Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Του Δημ. Αντωνίου, ιατρού 

α) Με πρόσθετη αμοιβόμενη εργασία, β) αποζημίωση για την άνισα μεγάλη συμμετοχή μας στον Ευρωστρατό και την εξασφάλιση της Άμυνας της Γερμανίας και της Ευρώπης και γ) αποζημίωση για την Γεωστρατηγική μας θέση.

Εισαγωγή:
Οι τράπεζες συνολικά ανακεφαλοποιήθηκαν, δηλ. αποζημιώθηκαν τουλάχιστον κατά 80% για τις ζημίες που έπαθαν από τα κόκκινα δάνεια και το κούρεμα των ομολόγων των (PSI), με λεφτά του ελληνικού λαού και συγκεκριμένα με 50 δις. όλες οι τράπεζες και με 27 δις. οι 4 μεγαλύτερες (συστημικές) τράπεζες. Τα χρήματα της ανακεφαλοποίησης έγιναν δημόσιο χρέος και θα το πληρώσουμε εμείς και οι επόμενες γενεές. Το χειρότερο κι εξοργιστικότερο όμως είναι ότι οι τράπεζες παρόλο που αποζημιώθηκαν –με την ανακεφαλοποίηση-για τα κόκκινα δάνεια του κόσμου, τα ξαναζητάνε από τους πολίτες και για δεύτερη φορά με κάθε τρόπο!, απειλώντας, εκβιάζοντας και σέρνοντας τον κόσμο στα δικαστήρια, εγγράφοντας υποθήκες, κατασχέσεις κλπ…αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα. Το παρόν πρόγραμμα που προτείνω, προβλέπει ότι αφαιρούμε από τις τράπεζες τα δάνεια για τα οποία ανακεφαλοποιήθηκαν, αφαιρούμε απ`αυτές όλες τις προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις που έχουν κάνει για τα δάνεια αυτά και σταματάμε όλες τις δικαστικές των ενέργειες εναντίον των οφειλετών, οι οποίοι πλέον οφείλουν και θα πληρώσουν τα κόκκινα δάνειά των ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ κι αυτή στην εφορία, σαν δημόσιο χρέος (κι όχι δύο φορές, δηλ. και στην εφορία και στις τράπεζες για 2η φορά!). Κι αυτή η αποπληρωμή, είναι δίκαιο να γίνει από την δική μας γενεά –μέσα σε λίγα χρόνια-κι όχι να την αφήσουμε να την πληρώσουν οι επόμενες γενεές που δεν φταίνε για δικά μας χρέη…Την διάρκεια του προγράμματος την υπολογίζω σε 3-4 χρόνια ! και μετά…όλοι ελεύθεροι των δεσμών των χρεών, ορμάμε για μια Ελλάδα της ευτυχίας του λαού της…αυτή είναι η βασική ιδέα μας…ιδού πώς υλοποιείται:Πρόλογος: 
Οι τέως ιδιωτικές τράπεζες μετά την ανακεφαλοποίησή των, ανήκουν εξ ολοκλήρου (85-100%) στον ελληνικό λαό (στο ελληνικό δημόσιο), ο οποίος είναι ο προνομιούχος μέτοχός των.. Εξ αυτών, την διαχείριση των Εθνικής, Πειραιώς και Alpha, διατηρούν παρόλα αυτά τα παλαιά των ΔΣ, ενώ της Eurobank δεν έχει κάν ΔΣ, διότι τελικά η «εξαγορά» της από το ΤΧΣ δεν έγινε ποτέ (συνεπώς προκύπτει το μέγα ερώτημα τι έγιναν τα 5.8 δις. του ελληνικού λαού που δόθηκαν από το ΤΧΣ για την «εξαγορά» της. Το θέμα βρίσκεται ήδη στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος μετά την από 23-09-2013 μήνυσή μου στον εισαγγελέα Χαλκίδος (ήδη διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στην Αθήνα). Τα χρήματα της ανακεφαλοποίησης των 4 παραπάνω τραπεζών είναι συνολικά 27,5 (και συνολικά 45 δις. για όλες τις τράπεζες). Τα χρήματα της ανακεφαλοποίησης διατέθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι παραπάνω 4 κυρίως «συστημικές» τράπεζες από το PSI, τα επισφαλή και τα καταγγελθέντα ληξιπρόθεσμα δάνεια μέχρι το τέλος του 2012 (βλ. μήνυσή μου εναντίον των τραπεζών, βλ. link στο τέλος του κειμένου αυτού). Συγκεκριμένα στην «Έκθεση για την Ανακεφαλοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα 2012» της Τράπεζας της Ελλάδος, προβλέπεται συνολική ζημία των 4 συστημικών τραπεζών ύψους 24 δις. από το PSI και 17 δις. από τους Πιστωτικούς Κινδύνους από δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα, το εξωτερικό και σε φορείς και οργανισμούς σχετιζόμενους με το Δημόσιο (24+17 = 41 δις). Τα υπόλοιπα 13.5 δις, για την κάλυψη όλων των παραπάνω ζημιών (41-27.5=13.5 δις.), προβλέπονταν από την δημιουργία «εσωτερικού κεφαλαίου» των τραπεζών αυτών, το οποίο όμως δεν επετεύχθη και γι αυτό οι τράπεζες αυτές θα χρειαστούν και 2η ανακεφαλοποίηση, αυτή την φορά πιθανότατα από «κούρεμα» των καταθέσεων! Τέλος το παραπάνω ποσόν των 27.5 δις. καταλογίστηκε ως Δημόσιο Χρέος, ήτοι ως χρέος του ελληνικού λαού. Κατόπιν των παραπάνω προτείνω το εξής πρόγραμμα εξόφλησης των μέχρι την 31-12-2012 «κόκκινων» ιδιωτικών δανείων προς τις 4 «συστημικές» τράπεζες:

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ!. Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ. α) Ιδρύουμε το «Ταμείο Ιδιωτικού Χρέους» (ΤΙΧ), ως «Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου» (ΑΕ) υπό την πλήρη και αποκλειστική εποπτεία του Κράτους. Αποκλειστικός μέτοχος είναι το Δημόσιο (100%), του οποίου η μοναδική μετοχή είναι ανεκχώρητη και δεν δίδεται ως εγγύηση, ενέχυρο κλπ. Το Μετοχικό κεφάλαιο του ΤΙΧ ορίζεται στο 1 δις. ευρώ.

β) Με νόμο το Δημόσιο (εκχωρητής) εκχωρεί (ΑΚ 455 επ.) στο ΤΙΧ (εκδοχέας) δημόσιο χρέος ίσον με 27.5 δις. (το ποσόν της ανακεφαλοποίησης των 4 συστημικών τραπεζών) και ανατίθενται σε αυτό (ΤΙΧ) και αρμοδιότητες διαχείρισής του.


γ) Το ΤΙΧ μπορεί να εκδίδει χρέος (εταιρικά ομόλογα) με την εγγύηση του δημοσίου και να αγοράζει χρέη κι εκδίδει εγγυήσεις. Το Δημόσιο εγγυάται για όλες τις δανειακές κι άλλες υποχρεώσεις του ΤΙΧ. Το ΤΙΧ δεν δέχεται καταθέσεις. Τα καθαρά κέρδη του ΤΙΧ διατίθενται αποκλειστικά στην εξόφληση των 27.5 δις. μείον ένα αποθεματικό. Τα κέρδη του ΤΙΧ, σε εσωτερικό κι εξωτερικό είναι αφορολόγητα. Το καθεστώς των κτιριακών εγκαταστάσεών του διέπεται από το καθεστώς των της ΤτΕ. 

δ) Διεκδικούμε οι οικονομικές δραστηριότητες του ΤΙΧ στην ΕΕ να φορολογούνται με χαμηλότερο ΦΠΑ και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις (αυτό είναι μια μορφή έμμεσου «κουρέματος» του δημόσιου χρέους). 

ε) Οι 4 συστημικές τράπεζες με νόμο διαγράφουν από τους ισολογισμούς των τα 27.5 δις. των «κόκκινων» δανείων, για τα οποία ανακεφαλοποιήθηκαν, ως πλήρως κι αμετακλήτως εξοφληθέντα. ε) Όλες οι εμπράγματες ασφάλειες των παραπάνω δανείων (προσημειώσεις, υποθήκες, κατασχέσεις) επί των ακινήτων των οφειλετών από τις τράπεζες, περιέρχονται από τις τράπεζες αυτοδικαίως στο ΤΙΧ. Σταματάνε όλες οι δικαστικές διαδικασίες εκτέλεσης κατά των ακινήτων των οφειλετών (διαταγές πληρωμής, υποθήκες, προσημειώσεις, πλειστηριασμοί). 

I) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

α) Με νόμο καθορίζεται, ότι όσοι επιθυμούν εκούσια (ευκτέο είναι να συμμετέχουν ΟΛΟΙ οι Έλληνες, δανειολήπτες και μη), ήτοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και ΔΕΚΟ και στον Ιδιωτικό Τομέα (οφειλέτες και μη στις παραπάνω τράπεζες) θα δουλεύουν με πλήρη κι ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ αμοιβή των, τις μισές αργίες και ημέρες των αδειών των και σε υπερωρίες (ο ακριβής αριθμός των μένει να υπολογιστεί με την κατάλληλη οικονομοτεχνική μελέτη). Τα εισοδήματά των (και η προκύπτουσα αύξηση του ΑΕΠ) δεν θα περιλαμβάνεται στον κρατικό προυπολογισμό και συνεπώς δεν θα φορολογούνται από την εφορία. Ένα μέρος όμως (ποσοστό περίπου 40% του ΑΕΠ αυτού (δηλ. το 40% των αμοιβών κι εισοδημάτων των εργαζομένων στον πρόγραμμα αυτό) που θα προκύψει από την έξτρα αυτή εργασία των ελλήνων, θα πηγαίνει κάθε χρόνο για την εξόφληση του ιδιωτικού χρέους (δανείων) προς το ΤΙΧ, με κλιμακωτή διαγραφή (εξόφληση) των δανείων, με τρόπο ώστε τα μικρότερα δάνεια διαγράφονται κατά προτεραιότητα και ολοσχερώς, ή περισσότερο, ενώ τα μεγαλύτερα δάνεια λιγότερο ή καθόλου (βλ. παρακάτω τον μαθηματικό τρόπο υπολογισμού της εξόφλησης). Με τον τρόπο αυτό το ΤΙΧ γίνεται «ανάδοχος» του Δημοσίου Χρέους ύψους 27,5 δις, το οποίο εξοφλεί σταδιακά προς τον ESM. Θα δημιουργηθεί έτσι μια παράλληλη οικονομία, εκτός προυπολογισμού, αλλά βέβαια όχι «μαύρη». 

β) Το πρόσθετο παραγόμενο ΑΕΠ από την παραπάνω έξτρα εργασία των εργαζομένων στο Ελληνικό Δημόσιο, θα διατεθεί κατά προτεραιότητα για την εξόφληση κι αποκατάσταση των ομολογιούχων που έχασαν τα χρήματά των (2 δις. περίπου) με το PSI.

γ) το 50% του παραγομένου ΑΕΠ με την παραπάνω έξτρα εργασία του ελληνικού λαού, θα είναι η καθαρή και ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ αμοιβή των εργαζομένων. Αυτό είναι δίκαιο (το αφορολόγητο της αμοιβής των) διότι αυτοί με την έξτρα εργασία των, εξοφλούν Δημόσιο Χρέος ύψους 27, δις!... [το 10% του παραγομένου ΑΕΠ με την παραπάνω έξτρα εργασία του ελληνικού λαού θα χρησιμοποιείται από το ΤΙΧ για τις ενδεχόμενες ανάγκες αυτοχρηματοδότησης του προγράμματος αυτού (θα επαναπενδύεται ή/και για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών του δαπανών, βλ. παρακάτω, στην παράγραφο για την «χρηματοδότηση του προγράμματος»].

δ) Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν, με κίνητρα επιδότησης από το ΤΙΧ των ασφαλιστικών εισφορών, επιτοκίων επιχειρηματικών δανείων, κόστους ενέργειας κλπ., ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι νυν εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι θα «προσλαμβάνονται» σε εκτέλεση κοινωνικής εργασίας, ή άλλων δραστηριοτήτων βελτίωσης της ποιότητας ζωής, όπως σε υπηρεσίας δωρεάν υγείας και γενικότερα εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας ανθρώπινου δυναμικού (που μεσοπρόθεσμα θα εκφραστούν σε αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας) με πλήρη κάλυψη ασφάλειας (των ασφαλιστικών των εισφορών) από το πρόγραμμα το ίδιο. Το πρόγραμμα θα συμπληρώνεται με αριθμό εθελοντών, οι οποίοι θα μοριοδοτούνται για μελλοντική των πρόσληψη στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

ε) αξιοποιείται το μεγάλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό των εφέδρων ενόπλων δυνάμεων, το οποίο, με ανάλογα κίνητρα οικονομικά ή μείωσης χρόνου θητείας, θα εκπαιδεύουν ανειδίκευτους έλληνες εργάτες, συμβάλλοντας έτσι στην μεσοπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας της χώρας. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την υποχρέωση εργασίας στο πρόγραμμα δωρεάν –ή με μειωμένες αποδοχές, αλλά με πλήρη κάλυψη ασφάλειας και υγείας από το πρόγραμμα το ίδιο. Το ίδιο θα γίνεται και για έργα του στρατού για την βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος (πρόγραμμα δασοπυρόσβεσης, οικιστικής ανάπτυξης κλπ) και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και υγείας γενικότερα. 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

α) Καθιερώνονται μέρες «πολιτισμικής αναγέννησης», στην οποία σχολεία, ελληνικά και ξένα και πολίτες θα επισκέπτονται τα Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους και Διεθνή Φεστιβάλ στην χώρα μας, θα παρακολουθούν μαθήματα ιστορίας, φιλοσοφία και τέχνης από εθελοντές και ξένους καθηγητές (οι οποίοι θα εργάζονται δωρεάν). Οι μεγάλοι αρχαιολογικοί χώροι (Δελφοί, Κώς, Δήλος, Φαιστός, Κνωσός, Βεργίνα, Αθήνα, Ολυμπία, Μυστράς, Μυκήνες, γίνονται παγκόσμια κέντρα πολιτισμού και σπουδών. Τα έσοδα από τις επισκέψεις και μαθήματα θα περιέρχονται τον ΤΙΧ (άλλες σχετικές ιδέες είναι ευπρόσδεκτες). Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνεχιστεί κι εντός του προυπολογισμού και μετά την εξόφληση των παραπάνω δανείων των ιδιωτών στις τράπεζες. 

β) Καθιέρωση Ετήσιων Διεθνών Λοταριών υπέρ του ΤΙΧ 

γ) Καθιερώνεται φόρος 0.05% επί των εσωτερικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών υπέρ του προγράμματος (φόρος Tobin). 

δ) Εισφορά 5-10 ευρώ για κάθε αλλοδαπό που εισέρχεται νόμιμα στην χώρα, ή που χρησιμοποιεί τους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια και λιμάνια. 

ε) Επιβολή δασμών προιόντων εξωτερικού εμπορίου με χώρες που ασκούν φορολογικό dumping (π.χ. Βουλγαρία, Ρουμανία), σύμφωνα και με την Συνθήκη της Λισσαβώνας. 

στ) τα εισπραχθέντα πρόστιμα για περιβαλλοντολογικές παραβάσεις κι άλλες παραβάσεις που βλάπτουν την ποιότητα ζωή μας, καθώς και τα (αφορολόγητα) ποσά από τις άδειες ρύπανσης του περιβάλλοντος (CO2) κλπ. 

ΙΙ) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΝ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟ (ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ κι ΕΥΡΩΠΗΣ!) 

Ως γνωστόν μετά την κατάρρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας το 1990, η αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ άλλαξε και σχεδιάστηκε πλέον για την αντιμετώπιση του νέου-κατ` αυτούς-εχθρού, ήτοι της Τρομοκρατίας της Αλ Κάιντα, Ιράν, Ιράκ, Ταλιμπάν (Αφγανιστάν) και γενικά το «Τόξο του Ισλαμικού Διαβόλου». Είναι προφανής η ανεπανάληπτη Γεωστρατηγική Θέση και σημαία της Ελλάδος στον παραπάνω Νέο Στρατηγικό Δόγμα της Δύσης. Στα πλαίσια αυτά άλλαξε και η Δομή του ΝΑΤΟ, το Ευρωπαικό Τμήμα του οποίου αντικαταστάθηκε από τον Ευρωστρατό, του ΝΑΤΟ πλέον παρέχοντος πλήρη κάλυψη στις ΗΠΑ, Καναδά και Ιαπωνία. Ο Ευρωστρατός (Ευρωπαικό ΝΑΤΟ) καλύπτεται στρατηγικά και τακτικά κατά 80% από την Ελλάδα!, η ΤΕΡΑΣΤΙΑ συμμετοχή της οποίας αποκαλύφτηκε στις δημόσιες προεκλογικές ομιλίες μου το 2012 και μπορείτε να την ακούσετε στην παρακάτω ομιλία μου. Τα στοιχεία της συμμετοχής της Ελλάδος στον Ευρωστρατό τα προέρχονται από (ημι) απόρρητες πηγές! Στο μέλλον-όταν βρώ χρόνο-θα συντάξω κι ένα σχετικό άρθρο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ελλάδα, με κόστος 1 δις. το χρόνο (προυπολογισμός των Αμυντικών της δαπανών) (2 δις. το χρόνο πριν το 2010) και με ανυπολόγιστης αξίας ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό (επιτελικό και μάχιμο) καλύπτει εξ` ολοκλήρου την Άμυνα της Γερμανίας (που είναι άοπλη!) και της Ευρώπης γενικότερα (βλ. Links για τον Ευρωστρατό στο τέλος του κειμένου). Για τους λόγους αυτούς προτείνω το εξής: 

α) Να «νοικιάσουμε» την γεωστρατηγική μας θέση και συμμετοχή-σύμφωνα με τα παραπάνω-στον Ευρωστρατό, με το ποσό των 1-2 δις. το χρόνο (και φτηνά είναι). 

β) Να καλύπτει η ΕΕ το ήμισυ των αμυντικών μας δαπανών.

γ) Οι αμυντικές δαπάνες μας να τεθούν εκτός προυπολογισμού. Όλα τα παραπάνω ποσά α), β), γ) να διατίθενται για την εξόφληση του Ιδιωτικού Χρέους των Ελλήνων προς το ΤΙΧ (γιατί ο στρατός αποτελείται από παιδιά των χρεωμένων ελλήνων). 

δ) Οργανώνουμε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα ΔΩΡΕΩΝ από τους έλληνες όλου του κόσμο, για την εξόφληση του χρέους αυτού. Οι Έλληνες εφοπλιστές παίζουνε εδώ σημαίνοντα ρόλο. 

III) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Με νόμο η Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτει συνολικά το 0.5% του Ιδιωτικού Χρέους (7-8 δισ.ευρώ) σε διάστημα 5 ετών, εφαρμόζοντας τα άρ. 14 και 21 παρ. 3 του Καταστατικού της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας. 

ΙV) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

α) Το ΤΙΧ, μπορεί να τιτλοποιήσει τα μελλοντικά του έσοδα (μέχρι του ποσού των 27.5 δις) και να εκδώσει αντίστοιχα ομόλογα με την εγγύηση Δημόσιας Γής με τα οποία (ομόλογα) θα μπορεί να δανειστεί με ευνοικότερους όρους από τον ESM και πάντως με επιτόκιο χαμηλότερο του Μέσου Έπιτοκίου δανεισμού των κρατών της Ευρωζώνης (κι αυτός είναι ένας τρόπος έμμεσου «κουρέματος» του δημοσίου χρέους). Με τα δάνεια αυτά το πρόγραμμα θα αυτοχρηματοδοτείται επενδυτικά και θα καλύπτει τις ασφάλειες υγείας και σύνταξης των εργαζομένων σε αυτό (αν τα ομόλογα του ΤΙΧ τα εγγυηθεί ο ESM, μπορεί (το ΤΙΧ) να δανειστεί με ευνοικούς όρους κι από τις αγορές). 

β) Θα γίνει πρόβλεψη για το 10% του παραγομένου ΑΕΠ με την παραπάνω έξτρα εργασία του ελληνικού λαού θα χρησιμοποιείται από το ΤΙΧ για τις ενδεχόμενες ανάγκες αυτοχρηματοδότησης του προγράμματος αυτού (θα επαναπενδύεται ή/και για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών του δαπανών (βλ. παρακάτω). (σημ. τα παραπάνω ποσοστά των 40+50+10% του πρόσθετου ΑΕΠ, μπορούν να αλλάξουν βέβαια). 

V) ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η υλικοτεχνική υποδομή θα παρασχεθεί από το Δημόσια Δωρεάν. Στο πρόγραμμα θα δουλεύουν δωρεάν (ή με μειωμένες αποδοχές) μοριοδοτούμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, άνεργοι και συντ/χοι εθελοντές, πτυχιούχοι στρατιώτες (με κίνητρα μείωσης της θητείας των), καθηγητές πανεπιστημίων κλπ. Θα συμμετάσχουν ξένοι ειδικοί με την αιγίδα του ΟΗΕ. Οι λειτουργικές δαπάνες θα καλύπτονται στην ανάγκη από μέρος του 10% των εσόδων της παραπάνω παρ. IVβ) της χρηματοδότησης του προγράμματος. 

VI) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

As n goes to infinity, the absolute value of r must be less than one for the series to converge. The sum then becomes 


When a = 1, this simplifies to: the left-hand side being a geometric series with common ratio r. We can derive this formula: 


Αυτό σημαίνει: Τα μικρότερα δάνεια μειώνονται (ή διαγράφονται ολοσχερώς) περισσότερο και κατά προτεραιότητα. Όσο μικρότερο το δάνειο, τόσο μεγαλύτερη η έκπτωσή του. Για τα μεγαλύτερα δάνεια ισχύουν τα αντίστροφα, ενώ πάνω από ένα ποσό (π.χ. 1 εκατομμύριο) δεν μειώνονται καθόλου. 

VII) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

α) Οι οφειλέτες εξοφλούν τα δάνειά των με έξτρα εργασία και αμοιβή όχι με το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας των, η οποία έτσι διασφαλίζεται και σώνεται οριστικά. 

β) Οι έξτρα εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι οφειλέτες (δανειολήπτες) ωφελούνται κι αυτοί από την αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος των δανειοληπτών, το οποίο θα αυξήσει την ρευστότητα και την κερδοφορία και των πρώτων. 

γ) Με την έναρξη του προγράμματος, διαγράφονται όλα τα δάνεια (έναντι των μελλοντικών εσόδων του προγράμματος) μέχρι 20-30.000 ευρώ. 

δ) Το Δημόσιο εξοφλεί Δημόσιο Χρέος ύψους 27,5 δις, χωρίς ύφεση, ή δανεισμό, ή πληθωρισμό ! ε) Όλοι έχουν συμφέρον, ωφελήματα και κέρδος, από το παραπάνω πρόγραμμα: Εργοδότες, υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, μισθωτοί, εργάτες κλπ. στ) Σε 4-5 χρόνια θα έχουν όλοι εξοφλήσει ! 

VIII) Και το πρόγραμμα θα συμπληρωθεί με μια Ιδέα που έχω συμπεριλάβει στο virtual Κόμμα μου «Ελπίδα Πολιτείας» από το 2010 (www.elpida-politeias), η βασική αρχή της οποίας είναι η εξής: 

Μετοχοποιούμε όλη της Δημόσια Περιουσία και μοιράζουμε τις αντίστοιχες μετοχές ισομερώς σε όλους τους Έλληνες. Η Διαχείριση της περιουσίας αυτής ανατίθεται σε μια τράπεζα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με αυστηρή κρατική επίβλεψε κι έλεγχο. Οι Έλληνες Πολίτες (μέτοχοι) λαμβάνουν κάθε χρόνο μέρισμα από τα κέρδη της διαχείρισης της περιουσίας αυτής. Οι μετοχές δεν πωλούνται, δεν διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, μόνο κληρονομούνται…Έτσι όλη η δημόσια περιουσία θα μείνει για πάντα σε χέρια ελλήνων κι όχι σε χέρια ξένων τοκογλύφων και κατακτητών (*), βλ. στο τέλος του κειμένου). IX) Επιλεκτικά, μερικά από τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία των κι εντός του προυπολογισμού και μετά την εξόφληση των παραπάνω δανείων των ιδιωτών στις τράπεζες. 

Και τώρα: ΚΑΝΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑ !!! 

Καλή Τύχη. 

Επιμύθιο: Εμείς καταθέσαμε την Βασική Ιδέα του Θέματος. Η ολοκλήρωσή του απαιτεί φυσικά ολόκληρο επιτελείο ειδικών επιστημόνων, οικονομολόγων, αναλογιστών κλπ. οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία, στα οποία εγώ δεν μπορώ να έχω πρόσβαση και γνώση. Σας καλώ όμως όλους σας να εμπλουτίσετε την Βασική Ιδέα και με τις δικές σας. Το πρόγραμμα είναι σε συνεχή βελτίωση, διόρθωση και συμπλήρωση.

H ΜΗΝΥΣΗ ΜΟΥ κατά των 4 συστημικών τραπεζών για τις απαιτήσεις των για την πληρωμή των κόκκινων δανείων από τους δανειολήπτες για ΔΕΥΤΕΡΗ φορά, μετά την ανακεφαλοποίησή των για τα δάνεια αυτά. 
Ιδού το link της μήνυσης: http://zoidosia.blogspot.gr/2013/09/blog-post_25.html 

(*) ΣΩΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ AΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ ΠΙΡΑΝΧΑΣ: ΛΑΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 

Το ανατριχιαστικότερο γεγονός της επίσκεψης της «Σκύλας» του Βερολίνου στην Αθήνα, ήταν η συνοδεία της από Γερμανικά πιράνχας («επιχειρηματίες») οι οποίοι επέπεσαν πάνω σε έναν ημιθανή Λαό να του διαμοιράσουν βάρβαρα τα ιμάτια…κι αυτά μετά από πρόσκληση των ημεδαπών καταραμένων προδοτών…η ιστορία παραμονεύει… Από τον Ιανουάριο του 2011, στις αρχές του virtual πολιτικού μου κόμματος «Ελπίδα Πολιτείας» είχα περιλάβει και την εξής πρωτοποριακή ιδέα για την σωτηρία του Εθνικού μας Πλούτου από αντίστοιχα ξένα πιράνχας, που την ονόμασα (την ιδέα) «Λαικό Καπιταλισμό» και συνίσταται στο εξής: Εισάγουμε την αρχή του «λαϊκού καταπιταλισμού», ήτοι της οργάνωσης και αποτίμησης της εντός συναλλαγών κρατικής περιουσίας σε μορφή επενδυτικού κεφαλαίου και της ισοτίμου και ισαρίθμου διανομής του σε μορφή ονομαστικών μετοχών σε όλους τους Έλληνες πολίτες με μοναδική Ιθαγένεια την Ελληνική. Το επενδυτικό αυτό κεφάλαιο διαχειρίζεται αποκλειστικά αρμοδία ανεξάρτητη κρατική εταιρεία. Οι μετοχές δεν ανταλλάσσονται (δεν πωλούνται, μόνο μεταβιβάζονται κληρονομικά) μεταξύ οιουδήποτε, αλλάζουν δε ισότιμα σε αριθμό μόνο σύμφωνα με την αλλαγή του πληθυσμού. Τα κέρδη του κεφαλαίου (μετοχών) εκπηγάζουν από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας και διανέμονται ως μερίσματα ή επανεπενδύονται. 

ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ 
http://www.eurocorps.org/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_Battle_Group 
http://en.wikipedia.org/wiki/EU_Battlegroup 
http://en.wikipedia.org/wiki/EUFOR http://en.wikipedia.org/wiki/Eurocorps 
http://www.eurocorps.org/bdd/briefing/brochureECWeb.pdf 
http://www.armedforces.co.uk/europeandefenceinformationindex.htm 

GREECE` S DEFICIT: 
http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?node=9485586&SERIES_KEY=121.GST.Q.GR.N.D1300.PDF.D0000.CU.E http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?node=9485586&SERIES_KEY=121.GST.Q.GR.N.D1300.PDF.D0000.CU.G http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?node=9485586&SERIES_KEY=121.GST.Q.GR.N.D1300.PDF.D0000.CU.R 

Δημ. Αντωνίου, ιατρός, τηλ. 22210-62743, www.elpida-politeias.gr και στο facebook: Dimitrios Antokiou 
 
 
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα