόμους της Αρμονίας.

Ένας ακόμη τρόπος για να ελέγχεται η ανθρωπότητα, από ανθρώπους οι οποίοι ενώθηκαν με τις αρνητικές ενέργειες- (δαίμονες), είναι να δημιουργήσουν ένα δεύτερο matrix εικονικό κόσμο υποδούλωσης του πνευματικού λόγου της νοητικής μας ουσίας μέσω της αδρανοποίησης του.

Αυτό αφορά το πλέγμα της Γης, το οποίο εκπέμπει δονήσεις αρμονίας, αλλά από την στιγμή που οι άνθρωποι ενώθηκαν με τους "δαίμονες" (αρνητικές ενεργειακές οντότητες),  έγιναν ένα με αυτόν τον κόσμο, όπου κυριαρχεί το αρνητικό άκρο της εξουσίας και υποδούλωσης επί του αντιθέτου θετικού πόλου. 



Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα