Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΔΕΚΑΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΪ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

http://2.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti2R6oY8NI/AAAAAAAABog/slQ7wH7oOKM/s320/ceb7cebbceb9ceb1cebacebf-cf81cebfcebbcebfcf8a-cf84cf89cebd-cf86ceb9cebbceb9cf80cf80cf89cebd.jpg

Ομοίωμα μηχανισμού που χρονολογείται ανάμεσα στο 250 και 350 μ.Χ. Αποτελείται από τρεις δακτυλίους, οι οποίοι μπορούν να περιστραφούν κατά 360 μοίρες. Εκτός από τον υπολογισμό της ώρας, το όργανο προσδιορίζει το αζιμούθιο και το ύψος του ηλίου ή κάποιου άλλου αστέρα.


ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΡΟΛΟΪ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

http://3.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti1dnnqFkI/AAAAAAAABoQ/jQ2GZhedgI4/s320/ceb2cf85ceb6ceb1cebdcf84ceb9cebdcebf-cf81cebfcebbcebfcf8a-ceb7cebcceb5cf81cebfcebbcebfceb3ceb9cebf.jpg

Ομοίωμα μηχανισμού της βυζαντινής εποχής (περίπου 530μ.Χ.). Σύνθετος ως προς τη λειτουργία του, περιλαμβάνει ηλιακό ρολόι και ημερολογιακό μηχανισμό. Θεωρείται ως “απόγονος” του περίφημου υπολογιστικού οργάνου της ελληνιστικής περιόδου, γνωστού ως ‘Μηχανισμός των Αντικυθήρων” .
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ
http://3.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti1dWtbmzI/AAAAAAAABoI/ZFY8PIiSA3U/s320/ceb2cf85ceb6ceb1cebdcf84ceb9cebdcebfcf83-ceb1cf83cf84cf81cebfcebbceb1ceb2cebfcf83.jpg

Ομοίωμα μηχανισμού που χρονολογείται από το 1026 μ.Χ. Η χρήση του συνίσταται για τη μέτρηση γωνιαίων αποστάσεων δύο αντικειμένων καθώς και για τη μέτρηση του ύψους του ηλίου και άλλων αστέρων, από το οποίο και προσδιορίζονται οι εποχές, η διάρκεια της ημέρας, ο μεσημβρινός του τόπου κα.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΡΟΛΟΪ ΚΤΗΣΙΒΙΟΥ
http://1.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti3EqP0q3I/AAAAAAAABpg/IWT0J9jVNpc/s320/cf85ceb4cf81ceb1cf85cebbceb9cebacebf-cf81cebfcebbcebfcf8a-cebacf84ceb7cf83ceb9ceb2ceb9cebfcf85.jpg

Ομοίωμα μηχανισμού του 3ου αι. π.Χ. Αποτελείται από συνδυασμό δοχείων, εφοδιασμένων με ρυθμιζόμενους ελεγκτές ροής ύδατος, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή ανύψωση του πλωτήρα στο τελευταίο δοχείο. Ο πλωτήρας φέρει δέκτη, ο οποίος υποδεικνύει την ακριβή ώρα πάνω σε περιστρεφόμενο τύμπανο. Το τύμπανο αλλάζει θέση ανάλογα με την ημερομηνία, ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής διαίρεση των δώδεκα ημερήσιων ωρών, που μετρούσαν την εποχή εκείνη.
ΚΙΝΗΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΡΩΝΟΣ
http://4.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti2SX-g6BI/AAAAAAAABoo/IVNIHV92-9w/s320/cebaceb9cebdceb7cf84cebf-ceb1cf85cf84cebfcebcceb1cf84cebf-ceb7cf81cf89cebdcebfcf83.jpg
Ομοίωμα του κινητού αυτόματου του Ήρωνα του Αλεξανδρινού, με βάση τις περιγραφές που περιέχονται στο έργο του “Αυτοματοποιητική”. Την κινητήρια ενέργεια προκαλεί η πτώση ενός βάρους, συνδεδεμένου με τον κινητήριο τροχό μέσω νημάτων με τη βοήθεια τροχαλιών. Η ταχύτητα πτώσης του βάρους καθορίζεται από την ελεγχόμενη ταχύτητα ροής του υλικού που το συγκρατεί. Ο προγραμματισμός των κινήσεων, τόσο του ίδιου του αυτόματου, όσο και των ειδώλων του, γίνεται με δεξιόστροφες ή αριστερόστροφες περιελίξεις.
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι
http://4.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti2S7b6XZI/AAAAAAAABo4/8DiLaCqD3q4/s320/cebcceb5cf84ceb1cebbcebbceb5cf85cf84ceb9cebacebf-cf80cebbcf85cebdcf84ceb7cf81ceb9cebf-cf84cf85cf80cebfcf85-ceb9.jpg

Μακέτα πλυντηρίου μεταλλευμάτων για την παραγωγή αργύρου στη Λαυρεωτική κατά τους κλασικούς χρόνους. Κύριος σκοπός του πλυντηρίου ήταν ο περιορισμός της κατανάλωσης νερού κατά τον καθαρισμό του μεταλλεύματος από τα ανεπιθύμητα συστατικά του, με ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου νερού.
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΗΡΩΝΟΣ (ΔΙΚΟΛΟΣ)
http://2.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti1csmtu9I/AAAAAAAABn4/cEXX6ve2Seg/s320/ceb1cebdcf85cf88cf89cf84ceb9cebaceb7-cebcceb7cf87ceb1cebdceb7-ceb7cf81cf89cebdcebfcf83-ceb4ceb9cebacebfcebbcebfcf83.jpg

Ομοίωμα μηχανισμού για την ανύψωση δομικών υλικών. Αποτελείται από μία ξύλινη γέφυρα σχήματος Π και δύο τροχαλίες, μία κινητή και μία σταθερή.
ΚΟΧΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ
http://1.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti2Shxg8OI/AAAAAAAABow/B4QlvjTThJ8/s320/cebacebfcf87cebbceb9ceb1cf83-cf84cebfcf85-ceb1cf81cf87ceb9cebcceb7ceb4cebfcf85cf83.jpg

Ομοίωμα μηχανισμού άντλησης ύδατος. Αποτελείται από ξύλινη κυλινδρική θήκη-αγωγό, μέσα στον οποίο περιστρέφεται ελικοειδής κατασκευή. Χρησίμευε στην άρδευση αγρών, καθώς και στην άντληση υδάτων από το εσωτερικό των πλοίων.
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΕΡΑΧΩΡΑ)
http://1.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti1c-k7DuI/AAAAAAAABoA/JxiINSirtys/s320/ceb1cebdcf85cf88cf89cf84ceb9cebacebfcf83-cebcceb7cf87ceb1cebdceb9cf83cebccebfcf83-cebdceb5cf81cebfcf85-cf80ceb5cf81ceb1cf87cf89cf81.jpg

Ομοίωμα μηχανισμού από την Περαχώρα της Κορίνθου (300π.Χ.). Ο μηχανισμός αποτελείται από ξύλινη σταθερή βάση πάνω από υδατοδεξαμενή, εφοδιασμένη με περιστρεφόμενο τροχό που φέρει δοχεία στην περιφέρειά του. Επιπλέον, συνδέεται με σύστημα μετάδοσης της κίνησης, έτσι ώστε η κίνηση των ζώων στο οριζόντιο επίπεδο να θέτει σε κίνηση τον κατακόρυφο τροχό.
ΔΙΟΠΤΡΑ ΗΡΩΝΟΣ
http://4.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti2RrvD41I/AAAAAAAABoY/gEvNd8PzUVE/s320/ceb4ceb9cebfcf80cf84cf81ceb1-ceb7cf81cf89cebdcebfcf83.jpg

Ομοίωμα οργάνου που επέτρεπε ακριβείς γεωδαιτικές μετρήσεις στην επιφάνειας της γης. Μετρά αζιμούθια, ύψη, μήκη και γωνιακές αποστάσεις.
ΑΝΤΛΙΑ ΚΤΗΣΙΒΙΟΥ
http://4.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti1cGiZrEI/AAAAAAAABnw/POUFfQP7Ng4/s320/ceb1cebdcf84cebbceb9ceb1-cebacf84ceb7cf83ceb9ceb2ceb9cebfcf85.jpg

Αποτελείται από δύο όμοιους κυλίνδρους που φέρουν έμβολα, τα οποία με τη βοήθεια μοχλού κινούνται παλινδρομικά και σε αντίθετη κατεύθυνση. Η κίνηση αυτή δημιουργεί κενά αέρος και αναρρόφηση του νερού. Τα ανοίγματα φράσσονται με κατάλληλες βαλβίδες έτσι ώστε το νερό που αναρροφείται να εξωθείται στη συνέχεια προς την έξοδο που βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια της άντλησης.
ΣΤΡΕΠΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟ
http://3.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti3D7Nx1lI/AAAAAAAABpQ/pBQP4t_RLos/s320/cf83cf84cf81ceb5cf80cf84cebf-ceb5ceb3cf87ceb5ceb9cf81ceb9ceb4ceb9cebf-cf80cf85cf81cebfceb2cebfcebbcebf.jpg

Ομοίωμα φορητού μηχανήματος εκτόξευσης υγρού πυρός, βασισμένο στην αναφορά του Ήρωνα του Βυζαντινού στα “Πολιορκητικά”.
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
http://4.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti3DWD0K6I/AAAAAAAABpI/NbCxqidWYVA/s320/cf80cf81cebfcf80cebbceb1cf83cebcceb1-ceb5cf80ceb9ceb3cf81ceb1cf86ceb7cf83-ceb5cebbceb5cf85cf83ceb9cebdceb1cf83.jpg

Αντίγραφο ενεπίγραφης στήλης του 4ου αιώνα π.Χ. Το κείμενό της αναφέρεται σε μία παραγγελία για την κατασκευή μπρούτζινων συνδέσμων και περιέχει τεχνικές και χημικές προδιαγραφές για την κατασκευή τους. Το κείμενο της επιγραφής αποτελεί μία από τις αρχαιότερες αναφορές σε θέματα ποιοτικού ελέγχου.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
http://4.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti3DCO1wwI/AAAAAAAABpA/G7_qyeM-BNU/s320/cebcceb7cf87ceb1cebdceb9cf83cebccebfcf83-cf84cf89cebd-ceb1cebdcf84ceb9cebacf85ceb8ceb7cf81cf89cebd.jpg


Ομοίωμα ενός από τους πλέον σύνθετους μηχανισμούς που διασώθηκαν από την αρχαία Ελλάδα. Αποτελείται από 32 (τουλάχιστον) γρανάζια, διαφόρων μεγεθών, τα οποία έμπαιναν σε κίνηση ταυτόχρονα από μία χειρολαβή. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ένα διαφορικό γρανάζι. Σύμφωνα με τη μελέτη του 
Derek de Solla Price, ο μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε ως αστρονομικό όργανο μεγάλης ακρίβειας. Κατασκευάστηκε περίπου το 80 π.Χ. πιθανότατα στη Ρόδο. Η επιστημονική και ιστορική αξία του οργάνου είναι τεράστια, αφού όμοιό του δεν έχει βρεθεί αλλού.
ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ
http://3.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/Sti3EEPQfdI/AAAAAAAABpY/uHnuno-6Xek/s320/cf83cf86ceb1ceb9cf81ceb1-cf84cebfcf85-ceb1ceb9cebfcebbcebfcf85.jpg

Ομοίωμα του μηχανισμού που αναφέρεται στο έργο “Πνευματικά” του Ήρωνα του Αλεξανδρινού. Η αιολόσφαιρα του Ήρωνα αξιοποιεί την πίεση του ατμού και τη μετατρέπει σε κινητήρια περιστροφική δύναμη. 
Αποτελεί αναμφίβολα πρόδρομο της ατμομηχανής.
ΣΧΟΛΙΟ: Από τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης και τις περιγραφές των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, αποδεικνύεται πως οι πρόγονοί μας είχαν άριστες σχέσεις με την τεχνολογία κι αρκετές εφευρέσεις τους λειτουργούν μέχρι σήμερα, με την ίδια βασική αρχή ή υπήρξαν πρόδρομοι των σημερινών “ανακαλύψεων”. Είναι δε ξεκάθαρο, πως οι Ελληνικές κυβερνήσεις κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα για θεαματικές και ψηφοθηρικές εκδηλώσεις “στυλ φιέστας”, αλλά δεν φαίνονται καθόλου διατεθειμένες να χρηματοδοτήσουν έρευνες που φέρνουν στο φως συγκλονιστικά επιτεύγματα του αρχαίου Ελληνισμού.
Αν εμβαθύνουμε με καθαρό μυαλό τον αρχαίο Ελληνικό κόσμο, θ’ ανακαλύψουμε εκτός από την χειροπιαστή αλήθεια, εκτός από τα τεκμήρια της προηγμένης τεχνολογίας τους κι ένα δίδαγμα της ασύλληπτης σοφίας τους. Το δίδαγμα που ο σύγχρονος κόσμος δεν έλαβε ποτέ υπ’ όψιν του και γι’ αυτό αυτοκαταστρέφεται διαταράσσοντας την αρμονία του σύμπαντος, σε μια προσπάθεια να κατανικήσει την φύση. Η φύση εκδικείται! Γι’ αυτό οι αρχαίοι κράτησαν τις μεγάλες μάζες, μακριά από τα ερευνητικά εργαστήρια των επαϊόντων και γι’ αυτό τα χειροπιαστά τεκμήρια αργούν …. να κάνουν την εμφάνισή τους.
Πηγές: NOESIS - ellas2.wordpress.  visaltis.blogspot.com
ΑΚΟΜΑ  ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:

* ΥΣΠΛΗΞ (344 π.Χ.): Ένα σύστημα που, τοποθετούμενο μπροστά από την αφετηρία των δρομέων, εμπόδιζε τις πρόωρες εκκινήσεις στους αγώνες δρόμου. Απαρτιζόταν από κατακόρυφους ξύλινους πασσάλους, τους αγκώνες, που εμφυτεύονταν μέσα σε απλούς μηχανισμούς-προδρόμους των ελατηρίων, αποτελούμενους από στριμμένα νεύρα ζώων.

* ΑΓΝΙΣΤΗΡΙΟΝΘεωρείται ο πρόγονος της σημερινής βρύσης! Αποτελείτο από τρεις ομοαξονικούς κυλίνδρους, εφαπτόμενους στεγανά, με οπή. Στόχος ήταν, μετακινώντας τους κυλίνδρους, να συμπέσουν και οι τρεις οπές, οπότε και να τρέχει το νερό κατά βούληση. Η συσκευή χρησίμευε για να προμηθεύει με ποσότητα αγιασμένου ύδατος τους πιστούς που προσέρχονταν στο ναό, ώστε να εξαγνίζονται.

* ΠΥΟΥΛΚΟΣ (1ος μ.Χ. αιώνας): Οργανο που χρησίμευε για υποκλυσμούς, ενέσεις, αλλά και για την απομάκρυνση του πύου. Ο πρόγονος της σημερινής σύριγγας.


* ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΡΙΩΝ (16ος αιώνας π.Χ.): Μεγάλο χάλκινο πριόνι από τα Γουρνιά: σύμφωνα με τη μυθολογία, εφευρέτης του ήταν ο Τάλως ή Κάλως, ανιψιός του Δαίδαλου, που εμπνεύστηκε την κατασκευή του από το σαγόνι φιδιού ή από τη ραχοκοκαλιά ενός ψαριού.

* ΦΛΟΓΟΒΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝΗ πρώτη φλογοβόλος μηχανή της ιστορίας. Τη χρησιμοποίησαν οι σύμμαχοι των Σπαρτιατών Βοιωτοί για να πυρπολήσουν τα ξύλινα μέρη των οχυρώσεων του Δηλίου και να εκδιώξουν την αθηναϊκή φρουρά στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Το ομοίωμα της έκθεσης κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τεχνικές πληροφορίες που δίνει ο Θουκυδίδης.

* ΠΑΛΙΝΤΟΝΟΣ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ του Φίλωνα: Σ' αυτή την πολιορκητική λιθοβόλο μηχανή, αν αλλάξει το κεντρικό κινητό μέλος του όπλου, ο καταπέλτης από λιθοβόλος γίνεται οξυβελής, δηλαδή πετά βέλη μήκους 0,60 εκατ. στα 300 μέτρα. Οι περισσότεροι καταπέλτες της αρχαιότητας εδράζονταν στην ισχύ στρέψης χοντρών σχοινιών, κατασκευασμένων από... γυναικεία μαλλιά ή τένοντες ζώων. Αναπροσαρμόστηκαν όμως όταν ο Φίλων ο Βυζάντιος χρησιμοποίησε, αντί για «στρεπτά υλικά», μέταλλα.

* ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΟ του Ηρωνα: Κατά πάσα πιθανότητα εφεύρεση του Αρχιμήδη, χρησιμοποιούνταν για τη μέτρηση των αποστάσεων, ενώ μια μεταγενέστερη παραλλαγή του, το ναυτικό δρομόμετρο, χρησίμευε στη μέτρηση θαλάσσιων αποστάσεων.
 
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ………………ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ 2009  


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδη Η Ανθρωπινη Ιστορια Δεν Εχει Ειπωθει Ποτε.....Ειπαμε κι εμεις να βαλουμε το χερακι μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1

Το Ενατο Κυμα