Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ (Συνοπτικά)
ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ (Συνοπτικά) 


1.      Σώμα
2.      Πράνα (Ζωτική ενέργεια). Φυσικό και η ψυχικό Πράνα.
3.      Μάνας-Manas (Εξωτερικός νους),
4.      Μπούντι-Buddhi ( Ευφυία, Διάνοια). Η κατώτερη διάνοια και η ανώτερη διάνοια
5.      Αχάμκαρα-Ahamkara (Εγώ, η ψευδαισθησιακή ταυτότητα),
6.      Τσίττα-Chitta (Υποσυνείδητο, Μνήμη, γενικό πεδίο του νου
7.      Αιτιατό σώμα
8.      Συνειδητότητα - Ψυχή ή Πνεύμα ( Άτμαν ή Μπράμαν)

 Τα 3,4,5,6  μαζί με το ψυχικό πράνα αποτελούν το αστρικό σώμα.

Το Μάνας-Manas, το Μπούντι-Buddhi ( Ευφυία, Διάνοια), ο Αχάμκαρα-Ahamkara (Εγώ, η ψευδαισθησιακή ταυτότητα και το Τσίττα-Chitta (Υποσυνείδητο, Μνήμη, γενικό πεδίο του νου) ονομάζονται Ανταχκαράνα-Νους, το τετραπλό εσωτερικό όργανο.


 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
 1.      Σώμα:

·       5 χοντροειδή στοιχεία (αιθέρας, φωτιά, αέρας, νερό, γή),

·       ιστοί (πλάσμα-Rasaαίμα-Rakta, Μύες-Mamsa, λίπος-Meda, Οστά-asthi
μυελός των οστών και των νεύρων-Majja, αναπαραγωγικά υγρά-Shukra,

·       3 ντόσας (Βάτα, Πίττα, Κάφα / Vata, Pitta, Kapha ) , ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΕΣ -TA 3 DOSHAS

·     τα διάφορα συστήματα οργάνων (αναπνευστικό, νευρικό, καρδιαγγειακό ή κυκλοφορικό, μυοσκελετικό-ερειστικό και μυϊκό, ενδοκρινικό, λεμφικό, ουροποιητοικό, πεπτικό, καλυπτήριο, αναπαραγωγικό. 

·     3 ουσίες-ενέργειες Πράνα, Τέτζας, Ότζας (Prana, Tejas και Ojas) είναιλεπτοφυείς μορφές των τριών ντόσας Vata, Pitta και Kapha που διατηρούν την ζωτικότητα και ελέγχουν τις ψυχοσωματικές λειτουργίες. Μέσα από την πνευματική άσκηση ενεργοποιούν το υψηλότερο πνευματικό δυναμικό μας. Δεν είναι απλώς δυνάμεις του φυσικού σώματος, αλλά και του αστρικού και του αιτιατού.

·  5 αισθήσεις αντίληψης (μάτια:όραση, αυτιά:ακοή, μύτη:όσφρηση, δέρμα:αφή, στόμα:γεύση). 

·       5 αισθήσεις δράσης (στόμα-ομιλία, σεξουαλικά όργανα-ερωτική πράξη, αναπαραγωγή, χέρια:εργασίες-επιδεξιότητες, πόδια:μετακίνηση-επιδεξιότητες, ουρητήρας-ορθό: αποβολή άχρηστων ουσιών.

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να διατηρούμε το σώμα υγιές για να μπορούμε να ασκούμαστε απρόσκοπτα για την επίτευξη της αυτοπραγμάτωσης. Η υγεία επιτυγχάνεται με το να διατηρούμε σε ισορροπία τα τρία ντόσας, μέσα από την σωστή διατροφή, την άσκηση, τις σωστές σχέσεις, τον επαρκή ύπνο και την ορθή χρήση του σώματος, των αισθήσεων και του νου.

2.     Πράνα (Ζωτική ενέργεια). Οι δύο κύριες απόψεις του Πράνα είναι η φυσική και η ψυχική ζωτική ενέργεια. Έχει πέντε κύριες απόψεις: (Πράνα, Απάνα, Ουντάνα, Σαμάνα και Βυάνα). Το φυσικό πράνα σχετίζεται με τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος και το ψυχικό με τις ψυχολογικές (συγκινησιακές και νοητικές). Υπάρχει και το ανώτερο ή πρωταρχικό Πράνα που σχετίζεται με τους πνευματικούς κόσμους. Είναι αυτό που λένε Άγιο Πνεύμα στη Χριστιανική θρησκεία, Θεϊκή Μητέρα ή Μαχασάκτι στην ανατολή. 

Διαβαστε για τα 5 πράνας εδώ Ayurveda - Αγιουρβέδα.gr: Secrets of the Five Pranas (Αγγλικά)


Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να μην σπαταλάμε την ενέργεια άσκοπα, να την διατηρούμε σε ισορροπία και να προσλαμβάνουμαι καθαρή ενέργεια από σαττβικές τροφές, επαφή με την φύση, πραναγιάμα και  διαλογισμό. 

 ΑΝΤΑΧΚΑΡΑΝΑ – ΝΟΥΣ  /  Τετραπλό εσωτερικό όργανο 

Το Ανταχκαράνα ή Νους είναι φτιαγμένο από τα 5 λεπτοφυή στοιχεία και απ΄ τη φύση του είναι σαττβικός. ‘Ομως εξ αιτίας της άγνοιας και της ταύτισης του με τα αντικείμενα των αισθήσεων και την ανάπτυξη του εγώ ‘μολύνεται’ από τις ράτζας και τάμας γκούνας. Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να εξαλείψουμε τις ράτζας και τάμας γκούνας από το νου και να τον επαναφέρουμε στην σαττβική του  κατάσταση. 

  1. Μάνας-Manas (νους),
  2. Μπούντι-Buddhi ( Ευφυία, Διάνοια),
  3. Αχάμκαρα-Ahamkara (Εγώ, η ψευδαισθησιακή ταυτότητα),
  4. Τσίττα-Chitta (Υποσυνείδητο, Μνήμη, γενικό πεδίο του νου).

3.      Εξωτερικός νους (Μάνας): έχει διάφορες λειτουργίες. Κάνει πραγματικά μια τεράστια εργασία. Συντονίζει την λειτουργία των 5 αισθήσεων πρόσληψης και 5 αισθήσεων της δράσης. Συντονίζει τις θεληματικές κινήσεις του σώματος και τις εναρμονίζει με τις αισθήσεις. Με το μάνας σχετίζονται, το εγώ, οι κατώτερες συγκινήσεις και οι μηχανικές σκέψεις. Ο μάνας φέρνει μέσω των αισθήσεων εξωτερικές πληροφορίες από τον κόσμο στην διάνοια και την Συνειδητότητα, και εκτελεί τις εντολές που παίρνει από την διάνοια. Δυστυχώς εξ αιτίας του εγώ ο μάνας λειτουργεί ανεξέλεγκτα και ασυνείδητα. Και αυτό είναι η κύρια αιτία κάθε δυσαρμονίας, ασθένειας και της δυστυχίας μας.

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να εξαγνίσουμε το νου (μάνας), να τον θέσουμε υπό το έλεγχο μας και στην υπηρεσία της διάνοιας κα ιτης Συνειδητότητας. Η τροφή του νου με σαττβικές εντυπώσεις (μαζί με τις πνευματικές πρακτικές) είναι από του βασικότερους τρόπους να εξαγνίσουμε το νου. 

Η ΔΙΑΝΟΙΑ- ΜΠΟΥΝΤΙ / Η κατώτερη διάνοια και η ανώτερη διάνοια 

Εδώ είναι η πραγματική δύναμη του ανθρώπου και αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει ουσιαστικά από όλα τα άλλα έμβια όντα. Η διάνοια έχει τις ικανότητες που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε την αυτοπραγμάτωση. 

Αν και η διάνοια είναι μία έχει δύο επίπεδα λειτουργίας. Όταν είναι εξωστρεφής και λειτουργεί κάτω από την κυριαρχία του εγώ, δυσλειτουργεί και λειτουργεί πολύ περιορισμένα. Όταν λειτουργεί ανεξάρτητα από το ρατζασοταμασικό εγώ και σε επαφή με την Συνειδητότητα τότε  λειτουργεί σύμφωνα με τη φύση της και αναπτύσσει πλήρως όλες τις λειτουργίες της.

4. Η κατώτερη διάνοια: Στην κατώτερη διάνοια ανήκουν οι πεποιθήσεις, τα δόγματα, οι πίστεις η ξεχωριστότητα, οι διαχωρισμοί, η διαίρεση, η αβαθής μεροληπτική σκέψη, η κατώτερη λογική η επηρεασμένη από τις συγκινήσεις. Λειτουργεί κάτω από την επίδραση του εγώ για αυτό στην πραγματικότητα λειτουργεί ως υπηρέτης του εγώ παρά σαν υπηρέτης της Ψυχής. Η επιστημονική πρόοδος και η τεχνολογία οφείλεται σε αυτό το μέρος της διάνοιας και σε μερική συμμετοχή της ανώτερης διάνοιας.  Στην διάνοια βρίσκεται η  ικανότητα της λογικής, το να αποφασίζουμε και να έχουμε διάκριση αλλά κάτω από την επίδραση του εγώ αυτά λειτουργούν περιορισμένα και λανθασμένα.

5. Ανώτερη διάνοια: Σε αυτή βρίσκεται η ανώτερη ευφυΐα μας, η διάκριση ανάμεσα στο αληθινό και το μη αληθινό, η συναίσθηση των λαθών μας, αυτό που λέμε συνείδηση συνήθως. Η αποσπασμένη παρατήρηση, η ανώτερη λογική, η διαισθησιακή γνώση και η ικανότητα να αποφασίζουμε αλλά με καθαρότητα και σε αρμονία με τη ψυχή μας. Επίσης η δύναμη της θέλησης ελεύθερης από το εγώ

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι εξαγνίσουμε την διάνοια και να αναπτύξουμε πλήρως τις δυνατότητες της.

6Αχάμκαρα-Ahamkara (Εγώ, η ψευδαισθησιακή ταυτότητα). Το εγώ μαζί με τις τρεις γκούνας (σάττβα-ράτζας-τάμας) δημιουργούν την ταύτιση με το σώμα και μας κάνουν να ξεχνάμε τον αληθινό μας Εαυτό. Και πιο συγκεκριμένα είναι το ρατζασοταμασικό εγώ (όχι το σαττβικό) που δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είμαστε το σώμα και στρέφει το νου προς τα αντικείμενα των αισθήσεων και αναζητεί την απόλαυση και τις επίγειες επιτυχίες. 

Συνοπτικά, η απόλαυση, η επιθυμία για απόλαυση, η ξεχωριστότητα από το όλον, ο φόβος, η ψευδαίσθηση 'είμαι το σώμα' και η ψυχαναγκαστική ανάγκη να νιώθουμε ανώτεροι είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται όλος ο εγωικός μηχανισμός. 

Μερικές από τις εκφράσεις του ρατζασοταμασικού εγώ -σε έναν ατέλειωτο κατάλογο- είναι:

Θυμός, επιθετικότητα, μίσος, υπερηφάνεια, απληστία, φιλαργυρία, λαγνεία, λαιμαργία, φιλοδοξία, κατάκριση, ανυπομονησία, φλυαρία, υπερκαταναλωτισμός, θλίψη, ζήλια, απαισιοδοξία, σύγκριση, παράπονα, πικρία, κατάθλιψη, ενοχές, βαρεμάρα, έλλειψη ικανοποίησης, έλλειψη πληρότητας, ανησυχία, άγχος, στρες, κατανάλωση καπνού και αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών και εθισμοί σε αυτά, τελειομανία, εργασιομανία, έλεγχος των άλλων, κυριαρχία στους άλλους, κακοποίηση ανθρώπων-ζώων-περιβάλλοντος, μυθομανία, παράνοια, μεγαλομανία, καχυποψία, συκοφαντία, ψέμα, αρέσκεια-απαρέσκεια, έλξη-απώθηση… 

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να διαλύσουμε το εγώ και να συνειδητοποιήσουμε την αληθινή μας φύση (Άτμαν - Συνειδητότητα).  

Διαβάστε  ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΓΚΟΥΝΑΣ 

7Τσίττα-Chitta (Υποσυνείδητο με 49 επίπεδα, Μνήμη, γενικό πεδίο του νου).  

Το Τσίττα-Chitta είναι το γενικό πεδίο του νου, ο πυρήνας θα λέγαμε του νου. Το Τσίτταείναι καταγραμένες όλες οι μνήμες εμπειριών: αισθητηριακές, συναισθηματικές, νοητικές, κινητικές και ενστικτώδης μνήμες.

Στο Τσίττα υπάρχουν όλα τα συναισθηματικά τραύματα καθώς και όλοι οι νοητικοί και συναισθηματικοί προγραμματισμοί. Αυτοί οι προγραμματισμοί επηρεάζουν την αντίληψή μας και τη λειτουργία του Μάνας (εξωτερικός νους) και του Μπούντι (Διάνοια) και μας εμποδίζουν να έχουμε τις ανώτερες εμπειρίες της Συνειδητότητας (άνευ όρων αγάπη, την ευτυχία, την αρμονία, την ειρήνη κλπ). Η αγάπη και οι εκφράσεις της: οι συμπάθεια, συμπόνια, η καλοσύνη και η αφοσίωση σχετίζονται με το Τσίττα, αλλά δεν μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, επειδή το Τσίττα είναι περιορισμένο από τους προγραμματισμούς του εγώ (νοητικούς, συναισθηματικούς, ενεργειακούς). 

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να αναπτύξουμε τη μνήμη και να δημιουργήσουμε θετικές συνήθειες. Είναι να καθαρίσουμε το Τσίττα από όλους τους προγραμματισμούς ώστε να αντανακλά με καθαρότητα την Συνειδητότητα για να λειτουργεί σε αρμονία με αυτή.    

6. Αιτιατό σώμα: Σε αυτό βρίσκονται οι ρίζες-αιτίες του εγώ, αλλά και όλες οι εμπειρίες που περάσαμε σε αυτή την ζωή και σε προηγούμενες σαν σπόροι. Σε αυτό βρίσκεται ότι πρόκειται να εκδηλώσουμε μελλοντικά. Από αυτό εξαρτάται η γέννηση του σώματος και του νου. Λέγεται το σώμα της ευδαιμονίας γιατί αντανακλά την ευδαιμονία του Θεϊκού μας Είναι ή Άτμαν (Συνειδητότητα). Ανάλογα με την αγνότητα του βιώνουμε περισσότερο ή λιγότερο καθαρά την ευδαιμονία του Άτμαν.   

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να εξαλείψουμε τις ράτζας και τάμας γκούνας από το αιτιατό σώμα και όλες τις ρίζες-αιτίες του εγώ.

7. Συνειδητότητα - Ψυχή ή Πνεύμα ( Άτμαν ή Μπράμαν):  Ο αληθινός μας Εαυτός, η πηγή, η αρχή και το τέλος όλων. Αν και δεν έχει χαρακτηριστικά όπως οι μορφές παρά ταύτα ονομάζεται ως Σατ-τσιτ-ανάντα (Sat-chit-ananda), που σημαίνει απόλυτη Ύπαρξη-Συνειδητότητα-Ευδαιμονία. Η ατομική συνειδητότητα (Άτμαν) και η συπαντική συνειδητότητα (Μπράμαν) είναι ταυτόσιμες. Δεν υπάρχουν δηλαδή δύο Συνειδητότητες, και η φαινομενικά ατομική συνειδητότητα δεν είναι τμήμα ή μερος της συμπαντικής. Η μία και μοναδική χωρίς δεύτερη συμπαντική συνειδητότητα εξ αιτίας του ατομικού νου φαίνεται να είναι ατομική. Η συνειδητότητα αν και διαποτίζει και διαπερνάει τα πάντα είναι πέρα από την δημιουργία και ανέγγιχτη από οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή. Είναι η πηγή της σχετικής μας ύπαρξης (σώμα, πράνα, ανταχκαράνα- νους, αιτιατό σώμα) και ο τελικός σκοπός μας, δηλαδή η συνειδητοποίηση ότι είμαστε Συνειδητότητα.  Όλα τα πνευματικά μονοπάτια από την ανατολή στην δύση και από το βορρά στο νότο έχουν σαν προορισμό την επίγνωση της αληθινής μας φύσης.

 Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι η συνειδητοποίηση ότι είμαστε η Συνειδητότητα και όχι το σώμα και  ο νους που νομίζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε εξ αιτίας της άγνοιας κα της ανάπτυξης του εγώ.


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα