Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘΗ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ


1. Ο Θεός αν τον αντιληφθείς με τον νου σου.. 
Τον Θεό, τον αντιλαμβάνεσαι με τον νου σου. 
Διότι Νους είναι και ο Τριαδικός Θεός αλλά και ο δεύτερος Νους δημιουργός, όπως Νους είναι και ο άνθρωπος.

Με καμιά από τις διαθέσιμες αισθήσεις δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τον Θεό, αλλά ούτε με τα συναισθήματα, διότι συναισθήματα είναι οι μορφές από δαίμονες και αγαθοδαίμονες.


Τα μεν σώματα αλλά και ο Νους τα δημιουργεί το γένος των "θεών" ενώ οι αισθήσεις και τα συναισθήματα δημιουργούνται από το πνεύμα, το οποίο πνεύμα είναι οι δαίμονες και αγαθοδαίμονες, το καλό-κακό, οι διττές ενέργειες της φύσης από πυρ και πνεύμα.

Η φύση, έχει δύο πόλους, σε αντίθεση και εναντιότητα μεταξύ τους όπου επιφέρεται η Αρμονίαμέσω της παρέμβασης ενός Νου της Αρμονίας.

Οι αισθήσεις και τα συναισθήματα των αντιθέσεων, της εναντιότητας, της διαμάχης, των ακραίων καταστάσεων (πόνος, λύπη, χαρά, κτλ από ηδονή) δημιουργούνται από το γένος και τα είδη των δαιμόνων.

Ο Νους της Αρμονίας που διαθέτουμε ως άνθρωποι της Γης είναι Ουσιωδώς όμοιος με τον Νου του δεύτερου Νου δημιουργού, και επιφέρει την Αρμονία στο πνεύμα και στην διπολική του φύση, είναι ο πνευματικός λόγος.


Ο νους των ανθρώπων στην Γη είναι ο πνευματικός λόγος, δεν είναι πνεύμα, αλλά ο νους της αρμονίας που μας δόθηκε από τον δεύτερο Νου δημιουργό.

Ο διττός κόσμος από πυρ και πνεύμα, η φύση του είναι τέτοια όπου το κάθετι έχει και το αντίθετο του και μέσω του Νου (πνευματικού λόγου) επιφέρουμε την Αρμονία στην ζωή μας, αλλά και την άνοδο στους κύκλους..

Ο Ερμής Τρισμέγιστος ξεκινά λέγοντας στον Ασκληπιό που τα γνωρίζει όλα αυτά, ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος κρυμμένος πίσω από τις αισθήσεις μας. Οπότε μας γίνεται κατανοητό τι εννοεί.


Ο άνθρωπος της Γης είναι "είδος" του "γένους" του αισθητού ανθρώπου των επτά κύκλων της φύσης, είναι ο άνθρωπος νους της αρμονίας από πυρ και πνεύμα, που δημιούργησε ο αισθητός θεός δεύτερος Νους δημιουργός, του αισθητού κόσμου με σώματα και μορφές από πυρ και πνεύμα.

Η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή 
όμως, χωρίς το αισθητό σώμα, και χωρίς το πνεύμα, είναι η νοητική ουσία, είναι ο Αγαθός Νους και Λόγος Ουσιωδώς όμοιος με τον Φωτεινό Λόγο, και παραμένει κλεισμένη στον εαυτό της με τις όμοιες προς αυτή ουσίες της ενόσω βρίσκεται μέσα σε σώμα. Έλκεται μόνον από τον Νου της Αρμονίας.

Η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή παραμένει μέσα στους επτά κύκλους ως εικόνα του Λόγου, δηλαδή η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή είναι η εικόνα, που όταν ενσαρκώνεται έρχονται οι ενέργειες που σωματοποιούν το σώμα, μαζί με το σώμα έρχονται και οι μορφές του πνεύματος οι διττές αισθήσεις και συναισθήματα τα πάθη και οι επιθυμίες.


Το πνεύμα χρειάζεται το σώμα, διότι το σώμα είναι αυτό που σωματοποιεί τις δικές του ενέργειες, τις αισθήσεις συναισθήματα πάθη επιθυμίες μέσα από την αντίθεση την εναντιότητα την έπαρση του ενός πόλου (εγωϊσμός) εναντίον του αντιθέτου του.


Αποχωρώντας η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή μετά τον θάνατο των σωμάτων, απελευθερώνεται σταδιακά (κάθαρση) από τις αυταπάτες του σώματος και του πνεύματος, αλλά αν όσο ζούσε με το σώμα αγάπησε το σώμα του, κι έγινε ένα με αυτό, τότε θα ξαναγυρίσει πίσω σε ένα καινούριο σώμα, αφού λόγο του φόβου από άγνοια θα φοβάται τον αόρατο κόσμο της θεϊκής ανθρώπινης ψυχής.Οπότε θα επιλέξει ξανά να ενσαρκωθεί σε σώμα.
Σε αυτό το σημείο όμως επεμβαίνουν  οι δυνάμεις της Ειμαρμένης, οι οποίες επιφέρουν την Δικαιοσύνη σύμφωνα με τους νόμους της Μοίρας που επιβάλλει το Πεπρωμένο των ανθρώπων μέσα από την Ανάγκη, ανάλογα τις πράξεις τους ενόσω ζούσαν σε σώμα. 


Όπως δηλαδή οι ενέργειες της σάρκας λόγο της αλλοίωσης και αποσύνθεσης τους μετά τον θάνατο ξαναγυρίζουν πίσω στην γη και στις πηγές τους  από τις οποίες αυτές ενέργειες γεννήθηκε το σώμα.Το πνεύμα όπως μας λέει στα Ερμητικά κείμενα ο Ερμής Τρισμέγιστος, είναι όλες οι διττές ενέργειες οι οποίες μετά τον θάνατο των σωμάτων ξαναγυρίζουν πίσω στις πηγές τους κατά την κάθαρση που συμβαίνει, αλλά μόνον σε όσες ανθρώπινες ψυχές επέρχεται η άνοδοςστους κύκλους.
Διαβάζουμε στον Ποιμάνδρη:
Πρώτα, όταν έλθει η ώρα του θανάτου, το υλικό ανθρώπινο σώμα θα παραδοθεί στην αλλοίωση και τον αφανισμό. 
Το ήθος (σημ: ηθική) του ανθρώπου θα παραδοθεί στο δαίμονα ανενέργητο, οι αισθήσειςτου σώματος θα επανέλθουν στις πηγές τους για να γίνουν μέρη ενέργειας και ο θυμός και η επιθυμία θα ριχθούν στην άλογο φύση. (που δεν φέρει τον Λόγο = Νου)

Ετσι η ψυχή του ανθρώπου θα εξορμήσει από τη γη προς τα άνω με τη βοήθεια τηςαρμονίας και θα δώσει: στην πρώτη ζώνη, την αυξητική και μειωτική ενέργεια, στη δεύτερη ζώνη, τη μηχανή των κακών έξεων και το δόλο ανενέργητο, στην τρίτη ζώνη την επιθυμία της απάτης ανενέργητη, στην τέταρτη ζώνη την προφάνεια της αρχοντιάς απλεονέκτητη, στην πέμπτη ζώνη το ανούσιο θράσος και την προπέτεια της τόλμης, στην έκτη ζώνη τιςκακές αφορμές του πλούτου ανενέργητες και στην έβδομη ζώνη θα δώσει το ενεδρεύον ψεύδος.


ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:

Οι μορφές των ψυχών είναι η θεϊκή, η ανθρώπινη και η άλογη. 

Η θεϊκή λοιπόν ενέργεια είναι η ενέργεια του θεϊκού σώματος της. 
Διότι, κινείτε μέσα σε αυτό και το κινεί. 
Διότι, όταν απαλλαγεί από τα θνητά έμβια όντα, αποχωρισμένη από τα άλογα μέρη της, βγαίνοντας στο θεϊκό της σώμα, ως αεικίνητη κινείται μέσα σε αυτό και συμπεριφέρεται στο σύμπαν.

Η ανθρώπινη (άνθρωπος της Γης) τώρα, έχει μεν κάτι από την θεϊκή, όμως συνυπάρχουν μαζί της και τα άλογα, η επιθυμία και το πάθος.
Και αυτά μεν είναι αθάνατα, αλλά αθάνατες ενέργειες θνητών σωμάτων. 

σημ: εννοεί ότι το πάθος και οι επιθυμίες είναι ενέργειες θνητές που σωματοποιούνται από το σώμα της σάρκας.
Είναι το γένος και τα είδη του πνεύματος (δαίμονες-αγαθοδαίμονες) όπως μας λέει στον Ασκληπιό.


Για αυτό και βρίσκονται μακριά πολύ από το θεϊκό μέρος της ψυχής το οποίο βρίσκεται μέσα στο θεϊκό της σώμα, (ο Νους της ανθρώπινης ψυχής βρίσκεται κλεισμένος στον εαυτό του και έλκεται μόνον από την Αρμονία, δεν συμμετέχει στον άνθρωπο με σώμα)  ενώ, όταν αυτό το θεϊκό μέρος μπει μέσα στο θνητό σώμα τότε έρχονται και εκείνα και με την παρουσία τους γίνεται η ψυχή ανθρώπινη. 

(σημ: το θεϊκό μέρος, ο πυρήνας της ψυχής είναι η νοητική ουσία ουσιωδώς όμοια με την πρωταρχική ουσία του Πατέρα όλων Νου Θεού.)
(σημ: όταν η ανθρώπινη ψυχή μπει μέσα στο θνητό σώμα της σάρκας τότε έρχονται οι θνητές ενέργειες και σωματοποιούνται προσκολλημένες πάνω στην ψυχή. και γίνεται η ψυχή ο θνητός άνθρωπος της Γης).

Η ψυχή των άλογων ζώων (σημ: άλογα ζώα είναι όλα τα είδη μαζί και ο άνθρωπος της Γης) αποτελείται από αισθήσεις και συναισθήματα πάθος και επιθυμία, χωρίς τον Λόγο=Νου για αυτό και ονομάστηκαν τα όντα αυτά, άλογα, δηλαδή εξαιτίας της απουσίας του λόγου (πνευματικού λόγου στον άνθρωπο με σώμα.

Στους ανθρώπους όμως δόθηκε ο Νους, της ΑΡΜΟΝΙΑΣ.
Τα μεν ζώα οδηγούνται από την φύση τον πνευματικό λόγο γι'αυτό και όλα δρουν το ίδιο. Ενώ ο Άνθρωπος είναι ελεύθερος αφού έχει τον Νου να αποφασίσει μόνος του για τις πράξεις του.


Αυτές οι ενέργειες εξαρτώνται από το σώμα. (σώματα και αισθήσεις συναισθήματα πάθη επιθυμίες, διττές ενέργειες διπολικές).
Έρχονται δε από τα θεϊκά σώματα, από το γένος των θεών που δημιουργούν το σώμα, και τον Νου της Αρμονίας, και από το γένος των δαιμόνων που δημιουργούν στο σώμα τις αισθήσεις συναισθήματα πάθη επιθυμίες.
Τα σώματα σωματοποιούν τις ενέργειες και κάθε μία ενεργεί γύρω από το σώμα η την ψυχή. 

 Η ψυχή μπορεί να υπάρχει δίχως το σώμα, αλλά οι ενέργειες (σώμα, Νους της Αρμονίας  αισθήσεις συναισθήματα ), χωρίς τα σώματα δεν μπορούν να υπάρξουν.

Όταν η ψυχή αποχωριστεί το σώμα αυτό παραμένει, και αυτό, όσο χρόνο μένει, δέχεται ενέργεια καθώς διαλύεται και εξαφανίζεται. 
(σημ: γυρίζουν στις πηγές τους οι ενέργειες  που δημιούργησαν το σώμα).

Αυτά δε μπορεί να τα παθαίνει το σώμα χωρίς ενέργεια. 
Άρα λοιπόν, η ενέργεια παραμένει στο σώμα ακόμα και όταν αυτό αποχωριστεί από την ψυχή. 

Από τις ενέργειες, άλλες ανήκουν στα θεϊκά σώματα και άλλες στα φθαρτά, άλλες είναι καθολικές και άλλες ειδικές, άλλες αφορούν το γένος και άλλες το μέρος του κάθε όντος. 

Θεϊκές δε, (ενέργειες) είναι εκείνες που κατοικούν στα αθάνατα σώματα και οι οποίες είναι και τέλειες, αφού λειτουργούν σε τέλειο σώμα. 

Μερικές είναι όσες λειτουργούν μέσα από καθένα χωριστά από τα γένη των ζώων.

Τις ενέργειες τις συνοδεύουν οι αισθήσεις και οι αισθήσεις είναι αποτέλεσμα των ενεργειών.

Σκέψου τη διαφορά της ενέργειας και της αίσθησης.

Η ενέργεια στέλνεται από πάνω και η αίσθηση βρίσκεται μέσα στο σώμα, απ'αυτό έχει την ουσία και δέχεται την ενέργεια και τη φανερώνει, σαν να την σωματοποιεί.

Η αίσθηση δε σημαίνει τίποτε άλλο παρά το κακό η το καλό που μπαίνει στο σώμα η φεύγει από αυτό. 

Στα έμψυχα όντα υπάρχουν και δύο άλλες ενέργειες που συνοδεύουν τις αισθήσεις και τα πάθη, δηλαδή τη λύπη και τη χαρά. 

Χωρίς αυτές, όν έμψυχο και μάλιστα λογικό θα ήταν αδύνατο να αισθάνεται. 
Γι'αυτό λέω ότι αυτές είναι είδη των παθών που κυριαρχούν κυρίως στα λογικά όντα. (έμβια λογικά όντα με σάρκα).
Οι μεν ενέργειες ενεργούν οι δε αισθήσεις φανερώνουν τις ενέργειες. 

Αυτές δε, καθώς είναι σωματικές, ανακινούνται  από το άλογο μέρος της ψυχής και για αυτό, και για τις δύο λέω ότι φέρουν το κακό. 
(σημ: οι αισθήσεις και τα συναισθήματα μας ξεκαθαρίζει ότι είναι άλογες ενέργειες που δεν εξουσιάζονται από τον Νου της Αρμονίας).
(Τις άλογες αυτές ενέργειες τις σωματοποιεί το ανθρώπινο σάρκινο σώμα).

Διότι, και η χαρά που την αισθάνεται κανείς με ηδονή, αμέσως γίνεται αιτία πολλών δεινών για αυτόν που την αισθάνεται, και η λύπη δίνει πιο δυνατούς πόνους και οδύνες. 

Έτσι, φανερά, και οι δύο είναι αιτίες κακού. 


ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

Και ο μεν Κύριος και δημιουργός όλων των αθανάτων σωμάτων, αφού μια φορά δημιούργησε, άλλο δε δημιούργησε πια ούτε δημιουργεί.
(σημ: Ο Θεός ο πατέρας όλων Φως και Ζωή υπάρχων  δημιούργησε μόνον τα αθάνατα σώματα τις ψυχές από φως που φέρουν μέσα τους τον Λόγο).

Διότι αφού παρέδωσε τα όντα στον εαυτό τους και τα ένωσε μεταξύ τους, τα άφησε να κινούνται χωρίς καμιά ανάγκη, ως αθάνατα. 
Αν κάτι χρειάζονται, θα το ζητήσουν το ένα από το άλλο, χωρίς καμιά βοήθεια απ'έξω, ως αθάνατα.
Διότι έπρεπε, τα σώματα που γεννήθηκαν από εκείνον να έχουν τέτοια φύση.
............

Ποιος δημιούργησε το ανθρώπινο υλικό σώμα;
Ο δικός μας δημιουργός επειδή βρίσκεται μέσα σε σώμα, μας δημιούργησε και μας δημιουργεί και θα δημιουργεί πάντοτε σώματα θνητά και διαλυτά.
(Σημ: ο άνθρωπος της Γης με σάρκα δημιουργήθηκε από το πνεύμα της φύσης, και εδώ μας λέει ότι το πνεύμα της φύσης μπορεί και εκδηλώνεται με σάρκινο σώμα!! γιατί αυτή την φύση έχει!! όπως και όλα τα δημιουργήματα του εκδηλώνονται με σάρκινο σώμα!!

Ο δικός μας δημιουργός, (πνεύμα της φύσης), επειδή βρίσκεται μέσα σε σώμα, (έχει σάρκινο σώμα το πνεύμα της φύσης)  μας δημιούργησε και δημιουργεί και θα δημιουργεί πάντοτε σώματα θνητά και διαλυτά.
Διότι, δεν θα ήταν θεμιτό να μιμηθεί τον δημιουργό του αλλά και θα ήταν αδύνατο.

Ο μεν πρώτος δημιουργός δημιούργησε από την πρώτη ουσία, που ήταν ασώματη, ο δε δεύτερος δημιούργησε εμάς από τη σωμάτωση που γεννήθηκε.

(Σημ: Γίνεται ξεκάθαρο νομίζω ότι υπάρχουν δύο δημιουργοί, ο Πατέρας της ζωής Φως και Ζωή υπάρχων που δημιουργεί μέσω των ασώματων και αθάνατων "σωμάτων" τις ψυχές, και το πνεύμα της φύσης από πυρ και πνεύμα που μιμήθηκε τον δημιουργό των αθάνατων "σωμάτων" και δημιούργησε τα θνητά σάρκινα σώματα που φθείρονται και πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται καινούρια σώματα).

morfeas sky


Τα συναισθήματα μας είναι είναι πνευματική ενέργεια, όπως και οι αισθήσεις, που σωματοποιεί το σώμα μας.
Οι ενέργειες αυτές οι πνευματικές επηρεάζουν την σκέψη μας, αλλά και την σωστή λειτουργία του σώματος μας μέσω των αισθήσεων, επιφέροντας την δυσαρμονία στον ψυχοσυναισθηματικό μας κόσμο όταν δεν ενεργεί ο Νους για να επιφέρει την Αρμονία, αλλά και για την σωστή διαμόρφωση της καλής λειτουργίας του σώματος σύμφωνα με τους νόμους της Αρμονίας.

Ένας ακόμη τρόπος για να ελέγχεται η ανθρωπότητα, από ανθρώπους οι οποίοι ενώθηκαν με τις αρνητικές ενέργειες- (δαίμονες), είναι να δημιουργήσουν ένα δεύτερο matrix εικονικό κόσμο υποδούλωσης του πνευματικού λόγου της νοητικής μας ουσίας μέσω της αδρανοποίησης του.

Αυτό αφορά το πλέγμα της Γης, το οποίο εκπέμπει δονήσεις αρμονίας, αλλά από την στιγμή που οι άνθρωποι ενώθηκαν με τους "δαίμονες" (αρνητικές ενεργειακές οντότητες), έγιναν ένα με αυτόν τον κόσμο, όπου κυριαρχεί το αρνητικό άκρο της εξουσίας και υποδούλωσης επί του αντιθέτου θετικού πόλου και το αντίστροφο, αλλά και τα δύο καλό=κακό επιφέρουν πάντα το κακό όταν επιβάλλονται επί του αντιθέτου πόλου.

morfeas sky


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα